Keresés

Részletes keresés

unatkozobanya Creative Commons License 30 perce 0 0 172708

Én köszönöm, hogy leírhattam.

Örülök, hogy érthetőre sikerült. Bár ezeket a megállapításokat nálam okosabb és hozzáértőbb emberek tették. Pl. Milton Rokeach szociálpszichológus vagy Theodor W. Adorno filozófus, szociológus. Ez utóbbi nem zárt és nyílt gondolkodásról, hanem tekintélyelvű személyiségről és demokratikus személyiségről ír könyvében, de ugyanazok az ismérvek jellemzőek rájuk, mint a zárt és nyílt gondolkodásúakra.

 

"Rokeach szerint egy személyre jellemző gondolkodásmód nyíltságának, illetőleg zártságának mértékét alapvetően az szabja meg, hogy menynyire képes a személy a külvilágból származó lényeges információt – a lényegtelen vonásoktól megtisztítva – felfogni, saját jogon minősíteni és cselekvése kiinduló alapjává tenni. Minél nyíltabb az egyén nézetrendszere, annál inkább a különböző befolyásoktól függetlenül, az információ sajátos természetének megfelelően fog előrehaladni. Annál inkább ellen tud állni belső késztetéseinek és a külső jutalmaknak, büntetéseknek. A zárt gondolkodás ezzel szemben kötődik a hatalomhoz, a világot alapvetően fenyegetőnek látja, és elzárkózik az új információ felvételétől"

 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch19s02.html

Előzmény: hizi (172707)
hizi Creative Commons License 5 órája 0 0 172707

igen sikerült megmagyaráznod hogy te hogyan látod.....

 

Köszönöm....üdv.

Előzmény: unatkozobanya (172706)
unatkozobanya Creative Commons License 5 órája 0 0 172706

A legmélyebb szinten a szorongás okozza a zárt gondolkodást. Ugyanis az ilyen emberek valamilyen szinten szoronganak az újdonságoktól, félnek az ismeretlentől, legyen szó bármiről is. Ezért szeretnek olyan emberekhez csapódni, akik megvédhetik őket minden ismeretlentől, ami esetleg veszélyt jelenthet rájuk. A hatalom és a tekintély képes lehet arra, hogy megvédje azokat, akik azon a csoporton belül maradnak, akik az ő nézeteiket, ideológiájukat vallja, képviseli.

 

Nem tudom, hogy sikerült érthetően megmagyaráznom?

 

Előzmény: hizi (172704)
hizi Creative Commons License 7 órája 0 0 172705

"a buddhidmusod ami inkább indiizmusod -ban van megvilágosodás fogalma." 

 

EZ mi akarna lenni? indiizmus = INDIVIALIZMUS? 

hizi Creative Commons License 7 órája 0 0 172704

Kérdésem lenne? Szerinted csak a hatalomhoz való ragaszkodás, a zárt gondolkodás oka? Vagyis mi az ami alapjában okozza a különbséget nyílt vagy zárt gondolkodás között?  A legmélyebb szinten ?  

Előzmény: unatkozobanya (172703)
unatkozobanya Creative Commons License 9 órája 0 0 172703

Szia Hizi!

 

Tökéletesen értem, amit írsz, és köszönöm szépen, hogy bővebben kifejtetted.

 

(egyetlen dologgal egészíteném ki: a nyílt gondolkodás nem annyira azt jelenti, hogy valaki hajlamosabb a nézeteinek, véleményeinek cseréjére. Sokkal inkább szól a tekintélyről és hatalomról, illetve az ahhoz való viszonyról. A zárt gondolkodásúak kötődnek a hatalomhoz, a tekintélyhez, és mivel a világot fenyegetőnek látják, ezért szinte habozás nélkül elfogadják, amit a hatalom, a tekintély állít, mond, és elzárkóznak az új információk felvételétől.

A nyílt gondolkodás ezzel szemben mer gondolkozni, mert új információk után kutatni - a hatalom, a tekintély ellenében is. Buddha tanításai ezért valók a nyílt gondolkodásúaknak, mert nem a tekintélyen vagy hatalmon alapulnak, hanem az egyén személyes tapasztalatain)

 

Egyébként ez így van, ahogyan írod, valóban nagyon kevés ember képes igazán belegondolni abba, hogy a másik mit miért mond, miért viselkedik úgy, ahogy, ezért van ez a sok ellentét és a másik véleményének - szinte automatikus - elutasítása.

Előzmény: hizi (172696)
hizi Creative Commons License 10 órája 0 0 172702

igen...tudatosan kavarok!!!

 

 A Megvilágosodás nem sokat ér ha csak az egyéni én...... kiszabadulását éri el, a hitek és rögzült azonosulások börtönéből.  

Ha sikerül, analizálásra azonosításra ösztönözök ezzel a kavarással egyéniségeket, kik szándékukban legalább érdeklődök. A teremtett világ jobbítása nélkül együttérzés sincs, viszont a teremtett és saját börtönükben gonosszá vált egyéniségek kiszabadítása végül ellobbanása, természetes velejárója, úgymond végterméke a felébredésnek.   

AZOK KIK A VAKHITET MEGÉRTÉS NÉLKÜL nyomják, azokkal sajnos nincsen értelme kapcsolatot létesíteni, mert csak anyázás és új ellenállások teremtése a kontaktus vége.  

üdv...

 

 

Előzmény: sniffí (172697)
evolúciómérnök Creative Commons License 11 órája 0 0 172701


félve írom .. mert nem vitatkozni szeretnék .. sem provokálni .. sem-sérteni nem szándékom ... a tudásom szerinti tapasztalatomat osztom meg, civilizációnk alakulásáról helyzetéről ... szakralitás tév - útjairól.... ahogy látom az unalomból szülés .. értelmében .. a *felnevelni* szó sem igaz hiszen az unalom nem az élet képesség csak a szórakozás .. így a mulandóság .. s a halált mint terméket is hordozza.. míg a felnevelés, az életképesség a haláltalanság volna .. de azzal kiderülne az unalomból születettség ...definíciójából eredő téveszme a valóság működéséről.

"szellemiség változást lehetni lehetne.. keresem is módját évek óta, de azt látom mára a trend kő keményre érett.. nincsen platform.... személyes beszélgetésekben mindenki elégedetlen, .. de a változást a pénzre.. érzelemre fűzöttség okán nem vállalja...Gautamai tan, a *buddhává válás*.a *megvilágosodás* hordozza a halandóiság elfogadhatóságának *nihilizmusát*.. egymással /szellemi/ nem törődés okát ... lévén a teremtés-gondolás a természetfölöttiek privilégiumának válve, sem tudatossá.. sem felnőtté .. sem buddhává .... nem válnak, csak individuális képzeteikben gondolva a létet unalmukat űzik létezésükként vélve ezt értelemnek. ..... ezért a születés .. ezért halál...ezért *CSAK/kicsinyítő képző/ megvilágosodás*. ezért nem tudatos lénnyé válás... a vallásos ezért szellemi rabszolga...hol az ideológia az *úr* az "egyed" csak hordozója, hát nem csoda ha mulandó.. s a reprodukcióval sem fejlődik... s marad halandó-"eldobható". az életképtelen tudatlan sem magát sem a világot nem tudja becsülni, hát közös jövőjükről sincsen mit álmodnia. álmodja viszont jövőjét miként tölti idejét a hozzá hasonlóval ../nő ismerőseim körében végzett felmérésem alapján,, a gyerek vállalás valójában .. létük színesebbé tétele /csak/, így gondolom a *csajozni* fogalmunk * sem igazán valódi lehetőség .. sokkal inkább inkább kegyes csalás a kapcsolat érdekében.... ez persze a természetfeletti fogalmának bevezetésének okára s a szellemi rabszolgaságra is rámutathat ... :( >matriarchátus(?) az evolúció-társadalmitudatosság jelen állása <, még akkor is ha már vannak buddhák-tudatosemberek is//

Amida Creative Commons License 12 órája 0 0 172700

Ikkjú Szódzsun
SZERZETES A BORDÉLYBAN
(Sin úrnő nappali álma)

 

9. Az Iratokkal pedig...

Az Iratokkal* pedig fenekünket törölhetjük.
A Tengeri Sárkány Palota Kincse** szócsűrés-csavarás.
Vagy vedd a Kék Szirt Tár*** száz darabját,
Szétszórva hever Kebel-csúcson**** a szélcsendben holdkelte előtt.


*A Szent szövegekkel
**A Tripitaka, kanonizált buddhista szentiratgyűjtemény költői megnevezése
***Nefrit Szirt
****Hszüe-tou Csung-hszien (980-1052) itt állította össze a Nefrit Szirt gyűjteményt.

 

10. Kín a gyönyörben

Gótamával* pedig ez történt:
Kender-condrában** ült a fűben hat éven át.
A Keselyű-csúcson*** elmélyülten figyelve
Egy reggel megértette nevének rettentő magányát.


*A történeti Buddha
**köpeny
***A keselyű-csúcson történt csan-zen kinyilatkoztatása Kasjapának. Lásd: A Kapujanincs Átjáró 6. történetét.

 

 

30. Pokol

A Háromrétű Szférában* semmi sem állandó,
Olyan, mint az égő ház belseje.
Itt vagy, mester?**
Igen - felelte Si-jen.


*Trilóka (szanszkrit): A "Három Világ". 1. Vágyak Világa 2. Formák Világa 3. Formák Feletti Világ
E három szint alkotja a szenvedések körforgásának színterét, amit a történeti Buddha híres Tűzprédikációjában lángokban álló házhoz hasonlított.
**Si-jen a IX. században élt kínai mester volt, a Kapujanincs Átjáró 12. történetére utal a vers.

 

 

37. Cu-en Kuej-csi* dharma-mester dicsérete

Csak Kuej-csi megigazulása volt igaz és természetes.
Bor, hús, szútrák és szép nők - 
Ezek körül forgott az apát élete.
Kolostorunkban csak Szódzsun** hozzá fogható.


*Cu-en Kuej-csi (632-681) A Jógácsárá iskola első kínai pátriárkája, az indiát megjárt szerzetes, Hszüan-cang tanítványa. Legendás hírű, nagy tiszteletnek örvendő alak volt, akiről az a hír járta, hogy sem a szép asszonyok, sem a jó borok élvezetét nem bírta feledni soha.
**Szódzsun: Ikkjú.

 

 

 

 

81/a. Egy ifjú szépséggel...

 

Egy ifjú szépséggel szeretkezem eszeveszetten,
Örömlány a bordélyban, én meg zen-szerzetes.
Csókjaitól, ölelésétől szinte önkívületbe esem,
Cseppet sem olyan, mintha a pokol tüze emésztene.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81/b. Bordély

 

Szép nő, felhő-eső, mély szerelem-folyó.
A pavilonbeli lánnyal énekelek, én öreg szerzetes.
Ölelésből, csókból ihletet merítek.
Nem olyan ám, mintha lángok közé vetném magam.

 

 

 

85. Tíz év bordélyokban...

Tíz év bordélyokban, feledhetetlen szárnyalás.
Most kopár hegyek, sivár völgyek foglya vagyok,
Harmincezer mérföld felhő választ el ama vidám fertályoktól.
A ház körüli magas fenyőkön idegőrlően mormol a szél.

89. Ráérősen Jakusidóba...

Ráérősen Jakusidóba* mentem és öröm ért.
Ágyékomban megmoccant a mérges szellem,
De szégyenszemre nem gondoltam ősz fejemre.
A csípős őszi hidegben messze hangzott a vak lány szívből jövő éneke.


*Templom, ahol Ikkjú néhány éven át élt.


90. Lin-csi* követői...

Lin-csi követői nem értik a zent,
A tanítás igazi örököse a Vak Szamár**.
Szerelmeskedés három emberöltőn vagy hatvan kalpán*** át.
Ezer évszázadig tartó őszi éj.


*Lin-csi: Rinzai Gigen
**Ikkjú
***Világkorszak, 4 320 000 év.

 

 

130. Sinre emlékezve

Tíz éve még édes szövetség a virágok között,
Olthatatlan lángolás a szerelem színpadán.
Öle párnájáról mindig búsan emeltem fejem.
Szeretkezések, fogadkozások forró éjszakái.


*Ikkjú túléli kedvesét, ám a szerelme olthatatlanul lobog az örökkévalóságban.

 

evolúciómérnök Creative Commons License 12 órája 0 0 172699

"szellemiség változást  lehetni lehetne.. keresem is módját évek óta, de azt látom mára a trend kő keményre érett.. nincsen platform.... személyes beszélgetésekben mindenki elégedetlen, .. de a változást a pénzre.. érzelemre fűzöttség okán nem vállalja...

Gautamai tan, a *buddhává válás*.
a *megvilágosodás* hordozza a halandóiság elfogadhatóságának *nihilizmusát*.. egymással /szellemi/ nem törődés okát ... lévén a teremtés-gondolás a természetfölöttiek privilégiumának válve, sem tudatossá.. sem felnőtté .. sem buddhává .... nem válnak, csak inviduális képzeteikben gondolva a létet unalmukat űzik létezésükként vélve ezt értelemnek. ..... ezért a születés .. ezért halál...ezért CSAK megvilágosodás. ezért nem tudatos lénnyé válás... a vallásos ezért szellemi rabszolga...hol az ideológia az *úr* az "egyed" csak hordozója, hát nem csoda ha mulandó.. s a reprodukcióval sem fejlődik... s marad halandó-"eldobható". az életképtelen tudatlan sem magát sem a világot nem tudja becsülni, hát közös jövőjükről sincsen mit álmodnia. álmodja viszont jövőjét miként tölti idejét a hozzá hasonlóval ../nő ismerőseim körében végzett felmérésem alapján,, a gyerek vállalás valójában .. létük színesebbé tétele /csak/, így gondolom a *csajozni* fogalmunk * sem igazán valódi lehetőség .. sokkal inkább inkább kegyes csalás a kapcsolat érdekében.... ez persze a természetfeletti fogalmának bevezetésének okára s a szellemi rabszolgaságra is rámutathat ... :( >matriarchátus? az evolúci-társadalmitudatosság jelen állása <, még akkor is ha már vannak buddhák is//

sniffí Creative Commons License 13 órája 0 0 172698

a buddhidmusod ami inkább indiizmusod -ban van megvilágosodás fogalma.

Gautamai tana, a buddhává válás.

a megvilágosodás hordozza a halandóiság elfogadhatóságának nihilizmusát.. egymással /szellemi/ nem törődés okát ... lévén a teremtés-gondolás a természetfölöttiek privilégiumának válve, sem tudatossá.. sem felnőtté .. sem buddhává .... nem válnak, csak inviduális képzeteikben gondolva a létet unalmukat űzik létezésükként vélve ezt értelemnek. ..... ezért a születés .. ezért halál...ezért CSAK megvilágosodás. ezért nem tudatos lénnyé válás... a vallásos ezért szellemi rabszolga...hol az ideológia az *úr* az "egyed" csak hordozója, hát nem csoda ha mulandó.. s a reprodukcióval sem fejlődik... s marad halandó-"eldobható". az életképtelen tudatlan sem magát sem a világot nem tudja becsülni, hát közös jövőjükről sincsen mit álmodnia. álmodja viszont jövőjét miként tölti idejét a hozzá hasonlóval ...

Előzmény: hizi (172696)
sniffí Creative Commons License 13 órája 0 0 172697

Te most tudatosan kavarsz.. vagy tényleg ennyit tudsz ?

 

Előzmény: hizi (172693)
hizi Creative Commons License 22 órája 0 0 172696

hát igen.... egy zárt gondolkodású ember miután önmaga elképzeléseibe van bezárva, annak nagyobb gondja van az életben, mint egy nyílt elképzelések változtatására cseréjére hajlamos embernek. De sajnos egyik sem fogja az abszolút felébredést megtapasztalni. 

 

Nekem a felébredésem sok mindenféle iskola végigszenvedése után, meglepetésemre egészen máshol más irányban történt.....nevezetesen kinyilt egy ajtó ami nem az újabb és újabb ismeretek magamévá tétele, hanem ellenkezőleg az ismeretek semlegesítése lebontása által, vagyis minden elfogadott hitem semlegesítése számbavétele kiírása füzetbe, majd megvizsgálása és  felismerése által történt. Minden hit egy olyan uj ablakon olyan uj azonosuláson való keresztülnézést eredményezett  MELY ÁLTAL mindég távolabb kerültem az igaz valómtól, vagyis minden egyes elképzelés magamévá tétele,  eltávolított az eredettől és ezek hozták létre az  ÉN TUDATU nézőpontomat. 

 

A tud....a tudat,  és a tudatos közti különbségről megjegyzés.

A tudat úgy keletkezik, hogy belebújok beleazonosulok egy el-kép-zelésbe.
Ennek következtében a határtalan TUD állapotot hátrahagyva határok közé, vagyis meghatározottá változom, így létrehozva az első birtokviszonyomat, amit az után úgy hívok, hogy „a tudatom.”
Mennél több elképzelésbe, állít-mányba és alanyba, akár a máséba bújok bele, annál inkább meghatározottá és annál inkább azokká az elképzelésekké válok, amikbe beleazonosultam.
Így jön létre a személyiség az ÉN.

 

Az én, csak arról tud, amibe beleazonosult.( ez számára  az IGAZSÁG)

Ezek az éntudatok ezért veszekednek és hülyézik le egymást mert csak az ő korlátozott igaznak vélt nézőpontjukkal tudnak azonosulni másokéval nem. (a hiteik akadályozzák meg a szabad azonosulásokat)


Az én, mikor rájön, hogy ő az Azonosuló, és nem az az elképzelés amibe bele azonosult, akkor válik tudatossá.

Ez a tudatossá válás általában apró lépésekben történik, egy folyamat de lehet hirtelen is. A buddhizmusban MEGVILÁGOSODÁS-nak, hívják…az apro lépésekben való felébredést de a hirtelen tudatossá válást is.

Előzmény: unatkozobanya (172683)
unatkozobanya Creative Commons License 22 órája 0 0 172695

Értem, köszönöm. Beszélgettem már mással is erről az állapotról, tényleg sokféle "tünetben" nyilvánul meg.

 

(még azt a kérdést szerettem volna Neked feltenni, hogy a négy mérhetetlent milyen formában gyakorlod?)

Előzmény: A Nikk (172687)
unatkozobanya Creative Commons License 22 órája 0 0 172694

Szia Tiszta tudat!

 

Köszönöm, hogy megnevezted, melyik szuttára gondoltál. Magam is erre következtettem volna a névből. Viszont az a rész, amit idéztél (bemásoltál), nem található meg sem a Vekerdi-féle fordításban, sem a Buddha ujja oldalon a páli fordítócsoport fordításában, sem az angol nyelvű fordításokban.

 

Emellett logikailag sem tudom, hogy hogyan illeszkedhet ebbe a szuttába a bemásolt-idézett rész, mert ebben - az MN 72. szuttában - Buddha kifejezetten elhatárolódik attól, hogy arról beszéljen, hogy "az ilyen felszabadult elméjű szerzetes hol születik újjá?"

 

(bocsánat, semmiképpen sem akarok kötözködni, csak csodálkozom ezen a részleten, mert ezt még sehol sem olvastam, sem magyarul, sem angolul)

Előzmény: Tiszta tudat (172686)
hizi Creative Commons License 23 órája 0 0 172693

Szia Ttudat !

A kérdés hogy illúzió e a világ vagy nem az egy megvilágosultnak már nem kérdés.

 

Viszont hogy HOGYAN JUT EL odáig aki még nem tart ott, vagyis ezt nem érzékeli, az a fontos kérdés.

 

Hány évig vagy hány újjászületésen keresztül fogja kibontani magát, a hitei és megrögzült tapasztalatokkal alátámasztott rögzült automatikus azonosulásaiból,  míg képessé válik beazonosítani azt ami igazából A VILÁG ÉS AMI NEM A VILÁG.

 

ÜDV hizi

Előzmény: Tiszta tudat (172685)
avi01 Creative Commons License 24 órája 0 0 172692

Ő írta a Tibeti könyv életről és halálról c. könyvet...  Pedig tisztában lehetett vele, hogy minél magasabb szellem, annál jobban igyekeznek megkísérteni... kár, mert az ilyen ismert személy sokakra hat akár így, akár úgy és alááshatja, vagy megrendítheti az egész buddhizmusba vetett hitet, bizalmat

Amida Creative Commons License 24 órája 0 0 172691

A mi megközelítésünk két különböző filozófiában gyökerezik. Az egyik a huszadik század elejéről származik és Carl Gustav Jung, az analitikus pszichológia atyjának nevéhez fűződik. Jung elmélete a pszichológiai típusokról az egyik legbefolyásosabb a személyiség tipológia területén és számos különböző elmélet megszületését inspirálta - többek között a miénket is. Jung egyik legfontosabb vívmánya az introvertált és extravertált típusok elméletének kidolgozása volt. Eszerint minden egyes ember besorolható e két kategória egyikébe, vagyis vagy a belső világára koncentrál (introvertált), vagy a külsőre (extravertált). Manapság már kicsit másképp definiálják ezeket a kifejezéseket. Az extravertált egyet jelent valamiféle szociális rátermettséggel, pedig az eredeti jungiánus felosztás arra utalt, honnan szerzi az ember az energiáit. Ilyen értelemben tehát az introvertált ember nem feltétlenül félénk, az extravertált pedig nem feltétlenül jó közösségi ember.

Amida Creative Commons License 24 órája 0 0 172690

 

 

ez a nyolvanas évek elején nyomott divatduma. Spec: görögül.

A szakma latin nevén jobban ismeri.

Tudod sokszor kérdezték miért is járok én ilyen helyekre?

Tudod miért? Megkedveltem ezt a fajt.

Előzmény: A Nikk (172687)
Amida Creative Commons License 24 órája 0 0 172689

 ... amióta megjelent az Ősrobbanásban az Univerzum egyetlen információ nem változott meg, egyetlen nem cserélődött ki és egyetlen újdonság nem keletkezett. Ami egyszer megtörtént az ma ia ugyan úgy történik.

Nem kell ehhez percekig hallgatni mert aki át is éli, az azonnal vágja. Ez a helyzet Papaji videójában is érzékelhető.

Abban azonban az előadónak igaza van, hogy nem lehet ezt  elmagyarázni, mert egyszereűen sem értelmi sem fogalmi aszközeink nincsenek a készletünkben. Ez megint csak logikus, de tudom hogy hiába írom le.

Ha azonban magad tanultad volna, magad elmélkedtél volna rajta és magad meditáltál volna ... akkor felébredtél volna.

 

E helyett itt éppen azokat fikázza a banya, akiket nem lehet beterelni az akolba. A Buddha pontosan ennyit várt el, ne menj mások után ...

 

Ebben benne is van a lényeg. Apró emberke korom óta egy konszenzuális szókészlet rabságában élek. Arra vannak a szavak, hogy értsék egymást  az emberek. Ezek a szavak nem is alkalmasak a valóság leírására. Az emberiség már kétszer alkotott korábban nyelvet a tudomány számára. Az egyik a latin volt, a másik a szanszkrit. Ma a harmadik érvényes és ez a matematika.(a mai abhidharma a reál tudományok összessége) De hogyan mondható ez el úgy, hogy mások is megértsék, akik magasabb alkalmazott matematikát nem is tanultak.  Pedig a matematikával - ha jól emlékszem - a 9. dimenziót is tudjuk értelmezni, elmondani még senki nem tudta, másoknak a saját nyelvén. Itt csak a tapasztalás van. Itt annak van értelme hogy ismerkedjünk és nem annak, hogy oktassunk. Sok-sok tízezer éve abban él az emberiség, hogy két világ van. Ez nem igaz. Ennyi a lényeg.

 

Amúgy szép álmokat ...

 

Előzmény: hizi (172677)
Amida Creative Commons License 24 órája 0 0 172688

 

 

O.K. az a baj, hogy én a Buddha által elmondott Tűzbeszédre gondoltam. Ez az egyik.

A másik én is, meg te is tudsz róla írni, miért kell mások gondolataival foglalkozni  - akik amiről írtak azt a Buddhától vették át - mikor neked is meg kell írnod a magad gondolatait, pontosabban meg kell azokat teremteni azok szerint beszélni(írni), tenni.

Azt hittem érted, hogy mit jelent az, hogy egyedül vagy, de nem magányos.

 

Épp az utolsónak szánt dolgokról írtam, hogy nem tudunk más dolgaiba belenyúlni és nem is szabad.

Azt hittem érted ...

 

A játék a Buddhával is az, amit itt egy anyagban látsz Jung munkássága alapján. Akárki az eredeti írója, az alapokat Jungtól vette át, csak éppen ő nem érte el soha azt a szellemi szintet mint ő. Az eredeti gondolatok alapján amit ő meghatározott az introvertált és az extrovertált ... de nem azt jelenti ahogy ebben a szövegben  leírta valaki.

Egyszerűbben, ha egyszer megtanulja valaki a szorzótáblát, azt mindig használhatja mikor kell, de csak azt a szorzótáblát ami az. 

 

Ez a krampusz aki olyan nagyon gondolkodik, ez egy ripacs.

Mondjuk nézz meg egy videot Papajiről.

 

https://www.youtube.com/watch?v=3KpdzE3VlKA

 

 

... ha akarod érteni azzal kell kezdened, hogy elolvasd mit írtak a haláláról. Vagyis úgy nézheted és hallgathatod, hogy tudod a végét. De ő soha nem tévedett. Vannak persze fogalmi zavarok a fordítás okán, de ezzel nem kell bajlódni. Akkor értehető amikor már az ő mesterét is érted. (mondjuk ez elég logikus) Azért is szólok, hogy mindketten hinduk, de ez ne zavarjon mert a Buddha is hindu volt. Vallását tekintve ő inkább saiva volt. Indiában kétféle hindu van. Van az ortodox és van a heterodox. A budhizmus heterodox hindu gondolkodás és bölcselet. Mai napig vitás, hogy ki kire és mi mire hatott Indiában. Sankarát - aki sikeresen frissitette a hindut - azzal vádolták behajolt a Buddhának. Valóságban valóban vitt be a Buddhától származó részleteket. Ő utána nem az volt a hindu ami ő előtte. Nem volt ortodox és nem lett heterodox sem, ez a nagyszerűsége Sankarának. Ha európai után akarsz menni, akkor már most szólok: te európai vagy.(magadat kövesd ha teheted és persze ha ezt érted is)Valamit tudnod kellene már. A Tan ami kell. Már ha kell, és nem mások szarakodása a Tannal. Az idő ugye a negyedik dimenzió, valójában mit jelent? A dolgok egymásutániságát jelenti. Akkor a tiéd, ha te rakod össze. Honnan kell indulnod? A Tantól. Mit kell tenned? Tanulni, elmélkedni, meditálni. Hol van itt arról szó, hogy mások mondandóján rágódj? Tudod mások útját belepte az idő ... kit követsz? Minden olyan körülötted, mint a szürke szamár a ködben.A zenben az áll: A prédikációkon kívül vagy, az örök kezdő vagy ... ne akarj te másoktól tanulni, mert Marxot lehet tanulni csak olvasd el a Tőkét? A marxizmus tanítását ma is és minden egyetem a Tőke ismertetésével kezdi, mint tudjuk az egyetem csak arra tanít, valamit hogyan kell tanulni. Ezt soha ne hagyd figyelmen kívül. Ezt neked is meg kell tanulnod és alkalmaznod, ezt tette Tolle is, meg mások is, de amit tanítanak az már nem az.Én nagyon sajnálnám ha bemennél az erdőbe.... de alapjában véve a te dolgod, a te felelősséged.sziaps Vlagyimir Iljics Uljanov elolvasta egyszer a Tőke című könyvet, egy reggel aztán arra ébredt, hogy ő biza marxista lett és meg is akarja ezt az élet minden területén valósítani és kommunár lett belőle. Na nézd mi lett a hazájából? A nemzetéből és más nemzetekből. A népéből. Mrxot még mindig tanítják, de ki követné ma már Lenin elvtársat? Mondjuk nekem Tolle* sem kell.* Papaji korában India még nem volt annyira elanyagiasodott mint akár az akkori Európa.

Előzmény: Tiszta tudat (172681)
A Nikk Creative Commons License 25 órája 0 0 172687
Előzmény: unatkozobanya (172680)
Tiszta tudat Creative Commons License 25 órája 0 0 172686

Buddha beszédei: Vacchagotto, példázat a tüzről.

 

http://mek.oszk.hu/01900/01901/01901.pdf

Előzmény: unatkozobanya (172684)
Tiszta tudat Creative Commons License 26 órája 0 0 172685

Szia hizi.

 

Jó ez a Spira, sok videóját láttam.

 

Vannak tapasztalások, mikor pár pillanatra feltárult a valóság, ami Anatta. Nagyon más az mint ez, formája van de üres,.... üres, de mégis van formája... és mégis üres........AZ látja hogy van formája, AZ látja hogy üres.

 

Nem tudom kitől származik a mondás,.... de valószínű hogy AZ is ezt látta meg.

 

....így illúzió minden.

 

üdv.

Előzmény: hizi (172679)
unatkozobanya Creative Commons License 26 órája 0 0 172684

Szia Tiszta tudat!

 

Köszönöm az idézetet. Ez vajon honnan, melyik szuttából való?

 

 

 

Előzmény: Tiszta tudat (172682)
unatkozobanya Creative Commons License 26 órája 0 0 172683

Azt gondolom, hogy alapvetően nem az azonosulással van a baj, hanem a zárt gondolkodással. A zárt gondolkodású emberek nem hajlandóak beengedni olyan gondolatokat, nézeteket, véleményeket magukba, amelyek elütnek a sajátjuktól, mert szorongást kelt bennük.

 

A nyílt gondolkodású emberek viszont hajlamosak átgondolni azt, amit a másik mond, gondol, vél, és nem hülyézi le azonnal a másikat, csak azért, mert máshogy gondol dolgokat, mint ő.

 

Sajnos, a zárt gondolkodású emberekből van több, a nyílt gondolkodásúakból kevesebb. Pedig ez utóbbiak hajlamosabbak a toleranciára, a másik elfogadására.

 

"A zárt gondolkodású ember igazoló, attitűdöt alátámasztó nézetei vannak túlsúlyban, a cáfoló nézetei kevéssé tagoltak, és közülük keveset fogad el. Gondolkodására jellemző a merevség és az izoláció, nincsen átjárás sem az igazoló- cáfoló nézetek között, sőt ennek a két rendszernek az egyes területei is elszigeteltek egymástól. Ennek éppen az ellenkezője igaz a nyílt gondolkodású emberre, viszonylag kiegyensúlyozott arányban vannak az álláspontját igazoló és cáfoló nézetei, van közöttük kapcsolat, a cáfoló nézetek viszonylag részletesen kidolgozottak, és a személy nem utasítja el kevésbé azokat."

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch19s02.html

Előzmény: hizi (172678)
Tiszta tudat Creative Commons License 26 órája 0 0 172682

Szia unatkozóbanya.

 

Tudod volt egy olyan beszélgetésünk, hogy családban élők "elérhetik"-e a megvilágosodást?

Buddha beszédeit olvasgattam, és ezt találtam. Egyértelmű, és egyben meglepő Gautama válasza.

 

 

„……….E szavak után Vacchagotto, a zarándok, ekképpen szólott a Magasztoshoz:

– Akad-e valaki, ó, Gotamo, az otthonunkban lakók között, aki, anélkül hogy házi kötelékeit előbb elszakítaná, a test feloszlásakor szenvedéseinek végére ér?

– Nem akad olyan, Vaccho, az otthonunkban lakók között, aki anélkül, hogy a házi köteléket előbb elszakítaná, a test feloszlásakor szenvedéseinek végére érne.

– Azonban akad-e olyan, ó, Gotamo, az otthonunkban lakók között, aki a házi kötelékek feloldása nélkül a test felbomlásakor az égi világba jut?

– Ó, Vaccho, nemcsak száz, vagy kétszáz, vagy háromszáz, vagy négyszáz, vagy ötszáz, hanem még több is akad az otthonunkban lakók között, aki a házi kötelékek elszakítása nélkül a test feloszlásakor az égi világba jut.

– És akad-e, ó, Gotamo, olyan mezítelen vezeklő, aki a test feloszlásakor szenvedéseinek végére ér?

– Nem akad, Vaccho, olyan mezítelen vezeklő, aki a test feloszlásakor szenvedéseinek végére ér.

– Azonban akad-e, ó, Gotamo, olyan mezítelen vezeklő, aki a test feloszlásakor az égi világba jut?

– A mai naptól visszafelé számítva kilencvenegy világkorszakot, amennyire én visszaemlékszem, nem tudok egyetlenegy mezítelen vezeklőről, aki az égi világba jutott volna, kivéve egyet: az azonban tudta, hogy csakis saját tettei és saját cselekedetei válthatják meg.

– Így, Gotamo, bizony hiábavaló az ilyen vezeklés, s még az égi világba sem vezet.

– Így, Vaccho, bizony hiábavaló az ilyen vezeklés, s még az égi világba sem vezet.

Így szólt a Magasztos. Szavai nyomán Vacchagottóban, a zarándokban a megelégedés öröme szétáradt.”

 

Üdv.

Tiszta tudat Creative Commons License 26 órája 0 0 172681

Köszi Amida.

Én a legkülönlegesebb tanításnak tartom a Tűzbeszédet, az eddigi ismereteim szerint.

Tényleg nehéz ezt feldolgozni,...olyan lehetetlen kategóriába tartozik. De amit írtál az is segítség ebben.

 

A rizstermelőről meg eszembe jutott a Rizspalánta szútra,...az se semmi, a lét-nemlét megértése vonatkozásában, hogy a lételemek hogyan fordulnak egymásból, egymásba.

 

Köszi még egyszer.

 

údv.

 

 

Előzmény: Amida (172672)
unatkozobanya Creative Commons License 26 órája 0 0 172680

Így már értem. Nem tudom, hogy az hová tartozik, amikor elalvás előtti percekben? - pillanatokban? már mindenféle irracionális és furcsa dolgok jelennek meg a fejemben - azaz szerintem akkor már álmodom -, és ekkor még vagy vissza tudok térni a teljes, tudatos ébrenlétbe vagy még annyi időm van, hogy megállapítsam: "mindjárt el fogok aludni".

 

 

Előzmény: A Nikk (172674)
hizi Creative Commons License 30 órája 0 0 172679

 

 

illúzió e a világ?

 

 https://www.youtube.com/watch?v=RHABB_GEgd4

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!