Keresés

Részletes keresés

Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.16 0 0 2471

Ha jól emlékszem a gyermekkori hittankönyvemre, Góliát olyan jó 2 fejjel (de lehet, hogy hárommal) magasabbnak volt ábrázolva Dávidnál. :-)

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2470)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.16 0 0 2470

Azt azért tényleg jó lenne tudni, hogy Kánaán területén az izraelita terjeszkedés előtt a kánaániak között tényleg éltek-e rendkívül magas termetű emberek, kvázi "óriások", mint azt az Ószövetség állítja.

Ezeket a zsidók refáiaknak, anákoknak (Anák fiainak) vagy zummiaknak (zamzummiaknak) hívták.

Ezek nagy átlagban legalább egy, de inkább 2 fejjel magasabbak voltak a korabeli zsidóknál.

Később a zsidók fő ellenfelei, a filiszteusok is tartottak a seregeikben refái származású harcosokat, Góliát is egy ilyen lehetett, de Dávid király korából több ilyen óriási termetű refái filiszteus harcosról is esik említés.

 

Alapok nélküli mendemonda vagy valójában léteztek ilyen magas növésű néptörzsek Kánaánban abban az időben?

 

Szerintetek?

Előzmény: Eklatáns Béla (2467)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.15 0 0 2469

Az arámi nyelvek mai leszármazottai az újarámi nyelvek, ezek közül a jelentősebbek az alábbiak, a számok az anyanyelvi beszélőket jelentik:

 

"Neo-Aramaic languages are still spoken today as a first language by many communities of Syriac ChristiansJews, and Mandaeans of Western Asia,[12] most numerously by Assyrians with numbers of fluent speakers among Assyrian people ranging from approximately 575,000 to 1,000,000, with the main languages being Assyrian Neo-Aramaic (235,000 speakers), Chaldean Neo-Aramaic (216,000 speakers) and Surayt/Turoyo (112,000 to 450,000 speakers), together with a number of smaller closely related languages with no more than 5,000 to 10,000 speakers between them. They have retained use of the once dominant lingua franca despite subsequent language shifts experienced throughout the Middle East. However, the Aramaic languages are now considered endangered.[13] The languages are used by the older generation, all beyond retirement age, and so could go extinct within a generation. However, researchers are working to record all the dialects of Neo-Aramaic languages before they go extinct."

 

Tehát magyarán szólva ezeket a nyelveket főként az idősebb generációk beszélik a Közel-Kelet szíriai keresztény, zsidó és mandeus közösségeiben.

Az arabok, az iszlám és ezekkel az arab nyelv rendkívül aggresszív terjeszkedése az, amely az arámi nyelveket és az azokat használó közösségeket leginkább veszélyezteti, a muszlimok gyakran a fizikai üldözéstől, sőt a fizikai megsemmisítéstől sem riadnak vissza.

 

Mindent el kellene követnünk, hogy ezek a kis, nem muszlim közösségek fennmaradhassanak a Közel-Keleten, ill. hogy Jézus Krisztus anyanyelve - vagyis hát annak kései leszármazottja - is fennmaradhasson, amíg az Úr el nem jön.

 

 

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2458)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.13 0 0 2468

Nagyon érdekes kérdés ez, mint ahogy az egész téma. :-)

Nem tartom kizártnak, hogy a Józsué, ill. a Bírák könyvében leírt események eredetileg két különböző izraelita csoport különböző hagyományán alapulnak. 

Az Egyiptomból való kivonulás és a 40 évi pusztai vándorlás is egy nagyon izgalmas témakör, nyilván nem lehet puszta kitalálásnak minősíteni, szerintem megvan a maga történelmi alapja.

Szerintem ez eredetileg az izraeliták egy kisebb részének lehetett az eredethagyománya, talán a lévitáké, talán a Józseftől származó törzseké.

Egy kisebb számú, később talán papi-liturgikus funkciókkal felruházott csoport ősei érkezhettek Egyiptomból, de valószínűleg ezek is szemiták voltak, hiszen Alsó-Egyiptomban a hükszosz hódítás óta éltek kisebb-nagyobb csoportok.

Ehhez az Egyiptomból kivonuló csoporthoz a Színai-félszigeten és Midián térségében további szemita csoportok csatlakozhattak, ezek hozhatták magukkal Jahwe (YHWH), a Hóreb-hegyen trónoló félelmetes, néha egyenesen kegyetlen isten kultuszát.

Később a szent iratok szerkesztői egy meglehetősen tudatos teológiai és történelmi koncepció alapján összeszerkesztették a különböző eredethagyományokat, ill. Elohim és YHWH kultuszából egy monoteista vallást alakítottak ki, a későbbi 3 nagy monoteista vallás közös elődjét.

Előzmény: Eklatáns Béla (2467)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.01.12 0 1 2467

Ez nem mond ellent a Bibliának: Józsué könybve a hirtelen való lerohanásról, városok elpusztításáról szól, Bírák könyve penig inkább a lassú térhódításról, letelepedésről...

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2466)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.12 0 0 2466

A falulakó izraelita törzsek - feltételezhetően néhány nomád-félnomád csoporttal is kiegészülve- egy teokratikus törzsszövetséget hoztak létre Elohim monoteista kultusza alatt.

Később ez teljesen összeolvadt a dél felől, az Izraelt délről határoló sivatagos hegyvidékről származó Jahve(YHWH)-kultusszal.

Tudatosan elhatárolták magukat az akkor már hanyatló, dekadens kánaánita városias civilizációtól és amikor elég erősek és népesek lettek hozzá, területeik kiterjesztése érdekében megtámadták a hanyatló, széttagolt kánaánita városállamokat.

A régészeti leletek és az Ószövetség könyvei szerint is előbb Kánaán déli részét rohanták le, majd Kánaán északi részét is elfoglalták.

Mindez azonban viszonylag lassan, fokozatosan történt, a kánaániták teljes legyőzése mintegy két, két és fél évszázadot vehetett igénybe.

A Józsué könyvében leírt, rendkívül gyors lefolyású, inváziószerű "honfoglalás" a régészeti leletek tükrében nehezen értelmezhető.

Mindenesetre a folyamat nem volt békés, vannak nyomai a régészeti leletekben is egész városok elpusztításának.

Lehetséges, hogy egyes esetekben az izraeliták szabadjára engedték vallási fanatizmusukat és őrjöngve egész települések teljes lakosságát kiirtották.

Az általános azonban mégsem ez lehetett, az alávetett, behódolt kánaánitáknak idővel lehetőségük nyílt az izraelita társadalomba valló beolvadásra, a két népcsoport összeolvadásának lehetőségét egyes területeken még a régészeti leletek is támogatják.

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2464)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.12 0 0 2465

Különböző eredetű izraelita csoportok családi-nemzetségi hagyományait gyúrták később össze az írásszerkesztők egy egységes teológiai és történelmi koncepció mentén - évszázadokkal az események után...

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2464)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.10 0 0 2464

Pl. az eddigi legradikálisabb elmélet a zsidó honfoglalásról két zsidó régész, Israel Finkelstein és Neil Asher Silberman: Biblia és régészet (angolul The Bible Unearthed) c. könyvében olvasható.

 

Ez mégpedig az, hogy a valóságban nem is volt semmiféle izraelita honfoglalás.

 

A hagyományos nézetekkel és az ószövetségi könyvekkel is szakítva azt állítják, hogy az izraeliták nem kívülről jövő "honfoglalók" voltak, hanem tkp. Kánaánon belül "fejlődtek ki", eredetileg a kánaánita népeknek egy csoportját alkották Kánaán középső részének domb- és hegyvidékein.

 

Később önmagukat etnikailag úgy definiálták, hogy élesen elhatárolták magukat a többi kánaánitától és azoktól teljesen különálló és eltérő eredetű népnek tartották.

 

Később pedig meghódították a tőlük északra és délre fekvő, akkor már erőteljesen hanyatlóban lévő kánaánita városállamokat, népességüket pedig beolvasztották (talán kisebb részben valóban kiirtották, főként az ellenszegülő városokat).

 

Nagyon érdekes és figyelemre méltó elmélet, az a legérdekesebb az egészben, hogy a főáramú régészek és történészek körében is egyre több híve van és a zsidók közül is leginkább csak az Ószövetséget betű szerint értelmezők utasítják mereven el ezt az újfajta értelmezést.

Előzmény: Eklatáns Béla (2461)
panthera nera Creative Commons License 2018.01.08 0 1 2463

A magyarok ókortörténetéröl sem tudunk sokkal többet és legalább annyira titokzatos.

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2460)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.08 0 0 2462

Jogos az észrevétel, nyilván eltúloztam egy kicsit.

Valahogy mégis az az ember érzése, hogy sokkal jobb volt az ÓSZ könyveiben az (utólagos)megítélésük , mint az északiaknak...

Előzmény: Eklatáns Béla (2461)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.01.08 0 0 2461

"a déli Júda a tiszta vallásgyakorlás és a YHWH-hez való hűség etalonja volt"

 

 

Ezt nem írja az ÓSZ - máskülönben minek kelletett volna Júdának fogságba mennie...?

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2460)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.06 0 0 2460

Az ókori Izráel történelme tele van titokzatossággal, egy csomó minden még nem egyértelmű, az izraelita honfoglalástól Jeruzsálem római ostromáig.

A kettős királyság korát illetően pl. szerintem elég nehezen hihető narratíva, hogy az északi királyság állandóan elfordult az Úrtól, a bálványimádás bűnébe esve, míg a déli Júda a tiszta vallásgyakorlás és a YHWH-hez való hűség etalonja volt. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy ez az Ószövetség történeti iratait összeállító júdai írástudók utólagos narratívája.

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2455)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.05 0 0 2459

Itt van az ígért videó, szerintem nagyon szép a megzenésített arámi Miatyánk:

 

https://www.youtube.com/watch?v=RUGrXljE6OQ

 

A hangzásvilágát tekintve némileg az arabra emlékeztet, de az újhéberre is, ami az arámi nyelv rokonságát ismerve, nem olyan nagy meglepetés.

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2458)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.05 0 0 2458

Természetesen a legfőbb imádságunk, az Úrtól tanult imádság, azaz a Miatyánk is arámi nyelven hangzott el először a világtörténelemben, valamikor Kr. u. 28-30 körül. A Názáreti Jézus, magasztosabban kifejezve a.Mi Urunk Jézus Krisztus szájából.

Ezzel kapcsolatban - ha a moderatúrának nincs ellenvetése - betennék egy szép youtube-os videót, egy arámi nyelvű Miatyánkot, szóban, ill. megzenésítve.

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2457)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.05 0 0 2457

Ami a héber és az arámi viszonyát illeti, többen úgy próbálták ezt érzékeltetni, mint a latin és az olasz nyelv viszonyát.

Ez annyiban igaz, hogy mind a héber, mind az arámi szemita nyelv, de míg az olasz a latin "egyenes ági" leszármazottja, mondjuk kvázi leánya vagy unokája, addig a héber és az arámi között inkább oldalági kapcsolat van, az arámi mintegy a héber unokahúga vagy unokatestvérének leánya.

 

Annyi még ehhez a témához, hogy a Jézus korabeli zsidók állítólag már nem értették meg a héber szövegeket, kivéve ha külön meg nem tanulták, ill. a liturgia gyakran használt héber szövegeit értették, de folyamatos héber szövegeket csak az arámi alapján nem tudtak megérteni.

 

(Mint ahogy egy olasz vagy egy spanyol sem képes előképzettség nélkül klasszikus latin szövegeket megérteni).

 

Ha jól tudom, ezért is volt szükség arra, hogy a zsidó írástudók a héber szent iratokhoz arámi fordításokat, magyarázatokat készítsenek.

 

Ezek voltak az ún. midrások, ha jól tudom, de Afrikaans kartárs majd kijavít, ha szükséges.

 

 

 

 

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2456)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.05 0 0 2456

A babilóniai fogság után már nem a héber, hanem az arámi volt a zsidóság anyanyelve, egyébként ez volt az egész Közel-Kelet lingua francája, nemzetközi nyelve hosszú  évszázadokon át, a perzsa birodalom korától egészen a hellenisztikus korig, de sok szempontból még a hellenisztikus és a római korban is, bár akkor a hivatalos nyelv már a görög volt.

 

A héber élő nyelvként a babilóniai fogság idején kihalt, a zsidóság áttért az arámi használatára, de a héber megmaradt szent nyelvnek, a liturgia nyelvének.

 

Jézus idejében - mert ugye minket keresztényeket elsősorban ez érdekel - a nyelvfejlődés az ún. középarámi korszakban járt, az újszövetség rövidebb arámi nyelvű részei, mondatai is ebből a korszakból származnak.

Jézus a földi működése során az arámi nyelvet használta, ez volt az anyanyelve, mint ahogy első követői legnagyobb részének is.

Területileg az aráminak két fő változata volt, a keleti és a nyugati, a kettő között az Eufrátesz volt a határ.

Palesztínában és Szíriában a nyugati változatot beszélték, természetesen ennek is több alváltozata volt, az ortodox zsidók a júdeai dialektust tekintették helyesnek és mértékadónak, míg a galileai dialektust romlottnak tartották, annak használóit Júdeában gyakran kinevették vagy kigúnyolták.

Jézus és az apostolok többsége is Galileából származott, így ők feltételezhetően a galileai dialektust beszélték.

Henri-Daniel Rops ismerteti a könyvében a galileai nyelvjárás néhány kiejtési sajátosságát. 

 

Rövid összefoglaló az arámi nyelvről:

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1mi_nyelv

Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.05 0 0 2455

Szia Afrikaans!

 

Nagyon érdekes témák ezek is, ha akarod, kifejtheted bővebben is.

 

Én a magam részéről röviden visszatérnék a szamaritánusok témaköréhez:

 

az eddigi genetikai vizsgálatok és egyéb adatok alapján nagyon úgy tűnik, hogy a szamaritánusok - legalábbis apaági vonalon - az asszír hódítás (Kr.e. 722 - 721) előtti északi királyság (Izráél) izraelita népességének legtisztább leszármazottai.

Szemben a korábbi főáramú zsidó narratívával, akik rosszindulatúan mindenféle hamis zsidóknak meg pogányokkal kevert, romlott zsidóknak tartották őket, sőt 1842-ig tkp. nem is ismerték el őket zsidóknak.

A szamaritánusok tkp. efraimiták, a régi Efráim-törzs leszármazottai, akik a hegyvidékre húzódva és ott elszigetelődve kisebb lélekszámban túlélték az asszír hódítás rémségeit, a népirtást és a kitelepítéseket.

Genetikailag azért tudtak izoláltak maradni, mert a zsidók nem házasodtak velük, mondván, hogy eretnekek, az arabok meg azért nem keveredtek velük, mert a szemükben meg nem muszlimnak, zsidónak számítottak.

Vallásgyakorlatuk is, ti. hogy a zsidó Bibliából csak a Tóra 5 könyvét ismerik el, a prófétai könyveket és az ún. iratokat nem, arra utal, hogy az ősi, a Jósijá-féle vallási reform előtti zsidó vallást őrizték meg.

 

 

Előzmény: Afrikaans8 (2452)
Afrikaans8 Creative Commons License 2018.01.04 0 0 2454

Bocsánat, Granada 1491. nov. 25-én kapitulált, a zsidókra vonatkozó ediktumot pedig a következő év márc. 31-én hozták (a zsidók vagy kikeresztelkednek, vagy el kell hagyniuk Spanyolországot).

Előzmény: Afrikaans8 (2452)
Afrikaans8 Creative Commons License 2018.01.04 0 0 2453

"Ajánlom elolvasásra Huber Lipót Zsidóság és kereszténység Krisztustól a középkor végéig c. művét (Árpád Rt. ny., Kalocsa, 1936)"

 

A középkor végét tudtommal Amerika felfedezéséhez (1492) és a reformáció kezdetéhez (1517) szokás kötni.

 

http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/1813/

 

"a spanyol zsidóságnak rövid határidőn belül el kellett hagynia Spanyolországot. A vallási egység helyreállításának vágya, Granada (az utolsó spanyolországi muzulmán királyság) 1491 decemberi eleste, a spanyol-zsidó közösség státusának és állami szempontból való fontosságának eróziója - mindez elkerülhetetlenné tette az eredményt. A kor legnagyobb és kulturálisan, vallásilag és gazdaságilag legvirágzóbb zsidó közösségének sorsa megpecsételődött"

Előzmény: segédnikk (1527)
Afrikaans8 Creative Commons License 2018.01.04 0 0 2452

Egy Wiesenthal által is felkapott elmélet szerint a reconquista győzelmével (Granada megvétele, 1492) felmerülő ideológiai egységesítés szándéka hozta magával, hogy a spanyol zsidók pénzelni kezdték Kolumbuszt. Így akartak a későbbi Endlösung-tervekhez (pl. Madagaszkár, Birobidzsán) hasonlóan a zsidóknak új hazát találni. Hogy zsidó pénzből finanszírozták az expedíciót, az persze nem meglepő, mert az akkori világ legvirágzóbb államának pénzügyeit valóban zsidók intézték. Kolumbusz esetleges zsidó származása körül is régóta dúl a vita, a nácivadász ezt is belekutyulta az elméletébe. Nem mélyedtem el túlzottan a témában, de mintha valami olyasmit olvastam volna, hogy az ide-oda szállítgatott hamvakat nem engedték vizsgálni, illetve hogy Kubából nem is a felfedező, hanem fia hamvait vitték haza Sevillába.

Afrikaans8 Creative Commons License 2018.01.04 0 0 2451

A spanyol inkvizíció atyja egyébként maga is kikeresztelkedett zsidó (marrano) volt, Aragóniai Ferdinándhoz hasonlóan:

Torquemada was born in 1420, either in ValladolidOld Castile, in the Kingdom of Castile, or in the nearby small village of Torquemada. He came from a family of conversos (converts from Judaism); his uncle, Juan de Torquemada, was a celebrated theologian and cardinal, whose grandmother was a conversa. The contemporary historian, Hernando del Pulgar, (himself a converso) recorded that Tomás de Torquemada's uncle, Juan de Torquemada, had an ancestor, Álvar Fernández de Torquemada, who was married to a first-generation conversa.

Előzmény: Afrikaans8 (2450)
Afrikaans8 Creative Commons License 2018.01.04 0 0 2450

Torquemada idejében ez lehet, hogy elsősorban vallási kérdés volt, ma már nem az.

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2448)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.03 0 0 2449

Ott vannak pl. a szamaritánusok, akik néha feltűntek az evangéliumokban is.

 

Ez egy nagyon érdekes népcsoport, a korabeli zsidók őket lényegében eretnekeknek vagy pogányoknak tartották, pedig szigorú egyistenhívők voltak, akik saját nézeteik szerint a judaizmus egy ősi, a babilóniai fogság előtti, tisztán fönnmaradt formáját őrizték meg (szemben a többi zsidóval).

 

Mindenesetre elég sok, gyakran egymásnak is ellentmondó nézet van erről a genetikailag izolált, érdekes kis népcsoportról, amelyet ma már a zsidóság egyik ágának tartanak (azt hiszem csak 1949-ben fogadták el a zsidók, hogy a szamaritánusok is zsidók).

 

Ma már nagyon kicsi a lélekszámuk, mindössze 800 fő körüli.

 

Érdemes beleolvasni a róluk szóló Wikipedia-szócikkbe:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samaritans

 

 

Előzmény: Kaspar Herrenberger (2447)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.02 0 0 2448

Magyarul a zsidók a mai napig egy meglehetősen zárt közösséget alkotnak a társadalmon belül, akik - többnyire - igen szorosan együttműködnek egymással, segítik egymást a karrierépítésben, a társadalmi-gazdasági előmenetelben, míg a keresztényekről ez - sajnos - távolról sem mondható el. :-(

Előzmény: Afrikaans8 (2445)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2018.01.02 0 0 2447

Karácsony alkalmából jó lett volna betenni valamit a Jézus születése körüli időszak Izraeljéről, de nem nagyon volt időm kutakodni a neten.

 

Egyébként anno vagy 25 évvel ezelőtt olvastam a francia katolikus történetíró, Henri-Daniel Rops Jézusról írt könyvét (Jézus és kora), ő egy nagyon jó szemléletes leírást adott Judea, Szamária és Galiela korabeli társadalmi, vallási, kulturális viszonyairól.

 

Jóllehet, hogy megállapításai egy része már elavult lehet, hiszen ő az említett művét valamikor az 1950-as években írta.

Afrikaans8 Creative Commons License 2017.12.31 0 0 2446
Afrikaans8 Creative Commons License 2017.11.17 0 1 2445

"az asszimilált zsidók többnyire nem vették jó néven, ha a másságukra rámutattak. Másrészt ezt a másságot maguk is őrizték és számon tartották. Gyurgyák Jánossal sok mindenben nem értek egyet, de abban igen, hogy a zsidóság asszimilációja bizonyos szempontból valóban nem volt sikeres. Mert igaz ugyan, hogy ők voltak a magyar kultúra legnagyobb fogyasztói és mecénásai, de ez nem változtatott azon, hogy a zsidók és a nem zsidók kölcsönösen számon tartották egymást zsidóként és nem zsidóként. És elég erősen elzárkóztak egymástól. Megjegyzem, ez ma sincs nagyon másképp"

 

Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy ez a kölcsönös számon tartás a zsidóság részéről nagyságrendekkel hatékonyabb, mint a másik oldalról. Magyarán mondva a nem zsidó származású közeg alig-alig van tudatában a politikában, gazdaságban, médiában, tudományos, kulturális életben részt vevők valódi származásának, miközben a másik oldal az asszimiláció szűk másfél évszázada alatt meglehetősen zárt sorokba rendeződött.

Előzmény: Afrikaans8 (2399)
Afrikaans8 Creative Commons License 2017.11.17 0 0 2444

http://index.hu/i2/#bloghu/torimaskepp/2017/11/16/igy_eltek_a_pesti_zsidok

A zsidók számára a középkortól kezdve tiltották az ingatlan és földvásárlás, ami akkoriban a pénzkeresés legfőbb eszközének számított. Így a hazánkba bevándorló zsidók is kereskedelemmel, iparral, bankügyletekkel kezdtek el foglalkozni. Azonban a 19. században a zsidók többsége házaló, kiskereskedő vagy mesterember volt. Paradox módon a sikeres zsidók ingatlanvásárlását tiltó rendelkezések előnyt is jelentettek számukra, ugyanis a felhalmozódó tőkéjük nem nehezen mozdítható ingatlanban hevert, hanem vállalkozásokba fektették. Így a zsidók alkalmasabbá váltak arra, hogy a piac új lehetőségeire reagáljanak. Ráadásul mivel a nagy hatalmú céhek ellenezték az iparosítást, ezért az új technológiákat és termelési módszereket bevezető gyárak megalapítása olyan társadalmi csoportokra maradt, amelyek korábban nem lehettek a céhek tagjai: vagyis a zsidókra.

Így történt tehát, hogy a társadalom alig 5 százalékát kitevő zsidók számarányuk felett vettek részt az ország iparosításában, modernizálásában. A zsidók ilyen mértékű részvétele a gazdasági életben társadalmi nyitottságot is igényelt, azt, hogy folyamatosan kapcsolatban legyenek a nem zsidókkal. Ebből következik, hogy jelentős részük mindent megtett azért, hogy beolvadjon a többségi társadalomba. Ez például azzal is járt, hogy a jiddisről átváltottak a magyarra, az öltözködésükben, életmódjukban igazodtak a többségi társadalom szokásaihoz.

 

----------------------------------------------------------------

 

Másfelől viszont még a zsidóságukat olyan látványosan megtagadók is, mint Radnóti Miklós (soha életében nem viselte egyébként ezt a vezetéknevet, hiszen csak halála után, posztumusz aggatták rá) zsidó társaságban éltek, zsidó származásúval házasodtak. Egész egyszerűen nem akadt megfelelő befogadó közeg a számukra: a magyar arisztokrácia, sőt a dzsentrik is lenézték őket, a vidéki tömegek fajankók voltak még a zsidó szatócsokhoz képest is, így aztán "gettósodtak", asszimilációjuk egy sajátos kettős identitás kialakulása mentén zajlott le.

Előzmény: berkut14 (2400)
Nils Ingemarsson Creative Commons License 2017.11.15 0 0 2443

Egy új felfedezés szerint Kr. e. 1207 október 30-án történt az a napfogyatkozás, amelyet a Józsué könyvében lévő egyik eseménnyel hoznak párhuzamba.

 

Ha elfogadásra kerül ez az értelezés, az azt jelenti, hogy Kánaánnak a zsidó törzsek általi inváziójára a Kr. e. 13. évszázad vége felé került sor.

 

http://ecolounge.hu/nagyvilag/ez-a-felfedezes-az-okori-vilag-idoszamitasat-is-megvaltoztathatja

Afrikaans8 Creative Commons License 2017.10.28 0 0 2442

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!