Keresés

Részletes keresés

Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.12 -1 0 163074

István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között.

Ap Csel 6,8

 

A csodák az erők és a hit korszaka tehát nem járt le, hanem eljött a Szent Szellem pünkösdi kitöltetésével.

Amikor a zsidók megkövezték Istvánt, csak a földi testét tudták legyőzni.

 

 

És szemeiket reá vetvén a tanácsban űlők mindnyájan, olyannak láták az ő orczáját, mint egy angyalnak orczáját.

Ap Csel 6,15

 

 

Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és fogaikat csikorgatják vala ő ellene.
 Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől,
  És monda: Ímé látom az egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani.
  Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egyakarattal reá rohanának...

ApCsel 7,54

 

Szóval István testvérünk, dicsőségesen halt meg fiatalon, ereje teljében, megúszta az sztk.-ba járást, a

tb-kártyát meg az ilyesmiket, szóval az öregséggel járó számtalan megaláztatást..

 

(amúgy is meghalt volna magától is pár évvel rá ha megmarad hitetlennek)

 

 

 

 

Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.12 -1 0 163073

Ez a szent város?

 

a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett.

Jel. 11,8

 

Állítólag Tel-Avívba rendezi (és persze az USA-ban)  a legmonumentálisabb buzifelvonulásokat a "választott nép".

 

Szerencsére nem nekünk "homófób náciknak" van szükségünk, erre akik egyelőre még mindig a nőket szeretjük.

 

Előzmény: friss szél (163072)
friss szél Creative Commons License 2018.07.11 0 1 163072

Bementek a szent városba... az Jeruzsálem lenne, az akkori, ahol megfeszítették a Messiást?

Az a város, amiről Jézus így beszélt?

 

Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.
Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.

 


És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.

 

és a többi...

 

Ez a szent város?

 

Előzmény: Kútásóóó (163071)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.11 -1 0 163071

Legyen hited szerint. Keszülj a halalra.

 

Jézust miután kivégeztették a zsidók érdekes, úgymond szokatlan dolgok történtek Izraelben:

Ezután is tudott beszélni, látni, hallani, látszani, kommunikálni, stb. a barátaival...

Már akinek megjelent az Úr.

 

Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! a mi azt teszi: Mester!

 

Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

Ján.20, 16

 

 

Na ez is egy érdekes és rendhagyó története a Bibliának, amikor elhunyt szentek bementek a városba( (nyilván a haláluk után) :

 

 

Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.

És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;

És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada. 

És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.

Mt 27,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzmény: Esox Lucius61 (163066)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.11 -1 0 163070

Legyen hited szerint. Keszülj a halalra.

 

Ez nem hit kérdése előbb-utóbb (de inkább előbb mindenki) szembesül a túl világi élettel.

Nem érdemes ezt a konkrét dolgot elködösíteni, misztifikálni, amikor a Bibliának nagyon sok kijelentése van erről a témáról.

 

Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajjon az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Szela. 

Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudhatják-é a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földén?

Zsolt 88,11

 

Ezek,bizony jó kérdések.

Szeretem a jó kérdéseket, te nem?

 

Előzmény: Esox Lucius61 (163066)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.11 -1 0 163069

Igen, szórakoztató, de csak egy elképzelés nem pedig kijelentés mennyei dolgokról.

No meg kinek kell "új vallás" a régiekben sem hiszünk, mert mind hazugság.

Az Isten országát keressük és az Ő igazságát.

 

ami:

 

igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.

Róma 14,17

 

Előzmény: Ayrton64 (163067)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.10 -1 0 163068

Legyen hited szerint. Keszülj a halalra.

 

Hát az a lényeg, mivel a földi élet mulandó és hamar elillan, tova tűnik...

Mint a diák évek is szépek, de azután jön a vizsga ami az értelme az egésznek.

 

 

Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak...

1 Kor. 15,14

 

 

Előzmény: Esox Lucius61 (163066)
Ayrton64 Creative Commons License 2018.07.10 -1 0 163067

Itt egy nagyon szórakoztató és a halállal kapcsolatban egy nagyon barátságos elépzelést sugárzó film. No, annyi biztos, hogy nem az örök rettegést meg az abnormális félelmet közvetíti. Még egy új vallás alapművének is megfelelne:

 

https://youtu.be/vb7yWTeIHqw

 

 

Előzmény: Esox Lucius61 (163066)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2018.07.10 0 1 163066

Hagyuk. :)

Legyen hited szerint. Keszülj a halalra.

Én az életre. :) 9szt kesz.

 

Nem hiszem el, hogy keptelen vagy ertelmes gondolatsorra. Vagy legalabbis egyszerűen elmondani...

Ezert aztan hagyjuk is. :)

 

 

Előzmény: Kútásóóó (163065)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.10 0 0 163065

Mert mi az evangélium?

 

 

Hogy megízlelhetjük, az eljövendő világ erőit.

Mint amikor a bográcsban fő az őzpörkölt és az ember kap a gazdától a fakanállal egy kis kóstolót, amitől csak az ember még éhesebb lesz.

 

 

És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit...

Zsid. 6,5

 

 

Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok:

A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik; 

És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik.

Mt 11,4

 

 

Jézus sok csodát tett úgy mond rengeteget, de a vallásos világ meszelt sír farizeusai ennek nem örültek mert ebben ők "konkurenciát" láttak.

 

"De némelyek azok közül elmenének a farizeusokhoz, és elbeszélék nékik, a miket Jézus cselekedett vala.

Egybegyűjték azért a papifejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondának: Mit cselekedjünk? mert ez az ember sok csodát mível. 

Ha ekképen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne: és eljőnek majd a rómaiak és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet."

Jn 11,46

 

A klérus a kétezer év alatt nem sokat változott.

 

Előzmény: Esox Lucius61 (163064)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2018.07.10 0 1 163064

Rebusz. :)

 

Mit gondolok, es hiszek en.?

Azt gondolom, es hiszem is, hogy a föld, ez a bolygó az ember lakhelye. 

Az első bűn következményei elhaltnak ránk, azaz meghalunk.

Ezt a következményt oldja meg Jézus az áldozatával.

Vagyis az elmúltaknak van reményük a feltámadásra, ha azt Isten is jónak látja.

 

Nyilvan lessz egy pont a vilagunkban, mikor Isten úgy dönt lezárja az egyetemes vitát, és a vádlót megítéli, annak követőivel együtt.

Miután ez megtörténik, elkezdődik a feltámadás... ezer évre a föld védett lesz a gonosztól. Mikor ismet el lesz engedve, hogy az eredeti kérdésben az ember állást foglsljon. Kell-e neki az Isten vezetése?

Aztan a sátáni felvetés eltünik örökre.

 

És hol fognak élni az emberek?

Mert azt mondod a halálra kell gyúrni, vagy készülni. 

Nah erre mondom, hogy rébusz. :) idézel, amiröl úgy érzed megtámogatja elgondolásod.

A biblia világosan közli, a föld az ember lakhelye, azon lakik örökké.

Azt is közli, hogy a nagy nyomorúságból megszámlálhatatlan sokaság jön ki. Tehat ezek nem nem fognak meghalni. Mivel hittek a Krisztus váltságában

 

Mi a cel tehat?

.Ján 17:3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

 

Mert mi az evangélium?

Örömhír, jó hír hogy megvagyunk váltva a halál alól.

Készen arra hogy az utolsó idők embereinek nem kell meghalnia.

.

Sokszor nem értem embertársaim. :)

Miért akarnak mennyei életet? A föld miert nem jó?

Előzmény: Kútásóóó (163063)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.09 0 0 163063

A halottak feltámadása.

 

Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel.

 

 

 

 

 

Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.

Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.

Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna...

Fil3,11

 

 

Előzmény: Esox Lucius61 (163062)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2018.07.09 0 0 163062

Tisztázzuk, szamomra nrm egyértelmű amit mondasz. :)

Mi a cél?

Azt mondod a cél a mennyei élet?

Vagy mi?

Előzmény: Kútásóóó (163061)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.09 -1 0 163061

 

Ha keresztények vagyunk, a földi létünk, a hétköznapi életünk, egy átmenet a pokol és a menyország között. Tele van próbákkal, szinte minden nap vizsgázunk.

 

Vannak, akik különlegesebb "kiképzésnek" vannak alávetve.

Jób vagy mondjuk a Vakonszületett.

 

Miért?

 

Hogy elmondhassuk egyszer majd mi is:

 

Noha vak voltam, de most látok.

 

 

Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.09 0 0 163060

1Kor 2:9

 

Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

 

Kevés az információnk erről, de azért akad.

 

 

Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-e, nem tudom; ha testen kívül-e, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.

 

És tudom, hogy az az ember, (ha testben-e, ha testen kívül-e, nem tudom; az Isten tudja),

 

Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.

 

Az ilyennel dicsekeszem; magammal pedig nem dicsekeszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem.

Előzmény: Esox Lucius61 (163059)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2018.07.09 0 0 163059

Es mi lenne az?

Előzmény: Kútásóóó (163058)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.08 -1 0 163058

Szóval a halál csak a kezdet, a keresztények első sorban az azt követő éltre,  és az ott betöltött poziciójukra gyúrnak.

Előzmény: Esox Lucius61 (163055)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.08 0 0 163057

 

 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.

1 Ján 3,2

Előzmény: Esox Lucius61 (163055)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.08 0 0 163056

Mert minden cselekedetet az Isten ìtéletre előhoz, minde titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.

Préd. 12,16

Előzmény: Esox Lucius61 (163055)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2018.07.08 0 0 163055

Ha a bűn zsoldja a halál, akkor mi alól szabadított Jézus?

Hol tanítja azt a biblia amit mondasz?

Előzmény: Kútásóóó (163053)
vörös_pirula Creative Commons License 2018.07.07 -1 0 163054

Ez pontosan így igaz, egy sátáni szekta. Putyin nem hiába tíltotta ki õket az országból.

A fõnök müemléke pedig elárul mindent a szervezetrõl:

https://www.youtube.com/watch?v=gnJ3gzPmDUA

Előzmény: c.istvan (163047)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.07 -1 0 163053

Egyikünk sem szabadul ki innen élve.

Azután pedig az ítélet...

Előzmény: Esox Lucius61 (163052)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2018.07.06 0 1 163052

Jézus, életet hirdetett, vagy halált. :)

 

Bocs, ide egy határozott ? Akartam, nem kijelentést.

Előzmény: Esox Lucius61 (163051)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2018.07.06 0 0 163051

Nem értem. :)

Miért a halál?

 

Miért nem az élet?

Jézus, életet hirdetett, vagy halált. :)

 

Kicsit elkalandoznék, egy másik világba, a korábbi feudális japánba.

Ott ugyi a szamuráj meghal a hűbér uráért, HA! szükséges.

Elég véres rendszernek tünik, ped8g nem az. A szamuráj is élni akar, nem halni. És készül a halálra, de nem ezt teszi egész nap. :) Ha teheti nem is keresi azt, csak ha jó ok van arra. (Jó alatt értem, a számára elfogadott, helyeselt.)

Az út a lényeg amit végig jár, hite szerinti méltó, dicső véggel. Legyen az harcban, vagy csak kapuőrként, szivroham. Szolgálva távozni.

Van is egy ilyen mondásuk ami a lojalitásra mutat rá; úgy szolgálja a szamuráj az urát, mint fiú az apát.

Ők ilyeneket tanultak, ebben éltek.

.

 

Mit tanultunk mi!?

Mire tanit Jézus?

Arra, hogy készüljünk a halálra.? :) 

Nyilván készen kell állni arra is, de nem ez a cél.

Előzmény: Kútásóóó (163050)
Kútásóóó Creative Commons License 2018.07.05 -2 0 163050

Az élet célja: felkészülés a halálra.

 

Ha olyan felekezetben járunk, ahol ezt a kérdést elbliccelik az olyan hiába valóság mint az tanfolyam, ahol megkérik ugyan az árát, de nem törődnek a vizsgával, vagyis nem megfelelés, az azon való átjutás a cél.

 

Az ilyen felekezetek: tárházak a pokolra.

 

Elveszi az az ember idejét, a pénzét és olyan hamis biztonságot nyújt, mint egy olcsó kínai sokkoló: addig vagy biztonságban, amíg nem kell használnod.

 

 

Egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szelet; és semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsátanak; és a gonoszság nem szabadítja meg azt, a ki azzal él.

Préd. 8,8

 

Esox Lucius61 Creative Commons License 2018.06.30 0 1 163049

Jah!

Nem vagyok köteles eleget tenni. :)

A mosolyok, beszelgetésekben hangulatjelzök, nem megnyilvánulasok.

 

Hangulat, hogy ez nem vérre megy, csak gondolatok feltárása.

Előzmény: c.istvan (163047)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2018.06.30 0 1 163048

Mit akarsz tőlem! :)

Annyira kattogsz ezen a russel manuson.

 

Hol van a neve a bibliaban? Hogy egyaltalan szóba jön?

Nem értelek. :)

 

Pál mondja,

Zsid 12:2 Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.

 

Jézus mondja,

Máté 22:37 Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

 

Ebben hiszek, Ő, Jehova az En Istenem, Jezus pedig közvetitő.

 

Szóval mit akarsz? :)

 

.

Ami pedig a szervezetet illeti.

Jézus adott egy utasítást követőinek, miszerint menjenek, tanításnak, kereszteljenrk...

Szerinted ezt a munkát lehet szervezetlenül végezni?  :)

 

Mindegyik, legyen az kat, ref, baptista, vagy más... azt gondolja magaról, es terjeszti is, hogy ők az igazság letéteményesei, csak általuk van felvilágosítás.

Szóval nrm tudom melyik felekezethez tartozol, de ők is ezt mondják neked . :)

Ebből pedig nyilvánvalóan következik, hogy a többi , fúj, ocsmanyßág, ördögh csapata.

Persze az érdekellentétek miatt, skálázódik, van kicsit fúj, meg nagyon fúj, es árnyalatai.

 

 

Előzmény: c.istvan (163047)
c.istvan Creative Commons License 2018.06.30 -1 0 163047

Kedves E. L., mivel más eszközöd nem lévén ilyen kijelentést tettél:"Mi tagadás, buták is vagytok. :) (mosolyogva, vagy?)"...  Ezért válaszolni fogok erre a hsz-odra miután te is elegetteszel a (már néhányszor ismételt) kérésemnek, amit ide másolok:

 

" De mielőtt bármit is magyarázni kezdenél, kérlek adj választ a 163029 hsz kérdéseire és esetleg még a 163022-ben lévőkre.... de azt ide is másolom:

 

" Vajon van-e kétséged a szervezet kijelentéseit illetően?

Nehogy alaptalannak tűnjön, ide másolom:

 "Őrtorony 1916. December 1. szám 377. oldal angolban:  "Charles Taze Russell, téged az Úr koronázott királlyá, és neved ismert lesz az emberek előtt örök korokon át, ellenségeid pedig el fognak jönni, hogy lábaidnál imádjanak téged."

Habár: " A bálványimádás egyik modern változatában sem vehetünk részt - legyen az imádati gesztus egy kép vagy szimbólum iránt, vagy, hogy a megmentést egy személynek vagy szervezetnek tulajdonítjuk. "  (ÖT, 1990.11.01., 26. oldal)"      

 Illetve: " Mibe kellene vetned a hited - egy vallási szervezetbe, vagy Istenbe? " (ÖT, 1970.01.15., 37. oldal)"

Vesd hitedet egy Győzedelmes Szervezetbe! " (ÖT, 1979.03.01, borító)
Az örök élet elnyerése végett a Jehova szervezetéhez kell tartoznod..." (Örökké élhetsz Paradicsomban a földön, 255. oldal)

Jöjj Jehova szervezetéhez megmentésért! " (ÖT, 1981.11.15., 21. oldal)"


Kérlek válaszolj, szerinted:

C. T. Russellt imádni kell-e?

Hitedet a JT szervezetbe vetve, a hozzájuk tartozzással üdvözülhetsz és örökéletet nyerhetsz-e? "  

 

Szép délutánt

 

Előzmény: Esox Lucius61 (163044)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2018.06.30 0 1 163046

Utaltam a latinra, a szó, vagyis név eredete héber.

 

Tegyük fel, és csak feltételesen, hogy az ezüst lemezkék hamisak, valakik i.e. több évszázaddal meghamisították...

Ha csak ez az egy lelet lenne, mondhatnánk, hogy valami szakadár csapat műve.

Viszont több lelet is van! Azokkal mi a helyzet?

 

Mivel nem ismerjük egymást, valószinű, hogy nem is fogjuk...

Igy a nick nevtelenségéből beszélhetünk nyíltan. :)

Hogy rendezed el magadban, hetente bejársz a gyülekezetbe, mikor pedig azok imádkoznak, Jehovához, te csak tátogsz, mire mondasz áment?

 

Tényleg elhiszed, hogy gonosz hamisítványok a leletek?

Vagy neves nyelvészek ossze esküdtek, hogy megvezessék a világot?

 

 

Olyan bugyuta reakcióid vannnak, nehéz megállni mosolygás nélkül. 

 

Előzmény: PBea JT (163045)
PBea JT Creative Commons License 2018.06.30 -1 0 163045

Igen, ha latinul benne van a Jehova, akkor minden rendben, mi tévedtünk! 

 

:) 

 

Előzmény: Esox Lucius61 (163044)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!