Keresés

Részletes keresés

dr.Stefan76 Creative Commons License 2015.09.24 0 0 676

ugy mint EN ,, felmondtani a Gaz-t, rohadjanak meg !!

Előzmény: SAA71 (674)
dr.Stefan76 Creative Commons License 2015.09.24 0 0 675

De Komolyan, ha mar egyszer alairta es visszakulde, szerinted lehet-e meg tenni barmit is ezutan ? ?

 

Nyilvan nem mondhassa hogy : Bocsi, meggondoltam magam, cibaljuk el a szerzodest !!

 

sajna ez mar keso...

Előzmény: sjohn (673)
SAA71 Creative Commons License 2015.09.23 0 0 674

Ez oké, értem a zörgést, de mi a megoldás doktorok?????sjohn Creative Commons License 2015.09.23 0 0 673

No bravó, most aztán sokat segítettél, ezért kár volt a billentyűdet püfölnöd!

Előzmény: dr.Stefan76 (672)
dr.Stefan76 Creative Commons License 2015.09.23 0 0 672

akkor Ugyjartal. :)

Előzmény: sjohn (671)
sjohn Creative Commons License 2015.09.22 0 0 671

Akkor mi a helyzet, ha már visszaküldtem?

Előzmény: Kalocsai Gábor (669)
Molly71 Creative Commons License 2015.09.22 0 0 670

És mi lenne a megoldás kedves Ügyvédúr? Áthúzzuk a 9. pontot?

Előzmény: Kalocsai Gábor (669)
Kalocsai Gábor Creative Commons License 2015.09.22 0 1 669

FONTOS!!!!

 

Vigyázat csapda!

 

A földgáz kereskedelem piacáról kiszorult (kiszorított) egyetemes szolgáltatók helyébe lépő, és ezzel monopolhelyzetbe kerülő FŐGÁZ Zrt az új felhasználóit (engem is) un. „egyetemes szolgáltatási szerződés” tervezettel lepte meg. Tájékoztatása szerint a postán eljuttatott szerződés tervezettel a felhasználóknak nincs más dolguk, mint a saját adataikat pontosítani, és a szerződést (változtatás nélkül) aláírva visszaküldeni.

 

Csakhogy!

 

A FŐGÁZ Zrt szerződés tervezetének 9. pontja szerint a felhasználók őt, mint földgáz kereskedőt megbíznák azzal, hogy a földgázelosztóval kötendő elosztóhálózat–használati és hálózatcsatlakozási szerződés előkésztése, és megkötése során helyettük, és nevükben teljes jogkörrel eljárjon.

A fogyasztóktól tehát, a FŐGÁZ Zrt nem kevesebbet követel, mint azt, hogy a szerződés tervezetének aláírásával eleve mondjanak le az ő javára mindazon beleszólási, és érdekérvényesítési lehetőségükről, amelyek a földgázelosztóval legkésőbb 2016. július 1.-ig megkötendő elosztóhálózat–használati és hálózatcsatlakozási szerződések előkészítése és aláírása során őket megilletné.

 

Ahhoz, hogy megértsük, mindez milyen beláthatatlan következményekkel járna a felhasználókra nézve, az alábbiakat kell tudnunk.:

 

A Gázellátásról szóló törvény (GET) 139.§. 4.) bek) szerint: „azon felhasználók esetében, akik 2011. október 1.-én írásba foglaltan még nem rendelkeztek külön elosztóhálózat-használati szerződéssel, (ilyennel akkor még senki nem rendelkezett) az érintett engedélyesek és a felhasználók 2016 július 1.-ig kötelesek a GET és a végrehajtásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerinti új szerződéseket írásba foglalni.
a 4A) bekezdés szerint vizont: A szerződés megkötéséig a szerződéssel érintett jogviszonyra a törvény, és a végrehajtásra kiadott rendeletek, valamint a földgázelosztási szabályzatok és az érintett engedélyes üzletszabályzatának a szerződéses tartalmát megállapító rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, mintha azok a felek közötti szerződéses megállapodás részét képeznék. ( presumptio juris et de jure / megdönthetetlen törvényi vélelem )

 

Magyarul: a törvény rendelkezése folytán 2016. július 1.-ig (de csak addig) felhatalmazást kapott a TIGÁZ Dso Kft, és a többi hálózat üzemeltető arra, hogy a felhasználókkal (fogyasztókkal) meg nem kötött, írásba nem foglalt kétoldalú szerződések tartalmát egyoldalúan, csak saját maga, - a másik fél megkérdezése, és véleményének kikérése nélkül - a saját szája íze szerint állapítsa meg a saját üzletszabályzatában. Ennek az áldatlan – a jogalkotók által valószínűleg át nem gondolt - helyzetnek az lett az egyenes következménye, hogy a fölgáz elosztók, gyakorlatilag ellenőrizetlenül, kedvük szerint beleírhattak bármit a saját üzletszabályzataikba, aminek az alkalmazását azután akár a bíróság előtt is kikényszeríthették. (szerződésnek álcázott diktátum!)


A fenti jogszabályi háttérre hivatkozással írta bele például a földgázhálózat üzemeltető TIGÁZ DSO Kft is a saját üzletszabályzatába mindazokat a - számára egyoldalú előnyöket biztosító, - kötbérezéssel kapcsolatos rendelkezéseket, amelyekre hivatkozással az elmúlt évek során, és még jelenleg is, a földgáz felhasználók tízezreitől követel esetenként több mint fél millió forint összegű un. kötbért,
• korábban a gázmérők felhasználó általi "megmágnesezésére",
• később a gázmérők felhasználó általi "átplombálására",
• legújabban pedig a gázmérők plombájának felhasználó általi eltörésére, és utólagos összeragasztására (helyesebben összeragasztózására)
hivatkozással.

 

A saját üzletszabályzatukban szereplő, és a felhasználókat egyoldalúan sújtó rendelkezésekről, (pl. a kötbér mértékével kapocsolatosan) azután - éppen a fent idézett törvényre hivatkozással - állították azt, hogy ezek bár nem jogszabályi rendelkezések ugyan, de ennek ellenére ezeket mégis alkalmazni kell, mert azokat a jogszabály a felhasználókkal megkötött (meg sem kötött) hálózat-csatlakozási szerződések tartalmi elemeinek minősítette.

 

Mindez a jogszabályi felhatalmazás adta lehetőség azonban legkésőbb 2016. július 1.-ig megszűnik
Ettől az időponttól kezdődően ugyanis a felek jogviszonyát már  a felek tényleges szerződése, valódi, kétoldalú megállapodása fogja szabályozni, méghozzá mindenféle törvényi vélelmektől mentesen.

 

A 2016 július 1.-ig írásba foglalásra kerülő elosztóhálózat–használati és hálózatcsatlakozási szerződés tartalmát a Ptk szerint tehát a szerződő felek (földgázhálózat üzemeltető, és felhasználó) már közösen állapíthatják meg a jogszabályi keretek között, és ez a tény garanciát jelent arra, hogy abba ne kerülhessenek a felhasználókat kiszolgáltatott helyzetbe hozó, a földgázhálózat üzemeltetőjét pedig egyoldalú előnyökhöz juttató rendelkezések, akár a kötbér mértékével kapcsolatosan, akár pedig a kötbérezési eljárás lefolytatásával, és annak során a felhasználók alapvető jogainak és törvényes érdekeinek érvényesítésével kapcsolatosan.

 

Az olyan egyoldalú előnyöket tartalmazó szerződéses kikötéseket ugyanis, amilyeneket a földgázelosztó üzletszabályzata jelenleg tartalmaz, a felhasználók, - ha megkérdezik őket - nem kötelesek elfogadni. (A felhasználók olyan szerződést biztosan nem fognak aláírni, amelyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha a szolgáltató magánszakértője szerint karcos a gázmérő, - amihez egyébként a gázszerelőkön kívül senki más nem nyúlt hozzá, - és ez szerinte bizonyíték a méretlen gáz vételezésére, akkor ők azonnal a zsebükbe nyúlnak, és kifizetnek 540.000,- Ft kötbéreket a fölgáz hálózat üzemeltetőjének a pénztárába.)

A szerződés írásba foglalásának elmaradása pedig, - ha esetleg nem jön létre megegyezés a felek között, mert a felhasználók nem fogadják el a földgázelosztó egyoldalú jogokat biztosító szerződéses ajánlatát – nem szerepel abban a törvényi felsorolásban, amely azokat az eseteket tartalmazza, amikor akár a földgáz kereskedő, akár pedig a földgázhálózat üzemeltetője jogosult lenne a földgázszolgáltatás szüneteltetésére. Emiatt tehát még nem kapcsolhatják ki a gázt.

Az elosztóhálózat–használati és hálózatcsatlakozási szerződések kötelező írásba foglalása, (azoknak a felhasználók részére történő bemutatása, ismertetése, és a felhasználókkal való kötelező aláíratása) véget vethet tehát a jelenlegi egyenlőtlen, és a felhasználók számára egyenesen megalázó "szerződési" feltételek alkalmazásának.

 

Nos, Az újdonsült Első Nemzeti Közszolgáltató mindezek megakadályozását, és a hálózat üzemeltetésben fennálló áldatlan állapotok, hosszú időre történő konzerválását tűzte ki céljául azzal, hogy olyan szerződés tervezeteket dugott a felhasználók orra elé, amelyben a felhasználók minden, a földgáz hálózat üzemeltetővel szembeni jogosultságukról előre, önkéntesen, és visszavonhatatlanul az ő javára lemondanak. (kecskére káposztát)
Ugyanis ezt teszik mindazok, akik a FŐGÁZ Zrt-t bízzák meg a saját képviseletük teljes körű ellátásával a földgázelosztóval kötendő szerződés megkötése során.

 

A felhasználók döntő többsége azonban teljesen cselekvőképes felnőtt nagykorú magyar állampolgár, így nincs szükségünk arra, hogy a FŐGÁZ Zrt, - mintha cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett felhasználók törvényes képviselője volna - helyettünk tárgyaljon, helyettünk állapodjon meg abban, hogy melyikünktől, milyen esetekben, és mennyi kötbért követelhet, milyen eljárás eredményeként, és helyttünk írja alá a szerződést a földgáz elosztóval. Gyanítom, hogy a földgáz kereskedő ebben az alkuban valószínűleg nem a felhasználók harcos érdekképvislőjeként járna el.

 

Az a felhasználó tehát, aki most nem figyel oda, és a FŐGÁZ Zrt által kikükldött blankettaszerződés változtatás nélküli aláírásával lemond a földgázelosztóval szembeni jogairól a földgázkereskedő javára (kecskére káposztát!) az később már nem lesz abban a helyzetben, hogy saját magát megvédhesse ennek borítékolható hátrányos következményi alól.

 

                                                                                                                         Dr. Kalocsai Gábor ügyvéd

Duplás Creative Commons License 2015.09.22 0 0 668

 

FŐGÁZ Zrt-hez átállók! FONTOS!!!! Vigyázat csapda! Ne írd alá!

"A földgáz kereskedelem piacáról kiszorult (kiszorított) egyetemes szolgáltatók helyébe lépő, és ezzel monopolhelyzetbe kerülő FŐGÁZ Zrt az új felhasználóit (engem is) un. „egyetemes szolgáltatási szerződés” tervezettel lepte meg. Tájékoztatása szerint a postán eljuttatott szerződés tervezettel a felhasználóknak nincs más dolguk, mint a saját adataikat pontosítani, és a szerződést (változtatás nélkül) aláírva visszaküldeni.

Csakhogy!

A FŐGÁZ Zrt szerződés tervezetének 9. pontja szerint a felhasználók őt, mint földgáz kereskedőt megbíznák azzal, hogy a földgázelosztóval kötendő elosztóhálózat–használati és hálózatcsatlakozási szerződés előkészítése, és megkötése során helyettük, és nevükben teljes jogkörrel eljárjon.

A fogyasztóktól tehát, a FŐGÁZ Zrt nem kevesebbet követel, mint azt, hogy a szerződés tervezetének aláírásával eleve mondjanak le az ő javára mindazon beleszólási, és érdekérvényesítési lehetőségükről, amelyek a földgázelosztóval legkésőbb 2016. július 1.-ig megkötendő elosztóhálózat–használati és hálózatcsatlakozási szerződések előkészítése és aláírása során őket megilletné.
.....
A felhasználók döntő többsége azonban teljesen cselekvőképes felnőtt nagykorú magyar állampolgár, így nincs szükségünk arra, hogy a FŐGÁZ Zrt, mintha egy cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett törvényes képviselője lenne, helyettünk tárgyaljon, és kössön szerződést a TIGÁZ Dso Kft-vel, mint földgáz elosztóval.

Az a felhasználó, aki most nem figyel oda, és lemond a földgázelosztóval szembeni jogairól a földgázkereskedő javára (kecskére káposztát!) az később már nem lesz abban a helyzetben, hogy saját magát megvédhesse ennek borítékolható következményitől.

Dr. Kalocsai Gábor ügyvéd
Osszátok ezt meg minél többen!"

 

Tigáz és Más Gázos Cégek Által Megkárosítottak Jogaiért FB csoport

nixon70 Creative Commons License 2015.09.15 0 1 667

Csak dokumentálnak, hogy a valós fogyasztás(gázóránként) mennyiben tükrözi az általuk elosztóilag mért fogyasztást.

(magyarul, sokan diktálnak kevesebbet-főleg télen- és sokan lopikálnak)

Bajod nem származhat belőle.

Elzárni van jogod.

A semmi fogyasztás miatt kaphatsz ellenőrzést, arról viszont tanus, videós dokumentációt készíts!(előtte, közben, utána).

Előzmény: henzon zanet (665)
henzon zanet Creative Commons License 2015.09.15 0 0 666

*megkérdezni

henzon zanet Creative Commons License 2015.09.15 0 0 665

Szeretném ,hogy a gázórát miért fotózzák le többször is egy évben? Mit néznek olyankor? Mivel nem laktunk a laskásban 2 hónapig, el volt zárva a gázóra előtti csap és úgy fotózták le,  abból lehet bajom? Ahhoz van jogom elzárni?

SAA71 Creative Commons License 2015.09.13 0 0 664

Azért még arra is emlékszem, hogy kifejezetten leírták, hogy a gáznál olcsóbb fűtés lehet még a lopott fával való kandallós, cserépkályhás stb. tüzelés. Abban az esetben ha legálisan, számlára vásárolt fával fűt , ott is összehasonlításban a gázzal való fűtés a nyerő. Fáknál még ott van az az igény is, hogy tudni kell tárolni a kiszárítása miatt, mert akkor van jó kalória értéke, ezeket a fákat 2-3 évig kell pihentetni és akkor lesz jó. 

Előzmény: SAA71 (663)
SAA71 Creative Commons License 2015.09.13 0 0 663

Ez így, ebben a formában nem igaz! Sajnos nem tudom beilleszteni az oldalt, de nem régen olvastam egy hatástanulmányt, amelyben vastagon, mondom és leírom, hogy értsd vastagon a gázos fűtés jelenleg a legolcsóbb!!! Másodikként volt megjelölve fapelletes és arra emlékszem, hogy legutolsó helyen volt a villanyos. Napelemes rendszer nem volt köztük, mert nem elterjed, drága és nagyon bonyolult a kivitelezése, akár 10 éves megtérüléssel. Így jelenleg ezek a modern rendszerek gazdaságtalanok. Azoknak javasolják akiknek van feleslegbe 2-3 millió forint (átlagban) akkor érdemes elgondolkodni napelemes rendszereken, ha kivitelezhető. 

Előzmény: Duplás (662)
Duplás Creative Commons License 2015.09.12 0 0 662

B.sszátok ki a gázos cégeket, meg a gázt is a házaitokból!

 

Fűteni, de komfortosan, lehet olcsóbban is a gáznál.

 

Most fizettem ki az amperbővítést az elektromos hálózatunkban a családi házunknál. (kb 180 nm a hasznos és fűtött lakótér) Már eleve volt kb 3x20A és így csak 64 eFt volt. 3X25 A és éjszakai áram és élszakai fogyasztásmérő lesz. ~37 Ft a nappali és ~23 Ft az éjszakai áram. (kis részben nappal is lehet használni) A rendszer legószerűen összekapcsolható és bővíthető. 300 literes két hőcserélős tartály, bele 3 fázisú 6 kw-os fűtőszál az alap, amit rákötök a padlófűtésre és a radiátorokra is, mert mindkettő van. Már ezzel önmagában lehet olcsóbban fűteni, mint a gázzal.

A tartály egyik hőcserélőjére két picike napkollektort teszek. Két 16 vagy 20 elemes vákumos, hőtükrös u csöveset. Ez sem túl drága.

Bea030 Creative Commons License 2015.08.04 0 0 661

Igen, sajnos már látom :-((( Megjött a szakértői jegyzőkönyv, ami a vizsgálatkor készült.El sem hiszem az abban leírtakat.Szerintük szétszedtük az órát, kiakasztottuk a számlapot .... valamit csináltunk a plombával - feszegettük -  állítólag :-((( Szerintük 2006-ban nem lehetett az a plomba abban az órában, mert akkor az a hitelesítő még nem hitelesített órákat.Ügyvédhez fordulunk, nem tudom, hogy mi lesz a vége, de hajmeresztő.Olvasok más fórumokat is, sokakkal megtörténik ez. "Sajnálom" a gázműveket nagyon, hogy milliárdos hiány keletkezik, de úgy gondolom, hogy teljesen máshol kellene keresgelni, mint a normál lakosság.

Várjuk az ügy következő fázisát.

Előzmény: reimre (660)
reimre Creative Commons License 2015.07.04 0 0 660

Sajnos már elkövettél egy komoly hibát. A leszerelt és bezacskózott óra szakértői vizsgálatánál ugyanis jelen lehettél volna és vihettél volna magaddal ügyvédet is. Így már sokkal nehezebb.

Előzmény: Beata074 (659)
Beata074 Creative Commons License 2015.06.30 0 0 659

Sziasztok,

úgy látom komoly probláma a gázóra ellenőrzés, csere.Velünk 2015. március 30.-án történt hasonló, tegnap jött a csekk 540,000 ft ...... 2006-os órában 2005-ös plomba van, vagy valami hasonló volt a probléma... B5-ös plomba és 2006-os az óra. Leszedték, bemérték,elvitték minden rendben volt kivéve ezt az egyet.A festék a legkiálóbb pontján lejött már az órának lévén 9 éves, konyhában van, felújítás azóta 2 x volt a lakásban.A szerelők már akkor jelezték, hogy "ebből gond lesz " és, hogy sajnos "túl sűrűn fordul ez mostanában elő":-( Tegnap megjött a csekk, gázlopással vádolnak, 540,000.- + 18,800.- szakértői díj. Azt írták a munkalapra, hogy nem felújított az óra, nem lehet benne az a jelzés..... A takaró műanyag vagy üveglap , ami mögött ott van ez a kerek lapocska illetve a ráragasztott vonalkód sértetlen volt. 9 év alatt volt már ellenőrzés, készült fotó, munkalap, soha egyszer sem volt gond.Írtam a Főgáznak ( nem Tigáz a szolgáltató ) , hogy kérem a jegyzőkönyvet, ami készült, hogy mit találtak ezen kívül , mivel semmi információt nem írtak, csak hivatkoznak szabálytalan vételezésre.

Közösségi oldalon szintén ma olvastam, hogy mások is így jártak , egyre többen....

Készítettünk fotót,amikor elvitték, lefényképeztem a kérdéses részt, bár laikus szemmel nem látom a plombán lévő mintát / számot ? Kértem, hogy szedjék elő a 2006 vége vagy 2007 év eleji felszereléskori képeket, munkalapot, hogy lássák ugyanígy nézett ki, mint amikor 3 hónapja elvitték.

Várom a fejleményeket, nem szeretnénk kifizetni a kitalációjuk szerinti összeget.

SAA71 Creative Commons License 2015.06.16 0 0 658

Ártatlanokkal fizettettek meg több százezres kötbéreket. Érdekes, hogy csak nekik volt ez a módszerük, így végre vége!

Egyértelműen, minden kétséget kizáróan kell ellenőrizni és büntetni ha valaki lop gázt. Érdekes, hogy főgáznál nem hallani ilyen trükkös kötbérezésről, pedig ott is ellenőriznek és kötbéreznek ha kell, de persze tiszta eljárásban. 

asdf_ Creative Commons License 2015.06.16 0 0 657

Szerinted nem ugyanazok, nem ugyanugy fognak majd a nagy allami mamutban dolgozni (es nem az allami mamutnak lesz akkor mostantol evi tobbtizmilliard vesztesege)?

SAA71 Creative Commons License 2015.06.16 0 0 656

Na végre vége, bedarálták TIGÁZ-t is, vége a rémálomnak, trükkös módszereinek!

larus Creative Commons License 2014.12.17 0 0 655

Mennyire húzott le a behajtócég?

 

Nekem 160.000.-be került, és semmit nem csináltak az elmúlt másfél évben.

Előzmény: k.o.v.a.cas (654)
k.o.v.a.cas Creative Commons License 2014.12.16 0 0 654

Sziasztok! Nem tudtok olyan topikot ami foglalkozik behajtó cégekkel?

 

Előzmény: homokhat (653)
homokhat Creative Commons License 2014.11.20 0 0 653

ok keresem

Előzmény: Blue_Sky_007 (651)
homokhat Creative Commons License 2014.11.20 0 0 652

na   nem

Előzmény: Blue_Sky_007 (649)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2014.11.20 0 0 651

Ha visszaolvasol, ott van valahol.

Előzmény: homokhat (650)
homokhat Creative Commons License 2014.11.20 0 0 650

köszönöm gyors válaszodat! Az ügyvéd szerintem 30-50 ezer alatt na igen vállalja, jól gondolom szerinted? 

Előzmény: Blue_Sky_007 (649)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2014.11.20 0 0 649

Nem kell félni, de mindenképpen ügyvéd.

Nálam ma csak "ellenőriztek" és a nyomáscsökkentőt cserélték, egy nap szabim, és a szomszéd segítsége "kellett".

Normális volt, még beszélgettünk is azokról, amikről itt olvastam.

Nem kommandós volt, hanem sima melós, és azt mondja, ők is félnek, mármint a dolgozók. A melósok ellenőrzik a kommandósokat, a kommandósok a melósokat, így megy, mindenki megfélemlítve. Ha a melós bizonytalan, akkor inkább jelenti a plomba problémát, mert ha a kommandós utána ellenőriz, akkor a melós is ki van rúgva.

Nekem már új órám van, új plombákkal, elvileg nem zaklatnak többet.

Előzmény: homokhat (648)
homokhat Creative Commons License 2014.11.20 0 0 648

Sziasztok Sorstársak!

 

Tegnap óta mi is beálltunk a sorba, elvitték a gázórát. Csere miatt jöttek minden előzetes bejelentés nélkül. Nem voltam otthon, így felhívtak, mondom nem vagyok otthon menjen be nyugodtan a feleségem otthon van. A szerelő egyedül volt és azt mondta, hogy gázóra csere miatt jött. Fotó jó sok, majd kis tükör elő, benézett a plomba mögé, majd telefonon hívta a kollégáját, hogy nézze már meg  2005-ben használtak-e "bordás" plombanyomót? , mert szerinte "disznólábasnak" kell lennie. A választ nem tudjuk  de arra hivatkozott,  hogy lekel szerelni, mert nem tűnik eredetinek. Majd telefonált valakinek, hogy jöjjön ide tanúnak a jegyzőkönyvhöz. Én is megérkeztem csodálkozva látom, hogy még mindig itt a  a szerelő, így már én is vártam a kb 30-40 Km-ről érkező munkatársát. Megérkezése után, ő is megerősítette a plomba "bordás" "disznóláb" kérdését. Na leszerelték , mágnesezés is kimutatható az egyik sarkában, meg karcos a hátulja. Nem fenyegetőztek, nagyjából normálisak voltak. Szóval a kérdés bordás vagy disznóláb? Ja még azon a sárga műanyag izén egy szám eltérés volt az ő adataik szerint. Megtaláltuk az eredeti átvételi papíron azok jók voltak , tehát aki rögzítette az írta el valamikor.

Féljek e nagyon ? és fogadjak ügyvédet  ? 

ErkölcsTan Creative Commons License 2014.10.17 0 0 647

 

Kamu független igazságügyi szakértői trükkel is lop a Tigáz

 

Ami viszont megfigyelhető és egyértelmű a két képen. A "szakértő" anyagvetemedési, gyűrődési és látószögbeli eltérési hibát kíván másnak beállítani. Ezek figyelembe vételével a két plombalenyomat inkább azonosnak, mint eltérőnek ítélhető. A szakértői csalás a legszembetűnőbben a B5 részletnél, az eltérő ötös szám felső szára közti eltérő távolság természetes voltánál csíphető fülön. Aminek aránya érdekes módon pont megegyezik a szabad szemmel is jól látható bal oldali plombaköralakzat tökéletes körhöz való összenyomásával, azaz torzításával. Tehát a két kép, vagy lenyomat eleve torzítva van egymáshoz képest. A külső torzulások természetes módon jelentkeznek a belső 5-ös számnál is. Nagyon primitív trükk, de ezzel 468 ezer forintot lehet jogtalanul elcsalni, sőt hatósági eljárások által gyakorlatilag elrabolni másoktól.

 

Kamu független igazságügyi szakértői trükkel is lop a Tigáz

  Most került a kezembe először egy ilyen "független igazságügyi vizsgálatnak" titulált, azaz hazudott izé. Ízé, mert nem is tudom minek nevezhetem.  Mint minőségbiztosítást tanult szakember darabjaira szedem, amely által az ilyen elfogult és szakmaiatlan zugfirkálmányokat[...] Bővebben! Tovább »

forrás: Blog.hu

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!