Keresés

Részletes keresés

words about future Creative Commons License 2016.08.19 0 1 18360

Kedves 560707!

 

Kikre vonatkozik:


"személyi hatálya azokra terjedjen ki, akik a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2011. december 31-én hatályos 34. §-a szerinti, a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodásukat arra tekintettel szüntették meg, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság e megállapodásuk alapján a továbbiakban nem lesz igénybe vehető,
és a megállapodás megszüntetésére 2011. november 1-je és 2012. július 25-e között került sor;"

 

Ők választhassanak:
"a) részükre a megszüntetett megállapodások alapján befizetett járulékok visszafizetésre kerüljenek vagy
b) ismét megállapodást köthessenek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti biztosítási idő szerzése érdekében, olyan időtartamra,

amely a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megszerzéséhez - a megállapodás megszüntetéséig eltelt jogszerző idő figyelembevételével - még szükséges."

 

 

-


"Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére

 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szabályozza a társadalombiztosítási ellátásra irányuló megállapodások lehetséges típusait.

 

A nyugellátás tekintetében a nyugdíjbiztosítási igazgatósággal az alábbi típusú megállapodások köthetők:

Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából:

 

(a) Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező személy folyamatos járulékfizetéssel megállapodást köthet szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából."

Előzmény: 560707 (18359)
560707 Creative Commons License 2016.08.19 0 1 18359

Most ez mit is jelent, nem értem igazán, ha tudod légyszíves magyarázd el. 

Előzmény: words about future (18358)
words about future Creative Commons License 2016.08.19 0 2 18358

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A16H1427.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

 

1427/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

 

Hatály: közlönyállapot (2016.VIII.17.)

 

1427/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 2012. január 1-jét megelőzően megkötött és a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással rendelkező személyek helyzetének rendezéséről

 

 

A Kormány

1. felhívja az érintett minisztereket, hogy terjesszék a Kormány elé a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással rendelkező személyek helyzetét rendező, a szükséges jogszabályok módosítását tartalmazó kormány-előterjesztést;

 

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. pont szerinti jogszabály-módosítások személyi hatálya azokra terjedjen ki, akik a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 2011. december 31-én hatályos 34. §-a szerinti, a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodásukat arra tekintettel szüntették meg, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság e megállapodásuk alapján a továbbiakban nem lesz igénybe vehető, és a megállapodás megszüntetésére 2011. november 1-je és 2012. július 25-e között került sor;

 

3. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. pont szerinti jogszabály-módosítások biztosítsanak választási lehetőséget a 2. pontban meghatározott személyek számára a tekintetben, hogy

a) részükre a megszüntetett megállapodások alapján befizetett járulékok visszafizetésre kerüljenek vagy

b) ismét megállapodást köthessenek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti biztosítási idő szerzése érdekében, olyan időtartamra, amely a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megszerzéséhez - a megállapodás megszüntetéséig eltelt jogszerző idő figyelembevételével - még szükséges.

 

Felelős: emberi erőforrások minisztere

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. december 1.

words about future Creative Commons License 2016.08.19 0 2 18357

Kedves Judit!

 

Örülök, amikor sokan hozzászólnak egy-egy felvetéshez. Minél több vélemény, annál több ismeret, tapasztalat, amit megismerhettünk.  Viszont nem vagyunk egyformák szerencsére! Így az életkorunk, egészségi állapotunk, megélt tapasztalataink, kitartásunk, önismeretünk, a küzdelmek hosszantartó elviselése sem egyforma!


A végső döntést azonban mindenki maga hozza meg, önnön felelőssége!  A leletek, zárójelentések alapján azok összevetése a táblázat százalékos értékelésévrel, jogi szakértő legalább előzetes véleménye (mi várható, esélylatolgatás), jogi szakértő segítsége  a megfogalmazásban, továbbá óriási önismeret, felmérni, mennyire vagy  kitartó, hogy bírod előreláthatólag a több évig tartó procedúrát.

 

Egy másik ember ügyében kívülről látjuk az eseményt, könnyen mondunk véleményt, a döntés következményeit nem mi viseljük!

 

Nem tudom, mi a jó megoldás az esetedben! Önmagad legjobb ismerője Te vagy ! Remélem a realitások alapján, alaposan megfontolva, mérlegelve, mindent összevetve döntesz.


Remélem, érted és megérted, amiről írtam!

 

Minden jót kívánok Neked!

Előzmény: judit59 (18356)
judit59 Creative Commons License 2016.08.18 0 2 18356

Kedves WAF !

Köszönöm szépen.....Üdv : Judit

Előzmény: words about future (18353)
ibi43 Creative Commons License 2016.08.18 0 1 18355

Kedves 14-es!

Hát borzasztó, hogy milyen betegségeid vannak! 

Teljes gyógyulást kívánok neked!

Véleményem szerint a lehető leghamarabb kérj felülvizsgálatot! Ne várj egy felesleges percet sem!

Előzmény: 14es (18354)
14es Creative Commons License 2016.08.18 0 0 18354

Tisztelt sors társak segítséget kérnék C1 kategóriám 201-októberében lejár mi teendőm 

a három év alatt közben prosztata rákkal, és bőr rákkal műtöttek.

Előre is köszönöm segítő válaszotokat.

words about future Creative Commons License 2016.08.18 -1 3 18353

http://birosag.hu/allampolgaroknak/gyakran-ismetelt-kerdesek#19

 

"Mi a különbség a polgári nemperes eljárás és a polgári per között?


A jogszabályok minden esetben meghatározzák, melyik fajta igényt pontosan milyen úton kell érvényesíteni. Az egyszerűbb és/vagy sürgősebb ügyekben a jogszabály úgy is rendelkezhet, hogy az eljárás során nincs tárgyalás: ez a nemperes eljárás. Ilyen volt például a fizetési meghagyásos eljárás (ma már a közjegyzők hatáskörébe tartozik), most is ilyenek meghatározott végrehajtási eljárások, a holttá nyilvánítás, általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele, cégeljárás, felszámolás, stb.
Az a polgári eljárás, ahol tárgyalást is tartanak, polgári pernek minősül. Tárgyalást csak bíró tarthat.

 

 

 

Milyen igényeket kell polgári perben érvényesíteni?
A polgári per a természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi jogaival kapcsolatban felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban való eldöntését jelenti.
Az érvényesíthető vagyoni és személyi jogok igen tág körűek, ezért csak a legfontosabbakat lehet kiemelni: személyiségi jogok (jóhírnév megsértése miatti kártérítés, sajtóhelyreigazítás), dologi jogok (birtokvédelem, elbirtoklás, ráépítés, haszonélvezet, szomszédjogok, telki szolgalom) családjog (házasság felbontása, vagyonmegosztás, tartásdíj, gyermekelhelyezés), kötelmi jog (szerződés érvénytelensége, szerződésszegés, zálogjog, kezesség, egyes szerződésekből eredő igények: adásvétel, kölcsön, biztosítás, vállalkozás, stb.), öröklési jog (végrendelet megtámadása, örökösök közötti jogvita, hagyatéki tartozások),
Speciális szabályok szerint folyik, de polgári pernek minősül a munkaügyi per (felmondás jogellenessége, munkabér iránti igény, társadalombiztosítási igények, stb.) és a közigazgatási per (közigazgatási határozatok megtámadása) is.

 

 

 

Hogyan kell egy polgári pert megindítani?
A polgári per - nem a gyakran emlegetett „feljelentéssel, hanem - keresetlevéllel indul.

 

 

 

Minek kell egy keresetlevélben lenni?
A keresetlevélben jelölje meg, hogy ki(k) a felperes(ek) és ki(k) az alperes(ek), nekik mi a lakóhelyük vagy székhelyük. Írja le minél részletesebben, hogy az igénye hogyan keletkezett, mi és miért történt, ami a bíróság beavatkozását igényli.


Pontosan és határozottan nyilatkozzon, mit kér a bíróságtól, mire kötelezze a bíróság az alperes(eke)t. Ha pénzt követel az alperes(ek)től, az összegen túlmenően a kamat kezdő és befejező időpontját és a kamat mértékét is jelölje meg úgy, hogy egyértelmű legyen minden napra a követelés összege.


Sorolja fel azokat a bizonyítékokat, amik az igényét alátámasztják, az okiratokat a szükséges példányszámban csatolja is.
Jelölje meg, hogy pontosan milyen jogát érvényesíti, lehetőség szerint azt is, hogy melyik jogszabály melyik rendelkezésére hivatkozik. Nem feltétlenül kell tehát paragrafusszámot megemlíteni, de ki kell derülnie, hogy igénye pontosan min alapul.


Ha szükséges, rója le a jogszabályoknak megfelelő mértékű illetéket. A keresetlevélben jelölje meg, hogy melyik bíróságnak szól (ennek mindenképp szerepelni kell, akkor is, ha a boríték címzésén is ez a bíróság van feltüntetve)."

words about future Creative Commons License 2016.08.18 0 3 18352

Örülök nagyon a jó híreknek!  Jó volna, ha minél többen tudnának beszámolni hasonló pozitív dolgokról. Szorítok/szurkolunk, akik még döntésre várnak... 

 

 

1.
http://www.hrportal.hu/hr/elvehetik-tolem-valaha-a-rokkantsagi-ellatasomat-20160810.html

 

Megjelent: 1 hete


"Elvehetik tőlem valaha a rokkantsági ellátásomat?
2014. november 1-jétől rokkantsági ellátást állapítottak meg részemre 50 százalék mértékben, C2 kategóriában. 52 éves vagyok. Rehabilitálhatóság: tartós rehabilitációs foglalkoztatást igényel, de egyéb körülmények miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt. Korábban jól kerestem, nem hibáztam a munkámban. Sajnos ez fokozatosan egyre rosszabb lett, majd egyáltalán nem tudtam ellátni a legalapvetőbb feladatot sem. Minden munkahelyről elküldtek. Az ellátás összege: 115 965 Ft. Felülvizsgálatra 2018. 06. hóban kell mennem. Kezelőorvosom azt mondta, ezt az összeget már nem vehetik el tőlem, vegyem úgy, mint az eddigi munkám eredményét. Kérdésem az lenne, hogy valóban így van-e, ezt az összeget már nem veszíthetem el? Sajnos, nincs ki támogasson, segítsen bármiben, félek a jövőtől…

 

Sajnos az nem garantálható, hogy az ellátás összege nem változik, ahogy az sem, hogy nem vehető el Öntől teljesen.

Ahogy szakvéleménye is rögzíti, állapotát legközelebb 2018 júniusában felülvizsgálják, és az akkor megállapított egészségi állapot lesz az, ami alapvetően dönt a kérdésben.

Ugyan betegségéről nem tesz említést, de gyakorta jellemző daganatos megbetegedésben szenvedők esetében, hogy a felülvizsgálat érvényességét csak egy vagy két évben limitálják, mert javulást feltételeznek az ellátott részéről - ami nem feltétlenül történik meg, hiszen az állapotjavulást sok tényező befolyásolhatja. A komplex minősítés eredménye sajnos nem előrelátható, így a majdan megállapításra kerülő ellátás összege sem."

 

 

 

2.
http://www.hrportal.hu/hr/rokkantsagi-ellatas-melletti-munkavegzes-eseten-jar-e-tappenz-20160810.html

 

Megjelent: 1 hete


"Rokkantsági ellátás melletti munkavégzés esetén jár-e táppénz?
Arról szeretnék információt kérni, hogy rokkantsági ellátás melletti munkavégzés esetén jogosult vagyok-e táppénz igénybevételére?

 

A 2011. évi CXCI. törvény "A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról" 13. § (2) bekezdés szerint: "A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő
a) kérte,
b) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat,..."

 

A törvény értelmében a rokkantsági ellátásban részesülő személyek részére a táppénzes állomány alatt mind az ellátás mind a táppénz folyósításra kerül. Amennyiben ez elmarad, kérjük keresse fel az OEP területileg illetékes hivatalát és érdeklődje meg a hiányzó utalás okát.


Ezek szerint tehát Ön 8 órában végezhet keresőtevékenységet, egyedül arra kell ügyelnie, hogy a fentiekben említett kereseti korlátozást ne lépje túl. Amennyiben fizetése összesen havi nettó 51.800 forint, azzal nem haladja meg ezt a korlátot, azonban érdemes egy ellenőrzést kérni a cégénél arra vonatkozólag, hogy ebben a keresetben benne foglaltatik-e az összes munkabér alapú juttatás (az esetleges bónuszkifizetések, utazástámogatás 9 forinton felüli része, stb. is annak számíthatnak)."

 

3.

http://www.hrportal.hu/hr/rokkantellatas-mellett-kerhetek-apolasit--ha-gondozom-az-anyukamat-20160810.html

 

Megjelent: 1 hete

 


"Rokkantellátás mellett kérhetek ápolásit, ha gondozom az anyukámat?
Szeretném meg tudni hogy én c2-es rokkantnyugdíjas vagyok, dolgozom is mellette. Ha én az anyukámat ápolom, igényelhetek-e ápolásit az önkormányzattól? Az anyukám sok segítségre szorul, ami azt jelenti hogy állandóan mellette kell lenni, mert szellemileg is leépülőfélben van. Én most dolgozom, de ha kapnék rá ápolásit akkor ott lehetnék mellette mindig.

 

Az 1993. évi III. törvény 41. § (1) bekezdése alapján az ápolási díj mellett-ha a munkavégzés nem otthon történik- legfeljebb napi 4 órás időtartamban folytatható kereső tevékenység.

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását vállaló nagykorú hozzátartozó ellátása.

 

Küldök Önnek néhány fontos információt a jogosultságokkal kapcsolatban:

 

Alapösszegben nyújtott ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha az ápolt önmaga ellátására képtelen, állandó felügyeletre, gondozásra szoruló
– súlyosan fogyatékos, ill.
– 18 év alatti tartósan beteg.

 

Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igányló hozzátartozót ápol, és a fokozott ápolási igényt a járási hivatal felkérésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kijelölt szakértő igazolja.

 

Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki
– a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy
– olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják."

BJszakért Creative Commons License 2016.08.17 -1 3 18351

Márcy28

B2 minősítéssel rokkantsági ellátás mellett dolgozhat, csak kereset korlátozása van, amit ha betart, nem veszíti el ellátását.Itt találja szakmai honlapomon a 2 pontban korlátozását, bővebben személyesen gyorsabb telefonon: http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=586

 

Rehab ellátás nem lehet 25ezer, ahogy írta, mert a törvény a minimumot meghatározza minden esetben. A minimum összeg: A 2016. évi alapösszeg, 94 500 Ft 30%-a, 28 350 Ft/hó

Bár ha úgy számoljuk, hogy ebből még 10% nyugdíj járulékot vonnak, akkor majdnem 25ezer. Lehet, így értette.

Konkrétumok, tények, tényállás alapján korrekt, konkrét tájékoztatást nyújtok önzetlenül, rehab gazd szakértő-, menedzserként, szakmai honlapomon megtalálja email elérhetőségem: http://www.versenykepesseg.eu/

 

Szomoró58

ismerni kellene a tényeket, a szakvélemény hatályát (nem az Ön elmondása alapján), a tényállást szintén, csak mindezek ismeretében lehet korrekt tájékoztatást nyújtani, mit tehet vagy nem tehet, mik az alternatívák valójában. Fenti linken megtalálja elérhetőségem.

 

Fontosnak tartom, hogy az érdeklődők szakmai útmutatást kaphassanak az őket érintő kérdésekben mindig az aktuális jogszabályok ismeretében (tények alapján), mert a hiteles információk segítenek tudatosabban dönteni.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, e speciális szakterületen átfogó ismeretekkel rendelkező, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas erre.

Hiszen a rehabilitáció rendszere nem egyszerű, nem könnyű eligazodni benne, a jogszabályok pedig folyton változnak. Konkrét kérdésére konkrét választ adok. 

Segítek eligazodni rehab gazd szakértőként.

Eddigi megkeresésekkel megtiszteltek. A további megkereséseket is megköszönöm.

 

Szép estét, hetet

otthonülő Creative Commons License 2016.08.17 0 2 18350

Kedves Sorstársam, Katikám!

Tiszta szívemből Veled örülök, hogy Nálad is győzött az igazság!  Szeretettel kívánok nyugodt, békés, fájdalommentes napokat, heteket, éveket!

Szeretettel: otthonülő

 

 

Előzmény: Sorstárs60 (18348)
marijancsi Creative Commons License 2016.08.17 0 0 18349
Sorstárs60 Creative Commons License 2016.08.16 0 5 18348

Kedves Betegtársaim!

Ma végre becsengetett a postás, meghozta a határozatomat az özvegyi nyugdíjamról. Megállapították, hogy jogosult vagyok az özvegyi nyugdíjra! Nagy kő esett le a szívemről, most már megnyugodhatok. Ráadásul 3 év múlva kell újra felülvizsgálatra, ennek külön örülök!

 

Nagyon szépen köszönöm Mindenkinek, aki segített ebben a nehéz helyzetembe, és biztatott, hogy ne adjam fel!

 

Kívánom, hogy akik még várják a határozatot, legalább ilyen igazságos legyen, mint az enyém!

 

Szeretettel, Kati

ibi43 Creative Commons License 2016.08.16 0 1 18347

Kedves Szomorú58!

Én sem szeretnék okoskodni, de a ll. fokú határozatodban szerintem nem az van írva, hogy rehabilitációs ellátásod a következő 30 hónapig folyósítják, hanem a dátum.

Év, hó, nap.

Ez az irányadó.

Ha betegebb lettél, ezen időpont előtt add be állapotrosszabbodás címén a felülvizsgálati kérelmed.

Mivel a hivatalok elég elfoglaltak és gondolom te is folyamatos ellátást szeretnél kapni, legalább 2 hónappal a lejárat előtt nyújtsd be

 

Előzmény: szomorú58 (18345)
Vaktolteny Creative Commons License 2016.08.16 0 0 18346

Keresd meg BJ-t!Leíróm saját véleményem,de ez nem bíztos hogy neked jó.Mert minden eset más,nem látjuk a papírjaidat,és vannak furcsa dolgok abban amit írsz.Gondolom az idő azért nem változótt,mert maradtál mindenben a régi kategoriában!De ha tényleg beteg vagy,napra kész orvosi papírok,felülvizsgálatok,és szerintem állapot rosszabodás kellene kérni.Nem pedig megvárni a végét,mert akkor könnyen kipottyanhatsz.Már csak azért is,mert 8 órában dolgozól,és ezzel visszavezetted magad a munka világába,tehát sikerült a rehab program.Az nem fog menni az uj törvény miatt,hogy rendes 8óra munka, aztán még rokkant is.Tehát ez csak szerintem!

szomorú58 Creative Commons License 2016.08.15 0 0 18345

Abban adjatok tanácsot, kedves fórum sorstársaim, hogy 2013 nov. 22.-én voltam először bizottság előtt. Akkor 36 hónapra megkaptam a rehab ellátást, 41% os lettem. Fellebeztem, és 2014 március 24.-én voltam ismételten. Akkor 43% ítéltek, és 30 hónapra kaptam meg a rehab ellátásom. Most a helyi rehab ügyintéző  váltig állítja, hogy nekem majd márciusba kell mennem akkor telik le a három év! Nekem, csak az ellátásom iránti  kérelmet kell beadnom, hogy novembertől márciusig kapjak ellátást, szerinte!!!   Nem értem, hogy hogy lehet ez!! Ha 2013-ban 36 hónap, 2014-ben 30 hónap, akkor is neki van igaza? Ha pedig most a novemberi az igazi, akkor 50 nappal előtte el kell indítanom az ujjabb Komplex vizsgálatot, hogy folyamatosan kapjak ellátást.8 órában nem birok folyamatosan dolgozni. Kérlek segítsetek, hogy mit csináljak. Ne szóljak az ügyintézőnek, és indítsam el magam a felülvizsgálatot, vagy neki van igaza, és csak az ellátás iránti kérelmet kell most intéznem!

Márcy28 Creative Commons License 2016.08.15 0 0 18344

Kedves fórumozók!

 

Ha tudtok segíteni ebben hogy van most a jelenleg hatályos jogszabályok szerint rokkantsági ellátás mellett lehet dolgozni? 58% b2 kategóriában elutasítottak mert nem vagyok rehabilitálható. A munkahelyet nem érdekli eddig rehab ellátás volt 25ezer munkabér 35ezer most nekem nagyon azt mondogatják innentől csak a 35ezer marad mert a rehab ellátást nem kaphatom tovább a rokkantságit meg azért meg dolgozok, meg azt mondják egyébként sem vagyok elég beteg hozzá. Tud valaki valamit erről esetleg jár valaki hasonló cipőben? Előre is köszönöm.

 

M.

BJszakért Creative Commons License 2016.08.15 -2 1 18343

13ricsi

Kevés az információ, a tényállás ismerete rehab gazd szakértőként esetében a leírtak alapján, hogy tájékoztassam korrektül ügyében. Talán annyit esetére általában mondhatok, hogy ha azt írja, 57 éves, akkor talán -59-ben született lehet, tehát ha a 65. életévet betöltötte, akkor tölti be öregségi nyugdíj korhatárát a -97. évi LXXXI.tv. szerint, előbb nem, esetleg ha a nők kedvezményes nyugdíjára jogosult, akkor előbb, ha a feltételeknek megfelel.

Öt évvel az öregségi nyugdíj korhatár betöltését követően már nem vizsgálják állapotát, munkaerő-piaci helyzetét (ha megváltozott munkaképességű személy, bizonyos esetekben).

 

Orvps-szakértői vizsgálat után, ha súlyosnak ítélték orvosi szempontból állapotát, munkaerő-piaci helyzetét, ebben az esetben foglalkozási-, és szociális szakértő nem vizsgálja, nem is lenne értelme sem szakmailag, és jogilag sem alapja. (a vonatkozó törvény, és rendeletek szerint)

 

De konkrétumot csak az adott eset, tények pontos ismeretében mondhatok. Kérem, ha elakadt, bizonytalan, keressen engem szakmai honlapomon található elérhetőségeimen, önzetlenül válaszolok biztos jogszabályi háttérrel, ha van jogalapja, végigsegítem, mint eddig is azokat, akik megtiszteltek.

Szaktudásommal támogatom, ha van időm.

Ezzel az egyértelmű esetek egyértelművé tételével mindenkinek érdemi segítséget nyújthatok rehab gazd szakértőként, menedzserként (mint otthonülőnél és másoknál), amit örömmel teszek, önzetlenül tájékoztatok felülvizsgálat, ellátások, foglalkozási rehabilitáció témában, ha megtisztelnek szakterületemenhttp://www.versenykepesseg.eu/

Szép hetet

 

 

bandolesa Creative Commons License 2016.08.14 0 0 18342

Hát én nem tudom,ha tőlem kérdezed, a véglegeseket elvileg nem kellene felülvizsgálni,de minden lehetséges ettől a kormánytól.

Előzmény: nefti10 (18337)
ildó66 Creative Commons License 2016.08.14 0 0 18341

Vélhetőleg magasabb %-ot kaptál ("D", "E") aminél már nem küldenek rehab és szoc. szakértőhöz.

De persze a biztos az, amikor a határozat a kezedben van.

 

Előzmény: 13ricsi13 (18340)
13ricsi13 Creative Commons License 2016.08.14 0 2 18340

Szép napot kivánok mindenkinek, most voltam a leszázalékolási bizotságon lejárt a rokkant járadékom 57 éves vagyok a szivemmel mütöttek elöször kaptam 54% majd a következö vizsgálat 56% majd 61% majd 70% most hogy voltam megvizsgált az orvos majd kiküldöt a folyósora ,hogy név szerint szolitanak a másik ajtonál, ot régebben is voltam ott ajálgatják hogy mijen munkát tudnék elvégezni, de de kijöt utánam az elöbb vizsgált orvos kb 5 perc várakozás után és azt mondta hogy menjek haza a többit majd ö elintézi most várom hogy hogyan döntenek ilyenkor mindig ideges vagyok mig nem kapom meg a határozatot, meg már annyiszor voltam nem tudom hogy még hányszor kell mennem?

hamster1 Creative Commons License 2016.08.13 0 0 18339

Két szót elírtam,bocsánat.

Előzmény: hamster1 (18338)
hamster1 Creative Commons License 2016.08.13 0 1 18338

E-kat,15-százalék megtartott egészség.

Gyámolt,járásképtelen,súlyos mentális beteg.

A régi rendszerben végig 67-százalékos végleges volt,

de akkor még a fent leírtak nem álltak fent,

így legutóbb első komplexén kapta a fenti kategóriát.

Csak akkor papírok alapján volt vizsgálva.

És ami érdekes,hogy volt 50-százalékos végleges,de még 1993-ban,

százalékolták le,tavaly csak a papírjai alapján vizsgálták,már bocsánat a kihelyezését,de gyenge diagnózisok ,féléves kontrollok,

már amikor eljárt,levéglegesítették újfent öek-je 50-százalék,nem

rehabilitálható.Közben kozmetikus,fodrász,gyülekezet,hetente.

Na ezt nem érzem,de lehet hogy csak én.

Előzmény: nefti10 (18337)
nefti10 Creative Commons License 2016.08.13 0 0 18337

Kedves Hamster! Szoritok èn is nektek a felül

Vizsgálaton. Testvèred nem vègleges 2,csoportu

rokkantsági ellátot? De ezekszerint a vèglegeseket

is felülvizsgálják? 

Előzmény: bandolesa (18325)
otthonülő Creative Commons License 2016.08.12 0 1 18336

Kedves Mithogyan!

Nagyon köszönöm együttérzésed, és hogy velem örülsz! 

Határozatomban az van írva:   következő felülvizsgálat ideje:  2018. 07. hónapja. :(

 

Vigyázz magadra! Szeretettel kívánja: otthonülő

Előzmény: mithogyan (18331)
otthonülő Creative Commons License 2016.08.12 0 2 18335

Kedves Judit!

Nagyon szépen köszönöm!

 

Neked nagyon sok erőt, kitartást kívánok az előtted álló nehéz úthoz!  Szívből kívánom, hogy győzzön az igazság Nálad is!!

Szeretettel: otthonülő

Előzmény: judit59 (18329)
otthonülő Creative Commons License 2016.08.12 0 2 18334

Kedves Csakvirág!

Mindent nagyon köszönök Neked,  sokszor tartottad bennem a lelket kedves, biztató szavaiddal, amire nagy szükségem volt. Hála, és köszönet mindenért!!

Igazad van, mindenkire ki kell, hogy süssön a napocska valamikor!

Szeretettel ezt kívánom Neked, és minden kedves Betegtársamnak!

 

Fájdalommentes napokat kívánok tiszta szívemből: otthonülő

Előzmény: csakvirág (18322)
otthonülő Creative Commons License 2016.08.12 0 2 18333

Kedves Sorstársam, Katikám!

Köszönöm szépen, hogy velem örülsz!

Továbbra is nagyon szorítok Neked, hogy megkapd az özvegyi nyugdíjat, Nálad is győzzön az igazság!!!

Szeretettel: otthonülő

 

Előzmény: Sorstárs60 (18320)
mithogyan Creative Commons License 2016.08.12 0 2 18332

Érded is megy a drukk, kedves Ibolya! Minden rendben lesz meglásd! :)

Előzmény: Ibolyafr (18327)
mithogyan Creative Commons License 2016.08.12 0 2 18331

Drága Otthonülő!

Mégis van igazság! Veled örülök, hogy sikerült. Nagyon el voltam keseredve, mikor I. fokon "elkaszáltak" Téged, akkor én is nagyon megijedtem. Remélem már nem kell többet menned. Szusszanj, lélegezz fel! A betegségekkel meg sajnos együtt kell élni, de élni kell! :)

 

Előzmény: otthonülő (18315)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!