Keresés

Részletes keresés

Afrikaans8 Creative Commons License 2017.10.08 0 0 2441

Régóta hízott a kacsa...

 

Csekő Ernő

Három testvér – három vallás három papja

In: [Tolna] Megyei Napló, 2001. május 10., 6.

Előzmény: Afrikaans8 (2440)
Afrikaans8 Creative Commons License 2017.10.08 0 0 2440

Biztos sokan forgatták már Venetianer Lajos alapművét, A magyar zsidóság történeté-t. Zsidó körökben sokan tudni vélik, hogy a legidősebb Venetianer fivér, Sándor mellett a legifjabb, Adolf is kikeresztelkedett, s csak a középső fivér, Lajos maradt meg zsidó vallása mellett.

http://www.izrael-immanuel.net/?p=3557

Pedig... Venetianer Adolf mint katolikus pap egyszerűen nem létezett! A harmadik fivér, Adolf ugyanis kiskereskedő volt. Ez a nem mindennapi történet a három Venetianer testvérről (a híres és hírhedt Venetianer családról) makacsul túlélte a 20. sz.-ot, elsősorban a magyar zsidók körében.

Hogyan lehet magyarázni ezt a jelenséget? Természetesen már a két Venetianer testvér (református lelkész és főrabbi) története is meglehetősen rendkívüli. De úgy gondolom, hogy ilyen testvéreket feltehetőleg a különböző zsidómissziók (pl. skót, angol, német) tagjai között is találhatunk. A Venetianer család esetében a magyar zsidó néphit számára a két különböző vallású fivér nem volt elegendő. A szituáció feszültségét igyekeztek tovább fokozni, s kitaláltak egy harmadik lelkész fivért, aki nem lehetett más, csak katolikus (vagy luteránus) pap.

Afrikaans8 Creative Commons License 2017.10.08 0 0 2439

A Borsszem Jankót elindító kitűnő, sok nyelven beszélő humorista, Ágai Adolf pedig alig 12 évesen a legfiatalabb márciusi ifjú volt. Lengyelországi zsidó családból származott.

Előzmény: Afrikaans8 (2438)
Afrikaans8 Creative Commons License 2017.10.08 0 0 2438
Afrikaans8 Creative Commons License 2017.09.16 0 0 2437
kilenctizenegy Creative Commons License 2017.09.04 0 0 2436

"Vagy nem olvasztották magukba."

 

Akkor most vedd, lécci, a fáradtságot, és olvasd el az egész hozzászólásomat, amit idéztél! Pár sor, nem megerőltető. A Jozsué-féle zsidó honfoglalás előtt egy viszonylag egységes kultúrájú, vszleg egységes származású nép lakta Levante egészét, vagyis a mai Izrael, Libanon, Szíria és Jordánia nagy részét. Ebből a Kánaánban lakókkal a zsidók összeolvadtak, majd amikor létrejött a zsidó vallás (első formája), akkor a magát kiválasztottnak tudó nép genetikailag is elkülönült a világ többi részétől, egymással viszont az évszázadok viszontagságai (pl. babiloni fogság) alatt mind jobban elkeveredtek.

 

Ez az elmélet egyáltalán nem mond ellent annak a ténynek, hogy az őslakos (kánaánita) nép azon részei, amelyek nem keveredtek el a pusztai zsidókkal és nem váltak később zsidó vallásúvá, egyenesági felmenői a mai Libanon, Szíria, stb. lakói egy részének (Libanonban nagy részének).

Előzmény: ericea (2434)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2017.08.16 0 0 2435

Ez meg az ószövetségi zsidók egyik legfőbb ellenségéről, a filiszteusokról szól.

 

http://24.hu/tudomany/2016/07/12/osi-temeto-oldhatja-meg-a-biblia-egyik-legnagyobb-rejtelyet/

 

Érdekes, hogy a cikk vége felé meglebegtetik, hogy:

 

"A régészek és bibliakutatók jó ideje úgy gondolják, hogy a filiszteusok a fazekasságuk alapján az Égei-régióból származnak, azt azonban nem tudták behatárolni, hogy ezen belül honnan: a görög szárazföldről, Krétáról, Ciprusról, vagy esetleg Anatóliából. A csontok erre is választ adhatnak, mondta el Yossi Garfinkel, egy izraeli szakértő, aki nem vett részt az ásatásban."

 

Végül azonban nem adnak választ erre az izgalmas kérdésre....

Előzmény: ericea (2434)
ericea Creative Commons License 2017.08.14 0 0 2434

"zsidók lerohanták és magukba olvasztották"

 

 

Vagy nem olvasztották magukba. http://24.hu/tudomany/2017/07/28/genetikai-vizsgalat-oldotta-meg-a-biblia-egyik-nagy-rejtelyet/

Előzmény: kilenctizenegy (2431)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2017.08.14 0 0 2433

Még folynak a régészeti feltárások, hozhatnak még érdekes eredményeket.

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2432)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2017.08.14 0 0 2432

A mai híradóban megerősítették, hogy megtalálták Bétszaida római kori rétegét, többek között egy fürdő maradványait. A település Jézus korában még csak egy kis galileai halászfalu volt, Heródes Antipás egyik fia csinált egy római jellegű kisvárost belőle.

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2429)
kilenctizenegy Creative Commons License 2017.08.11 0 0 2431

Kánaánitának a Biblia (vagyis a zsidók Tórája) szerint Kánaánnak nevezett földnek a zsidó honfoglalás előtti lakóit nevezik, a terület nevéből képezve.

 

A kutatások azóta nagyjából feltérképezték ezeket a népeket, és megállapítást nyert, hogy ez egy szemita nyelvet beszélő törzsszövetség volt, akik ugyanolyan nyelvet beszéltek, ugyanolyan szokásoknak hódoltak, ugyanolyan istenekben hittek, mint Főnícia (Libanon), illetve Szíria akkori (sőt, későbbi) lakói is. A Kánaánitákat az különböztette meg (utólag) a föníciai és szíriai népektől, hogy őket a zsidók lerohanták és magukba olvasztották (nem pedig kiirtották, ahogy a Biblia történetei mondják).

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2430)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2017.08.09 0 0 2430

Köszi, hogy betetted ide, jó a cikk.

Én úgy tudom, hogy a kánaánita eleve egy gyűjtőfogalom volt, a Biblia felsorol vagy 10-12 népet, akik ide tartoztak.

Nemcsak a későbbi Izrael területét lakták tudtommal, de lényegében az egész Sziro-Főníciai partvidéket is, azaz a mai Libanont és Nyugat-Szíriát is.

Egyáltalán nem zárható ki, hogy nyelvileg és kulturálisan ugyan teljesen elarabosodva, de ezeknek a területeknek a mai népessége részben az ókori kánaániták leszármazottja legyen.

Előzmény: Afrikaans8 (2427)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2017.08.09 0 0 2429

Betsaida vagy magyaros írásmóddal Bétszaida az evangéliumok szerint fontos szerepet játszott Jézus és az apostolok tevékenységében, két másik Genezáret-tavi településsel, Kapernaummal és Korazinnal együtt.

A héber Bétszaida név szó szerinti jelentése egyébként "a halászat háza", tehát ezzel is utalva a lakosság legfőbb megélhetési forrására.

Egyébként most nézem, hogy nemcsak Péternek (valódi nevén Simeon bar Jónah, azaz Simon, Jóna fia) és testvérének, Andrásnak, hanem egy harmadik apostolnak, Szent Fülöp apostolnak is ez a falu volt a szülőfaluja.

 

Szent Fülöp Kr. u. 80 körül halt meg Hierapolisban, Anatóliában.

 

Kanonizált katolikus szent, de ma nem is erről a legnevezetesebb, hanem arról, hogy neki tulajdonítanak 2 apokrif iratot, köztük a sok vitát kavart Fülöp evangéliumát, amely sok szempontból teljesen más megvilágításban mutatja be Jézust és tanításait.

 

Főáramú íráskutatók szerint azonban a Fülöp evangéliuma a 4. sz. elején keletkezett, tehát nem lehet Fülöp apostol alkotása.

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2428)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2017.08.09 0 0 2428

A híradóban felröppent egy szalaghír, amely szerint izraeli régészek Péter és András apostolok szülőfalujának, Betsaidának a római kori maradványait tárták fel.

A Genezáret-tó partján található település többször feltűnik az evangéliumokban is.

 

A neten egyenlőre semmit nem találtam, remélem, hogy nem csak valami kacsa a nyári uborkaszezonra való tekintettel.

Afrikaans8 Creative Commons License 2017.07.28 0 0 2427
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.06.12 0 0 2426

Minden zsidó kereskedő volt? Ráadásul nagy...?

Előzmény: showtimes (2425)
showtimes Creative Commons License 2017.06.02 0 0 2425

Például úgy, hogy Júdea lakossága sosem volt etnikailag homogén, s ha Józséf ugaroltatott a sabbatév miatt Juszuf javában termelt, s mivel mind a kettő nagy kereskedő volt, így megoldották egymás közt az adásvételt.

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2421)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.05.31 0 0 2424

Jól mondád: elmélet - inkább hiábavaló okoskodás...

Előzmény: Bélabá456 (2406)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2017.05.31 0 0 2423

"életemben nem olvastam a Bibliát sem, noha a Zsidóság története különösen érdekel"

 

:-)

Előzmény: Bélabá456 (2413)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2017.05.23 0 0 2422

OFF:

 

Leszerelt sorkatonaként tisztában vagyok vele, hogy a nehézgéppuska tényleg nehéz, főleg akkor, ha az ember úgy akarja használni, mint a vadászpuskát. :-)

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2420)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2017.05.23 0 0 2421

Egy másik, bibliai témakörhöz kapcsolódó kérdés:

 

az ókori Izraelben minden hetedik év szombatév volt, amikor a vallási előírások értelmében a termőföldeket nem volt szabad művelni, pihentetni kellett.

 

Ezt a gyakorlatban hogy tudták úgy megoldani, hogy ne éhezzenek?

 

A korabeli mezőgazdasági és élelmiszer-tartósítási, élelmiszer-tárolási technológiák mellett?

 

Előre is köszi, ha valaki tud válaszolni.

Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2017.05.23 0 0 2420

Mózes 2. könyvének (Exodus) 17. fejezete:

 

"Eljött Amálék, és megtámadta Izráelt Refídímben. 9Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: Válassz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközz meg Amálékkal! Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. 10Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. 11És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. 12De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig. 13Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel."

 

Egyes fantaszták, talán Erich von Daniken vagy valami hasonló gondolkodású szerzők ebből az ószövetségi passzusból azt a következtetést vonták le, hogy a zsidóknak géppuskájuk, lézerágyújuk, sugárvetőjük vagy valami más csodafegyverük volt, amit a földönkívüliektől kaptak.

 

Csakhogy Mózes már öreg volt és gyöngék voltak a karjai, ezért Áronnak és az ifjú Húrnak kellett neki segítenie a csodafegyverrel való célzásban.

 

Így lőtték halomra a zsidók az amálékitákat. :-)

 

Vélemény?   :-)

 

 

Törölt nick Creative Commons License 2017.03.08 -1 0 2419

Ezzel a meghelyeslessel Töled oliur user allaspontjanak tulajdonkeppen Te is azt mondod amit valojaban  allit Ö, es pedig azt   hogy ertelmetlen a topiktema targyalasa, mert ugyis minden ut Romaba vezet.

 

Analog Ti szerintetek akkor ertelmetlen pl a magyar nep törtenetenek a targyalasa is, vagy pl a keltak törtenetenek a targyalasa is.

 

Hihi ..., ,  nekem  ez a rövidre zaras ezen temakörnek  -nepek törtenetenek a targyalasa egy törtenelem forumreszben- Töletek,  azert egy kisse meglepö.

Előzmény: Bélabá456 (2418)
Bélabá456 Creative Commons License 2017.03.07 0 1 2418

Ez amúgy igaz, a zsidók, mint minden más Homo Sapiens Közép-Afrikából érkezett (igaz, a kínaiak ezt körömszkadtáig +próbálták tagadni).....

Előzmény: oliur08 (2416)
Törölt nick Creative Commons License 2017.03.07 0 0 2417

A zsidók története nem érhet véget 9.11-el :)

 

 

 

 

 

Remelem itt ^ nem allsz neki csak  viccet meselni, mint mashol,  habar a tartalmad a hatart surolja.

 

(PS.: ha kivanod, termeszetesen  ebben a topikban  ennel a nickednel is "magazlak", semmi gond.)

 

 

"Egyébként nem Egyiptomból jöttek, hanem Közép-Afrikából, csak kicsit korábban indultak,"

 

Ez ^ egyebkent tartalmilag nagyon hibas, itt tenyeket es pl archeologiai  leleteket is kell (lene) figyelembe venni, nem lehet itt a vakvilagba beszelni meg irni.

 

Es aki a törtenelmet nem ismeri kielegitöen, az ne irjon törtenelmi topikba. Neked a helyed egyebkent is egy vicctopikban lenne, több viccet ismersz -ami alapban nem baj-  mint amennyire a törtenelmi tudasod tudomanyos ismervekkel,ismeretekkel  megalapozottan letezne, de ez a topiktema egy kenyes törtenelmi tema, amihez nem eleg a "velemeny", itt tudas is kell.

 

De szivesen megindoklom ha szeretned, hogy konkretan hol es miert billeg törtenesz szemszögböl az allitasod, de elötte el kellene  döntened hogy most itt is magazzalak Teged (kellemetlen lenne öszinten megmondva nekem, ha megint rakerdeznel egy idö utan, hogy mi miota tegezödünk, azutan hogy Te magad engem letegeztel D;) tehat tisztazzuk ezt az elejen, hogy ezeken a nickeken valo posztolasnal magazas vagy per du van köztünk. Gondolom a  magazas fog Neked menni, mert egyebkent bele fogsz zavarodni a hol magazasba  hol tegezesben. Ezt a tegnapi irasod is mar mutatta. Tehat ?  DDD; 

 

Darling, es mielött meg megint magazodnank, en mindig szivesen konsultalok Veled egy törtenelmi  temat ki, de egy adott  temaba Magad be kell tudomanyosan is dolgozni, nem eleg egy törtenelmi topikban  ha csak a nagyvilagba  irsz.

 

Termeszetesen, a legtermeszetesebben  en sem  tudok mindent, de kivetelesen ebbe a korszakba  ennek a területnek  bele vagyok dolgozva.

(Amerika törtenelme ezzel szemben ..hm.., az nem a szakterületem, sosem volt, - mar utalnek itt az alltalad irt szeptember 11-re.)

 

 

Darling, szivelyes üdvözletet Neked, a temaban  egy jo targyszerü Diskussion remenyeben a jövöben: Mara

 

 

 

Előzmény: oliur08 (2416)
oliur08 Creative Commons License 2017.03.06 0 0 2416

A zsidók története nem érhet véget 9.11-el :)

 

Egyébként nem Egyiptomból jöttek, hanem Közép-Afrikából, csak kicsit korábban indultak,

Előzmény: kilenctizenegy (2415)
kilenctizenegy Creative Commons License 2017.02.23 0 0 2415

Ha ezek a saját elméleteid, akkor különösen büszke lehetsz, mert ezeket sokan osztják, akik komolyan foglalkoznak a témával. A zsidók, mint nép nem jártak Egyiptomban, ez gyakorlatilag ténykérdés. Az egyiptomi történelemnek ez az időszaka nagyon pontosan fel van térképezve, és biztosan lenne nyoma annak, ha egy egész nép ott élt volna szolgaságban, de vallását és szokásait megtartva, majd fellázadnak és kivonulnak. Ehhez képest még egy nyamvadt zsidó sírt se találtak.

 

Mózes legendája allegorikus, másról szól. Álláspontom szerint nem a nép jött Egyiptomból, hanem egy szűk elit, akik azt az innovációt hozták magukkal, amitől a zsidó nép zsidó nép lett: az egyistenhitet. Ők származásukat tekintve egyiptomiak voltak (vagy egyiptomiak is), de a zsidók az ő tanaiktól lettek zsidók.

Előzmény: Bélabá456 (2413)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2017.02.22 0 0 2414

Ez így valóban árnyaltabb és talán jobban közelíti a valóságot.

Előzmény: kilenctizenegy (2409)
Bélabá456 Creative Commons License 2017.02.22 0 0 2413

Nézd, én nem szeretnék úgy tenni, mintha értenék a témához. (Csak annyi, h a töri hobbim, ami jó kikapcs a sok pü-i cucc közt)

Sőt, életemben nem olvastam a Bibliát sem, noha a Zsidóság története különösen érdekel, így erről van 1-2 elméletem :

 

1. A zsidók nem Egyiptomból érkeztek

2. Olyan helyről kellett jöjjenek, ahonnan elhozták azt a mg-i, kézműves, államszervezeti tudást, melyet az eredeti lakhelyükön eltanultak, majd ezt transzponálták Palesztínába.

3. A Dávid-Góliát story kamu az eredeti formájában  : már olyan értelemben, h valójában Dávid volt túlerőben, hiszen ő rendelkezett a parittya használatának ismeretével. 

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2408)
Bélabá456 Creative Commons License 2017.02.22 0 0 2412

Jogos

Előzmény: kilenctizenegy (2411)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!