Keresés

Részletes keresés

Last Seal Creative Commons License 2017.11.14 0 0 3414

William Marrion Branham - A Sátán Édenje - https://www.youtube.com/watch?v=EqCoLebEOig

RELP Creative Commons License 2017.10.27 0 0 3413

Nem tudom, de ha valamilyen próféta kimondja végre az Igazságot (egyben bizonyságot adva hogy az Úr nevében beszél), hogy Isten előtt utálatos dolog a zokni szandállal akkor én azonnal követni fogom!

Előzmény: Kútásssó (3411)
Last Seal Creative Commons License 2017.10.27 0 0 3412

Figyelem új feltöltésem,minőségen még javítok később!Az Ötödik pecsét : https://www.youtube.com/watch?v=XuZKdDLc8fs

Kútásssó Creative Commons License 2017.10.14 0 0 3411

Ha Branham tv. azt mondja, hogy Isten előtt utálatos dolog ha a férfiak rövid nadrágot viselnek, akkor azt Maga Isten jelenti ki.

 

Az lenne a kérdésem, hogy csak a gyülekezetbe járáskor gáz a rövid nadrág, vagy pedig egyébként is?

 

Mivel én biciklivel járok nyáron is és kánikulában durva lenne a városban hosszúnadrágban tekerni.

Előzmény: Ábel Zala (3409)
Ábel Zala Creative Commons License 2017.05.24 0 0 3410

Ha ismeritek Gerd Rodewald testvért, akkor bizonnyára kedvelitek is őt.

Most megosztom veletek azt amit hallgattam tőlle.

Az Úr neveléséről beszél, amit nem igen szeretünk hallgatni. de ha Isten országába be szeretnénk jútni, akkor alá kell vetnünk magunkat az ő nevelésének.

Csodálatzos gondolatok. Ajánlom mindenkinek olvassa el.

http://iranyfeny.blogspot.hu/2017/05/az-elfelejtett-tanacs.html

Ábel Zala Creative Commons License 2017.05.03 0 0 3409
Ábel Zala Creative Commons License 2017.05.03 0 0 3408

Olyan igazságokat melyek Isten választott gyermekeivek kapcsolatban vannak, sehol máshol nem találunk csak az Üzenetben. Valyon hol hallhatunk azokról a dolgokról melyeket Isten készített nekünk? Az Üzenet az amel felülmulhatatlan mert ez az Üzenet egyenesen Isten trónjától származik. A történelem legnagyobb Kegyelme van benne kifejezve Krisztus Menyasszonya felé. Az a csodálatos, hogy ezt, senki más sem értheti, hanem csak Isten választottai, az eleveelrendeltek.

Soha ne próbáljátok ezt a Üzenetet valamely felekezeti keret közzé bepréselni, mert attól a pillanattól Isten hátat fordít annak. Az Üzenet egyedülálló és nem hasonlítható össze a felekezet dogmáival.

Isten új identitással ruházott fel minket, ezzel a személyigazolvánnyal nem mehetünk a felekezetek közzé.

Új identitás.

 

Ábel Zala Creative Commons License 2017.05.02 0 0 3407

Belső gyógyulás

 

HÍVJUK BE JÉZUST A GYÓGYULÁSBA.

A belső gyógyulás egyik nagy lépése, amikor Jézust behívjuk az emlékeinkben.

...

Megbocsátáskor sokan azt gondolják, hogy a multat el kell feledni. Nem erről van szó. A megbocsátás nem okoz amnéziát. Bármikor eszünkbe juthat, de ha megbocsátottunk valóban, akkor a megbocsátott sérelem és bántalmazás többé már nem okoz fájdalmat, legfeljebb lassan múlló fájdalmat mely a gyógyulásnak enyhe folyamatát jelenti.

Last Seal Creative Commons License 2017.05.01 0 0 3406

A Negyedik Pecset ,Branham tv. predikäl :  https://www.youtube.com/watch?v=QS9Ns8D5sHI&feature=share

Ábel Zala Creative Commons License 2017.04.20 0 0 3405

http://iranyfeny.blogspot.hu/

 

Senki semmit nem állíthat helyre ezen az Üzeneten kívül.

...

Ha létezik valahol helyreállítás, akkor az csak ebben az Üzenetben van. Illés egyáltalán nem hozott semmi újat! Nem! Helyreállít, ez azt jelenti, hogy minden ott volt már. Az Üzenete nem egy új kijelentés! Nem egy új világosság! Hanem olyan valami ami már létezett. Ez az Üzenet csupán vissza visz minket az eredetihez. Az Üzenet elvezet, visszavezet minket az eredetihez. Ez nem valami új!

...

Imé ezért kell, Hogy megértsük, hogy csak Illés a Malakiás négyből kellett hogy helyre állítsa mindent. Ámen? Ha Isten Illésről beszél , akkor Illésre utal!

...

Tehát mi itt láttuk, hogy Illés szolgálatra a helyreállítás szolgálata volt . Illés tudta, azért hogy Isten válaszoljon, először helyre kellett állítani az oltárt. Ámen.  Mert az oltár az a hely, ahol imádjuk az Istent, ahol találkozunk Istennel, ahol fel magasztaljuk Istent. Ha az oltár levolt rombolva, felvolt borítva, megvolt hamisítva, Isten nem küldhette válaszát erre az oltárra. Tehát mindenekelőtt az oltárt meg kellett javítani, helyre kellett állítani. Ma, Istennek az oltára a te szíved! Az embernek a szíve, az Istennek az oltárra. Mindenekelőtt, Istennek helyre kell állítania a te szívedet. A te szívednek helyre kell állíttatnia. Ez a szív, mely le lett rombolva, mégegyszer vagy ismét helyre kell legyen állítva. Vissza kell jusson Istenhez.

Last Seal Creative Commons License 2017.04.19 0 0 3404

Lett időm megcsináltam a végleges változatot a végén van nyelveken szólás magyarázattal az nincsen lefordítva.  https://www.youtube.com/watch?v=mrHKB0QEXDY

Előzmény: Last Seal (3403)
Last Seal Creative Commons License 2017.04.18 0 0 3403

A Harmadik Pecsét - William M. Branham - magyarul - https://www.youtube.com/watch?v=Ebsh2DlR83U

Last Seal Creative Commons License 2017.04.14 0 0 3402
Előzmény: Last Seal (3401)
Last Seal Creative Commons License 2017.04.14 0 0 3401
dave6847 Creative Commons License 2017.04.04 0 0 3400

2017

Előzmény: Kútáso (3398)
Last Seal Creative Commons License 2017.04.04 0 0 3399
Kútáso Creative Commons License 2017.03.21 0 0 3398

Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két testvérének.

Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét. 

Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala: 

Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt. 

Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán!

1 Móz 9,22

 

 

Az özönvíz által drasztikusan megtisztult az emberi faj.

A lerészegedett Noéval történt homoszexuális töltetű furcsaság jelzés értékű volt. A Kígyó magva túlélte az özönvizet és meg is nyilvánult az egyik fián keresztül.

 

A történet hasonló a Sodoma, Gomora és környékbeli városokból kimenekülő Lótéhoz és lányai furcsa viselkedéséhez, akik meg a leitatták apjukat és két olyan gonosz nemzetséget szültek

kik bevezették az sátáni emberáldozást a hatalomért.

 

Adának azért inni bort az ő atyjoknak azon éjszaka, és beméne a nagyobbik, és hála az ő atyjával, ez pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.

És lőn másodnapon, monda a nagyobbik a kisebbiknek: Ímé a mult éjjel én háltam atyámmal, adjunk néki bort inni ez éjjel is, és menj be te, hálj vele, és támaszszunk magot a mi atyánktól.

Adának azért azon éjszaka is az ő atyjoknak bort inni, és felkele a kisebbik is és vele hála; ő pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről. 

És teherbe esének Lót leányai mindketten az ő atyjoktól. 

És szűle a nagyobbik fiat, és nevezé annak nevét Moábnak; ez a Moábiták atyja mind e mai napig.

A kisebbik is fiat szűle és nevezé annak nevét Benamminak. Ez az Ammoniták atyja mind a mai napig.

1 Móz 19,33

 

Az Isten óvta az Ő népét hogy a "napkeleti" erkölcsöket átvegyék ezektől a gonosz elfajzott népektől (több de inkább kevesebb sikerrel)

 

Ezt a parancsot adta:

 

Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; 

Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; 

Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.

5 Móz 18,9

 

 

 

 

 

 

 

Előzmény: friss szél (3397)
friss szél Creative Commons License 2017.03.07 0 0 3397

Három felnőtt fia volt. Róluk nincs írva, hogy igaz, istenfélők lettek volna, mint az

apjuk. Saját természettel, gondolkodásmóddal, Isten-kapcsolattal rendelkeztek,

ami meg is látszott a viselkedésükön, amint olvashatjuk is a történetben.

A kígyó magva gondolkodásmód, természet, viselkedés, cselekedetek, ami

úgy tűnik, Khámban talált "helyet", és ő vitte, illetve adta tovább... szerintem.

 

Előzmény: Travel-1 (3396)
Travel-1 Creative Commons License 2017.03.07 0 0 3396

Köszi, de én nem vitatom a kígyó magvát. Értem is, csak a kérdésem arról szólt, hogy hogyan "csúszott" át Noé bárkáján.

 

1Móz 7:1

Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.

2Pét 2:5

És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;

Az Úr Noét találta méltónak, és igaznak. A családról nem beszélt. Azonban mind a nyolcat megőrizte, a feleségével együtt. Az istentelenek világát eltörölte, de az istentelen kígyó magvát meghagyta a feleségben?

 

Na ezt nem értem itt.

Előzmény: Kútáso (3395)
Kútáso Creative Commons License 2017.03.07 0 0 3395

Keresztelő János nevén nevezi a farizeusokban:

 

Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?

Mt 3,7

 

Jézus még keményebben fogalmaz.

 

Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképen kerülitek ki a gyehennának büntetését? Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról-városra üldöztök.

Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek.

Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.

Mt 23,33

 

 

Na ez a legdurvább, amikor Jézus keményen meg mondja nekik az igazságot.

 

Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok; de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok.

Én azt beszélem, a mit az én Atyámnál láttam; ti is azt cselekszitek azért, a mit a ti atyátoknál láttatok. Felelének és mondának néki: A mi atyánk Ábrahám. Monda nékik Jézus: Ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek.

Ámde meg akartok engem ölni, olyan embert, a ki az igazságot beszéltem néktek, a melyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte.

Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek..

Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.

Jn 8,44

 

 

 

 

Előzmény: Travel-1 (3394)
Travel-1 Creative Commons License 2017.03.07 0 0 3394

Thx! a válaszokért. Azzal együtt nekem ez itt nem teljesen világos terület. (Noé felesége) Igyekszem utána nézni az Igében és utána nézni Branham tv. szolgálataiban is, hogy hol beszél még erről. A láncvonalat szeretném megérteni, meglátjuk. Ha jutottam valamire majd megosztom.

Last Seal Creative Commons License 2017.03.06 0 0 3393

Nem tudom konkrétan és más dolgom volt sry.

Előzmény: Travel-1 (3391)
Kútáso Creative Commons License 2017.03.06 0 0 3392

Noé bárkájában az özönvízkor ki vitte tovább a kígyó magvát? Csupán nyolcan voltak. De a magnak ott kellett lennie a bárkán.

 

Noé feleségén keresztül, aki Khámot szülte, a Kánaáni népek ősatyját.

Rettenetes egy nép volt. Egy másik fórumon (ahonnan már rég kitiltottak) egy kanadai testvér hívta fel erre a Igére a figyelmünket, érdemes elgondolkoznunk ezen a prófécián:

 

 

"Ez lészen Égyiptomnak büntetése, és mindama népek büntetése, a kik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.

Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az Úrnak szenteltetett. És a fazekak az Úrnak házában olyanokká lesznek, mint az oltár előtt való medenczék.

És Jeruzsálemben és Júdában minden fazék a Seregek Urának szenteltetik, és eljőnek mind, a kik áldozni akarnak, és választanak közülök és főznek azokban; és nem lészen többé Kananeus a Seregek Urának házában e napon."

Zak, 14,19

 

 

 

 

 

Előzmény: Travel-1 (3388)
Travel-1 Creative Commons License 2017.03.05 0 0 3391

Tényleg csak szerettem volna tudni, hogy hol beszél erről.

A kígyó magva tanításban,(amiben nem emlékszem erre) vagy máshol? Milyen könnyű lett volna válaszolnod, bár persze végighallgathatom megint az egész szolgálatot.

Még mindig segíthetnél ha akarsz. Persze nem muszáj. Köszi.

Előzmény: Last Seal (3389)
Travel-1 Creative Commons License 2017.03.04 0 0 3390

Melyik prédikációban beszél erről, fontos lenne! Szeretném meghallgatni vagy olvasni!

Köszi!

Előzmény: Last Seal (3389)
Last Seal Creative Commons License 2017.03.04 0 0 3389

Feleséget említi.

Előzmény: Travel-1 (3388)
Travel-1 Creative Commons License 2017.03.04 0 0 3388

Szia!

Régen hallgattam a kígyó magva tanítást de a napokban felmerült bennem egy kérdés. Tudnál segíteni abban, hogy Branham tv. beszélt-e erről:

Noé bárkájában az özönvízkor ki vitte tovább a kígyó magvát? Csupán nyolcan voltak. De a magnak ott kellett lennie a bárkán. Tudsz valamit erről?

Köszi!

Előzmény: Last Seal (3387)
Last Seal Creative Commons License 2017.02.25 0 0 3387
Last Seal Creative Commons License 2017.02.23 0 0 3386

"Az ördögöt nem érdekli ha te Istent mész dicsőíteni.Ő azt akarja tőled,hogy valamit hátra hagyjál,mert akkor az ördög tudja,hogy te vissza fogsz jönni azért.Szabaduljatok meg minden bilincstől ami megköt titeket.Hagyjatok el mindent amit elkell engednetek ahhoz,mint a büszkeséget,és ne hagyjátok hátra a szeretteiteket." WMB

 

Last Seal Creative Commons License 2017.02.17 0 0 3385

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!