Keresés

Részletes keresés
Így működik

Bővebben az új keresőről

évalymekor júl. 19. Creative Commons License 10631

Sziasztok másodfoka ki adott be fellebbezést mik a tapasztalatok ?

évalymekor júl. 19. Creative Commons License 10630

rehab ellátott vagyok most adtam be fellebbezést másodfokra mert elfeletettek diagnozisokat beirni az esőfoku szakértői véleményre. állapot rosszabbodásra adtam be a kérelmet-

bandolesa júl. 19. Creative Commons License 10629

Van akit nem minősítenek komplex, tehát csak sima vizsgálaton van az NRSZSZI.-előtt?

Miből áll a sima vizsgálat, itt csak orvosszakértő van, nincs szociális és rehab-szakértő.

Előzmény: rokkant42 (10628)
rokkant42 júl. 19. Creative Commons License 10628

s ellátás


Ki jogosult rehabilitációs ellátásra?


Rehabilitációs ellátásra az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, aki az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett a szakértői bizottság az egészségi állapotát 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak felelt meg) és a foglalkoztathatósága tekintetében rehabilitálhatónak minősíti, ezen belül
-    akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-60% közötti (B1 kategória),
-    aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C1 kategória), továbbá
-    aki az 57. életévét 2011. december 31-ét követően tölti be, és korábban III. csoportos rokkantsági nyugdíjban, vagy szociális járadékban részesült. A rehabilitációs ellátást a szakértői vizsgálatok elvégzéséig, a komplex felülvizsgálaton alapuló döntés meghozatalát követő második hónap utolsó napjáig folyósítják.

A határozat közlését követően mennyi időn belül kell a rehabilitációs szakigazgatási szervnél jelentkezni?

A rehabilitációs ellátásban részesülő személynek a határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül (a rehabilitációs ellátásként folyósított ellátások felülvizsgálata esetében pedig a határozat keltét követő harmadik hónap első napjától számított 10 munkanapon belül) kell megkeresnie a rehabilitációs szakigazgatási szervet az együttműködési kötelezettség teljesítése és a rehabilitációs terv elkészítése érdekében.

 A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjeszthető.

A rehabilitációs ellátás keretében mire jogosult a megváltozott munkaképességű személy?

A rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges 

rehabilitációs szolgáltatásra, valamint
rehabilitációs pénzbeli ellátásra.

A rehabilitációs ellátás lejártát követően mikor állapítható meg ismét ellátás? 

A rehabilitációs ellátás a korábbi komplex minősítés során figyelembe nem vett, azt követően bekövetkezett egészségkárosodás és a jogosultsági feltételek fennállása esetén állapítható meg ismételten az összes jogosultsági feltétel fennállása esetén.

Emelkedik-e a rehabilitációs ellátás összege?

A rehabilitációs ellátás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező aránybanemelkedik

Jogosult-e utazási kedvezményre a rehabilitációs ellátásban részesülő személy?

Nem, a rehabilitációs ellátásban részesülő személy nem jogosult utazási kedvezményre.

Ki biztosítja a rehabilitációs szolgáltatásokat? 

A rehabilitációs ellátásra jogosult személy számára a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerv biztosítja.

Lehet-e a rehabilitációs ellátás mellett keresőtevékenységet folytatni?

Igen, amennyiben az ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt és a heti munkaideje a 20 órát nem meghaladja meg, ellenkező esetben az ellátásának folyósítása szüneteltetésre kerül.

Meddig állapítható meg a rehabilitációs ellátás?

A rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb azonban a folyósítás kezdetétől számított 3 évre.

Meg lehet-e hosszabbítani a rehabilitációs ellátás időtartamát?

A rehabilitációs ellátás időtartamát meghosszabbítani nem lehet. A rehabilitációs ellátás időtartama azonban a keresőtevékenységet folytató ellátott esetén meghosszabbodik a keresőtevékenység időtartama alatt bekövetkezett keresőképtelenség időtartamával.

Méltányosságból lehet-e emelni a rehabilitációs ellátás összegét?

Nem, a pénzbeli ellátás összegének méltányosságból történő emelésére nincs lehetőség.

Mely esetben kell visszafizetni a rehabilitációs ellátás összegét?

Ha a rehabilitációs ellátás megszüntetésére azért került sor, mert a megváltozott munkaképességű személyt a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában(bejelentés nélkül) alkalmazták. Ebben az esetben a megszüntetés időpontját megelőző 12 hónapra – az ennél rövidebb időtartamban fennálló jogosultság esetén a jogosultság valamennyi hónapjára – tekintettel folyósított pénzbeli ellátást vissza kell fizetni. Vissza kell fizetni továbbá a rehabilitációs ellátást abban az esetben is, ha az bármely okból megszüntetésre kerül, és a volt ellátottat jogalap nélküli kifizetés miatt 90 napon belül visszafizetésre kötelezték.
A kilencven napon túl jogalap nélkül felvett ellátás visszakövetelésérőlfelróhatóság esetén az illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerv külön határozatban dönt.

Mely időponttól állapítható meg a rehabilitációs ellátás?

A jogosultsági feltételek bekövetkezésének, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától.

Mennyi a rehabilitációs ellátás összege?

Új igénylők rehabilitációs ellátásának mértéke, minimum és maximum összege

 

Az ellátás mértékeAz ellátás minimumösszege (Ft/fő/hó)Az ellátás maximum összege (Ft/fő/hó)51-60 % közötti egészségi állapot. Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállíthatóHavi átlagjövedelem 35%-a27.900 Ft
(a minimálbér 30%-a)37.200 Ft
(minimálbér 40%-a31-50 % közötti egészségi állapot. Tartós foglalkozási rehabilitációt igényelHavi átlagjövedelem 45%-a37.200 Ft
(a minimálbér 40%-a)46.500 Ft
(minimálbér 50%-a).


Felülvizsgálatot követően megállapított rehabilitációs ellátások összege

Az ellátás összege51-60 % közötti egészségi állapot. Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható30.920 Ft
(a közfoglalkoztatási bér 40 %-a)31-50 % közötti egészségi állapot. Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel61.840 Ft
(a közfoglalkoztatási bér 80%-a)Nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül-e a rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama?

Igen, a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek az ellátás összege után nyugdíjjárulékot kell fizetnie. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátás összegét a nyugdíjjárulék levonása után folyósítja.

Mikor szüneteltetik a rehabilitációs ellátás folyósítását?

  Ha az ellátott
-    keresőtevékenységet végez, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt és heti munkaideje meghaladja a 20 órát, vagy 
-    keresőképtelen.

Mikor szüntetik meg a rehabilitációs ellátást?

Ha a rehabilitációs ellátásban részesülő
-    kérte,
-    ellátásának időtartama eltelt,
-    más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,
-    egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi,
-    egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek,
-    az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét, neki felróható okból nem teljesíti,
-    a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, vagy
-    foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

Ruth22 júl. 19. Creative Commons License 10627

Igen, és közben a "ratkó gyerekek" akik sokan vagyunk is rokkantak lettek. Életkorhoz képest átlagosan nem lett több a rokkant.

Előzmény: rokkant42 (10624)
sz16 júl. 18. Creative Commons License 10626

Ennyit az eu ról :(

sz16 júl. 18. Creative Commons License 10625
rokkant42 júl. 18. Creative Commons License 10624

Rokkant nyugdíjak felülvizsgálata

Évről évre csökkent azoknak a rokkantnyugdíjasoknak a száma, akik nem érték még el a nyugdíjkorhatárt.Az 1960-as évektől lett egyre több és egyre több rokkant nyugdíjak, akiknek a száma a leghatalmasabb mértéket a rendszerváltás idején érte el.Az 1990-es években minden évben 60 – 70 ezer új rokkant nyugdíjas lépett be a rendszerbe.Ez nem csak azzal magyarázható, hogy az emberek egészségi állapota megromlott, hanem azzal is, hogy egyre nehezebben lehetett munkát találni, munkához jutni, így ezt a fizetett munkanélküliséggel azonosították, boldog boldogtalan rokkant nyugdíjas lett, hiszen ezt akkoriban egy kis ajándékkal, pénzecskével is el lehetett intézni az orvosnál.

2011 januárjában országosan közel 338 ezren részesültek korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban, negyedével kevesebben, mint húsz évvel korábban, de még mindig bő 100 ezerrel többen, mint 1990-ben.Ha egy országos átlagos veszünk alapul, akkor körülbelül azt mondhatjuk, hogy a korhatár alatti rokkant nyugdíjasok száma a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva 5%, de ez a szám például Budapesten csak 3% körüli, Békés és Tolna megyében viszont 9%.

A jelenségnek részben oka az is, hogy a nyugdíjkorhatár emelésével egyre inkább az idősebb korosztályok is bent maradhatnak a korhatár alatti rokkantnyugdíjas kategóriában: míg 2001-ben a 55 évesek, illetve annál idősebbek aránya 35%-ot tett ki, addig 2011-ben már közel 64% volt. Ugyanakkor ez még nem magyarázná meg, az alacsonyabb korosztályokban megfigyelt változást, nevezetesen, hogy a fiatalabbak körében 10 év alatt nem “termelődött újra” a rokkantnyugdíjasok tábora. Ez arra utal, hogy a rokkantnyugdíjas tömegek “kiöregedésének” vagyunk a szemtanúi, és már a 2000-es évek második felében sikeres volt a rokkantnyugdíjazás, mint menekülő út lezárása. Az új kormány azóta jelentősen tovább szigorított a szabályokon, ennek hatását a mostani statisztikában még nem láthatjuk.

Rhiannon21 júl. 18. Creative Commons License 10623

Ez nem semmi, gondolom szintén Pest megye?

Előzmény: marcsi321 (10622)
marcsi321 júl. 18. Creative Commons License 10622

Rhiannon21        

 

Nekem 2012 decemberben lett volna a soros. Azóta sem hívtak.

Előzmény: Rhiannon21 (10593)
Ruth22 júl. 17. Creative Commons License 10619

Kedves Ildikó66,

jogos, mert van olyan praktizáló ügyvéd is (neve, címe nálam) aki a ránk vonatkozó 2011-es új törvényeket/rendelkezéseket sem ismeri, a régi szerint adja a tanácsot.

Előzmény: Rhiannon21 (10617)
Rhiannon21 júl. 17. Creative Commons License 10618
Előzmény: Rhiannon21 (10617)
Rhiannon21 júl. 17. Creative Commons License 10617

Kedves Ildó,

ha egy ügyvéd egyáltalán felteszi a honlapjára, hogy foglalkozik ilyenekkel, az már jó kiindulási alap a felkérésre (persze csak kevesen vállalják). Pl. a műhibaperekkel foglalkozó, orvos végzettséggel is rendelkező Dr. Ábrahám László vállal ilyet, vagy a tájékoztatója alapján ez az iroda is: http://www.drkristonugyved.hu/ugyvedi-szolgaltatasok.html

Előzmény: ildó66 (10616)
ildó66 júl. 17. Creative Commons License 10616

Nem hiszek abban,hogy egy ügyvéd jobban ki tud értem állni mint én magamért. Én elismerem a szakértőnk munkáját, erre szakosodott. Viszont kevés ügyvédről hallottam aki profi a megváltozott munkaképességűek ellátásainak intézésében.

Én is voltam már Munkaügyi Bíróságon. Ügyvéd nélkül. Nyertem. De ha nem nyertem volna se hinném,hogy ügyvéddel sikerült volna. Azokra a kérdésekre amiket ott feltettek én tudom a választ. A tényeken, jogosultsági feltételeken pedig egy ügyvéd sem változtathat.

 

Törölt nick júl. 17. Creative Commons License 10615

mezőn dolgozó napszámosból nincs ennyi, mint ügyvédből.

 

Hamarosan ők is ott fognak dolgozni, ha nem akarnak éhenhalni. Lehet nekünk is ott kéne, ha bírnánk.

Előzmény: bandolesa (10613)
bandolesa júl. 17. Creative Commons License 10614

Tessék a Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálat elérhetőségei:-

 

http://www.jogiforum.hu/kozerdeku/403

Előzmény: bandolesa (10613)
bandolesa júl. 17. Creative Commons License 10613

Fizessen a rosseb az ügyvédnek. Kinyitja a száját, mindjárt 5000Ft. Egy kérdés megválaszolása ennyi.

 

Van minden megyében a Kormányhivatal Igazságügyi Szerve, ahol a rászorulók kapnak egy igazolást és egy listát a környéken működő ügyvédekből.

Ide bármilyen ügyben fordulhatnak tanácsért. Az ügyvéd leigazolja a papíron, hogy nála voltak és utána a Kormányhivatal utalja naki a tanácsadás díját, ami a hivatalos ügyvédi Kamarai munkadíj.

Persze előre időpont kell az ügyvédhez, kell jelezni, hogy a Kormányhivatal küldött.

 

Örülnek a munkának, annyi ügyvéd van, hogy Dunát lehetne vele rekeszteni.

Hát a mezőn dolgozó napszámosból nincs ennyi, mint ügyvédből.

Előzmény: BJszakért (10606)
mester76 júl. 17. Creative Commons License 10612

Igaz tegnap megfogadtam fórumtársaim tanácsát, hogy ne foglalkozzunk veled, de azért "bemutatnám" magam, hogy tudd ki vagyok.

67 éves vagyok és még mindig dolgozok. Szellemi munkát végzek még most is. Rokkantnyugdíjasként kezdtem és a nyugdíj mellett kiegészítésként fogtam ebbe a munkába amit ma is folytatok, de már mint öregségi nyugdíjas.

Na mit szólsz?

 

Előzmény: andras46 (10600)
Törölt nick júl. 17. Creative Commons License 10611

A hülye is tudja, hogy ügyvédi képviselettel, egy per sikere nem lehet garantált. Azért szerintem a BJ Sz. sem tud vállalni garanciát a per sikerességére. Nem a garanciavállaláson van a hangsúly!!! Ha valaki ilyen esetre merne vállalni 100%-os garanciát, az szimpla hülye! Ja, bocs van kivétel, ha valaki korruptan intézi ügyeit.

 

Magyarországon 2014-ben mire van garancia?

hagyma boly júl. 17. Creative Commons License 10610

TROPA TRAPPER

 

Annyit  szeretnék hozzáfűzni, hogy az ügyvéd személye a per megnyerésére nem garancia.Több évig tartó örökösödési per zajlott a környezetemben, felperesek  tuti ügyvédet fogadtak aki eddig minden pert megnyert.

Most nem így történt ,ugy elvesztették a pert mint a sicc, mert a bíróság a törvények szerint járt el, nem pedig, az ügyvéd által képviseltek szája íze szerint.

 

Bocsánat a kis kitérőért, szép napot mindenkinek!

Előzmény: Törölt nick (10608)
BJszakért júl. 17. Creative Commons License 10609

Tropa Trap

az én eseteim szakmailag alátámaszthatóak, és a hálás szavak, emailok, megkereséseket idemásolhatnám, de nem akarok Önnek semmit bizonyítani, csak teszem inkább, amit tenni tudok másokért.

 

Ügyvédet pedig fizesse, ha tudja, rajta. De írtam, egy ügyvéd sem garantálhatja egy per kimenetelét.

Mennem kell.

Törölt nick júl. 17. Creative Commons License 10608

Nagyon sok ügyem volt, és amit elvállaltam, és azt mondtam, esélyes, azt meg is nyertem az ügyfélnek. Nem volt olyan esetem, hogy azt tapasztaltam volna, hogy kerekes-székkel közlekedő személy elveszítette volna ellátását, de minden esetben ezerrel kellett bizonyítani a látható hátrányt is, és az abból következő funkcionális hiányt,....

 

visszafordítva!!!

 

Az eset pedig, amit írt, vagy igaz, vagy nem.

 

?????

 

Már bocsánat, de ha elveszik az ellátásom, az a minimum, hogy ügyvéddel képviseltetem magam!!!! Ha hitelből is, akárhogyan, de ezekkel szemben ügyvéd nélkül fellépni nagy badarság lenne! Itt a lét a tét és talán komolyabban is vesznek embert ha van képviselet mellette!

 

 

 

Előzmény: BJszakért (10606)
rokkant42 júl. 17. Creative Commons License 10607
BJszakért júl. 17. Creative Commons License 10606

Tropa Trap, és Mindenki

 

Ha valakinek van ügyvédre pénze, ám legyen, én annak írom meg ügyfél helyett (ha van időm, energiám) a fellebbezést, keresetet, amelynek van jogalapja, önzetlenül, mert ez a szakterületem, és sorstárs vagyok, nincs pénzem, tudom, sorstársaimnak sincs, és visszataszítónak találom, ha jogszerűtlen döntés születik, és egyszerű ember nem tudja, nincsenek információi, ami alapján dönteni tudjon, nem tudja megfogalmazni a beadványt megfelelően, nem tudja az ügymenetet, illetékességet, jogszabályokban eligazodni, mert honnan is,...és a Hivatal megteszi mégis a jogszerűtlen döntést. Ezért segítem az eligazodást.

 

DE egy ügyvéd sem tudja, és senki sem garantálni egy per kimenetelét. Senki sem lát bíró, az igazságügyi orvosszakértő fejébe, nem vagyunk jósok.

Az eset pedig, amit írt, vagy igaz, vagy nem.

 

Nagyon sok ügyem volt, és amit elvállaltam, és azt mondtam, esélyes, azt meg is nyertem az ügyfélnek. Nem volt olyan esetem, hogy azt tapasztaltam volna, hogy kerekes-székkel közlekedő személy elveszítette volna ellátását, de minden esetben ezerrel kellett bizonyítani a látható hátrányt is, és az abból következő funkcionális hiányt,....

 

Nem baj, ha az aktív munka felé akarják terelni az embereket. Csak legyen NYÍLT (profit orientált, versenyszféra) munkaerő-piac, amely "felszívja" a dolgozni kívánó embereket, és az emberek dolgozni akarnak, hasznos munkát végezni 98%-ban, csak legyen hol dolgozni, amelyet a mindenkori kormány megfelelő aktív eszközökkel motivál, támogat (intézkedések, JOGSZABÁLYOK, programok - nem látszat - szolgáltatások), és nem erőszakkal kellene tenni mindezt, mert így, és előbb írtak nélkül nem működik a rehabilitáció, a gyógyítás, a nevelés, oktatás, a család sem, semmi.

Na, nem folytatom, nem bosszankodom, inkább érdemi segítséget nyújtok.

 

Törölt nick júl. 16. Creative Commons License 10605

 

tennének visszább, mondván akkor nem olyan beteg

 

Azt hiszem Tropa Trapper rávilágított a lényegre:

 csak dolgozott és behívták, így mindig fokozták lejjebb és lejjebb

Előzmény: pimmi (10540)
tahisi júl. 16. Creative Commons License 10604
Ha a az én véleményemet kérdezed, hát egyáltalán nem élünk normális világban és szerintem még jó sokáig nem is fogunk abban élni. Ha még egyáltalán élni tudunk.
Előzmény: Törölt nick (10603)
Törölt nick júl. 16. Creative Commons License 10603

Délelőtt az orvosra várva látom, hogy egy tolószékes gerincbeteg fiatal férfi vár a sorára és láthatóan szegény sík ideg. Beszélgetek vele és micsoda véletlen eddig kétszer elmeszelték a leszázalékolását, visszaminősítve a béka fene alá. Bírósági perhez gyűjt dokumentációkat, mert ahogyan mondta és remélem jól is értelmeztem valamikor II.csoportba tartozó 80 % rokkant volt. Egyszer volt végleges is, csak dolgozott és behívták, így mindig fokozták lejjebb és lejjebb. Most kapott 40 %-ot erre, ami szerintem felháborító.

 

Na kedves álomgyárosok ilyenkor mi a fasz van? Normális világban élünk, hogy egy ilyen szerencsétlennel ezt teszik??? Meséltem neki erről a lehetőségről, hogy van itt egy szakértő is, keresse fel ezt az oldalt. Válasz: ismeri, de inkább kihagyja, mert itt marakodnak és szerinte sok a szórakozott ember. Ügyvédi segítsége van és rá hallgat inkább. Mesélt egy-két történetet amit az ügyvédtől tud és nagyon kemények a bírók is, most már ott is meszelgetnek kifelé mindenkit.

 

De itt minden oké van gyerekek, nem kell parázni, majd megvéd minket az álomvilág

Előzmény: tahisi (10602)
tahisi júl. 16. Creative Commons License 10602
Kedves hagyma boy! Az András nyilván csak provokál minket bedobta a kavicsot az álló vizbe. Közbe azon kuncog hogy reagálunk rá.
Előzmény: hagyma boly (10601)
hagyma boly júl. 16. Creative Commons License 10601

Kedves Mindenki!

 

Kérlek szakadjatok,már le az ANDRÁS témáról, legyen már vége.!!!

 

Szép és  fájdalom mentes napot kívánok, no és persze András írására reagáló menteset!

andras46 júl. 16. Creative Commons License 10600
Szép napot mindenkinek. Ti még nem hallottatok otthon végezhető szellemi munkáról? Aki nap mint nap oldalakat,regényeket ír ide,az arra is képes,tehát rehabilitálható!
Előzmény: mester76 (10595)