Keresés

Részletes keresés

|3x| Creative Commons License 2016.07.11 0 0 8543

Teljesen véletlenül beugrott a fejembe a maccsos szó. Szerintem 30 éve nem hallottam, de derengett, hogy ragacsos, puha jelentésű.

Érdekes a passzív nyelvtudás, de a lényeg, hogy honnan eredhet ez a szó?

(Egyébként ahogy nézem, leginkább főzős oldalakon fordul elő, de semmilyen szótárban nem találtam, és a nemzeti szövegtárban is mindössze 1 találat van egy Moldova-regényből.)

watch-fire Creative Commons License 2016.06.14 0 0 8542

Lehet, hogy meglepő, de az akkád nyelvben van hozzá hasonló szó!

 

akkád etellu :1) pre-eminent; 2) lord; 3) independent; 4) a champion; 5) a monarch, (see šarru 'a king, a monarch')

Előzmény: szakor (8541)
szakor Creative Commons License 2016.06.08 0 0 8541

A germánok hősénekében fennmaradt Attilának Etzel/Ecil neve. Ez vajon milyen hangzású nevet takar. Konkrétan az érdekelne, hogy pl. összeköthető lenne ez a magyar Ecser névvel? Azaz fonológiailag elképzelhető valamilyen olyan előzmény, amely a germán nyelvben Etzel formára alakult, míg a magyarban Ecserré formálódott?  

watch-fire Creative Commons License 2016.05.20 0 0 8540

A mára már régen kihalt akkád nyelvben illik (he went) 'ő ment' jelentésű.

Előzmény: LvT (8534)
Tamas(Ottawa) Creative Commons License 2016.05.07 0 0 8539

Értem, köszönöm!

Előzmény: LvT (8538)
LvT Creative Commons License 2016.05.07 0 0 8538

Azt pontatlanul írtam, hogy az illik ’elszökik’ ige mély hangrendű ir töve „finnugor” lenne, valójában annak csak egy ágából, az ugorból, azaz a magyaron kívül a vogul és az osztják rokonnyelvekből mutatható ki névszói használatban, amely a magyarban az irány szóban is megtalálható. Vogul o̰r ’oldal, tájék, irány, ok; mód’, ur ’valaminek a széle, szegélye; mód’, osztják ur ’szegély, szél’, wur ’mód, ok’.

 

Nem tudom, hogy mit értesz pontosan „onogur” alatt, mert a nyelvészetben ezt a terminust nem használják, hanem helyette a „bolgár-török”, „nyugati török”, „r-török”, „ogur” stb. megjelöléssel élnek, vagy a „csuvasos török”-kel, mert a csuvas az egyetlen máig fennmaradt tagja ennek a török nyelvcsoportnak. — A magas hangrendű illik ’megfelelő’ igét etimologizálják a törökből való átvételként. De ezt sem bolgár-törökből, hanem köztörökből („z-török”-ből), mert ez utóbbi török nyelvágból mutatható ki a megfelelője: karahánida török (Kasgári) il- ’csatlakozik valamihez’, kun (Codex Cumanicus) il- ’függ’, oszmán-török il- ’köt valamihez; hozzáér, hozzátapad valamihez’.

 

Ebből is látható, hogy eltérő származású szavak hasonló hangalakúvá válhatnak, így az, hogy a [nem frissen átvett, ill. nem hangfestő-hangutánzó] szavak milyen hangulatot árasztanak, nem feltétlenül utal az etimológiájukra.

Előzmény: Tamas(Ottawa) (8537)
Tamas(Ottawa) Creative Commons License 2016.05.07 0 0 8537

Úgy értettem, hogy finn vagy onogur. Mert, kevesebb mint laikusként, úgy gondolom, hogyha finnugor ahogy mondod, akkor a finn ágban is megtalálható ugyanez hasonlóképp levezetve.

Előzmény: LvT (8536)
LvT Creative Commons License 2016.05.06 0 0 8536

Nem rétem a kérdést. Mindenesetre az etimológiája teljesen finnugor.

Előzmény: Tamas(Ottawa) (8535)
Tamas(Ottawa) Creative Commons License 2016.05.06 0 0 8535

Nevezhetem onogur emléknek?

Előzmény: LvT (8534)
LvT Creative Commons License 2016.05.06 0 0 8534

Az „illa berek …” szólás illa szavát az etimológiai irodalom először 1558-ból adatolja az „illára veszi a dolgot” kifejezésben. Ugyanez a kifejezés egy évvel később „illóra vesz” formában is előfordul: ez utóbbiból is látszik, hogy valójában az illik ’elszökik’ ige folyamatos igenevéről van szó, vö. a szólás mai változatát egy rokon értelmű igenévvel: „menekülőre fogja a dolgot”.

 

Vagyis az „illa berek …” annyit tesz, mint ’ a berek (nádas, bozótos) [felé] szökő, menekülő’

 

Ez az illik ige – amely nem azonos az illik ’megfelelő’ igével – ilyen fromában mára kiavult, csak a származékaiban él, mint illóolaj, (el)illan. Az alapigéről úgy vélik, hogy az iramodik, iramlik igében megőrzött ir ’fut, menekül’ ige -l gyakorító képzős származéka, vagyis az eredeti formája *irlik, amelyből rl > ll hasonulással jött létre az illik.

Előzmény: Tamas(Ottawa) (8532)
vrobee Creative Commons License 2016.05.03 0 0 8533

mennyire hasonlít a lovascsendőrök francia neve (gendarmerie) a magyar zsandár szóhoz.

 

jaja :)

 

http://www.szokincshalo.hu/szotar/?qbetu=&qsearch=zsand%C3%A1r&qdetail=12390

Előzmény: Tamas(Ottawa) (8532)
Tamas(Ottawa) Creative Commons License 2016.05.03 0 0 8532

Két dolog:

 

Honnan jön az illa berek, nádak, erek kifejezés? A három hátsó szó még csak-csak... de az első? Olyan onogur hangulatot áraszt...

 

Tegnap útellenőrzés miatt döcögött a forgalom Quebecben, mikor túljutottam, akkor döbbentem rá, hogy mennyire hasonlít a lovascsendőrök francia neve (gendarmerie) a magyar zsandár szóhoz. Lehet, hogy onnan jött ez is, mint a rúzs?

szakor Creative Commons License 2016.04.12 0 0 8531

Köszönöm. Megnézem a linkeket is, érdekel a dolog. Egyelőre nincs új ötletem :)

Előzmény: LvT (8529)
LvT Creative Commons License 2016.04.12 0 0 8530

Erratum: Ezek a névelők > Ezek az igekötők

Előzmény: LvT (8529)
LvT Creative Commons License 2016.04.12 0 0 8529

A hangrendi egyeztetés hatálya nem terjed túl az összetételi határon. Ez a szabály általános, hiszen a török nyelvek is így működnek, így a régi korokra is ezt feltételezik. A Tihanyi Alapítólevél „feheruuaru” (/feherüvaru/, azaz Fehérvár) szava nem sérti a hangrendet, mert összetett, viszont az összetételi tagok magukban hangrendileg egységesek.

 

Ezért egységes az ezzel foglalkozó nyelvtudomány abban, hogy a magyar népnév valójában összetétel, és csak az összetett voltának elhomályosulása után, amikor a közösségben már elemezhetetlen egységes szó lett, engedett a hangrendi kiegyenlítődés irányának.

 

Ha megnézzük a Halotti Beszédet (HB-t), és megvizsgáljuk a -ba/be ~ -ban/ben ~ -ból/ből raghármast, akkor látjuk, hogy ezek közül kettő még a névmási belém/beléd/bele ~ belőlem/belőled/belőle alakokkal megegyező hangrendileg nem illeszkedő névutó, jóllehet a szöveg ezeket egybeírja, de az alakulat szóösszetétel*, l. „vilagbele” (/világbelé/, világba), „uruʒagbele” (/uruszágbelé/, országba), „timnucebelevl” (/timnöcébelől/, tömlöcéből).

 

A hármas maradék tagja azonban már lerövidült, nem a bennem/benned/benne tőalakot mutatja, azonban nem illeszkedik. „miloſtben” (/milosztben/, malasztban), „paradiſumben” (/paradicsumben/, paradicsomban), „gimilſben” (/gyimilcsben/, gyümölcsben), „iovben” (/jouben/, jóban). Ezen a ponton a nyelvi tudat még emlékszik arra, hogy a végződés önálló szó volt, az még nem rag, csak a névutó rövidebb formája. Amikor a hármas többi tagja is lerövidül, kiveszik a tudatból a valahai önálló létük (szakszóval deetimologizálódik), akkortól jelennek meg ezen végződések mély hangrendű variánsai.

 

Van a magyar nyelvben egy olyan „félszó” osztály, amely jelenleg is úgy viselkedik, mint a HB-ben a -ben toldalék. Ezek a névelők, amelyek valaha önálló határozószavak voltak, miként a HB-ban még így jelentkezik a „mige ʒocoʒtia”(/migé szakasztya/, megszakasztja). Ez is idővel lerövidült (mige > meg) és hozzátapadt a szóhoz, de  a nyelvérzék még önálló szónak tekinti, ezért nem alakult ki hangrendileg illeszkedő változata. — Az önállóságot nyilván segít fenntartani az, hogy az igekötő elválnak (pl. szakassza meg), de ha ezt az elválást feladná a nyelv, akkor lehet, hogy egy-két évszázad után már a meg- igekötőnek is lenne illeszkedő mog- változata.

 

 ***

 

Mint matematikusnak, ajánlom a fonológiát, illetve a Chomsky-féle generatív nyelvtant (generatív fonológiát). Ezekben a matematikához hasonló formalizmussal lehet leírni a hangrendi illeszkedést, annak a szegmentumokhoz (a közlésen belüli hangszakaszokhoz) való viszonyát, illetve az ezzel kapcsolatos nyelvi változásokat.

https://en.wikipedia.org/wiki/Phonological_rule

http://seas3.elte.hu/analysis/analysis8.pdf

Előzmény: szakor (8527)
szakor Creative Commons License 2016.04.11 0 0 8528

Tehát a moger alak nehezen elképzelhető önelnevezésnek a honfoglalás korában.

Előzmény: szakor (8527)
szakor Creative Commons License 2016.04.11 0 0 8527

S mi van a hangrendi kiegyenlítődéssel? Az ősmagyarban nem volt jellemző (mondják) a vegyes hangrend.

Előzmény: LvT (8522)
Sarkel-a Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8526

"Ez érthető, ugyanakkor nem a tudomány, ill. a tudományos tárgyalás körébe tartozik."

Ez így helyes. Nyilván, a romantikus-laikus-érzelmi hozzáállás (jól kiismertél.. :)    ) távol áll a tudományosságtól... 

De azért tisztában vagyok azzal, hogy esetünkben a nyelv és a nép nem azonos. 

 

Lehet, ha átcseréltük volna a nyelvünket valamely törökre, akkor most is ott lennénk - valahol, tán épp a kazakok szomszédságában.... 

Jobb így, ahogy van! 

 

Köszönöm a válaszodat és linkeket, - tovább haladtam a megvilágosodásban sok tekintetben. 

Látom azt is, hogy a nemzeti identitás meghatározása sem olyan egyszerű...

 

 

 

Előzmény: LvT (8523)
vrobee Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8525

Ugyanígy, ha a „magyarok” a szteppén lecserélték volna a nyelvüket valamely nyugati török nyelvre, akkor azon lehetne csodálkozni, hogy ebből a valaha nagy nyelvcsoportból csak két népnek sikerült megőriznie a nyelvét: a „magyarnak” és a csuvasnak.

 

Szerintem a magyarok lecserélték a nyelvüket egy ugor nyelvre :) .

Előzmény: LvT (8523)
LvT Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8524

Erratum: >  amelyet a mai tudomány nem oszt, tudniillik, hogy a nyelv és a nép nem azonos

Előzmény: LvT (8523)
LvT Creative Commons License 2016.04.10 0 1 8523

> Azért az mégiscsak különös, majdhogynem csodával határos, hogy az ugor rokonnépektől való elválás után sok száz évvel, talán ezerrel is, a sokfelé vándorlás és különféle török és iráni eredetű népekkel való találkozás - együttélés - keveredés során a magyarok meg tudták őrizni a nyelvüket.

 

Erre nincs mit mondanom mást, hogy minden nép esetében különös, hogy a sok találkozás, együttélés, keveredés során megőrizte a nyelvét: nem különösebb ez a magyar esetén, mint az angol, az orosz esetén.

 

De megszólalásodból ugyanazt a romantikus-laikus nézőpontot látom ki, amelyet a mai tudomány nem oszt, tudniillik, hogy a nyelv és a nép nem azonos. Meg kell hogy mondjam, az én családom nagy része elmagyarosodott, nos ők nem őrizték meg a nyelvüket, pedig [ma már] magyarok. Ugyanígy, ha a „magyarok” a szteppén lecserélték volna a nyelvüket valamely nyugati török nyelvre, akkor azon lehetne csodálkozni, hogy ebből a valaha nagy nyelvcsoportból csak két népnek sikerült megőriznie a nyelvét: a „magyarnak” és a csuvasnak. Te most a jelen állapothoz kötődsz érzelmileg, de ha másként alakul a történelem, akkor ahhoz kötődnél ugyanilyen erősen. Ez érthető, ugyanakkor nem a tudomány, ill. a tudományos tárgyalás körébe tartozik.

 

 

>  Értem a 'magyar' népnév etimológiáját, ezek szerint mint népnév csak az Árpádok hatalomra kerülésével terjedt el, először 'moger' formában

 

Ez valami félreértés lehet. Az Árpád-kor óta vannak írásos források ezzel a népnévvel, de ez nem jelenti azt, hogy ekkor terjedt el, csak azt, hogy ekkortól kerülnek magyar betétszavak a szövegekbe, köztük a nép önelnevezése is. Hogy mikor terjedt el, azt nem tudni, csak különféle hipotézisek lehetne erre. Általában úgy vélik, hogy már az obi-ugoroktól való elszakadás után kialakulhatott ez a név. Vannak nyelvi utalások arra, hogy a magyarok a különválás után a permi nyelvek őseinek közelében éltek egy ideig. Csábító arra gondolni (de lehet, hogy nem megalapozott), hogy az ugorok önelnevezésének vélhető *mańćз névhez ekkor társulhatott a más nyelvű finnugort jelentő *erз tag.

 

Róna-Tas szerint a Káma melletti Csisztopolban találtak 1311-ből származó arab-török nyelvű sírfeliratot, ahol az elhunyt apjának a neve M.dzs.r volt. Amennyiben nem egy, a magyarországi hadjáratot megjárt mongol segédcsapat tagjáról van szó, úgy felvetődhet az, hogy a Julianus által megtalált keleti magyarok önelnevezésének a nyomáról van szó. Ebben az esetben az elnevezés akár a Kr. u. VI. sz.-ig is visszavezethető lenne. Vö. http://www.origo.hu/itthon/20040301ronatas14.html, http://mindentudas.hu/el%C5%91ad%C3%A1sok/tudom%C3%A1nyter%C3%BCletek/b%C3%B6lcs%C3%A9szettudom%C3%A1ny/140-nyelvtudom%C3%A1nyok/6060-nep-es-nyelv-a-magyarsag-kialakulasa.html, ill. http://www.nyest.hu/renhirek/magyarok-korjatmaszban

 

 

> A nyugat-Európában elterejdt népnevünk: Ungarn, Hungary  az "onogurból" származik? Nekem olyan fura látni minden sportközvetítésnél a magyarokat jelző "HUN" feliratot, ez annyira megtévesztő...

 

Minden valószínűség szerint onnan származik, és a szlávok aggathatták a magyarokra, a frankok pedig átvették a szlávoktól. A francia nyelvű szerzőknél került elébe alkalomszerűen a néma h, és a magyarországi latinságban ez az alak rögzült az évszázadok alatt lassan kiavítva a többi változatot. Nyugat-Európában amúgy a Hun- kezdetű változat eredetileg nem ismert, van Hon- (néma h-val), On- és Un-. Az angol Hungary (mint szabályt erősítő kivétel) tudós kölcsönzés a középkori latinból.

 

Az megfontolandó, hogy Anonymus sem a hunokhoz kapcsolta ezt a nevet, hanem Hung várához. A Dado verduni püspöknek a magyarokról a X. sz. első felében író szerző fejében sem merült fel ez a lehetőség, ő az ófelnémet hungar ’éhség’ szót látta bele. Nekem, szlováknak könnyű lenne a hunkár ’szűrkankót viselő ember’ szóra asszociálnom. Magyar nyelvűként viszont a Hun feliratot én Hol? értelmű kérdésnek értelmezem mindig, mert a felnőttem környéken a magyarok ezt így mondták. S í. t. Attól függ mik a preseteink (előfeltevéseink stb.), azt fogja felidézni. A tudomány attól több, hogy ezektől a presetektől megpróbál elvonatkoztatni.

 

 

> én félig-meddig vásárhelyiként csak ezt a rövidítést ismerem: Vásárhely. Pl: vásárhelyi művésztelep... elég furán hangzana: hódmezői művésztelep...

 

szakor új jelenségre hozott példát, én is egy újfajta rövidítést említettem, amelyet a fiatal korosztálynál hallok. Már írásos nyoma is van a Google-n, pl. „Hódmezőn voltam”, https://www.google.hu/search?q=%22h%C3%B3dmez%C5%91n+voltam%22

Előzmény: Sarkel-a (8516)
LvT Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8522

> Itt most van egy kis hiba, a 'mocsár'-ral kapcsolatos eszmefuttatásodban a lágyságjel ejtése még "nagyon rövid i" volt.

 

Ez csak akkor tűnik annak, ha nem vagyunk tekintettel az időfaktorra. A kései ősszlávban volt a lágy jer nagyon rövid i. Amikor a románok felvették a bizánci rítusú, egyházi szláv nyelvű keresztyénséget, az akkor szláv nyelvállapotban már eltűntek a jerek, így a lágyjel akkor már csak grafikai jel volt, ahogy minden modern cirill betűs szláv nyelvben az.

 

NB: Az előző hozzászólásomban írtam, hogy a „magánhangzók redukciója és lekopása annyi nyelvben annyiszor megtörtént (többek közt a germán és szláv nyelvekben is), hogy kontaktusjelenséget ennek fellépéséhez nem kell feltételezni”.

 

 -----

 

Ami az arab forrásokban a magyarok népnevét illeti, az arab írás egyrészt nem jelöli a rövid magánhangzókat, és az eredeti korabeli kéziratokban a magánhangzók mellékjeleit sem tették ki. Másrészt a klasszikus arab, amelyen írni lehet, csak három magánhangzó-minőséget ismer: az a-t, az u-t és az i-t. A beszélt arab nyelv /e/ hangjait írásban ma is leggyakrabban fathával (a-val) adják vissza (kevésbé kaszrával, azaz i-vel). Tehát szerintem a Dzsajháni-hagyomány szerinti المجغرية négy érdemi mássalhangzójele ([al.]m.dzs.gh.r[.jatun]) esetén abszolút a szöveg mai értelmezőjén múlik az, hogy azt hogyan magánhangzósítsa. Ugyanakkor, ha a második szótagra fathát tesznek is ki, az ugyanúgy jelenthet e, mint a hangot. Szóval az arab a adatok a vokalizmust tekintve se pro, se contra nemigen használhatók fel.

 

-----

 

Ami ezt a sepsis rövidülést illeti, ha egyáltalán van, mostanra kiderült, hogy valamely magyar szociolektális topikra való téma volna. Ez a téma azonban engem nem érdekel, és az off-topioknál is off-topikabb itt, mert még nyelvi kapcsolatokra sem utal, hiszen semmilyen román párhuzamot nem tudtál felmutatni.

 

Amúgy pedig az, hogy az uborka szót a nép ubi-nak rövidíti, nem hat vissza az eredeti alakra, nem lesz belőle ubirka. Ezért „[a] köznépi rövidülés okán a Sepsi-ből tűnik el az -i, majd az irodalmi Seps(i)szentgyörgy formában is megjelenik az eltűnés” kijelentéssel is olyan feltételezést teszel, amelyet nem alapoztál meg.

Előzmény: szakor (8518)
LvT Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8521

Ami a László Gyula-féle teóriát illeti, a nyelvészek közül Pusztay János is hasonló álláspontra helyezkedett el, vö. http://www.nyest.hu/renhirek/a-finnugor-oshaza-pusztay-janos-szerint

 

Ezzel több gond van, az mindenképpen lehetetlen, amit László kifejt, hogy az érintkezéssel csak egy közös szókincs alakult volna ki az egymás megértéséhez. Ilyenre nincs példa. De ha ki is alakult volna, a cserekereskedelembe tartozó fogalomkört lefedhetné, de az alapszókincs más területeit (pl. a rokonságot) már nem, mert az az érintkezés szempontjából érdektelen, hogy ki kinek milyen rokona a másik csoporton belül.

 

Ezen túlmenően ismerünk számos olyan (zömmel természeti) népet, amelynél a férfiaknak, nőknek stb. külön titkos nyelvváltozatok van. Ezek a szókészletben különböznek (akár gyökeresen is), a nyelvtanban nem. Ezért a nyelvészet ezeket nem is tekintik külön nyelvnek, csak társadalmi nyelvváltozatnak (szociolektusnak). Ha ezek a László Gyulai-i módra érintkező népek esetleg részben közös szókincset is fejlesztettek ki, akkor sem jött létre közös közvetítő nyelv, hiszen mindegyik a saját maga nyelvtanával használta ezt a szókincset. Az uráli nyelvek esetén azonban nemcsak egységes szókincs, hanem egységes nyelvtan is rekonstruálható.

 

Amit László és Pusztay állít, az csak úgy történhetett volna meg, ha az érintett halászó-vadászó népek átveszik a „szvidériek” nyelvét, vagyis nyelvcsere történik (ilyenre gyanakszanak egyébként ettől függetlenül a lapok esetén). De ebből meg az jön ki, hogy maga a „szvidéri” volt az uráli (finnugor) alapnyelv, valójában ők a „finnugorok”, a halászó-vadászó népek pedig olyan szigetnépek voltak, mint a mai jukagir, ket, burusaszki stb. ősei.

 

Ez benne van a pakliban, de ez nem jelenti új nyelvi egység létrejöttét, mert akik átváltottak a „szvidériek” finnugor nyelvére, ugyanarra a nyelvváltozatot vették át, és a továbbiakban úgy differenciálódtak, mintha az a „saját” közös előnyelvük lett volna. Tehát voltaképpen senki nem magyarázott meg semmit, csak beletett az őstörténetbe egy felesleges csavart. — Azt pedig külön is hangsúlyoznám, hogy a magyarok kiemelése itt nem több, mint fallácia. Ha a „szvidériek” nyelvének átvételével is jött létre ez az uráli alapnyelv, akkor sem lehet innen a magyar nyelvet kiemelni, mert a felvázolható egységtől az éppen olyan távol áll, mint a lapp vagy a nyenyec. Ugyanakkor a vogulok és osztjákok kétség kívül közeli rokonai a magyarnak, így mindazt, amit nyelvileg a magyarra felvetünk, az ezekre a nyelvrokonokra is vonatkozik.

 

Végezetül megemlítem, hogy halászó-vadászó népek nagy területen tudnak nyelvi egységet fenntartani, erre példa az ausztrál nyugati sivatagi nyelv (Western Desert Language). Sőt Ausztrália 90%-át egy nyelvcsalád fedi le, a pama-nyungar. Ilyen egységre van valódi példa, a László Gyula-i és Pusztay János-féle fokú nyelvi folyamatokra nem. Emiatt az uráli alapnyelv endogén létrejötte, ahogy az a konzervatív nyelvtörténet tartja, nagyságrendileg valószínűbb, mint a két említett kutató integratív modellje.

 

 ------------

 

Ami a délibáb szót illeti, ez összeforrott jelzős szókapcsolat a ’legmelegebb napszakhoz kapcsolódó’ jelentésű déli melléknévből és a báb főnévből. Az első tag nem is érdemel magyarázatot, hiszen a jelenség éppen a hőséghez kapcsolódik, így délben a leginkább megfigyelhető. A báb szó itt vélhetően a ’látszat, tünemény’ értelmű bába alakváltozata. Ennek a szókörnek a harmadik tagja a bábu, amely megőrizte az ’emberszerű tárgy’ jelentést: ez a közvetett lépcsőfok báb(a) ’nő’ → ’nőt/embert formázó alak, tárgy’ → ’látszat, tünemény’ jelentésváltozásban. Bába előtaggal egyébként több ’látszatra olyan, nem valódi’ jelentésű szóösszetétel van a nyelvben, pl. bábaszarka ’nagy őrgébics, Lanius excubitor; szarkára (némileg) hasonlító madár’, bábaszilva ’eltorzult szilvagyümölcs, amely a Taphrina pruni parazita tömlősgomba fertőzésének eredménye’ stb. — A XVI. sz.-közepéről adatolható délibáb szó értelme tehát ’délben látható tünemény’. Van egyébként hajnali bába is, amely a ritkábban látható hajnali délibábot takarja (ha az éjszakai lehűlést gyors hajnali melegedés követi).

Előzmény: Tamas(Ottawa) (8515)
Sarkel-a Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8520

Nem ismerem az arab forrásokat, azt sem hogy milyen időszakból vannak ilyenek, az írásukat sem, hogy magánhangzó- ügyben hogy állnak...de megpróbálok utánanézni.

 

A másik: több példát hoztok a hosszú városnevek rövidítésére: pl Hódmezővásárhely -  én félig-meddig vásárhelyiként csak ezt a rövidítést ismerem: Vásárhely. Pl: vásárhelyi művésztelep... elég furán hangzana: hódmezői művésztelep... :)

Vagy Budapest esetében, ha rövidítjük, inkább azt mondjuk: Pest. Vagy Pilisszentiván, az ottaniak úgy mondják: megyek Szentivánra. Szóval, inkább az elejét hagyják el a város -faluneveknek. 

Előzmény: szakor (8517)
|3x| Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8519

Megjegyzem, a magyarban nemhogy nem tűnik el az i, hanem inkább megjelenik: mádli, lidli, (p)fándli, nokedli, pudli, stb.

Előzmény: szakor (8518)
szakor Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8518

Itt most van egy kis hiba, a 'mocsár'-ral kapcsolatos eszmefuttatásodban a lágyságjel ejtése még "nagyon rövid i" volt.

De visszatérnék a kezdetekhez. Azt írtam egyes csoportok román környezetben. Ezt konkretizálnám, így hátha emészthetőbb.

Szóval értelmiségiekre gondolok, akik román környezetben élnek, tevékenykednek. S érzésem szerint találtam valami hasonló jelenséget, a "hiperurbanisztikus" hatást. Amikor bizonyos ingadozó ejtésváltozatok hatására más szavakban is megjelenik pl. az -l- hang a magyarban. Ilyenekre gondolok, mint pl. a bölcs szóban az "inetimologikus -l-" hang betoldása.

 

A román példa eléggé speciális, mert nyelvek közötti hatás lenne, s nem általános, inkább rétegjelenség. Tehát az adott értelmiségi, aki "megszokja", hogy az -i nem mindig ejtődik román szavak végén, automatikusan átviszi magyar szavakra is. A Hódmező<Hódmezővásárhely példa jó, így értettem én is a Sepsi<Sepsiszentgyörgy példát. A köznépi rövidülés okán a Sepsi-ből tűnik el az -i, majd az irodalmi Seps(i)szentgyörgy formában is megjelenik az eltűnés.

Előzmény: LvT (8514)
szakor Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8517

"Köszönöm a magyarázatot, ami persze egy csomó más kérdést felvet. Értem a 'magyar' népnév etimológiáját, ezek szerint mint népnév csak az Árpádok hatalomra kerülésével terjedt el, először 'moger' formában. "

 

Jó neked, ha érted:)

S azt is meg tudod magyarázni, hogy jóval Anonymus előtt az arab források már a "magyar" olvasatot erősítik. Hogy lett ebből Anonymus idejére 'moger', majd korunkra újra "magyar"? 

Előzmény: Sarkel-a (8516)
Sarkel-a Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8516

Köszönöm a magyarázatot, ami persze egy csomó más kérdést felvet. Értem a 'magyar' népnév etimológiáját, ezek szerint mint népnév csak az Árpádok hatalomra kerülésével terjedt el, először 'moger' formában. De azelőtt nem is volt egységes népnevünk? A régi írásokban, ahogy olvastam, mindenfélének nevezték az akkori (honfoglalás előtti és -kori) magyarokat: avaroknak, hunoknak, türköknek.... 

 

Azért az mégiscsak különös, majdhogynem csodával határos, hogy az ugor rokonnépektől való elválás után sok száz évvel, talán ezerrel is, a sokfelé vándorlás és különféle török és iráni eredetű népekkel való találkozás - együttélés - keveredés során a magyarok meg tudták őrizni a nyelvüket. És persze etnikailag kevert néppé váltak, és ez a keveredés a Kárpát medencébe költözés után is folytatódott a környező népekkel, hisz most  etnikailag jóval közelebb vagyunk a szlovákokhoz, svábokhoz mint a nyelvrokonainkhoz.

 

Talán annak, hogy a finnugor-elméletet sokan annyira zsigerből utasítják el, és "délibábokat" kergetnek, köze van ahhoz hogy vérségileg, kulturálisan és történelmileg már tényleg nincs közünk hozzájuk. És ehhez jön még a Habsburg-bérenc összeesküvés-elmélet. És a mondavilágunk, hagyományaink is inkább a történelmünk során kevésbé távoli török népekkel való kapcsolatra mutatnak. 

 

Ezek szerint tényleg "egyedül" vagyunk (nyelvileg), hiszen a legközelebbi nyelvrokonaink térben szinte elérhetetlenek, de ha véletlenül kapcsolatba is kerülnénk velük, éppen annyira nem értenénk meg őket, mint pl. a sziú indiánokat....

 

A nyugat-Európában elterejdt népnevünk: Ungarn, Hungary  az "onogurból" származik? Nekem olyan fura látni minden sportközvetítésnél a magyarokat jelző "HUN" feliratot, ez annyira megtévesztő...

 

Olvasom mostanában sokat a Nyest-et, (zegernyei) onnan próbálok okosodni... 

Előzmény: LvT (8513)
Tamas(Ottawa) Creative Commons License 2016.04.10 0 0 8515

Nem vitatkozni szeretnék veled, hanem csak a véleményedre lennék kiváncsi, mert rém kusza ez az egész ügy.

Elképzelhetőnek tartod az ebben a dokumentumfilmben felvetett közvetítőnép szerepét? Nyilvánvaló, hogy régészről van szó, tehát más "alapanyaggal" dolgozik és indul ki belőle...

 

De, hogy on-topik is legyek, minap a feleségem rákérdezett a délibáb szó eredetére. Mondtam, egyedül azt tudom, hol kell ezt megkérdezni, úgyhogy tessék-tessék... :-)

Előzmény: LvT (8513)
LvT Creative Commons License 2016.04.09 0 0 8514

Világos különbséget kell tenni a helyesírás és a kiejtés között. A románok irodalmi nyelve sokáig az egyházi szláv volt (ahogy a magyaroknak a latin), ezért a legkorábbi grafematika a cirill írásra támaszkodik, ahogy ez Neacşu (azaz Някшу) bojár leveléből is látszik. A hagyományosabb alapokkal rendelkező cirill helyesírásban az általad felvetett esetben nem is (-i) betűt írnak, hanem lágyjelet (), vö. https://en.wikipedia.org/wiki/Moldovan_Cyrillic_alphabet#Example_text

 

Vagyis a latin írású unghi helyett унгь áll, amely egyben jelzi is, hogy az utolsó jel helyén semmilyen hang nem áll, hanem az csak az előtte álló /g/ palatalizált (azaz lágy) ejtését jelölő írásjel. A szó mindössze három hangból áll, az APhI/IPA átírásával jelölve az [u], a [ŋ] és a [ɡʲ] hangból. Az újabb, latin betűs román helyesírás sokkal kevésbé „hangjelölő”, mint a cirill, mert pl. az i jelnek három olvasata is lehet. Így a cirillikával az eltérő ejtésnek megfelelően eltérő írásképe van az egy szótagos примь [primʲ] ’elsők’ és a két szótagos прими [primi] ’kapni’ szónak, míg a latin ortográfiában mindkettő egyaránt primi alakú.

 

Közbevetőleg megjegyzem, hogy nemcsak a helyesírás és a kiejtés között kell különbséget tenni, hanem a tényleges kiejtés és aközött is, ahogy azt más nyelvet beszélőknek sután elmagyarázzák. A magyarban nincsenek palatalizált hangok, így ezt az ejtésmódot úgy szemléltetik, mintha egy rövid /j/-szerű hang követné az alaphangot. De ez nem igaz, mert nincs plusz hang, csupán a nyelvhát áll az ejtés közben sajátosan (amit a magyar akkor tud körülbelülileg könnyen produkálni, ha a nyelve már előkészül a követő [de amúgy ki nem ejtendő] /j/ hang artikulására).

 

Az unghi esetén egyébként a nyelvtörténetből következik, hogy a végén sosem volt /i/ hang. Lágy ľ [lʲ, ʎ] volt ott, és a dákorománból (NB. ez a szaknyelvi terminus a romániai románra még akkor is, ha a dáko-román kontinuitást tagadjuk) ez a hang eltűnt, a helyén csak a lágyság maradt, amelyet még a megléte alatt a megelőző mássalhangzón okozott. A *helyesírás* tett csak oda -i-t, és csak azért mert az a lágyság írásjele. Az etimológiai alap a latin angulus ’szög’ szó, amely még a vulgáris latinban szinkópával anglus lett, amely a az órománban *îngľu [ɐŋɡʲʎu] alakúvá lett, és ebből az egyik nyelvjárásban lett az archaikus nyelvjárásokban înghiu [ɨŋɡʲʎu], az újítóbbakban unghi [uŋɡʲ]. Vö. https://en.wiktionary.org/wiki/unghi 

 

S hogy a jelenkorban a román nem nyeli el a szóvégi -i-t, azt mutatják az olyan új átvételek is, mint a taxi [taksi]. Továbbá az igék fontos osztályát alkotják a teljes -i-re végződők stb.

 

Nem kétséges, hogy a román korai szakaszában volt szó végi lekopás, de – hacsak a dáko-román hipotézist nem támogatjuk – ekkoriban a magyar és a román igen kevéssé érintkezett. Példákon bemutattam, hogy az ómagyarban is lekoptak a rövid szóvégi magánhangzók (már a honfoglalás után, de még a román felvándorlás előtt), vö. csak a híres „feheruuaru rea meneh hodu utu rea” kifejezést.

 

Ha már mindenáron kontaktushatást keresünk ezen a téren a magyar és a román között, akkor az inkább fordított lehetne. A magyarban ui. minden rövid szóvégi magánhangzó lekopott, a románban pedig csak az -i-ről vélekedsz így, és részben az -u-nál figyelhető meg. A többi rövid végmagánhangzó, az -a, az , az -e változatlanul megmaradt. Ilyen szinergiáknál mindig a teljes változás tekinthető az eredetinek és a részleges a másodlagosnak. — De a magyar → román hatásnak sem látom az alapját. A szóvégi hangsúlytalan magánhangzók redukciója és lekopása annyi nyelvben annyiszor megtörtént (többek közt a germán és szláv nyelvekben is), hogy kontaktusjelenséget ennek fellépéséhez nem kell feltételezni.

 

 -----

 

A végére teszem az arra való visszautalást, hogy eufemizmussal szólva aránytalannak tartom azt a vélelmedet, miszerint amiatt, hogy a románban a szóvégi -i elmosódik-lekopik a jelenkori magyar nyelvhasználókat befolyásoló érvénnyel, ez ebből következően a Sepsiszentgyörgy név esetén a szó közepén megtörténne úgy, hogy e mögött semmi tényleges román minta nincs (mert hogy a Şepşi elnevezést ők maguk nem használják). És hogy az -i és csak az -i románban történő szóvégi elmosódás-lekopása olyan drasztikus rövidülést okozhatna a magyarban, mint a Sepsiszentgyörgy → Sepsi, Csíkszereda → Csík. Úgy hogy a románban ilyen drasztikus rövidülés nem mutatkozik.

 

Egyébként Hódmezővásárhely helyett is mondanak újabban Hódmező-t, ez tiszta magyar vidék román hatás nélkül. Ezt pusztán az az igény hozza létre, hogy az ilyen túlburjánzott elnevezések helyett valami könnyen használható köznapi formával lehessen élni. Ez a motivációja az ún. beceneveknek is: az emberek a múltban és a jelenkorban is nehézkesnek találták azt, hogy valakit az anyakönyvezett nevén Desiderius-nak nevezzenek, ezért ezt lerövidítették Dezső-nek (és ez olyan gyakori lett, hogy az anyakönyvi szerepben is felváltotta  az eredeti formát).

 

Én ugyan nem tudom, hogy igazad van-e akkor, amikor a Sepsiszentgyörgy helyi magyar ejtésében az i elmosódását vélelmezed, de ellenkező adat hiányában elfogadom. Jeleztem, hogy szerintem az a Horger-törvény következménye, amire te azt válaszoltad, hogy „az -i eltűnése szóközben elég erőltetett szerintem, ugyanis 'pssz' msh-torlódás lép fel, amit ugye a nyelvünk nem szeret”. Kétlem azonban azt, hogy ezt a torlódást a román szeretné, így ezt megint nem lehet a románhoz kötni. Nem mellesleg én úgy látom, hogy a román sokkal kevésbé tolerálja a mássalhangzó-torlódásokat, mint a magyar: nem tudok arról, hogy létezne olyan potenciális szó a románban, mint a magyar falanxstratégia, ahol hat mássalhangzó találkozik a /nkszstr/ klaszterben. Persze a köznapi kiejtésben ez a magyarban is /nstr/-re (sőt /nsr/-re) egyszerűsödik, mert a köztudott hasonulások mellett ilyen egyszerűsítő fonotaktikai változások is fellépnek (többek közt rendszerint a Szentgyörgy-ben sem ejtjük ki a t-t). És ezek az automatikus egyszerűsítések akkor is fellépnek, ha a Sepsiszentgyörgy-ből kiesik az i. Ha vesszük az egészség szót, akkor látjuk, hogy /sz/ + /s/ → /ss/ hasonulás lép fel, az ellenkező kapcsolat esetén pedig /s/ + /sz/ → /ssz/, és azt is tudjuk, hogy másik mássalhangzó mellett a hosszú mássalhangzók lerövidülnek. Tehát a lerövidült *Seps-szentgyörgy ejtése egyszerűen /sepszengyörgy/, esetleg /sepsengyörgy/ lesz. Jelezném, hogy a Csongrád helynév kialakulásánál sem volt gyakorlati akadály a második szótagi magánhangzó kiesésénél, az, hogy ezzel olyan /rngr/ torlódás lépett volna fel, „amit ugye a nyelvünk nem szeret”: egyszerűen ez a torlódás leegyszerűsödött. 

Előzmény: szakor (8512)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!