Keresés

Részletes keresés

Rby Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6280

Utoljára írok ebben a témában, mert látszik, úgy sem segít.

 

Lehet, hogy érdekes, lehet, hogy sokan nem ismerik. Én se ismertem - nem is igazán érdekes számomra. 

De ezekben a dolgokban nincs egyrészt semmi olyan, ami "titkos" lenne, vagy el kéne hallgatni, mivel teljesen lényegtelen a szabadkőművesség szempontjából.

Előzmény: Lalo (6279)
Lalo Creative Commons License 2015.12.23 -1 0 6279

"Ez valami nemtommilyennagy valami, hogy ki kit nem szeretett 100 éve, meg 25 éve? "

 

Mindenesetre illik tudni róla. Az a tudatlanság a két rítus egyesüléséről, amit a zárt csoportban tapasztaltam, késztetett ennek a közzétételére.

 

 

"A magasab fokokról annyit írtál, hogy voltak. És? Mi az érdekes ebben? Persze, hogy voltak. És akkor ebből most mit tudtunk meg?"

 

Úgy látom, figyelmetlenül olvasol. Kiemelem számodra a lényeget:

 

"Pikáns dolog, hogy a Symbolikus Nagypáholy is elismeri a magas fokokat, van saját Nagytanácsa, s ehhez a jogi alapokat abból vezeti le, hogy 1886-ban a skót rítusú Nagyoriens is alapítója volt a Symbolikus Nagypáholynak. Tehát mind a két Nagytanács (természetesen a Nagyorienshez is tartozik nagytanács) ugyanarra a lausanni konventre hivatkozik, mint amely jogfolytonosságot biztosit nekik, pedig egymást nem ismerik el... "

 

Ez egyáltalán nem közismert. És rendkívül érdekes. Lehet, hogy a szimbolikusok többsége nem tud erről.

 

U.i.:

 

Érdekesen megváltozott a stílusod. Egyre inkább hasonlít Nosce Orbis-éra...

Előzmény: Rby (6277)
Lalo Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6278

Az, hogy ez fontos és izgalmas az 100%-ban biztos.

 

Hiszen emiatt rúgtak ki a szabadkőműves zárt csoportból...

Előzmény: Rby (6277)
Rby Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6277

Most ez komoly? Ez valami nemtommilyennagy valami, hogy ki kit nem szeretett 100 éve, meg 25 éve? 

 

A szabadkőművesség szempontjából nagyjából 0 fontosságú információt tartalmaz, amit leírtál. 

A magasab fokokról annyit írtál, hogy voltak. És? Mi az érdekes ebben? Persze, hogy voltak. És akkor ebből most mit tudtunk meg?

 

Ha számodra a lent közöltek valami nagyon fontos és izgalmas dolgot tartatlmaznak, akkor sajnos ki kell, hogy ábrádítsalak: nem sokat értesz abbül, hogy mi a szabadkőűvesség. Sőt, ettől függetlenül, általában véve bármely más hasonló szervezet lényegéből és tevékenysége feldolgozásából.

Előzmény: Lalo (6276)
Lalo Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6276

De igaz. Mégis kifogásolták. Minden bekezdést cáfolni igyekeztek azzal, hogy nem tudhatok ezekről a dolgokról. Különösen a magas fokok emlegetése zavarta őket. Nem hitték el, hogy a Kelet számaiból idézek. Ha az az Interneten olvasható, akkor már nem is igazi. stb. stb.

Előzmény: Rby (6275)
Rby Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6275

Látod pont ezt ítam korábban: Ennek a szabadkőművesekhez van köze, de nem a szabadkőművességhez.

Előzmény: Lalo (6274)
Lalo Creative Commons License 2015.12.22 -1 0 6274

Azt a több részletben előadott szabadkőművesség történetet, ami kiverte a biztosítékot és ami miatt megtiltották a magas fokok emlegetését, ezt mindenesetre lementettem, íme:

 

Kezdjük az előtörténettel. A kiegyezés után két rendszerben alakult újjá a magyar szk-ség. A polgáribb, kiegyezéspárti, főként német és zsidó polgárság alkotta Jánosrendi Nagypáholy és a függetlenségpárti szellemi foglalkozásúak, vidéki nemesség és néhány arisztokrata alkotta Nagyoriens vetélkedett egymással sokáig. Sokáig vajúdott az egyesülés kérdése. A jánosrendiek csak az inas/legény/mester fokokat ismerték el és féltek a magas fokúak esetleges dominanciájától. A skótok viszont pártolták az uniót. Végül 1886-ban létrejött az egyesült Symbolikus Nagypáholy, a jánosrendiek dominanciájával. Számszerűleg 2:1 volt a páholyok és a létszámok aránya az ő javukra. Az egyesülés utáni periódust hívják a hazai szabadkőművesség aranykorának. A skót magasfokú műhelyek függetlenül működtek mintegy 15 évig, azután szép lassan elhaltak. 1919-ben a Tanácsköztársaság korlátozta a nagypáholy szuverinitását, de csak a Horthy-rendszer tiltotta be 1920-ban. 25 év betiltás után 1945-ben alakult újjá a Szimbolikus Nagypáholy, amelyet aztán 1950-ben Kádár, mint belügyminiszter tiltott be. Egyik betiltás sem járt személyes üldöztetéssel. Ezek azok a háttér információk, amelyek a rendszerváltás utáni újjáalakulás megértéséhez kellenek.

 

A rendszerváltás közeledtével, az ausztriai Breitenbrunnban 1989-ben a bécsi Gleichheit páholy támogatásával értekeztek az újjáalakulás lehetőségéről. Megállapodtak abban, hogy a hazai, még életben levő öregek mellett a főként Bécsben és Párizsban felavatott ill. dolgozó szabadkőművesek együttesen hozzák létre az új nagypáholyt. Erre a az új társasági törvény adott lehetőséget. 1989. december 27-én János napon adták át a nagymesteri kalapácsot Galambos Istvánnak, az újjáalakul Symbolikus Nagypáholy nagymesterének.

 

Galambos István és munkatársai úgy döntöttek, hogy az angol irányzathoz fognak csatlakozni, s az UGLE támogatását kérték. Ezzel az újjáalakult nagypáholy tagjainak egy jelentős része, de kisebbsége nem értett egyet. Ezek főként a párizsi Martinovics páholy tagjai, ill. ott felavatott szabadkőművesek voltak. Miután kisebbségben maradtak, kivonultak a nagypáholyból és megalakították saját nagypáholyukat, a Nagyorienst. Tehát újra létrejött az a helyzet, ami a kiegyezés után jellemezte Magyarországot, hogy két irányzatban dolgoznak a szabadkőművesek. A Symbolikus Nagypáholy a Jánosrendi hagyományokat folytatja, míg a Nagyoriens a régi Nagyoriens vonalát követi. Létrejött ezen kívül még egy vegyes (Tolerancia és Testvériség) és egy női (Napraforgó) páholy is. Ezek az őket csak részlegesen elfogadó Nagyoriens páholyházában kaptak bérelt helyet. (A részleges elfogadás azt jelenti, hogy ők nem fogadják munkán a nőket, de meghívásra szívesen részt vesznek azok munkáin.) A két nagypáholy közti viszony nem felhőtlen, különböző események borzolják, borzolták a kedélyeket.

 

Egy személyi kérdések miatt kirobbant botrány után a soproni Testvériség páholy elhagyta a Nagyorienst és betagozódott a Symbolikus Nagypáholyba. (Pontosabban tagjait egyenként újra felvették és azok a szimbolikusok keretei között újjáalakították páholyukat.) Egy másik belső konfliktus után a volt nagymester, Báti Márk hagyta ott a Nagyorienst páholyával (Leonardo da Vinci páholy) együtt, s az előhöz hasonló metódussal létrehozta a szimbolikus Quadrum Leonardi páholyt. (Pletykaszintű információ, hogy a volt nagyoriensesek, csak a piros kötényükhöz ragaszkodtak az átlépési tárgyalások során ...) Mindenesetre napjainkban újra az 1880-as évek 2:1 létszámaránya tért vissza.

 

Mind a két nagypáholy természetesen különböző nemzetközi szövetségekben vesz részt, a szimbolikus UGLE elismertekkel, a nagyoriensesek francia orientációjúakkal. Pikáns dolog, hogy a Symbolikus Nagypáholy is elismeri a magas fokokat, van saját Nagytanácsa, s ehhez a jogi alapokat abból vezeti le, hogy 1886-ban a skót rítusú Nagyoriens is alapítója volt a Symbolikus Nagypáholynak. Tehát mind a két Nagytanács (természetesen a Nagyorienshez is tartozik nagytanács) ugyanarra a lausanni konventre hivatkozik, mint amely jogfolytonosságot biztosit nekik, pedig egymást nem ismerik el... A Symbolikus Nagypáholy újabban elismeri a Royal Arch magas fokait is. A Nagyoriensben pedig vannak francia és modern francia rítust követő páholyok a skót rítuson kívül.


A korábbi liberális és elfogadóbb légkör napjainkra megváltozni látszik, egyre kevesebb nyilvános rendezvényt szerveznek a páholyok. Ráadásul a szélsőjobb állandó támadásának is ki vannak téve. Ennek következtében pl. szimbolikusok Kelet című folyóirata már nem vásárolható meg könyvesboltokban, sőt az OSzK kötelespéldányait is zároltatták. A Magyar Jelen című szélsőjobboldali, sőt már fasiszta lap "Téglaként épültünk be a szabadkőművesek közé" címmel "leleplező" cikksorozatot publikáltak igaz is hamis információkat keverve rendkívül rosszindulatú körítéssel.

Lalo

Előzmény: Törölt nick (6270)
ahtuhe Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6273

ahtuhe Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6272

D

Dicsőség a magasságban Istennek!

ahtuhe Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6271

Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. (Lukács 1,30-33)

 

Az Úristen azt akarta, hogy legyenek ünnepeink, hogy legyen olyan nap vagy olyan időszak, amit megszentelünk, amit odaszánunk neki, mert az nekünk használ. Valaki egyszer azt mondta, hogy az ünnep nem más, mint egy asztalhoz ülni Istennel. Ahogyan az étkezés megadja a nap ritmusát, ahogyan közösséget teremt, mert nem jó igazán egyedül enni, és ez a közösség a teljesség felé segít minket, ugyanígy van az Adventtel is. Az Advent megadja az egyházi év ritmusát, hiszen ezzel kezdődik, közösséget teremt, mert eljön a várt vendég, aki a teljesség felé vezet minket. Arra készülünk, hogy eljön a Vendég, egy asztalhoz ül velünk, és Ő nemcsak vendég, hanem egyben házigazda is, aki vállalja velünk a közösséget, és a nagy ünnepen mi ülhetünk oda az Ő asztalához, ami a teljességet kínálja.

Elérkeztünk Advent negyedik vasárnapjához. Igénk egy fiatal nő életének meghatározó eseményébe enged bepillantást. Nekünk, mai olvasóknak, igehallgatóknak talán furcsa, de nagyon sok botránkozást okozhatott ez a történet. Miért küldte az Úr Gábrielt pont Galileába? Mert az még csak-csak érthető lenne, hogy a jeruzsálemi templomban, szertartás végzése közben megjelenik egy papnak (Zakariás). De éppen Galileában? Éppen Názáretben? Hiszen így gondolták: „Származhat-e valami jó Názáretből?" (János 1,46) Ráadásul pont egy nőhöz szól az angyal. Izráelben abban az időben az asszonyoknak nem is köszöntek. Minden, ami együtt jár Gábriel látogatásával, Mária számára is megdöbbentő. Ő mindvégig hallatlan méltósággal és nyugalommal fogadja a meglepő közléseket.

Számára is hangzik a biztatás: Ne félj! A kegyelembe fogadás mindenkor valamilyen szolgálatra való elhívás. Máriának egy soha nem volt és soha többé meg nem ismétlődő megbízatás és felhatalmazás az, amit el kell vállalnia. Foganni fog és fiút fog szülni, akit Jézusnak kell elneveznie. A gyermek – Isten neve kiejtését megkerülendő – a Magasságos Fiának fog neveztetni. Józsefen keresztül lép be az ígéretek sorába Dávid trónja, mely neki adatik. A történetben nem a részleteken van a hangsúly, hanem a lényegen. Ez pedig az, hogy Isten belép az emberiség történetébe. Ez most először egy leány életén át történik meg, és itt azt tapasztalhatjuk meg, hogy amikor Isten így intézkedni kezd az ember életében, az mindig azzal jár, hogy szétfeszíti az ember gondolatainak és útjainak kereteit. Az Ő útjai és a mieink, az ő gondolata és a mieink sohasem ugyanazok. De lehetünk adott esetben, kitüntetett időben Isten alkalmas eszközei, ahogyan Mária azzá lett.

Az adventi várakozás értelme: Isten jónak látta, hogy utat nyisson az emberekhez, ezért küldte közénk Egyszülött Fiát, Ő taposta ezt az ösvényt. Őáltala, Őérte, Őbenne van utunk az Istenhez, ezért nem vagyunk elveszettek, ezért taposhatunk utat még a halál kertjében is. Nem a tökéletesekért jött, hanem olyanokért, mint mi, akik telve vagyunk kétségekkel, bizonytalansággal, félelemmel, a magányosság érzésével, az elveszéstől való rettegéssel. Akik elfelejtünk hálát adni és megköszönni minden napot. Akik természetesnek veszünk mindent, ami jó, és kérkedünk vele, ha a miénk, és számon kérjük Istent, ha elveszi.

Isten az Ő Egyszülött Fiában, a Szentlélek által ma is kopogtat a szívünk ajtaján, ahogyan tette az angyal által Máriával: „Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, véle vacsorálok és ő énvelem" (Jel. 3.20.). Halljuk meg szavát, és fogadjuk alázatos szívvel! Ámen!

Törölt nick Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6270

Reméltem, hogy elmentetted. Hmm, meglepő. Beszélgetésiirány-szabásról (személyes tématiltásról) nem volt szó.

Köszönöm.

Előzmény: Lalo (6267)
ahtuhe Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6269

"Kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság... vagy éhség?" Róma 8,35 

Parton élünk. Egész mai világunk mintha egyfajta billegés lenne: látjuk a végtelent, vagy legalábbis sejtjük, hogy ez a világ túlnőtt minket. Mégis, ezt a mi világunkat, a partot érzékeljük igazán valóságosnak. A part kavicsait a szívünkben elmozdíthatatlannak látjuk. Valahogy jobban kötődünk azokhoz, mint a tenger távolba hívó reményéhez. Aztán van az életünkben néha olyan forduló, amikor döntenünk kell. Fontosabb-e a szívünk vágya, a belénk oltott mély remény, mint az, amit magunk előtt látunk? Át tud-e a szívünk billenni abba az irányba, hogy előrébb való a távoli, mint a közeli? Maradunk-e ebben a matériában, odaragadunk-e a kavicsok közé, vagy hiszünk, bízunk a messzeség ígéretében? 
Pál apostol szavai ebből a sóvárgásból érthetőek. Hiába van itt nyomorúság, akár éhség. Krisztus szeretete, Isten tapasztalata valóságosabb a számunkra. Mintha ezt mondaná: inkább a tenger, mint a kavics. 
Pedig a földi körülmények, különösen az éhezés, nagyúr. A történelem folyamán az emberiség háromféleképpen válaszolt rá:vagy elvándoroltak, vagy fellázadtak, vagy belehaltak. A Biblia első lapjain rögtön találkozunk a vándorlás megoldásával. Ábrahám az éhezés elől egy időre Egyiptomba menekült. Így kerül egész Izrael is József segítségével később Egyiptomba. De olvasunk lázadásról is, hiszen a pusztában Mózes ellen az éhezés miatt lázad fel a nép: Kihoztál minket az egyiptomi húsos fazekak mellől, hogy éhen haljunk a pusztában? - mondogatják vezetőjüknek. De sajnos rengeteg olyan emberről is olvasunk a Bibliában, akinek nem volt módjában sem elvándorolni, sem fellázadni, csak várta az éhhalált. A sareptai özvegy azt tervezte, hogy előveszi az utolsó adag kis lisztecskéjét, megsüti az utolsó pogácsát, és meghal. De létezik egy negyedik féle viszonyulás is az éhezéshez. Sőt a Bibliában újból és újból előjön a nép imádságában: az Úr szemmel tartja az őt félőket, kimenti őket a halálból, és az éhségben is eltartja őket. Létezik valami különleges bizalom, ami az ételt, az élet legalapvetőbb mozgatórugóját is Istenre bízza. Van olyan, hogy valaki ott áll létének tengerpartján, és bízik abban a távoli erőben, amelyik nem az övé. Ez a bizalom jelenik meg Pál apostol vallomásában: "Ki választhat el Krisztustól? Az éhség? Nem. Sőt meg van győződve arról, hogy sem halál, sem élet, sem éhezés, sem fegyver sem semmi nem választhat el Isten szeretetétől minket." 
Ma az ösztönökkel igyekeznek bennünket megfogni. Ha Ábrahám ösztönszerűen elvándorolt hazájából, ahol éhezés volt, most csordában mennénk el azonnal onnan, ahol nincs mit enni, mert már annyira tömegesen és ösztöneinkben lettünk irányíthatóak. Isten egy olyan egységre hív bennünket, ahol már nem számítanak ezek a belső irányító erők. Pál apostol nem tagad, nem azt mondja ájtatosan: ne fájjon annyira az éhezés, ne ez irányítson, hanem állít: egy új és sokkal fontosabb kötődésre hív. Isten szeretetében mindez megoldódik. A sareptai özvegynek az volt a dolga, hogy az utolsó marék lisztjéből az Isten emberének adjon pogácsát. Ez volt a bizalom jele. Erre hangzott Isten válasza: nem fogy ki a véka, mindig lesz a korsóban olaj. 
Ezt a kicsi bizalmat kéri tőlünk is. Sose felejtem el, amikor egyszer régen festettünk, és nem volt pénzünk kifizetni a végén azt a számunkra hihetetlen nagy összeget, amit a festő mondott. Akkor olvastuk éppen Mária énekét, aki megénekelte, hogyan töltött meg éhezőket javakkal, gazdagokat pedig üres kézzel bocsátott el... Gondolkodtam, mit kellene eladnunk ahhoz, hogy kifizessük az összeget. Mire innen is, onnan is hozott a postás váratlanul pénzt, és minden magától megoldódott. Az ember életében vannak ilyen kis csodák, ha észrevesszük őket. Ha bizalommal keressük Isten kezét, akkor az éhezés sem annak a jele lesz, hogy innen el kell menni, hanem hogy Krisztus szeretetétől még ez sem választ el. Adja Isten, hogy Ő valóban egy mindennél biztosabb pont legyen számunkra: tengerparton a tenger. Ámen.

ahtuhe Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6268

Csendesedjünk el, és imádkozzunk!

 

Mindenható Istenünk, Mennyei Édesatyánk! Köszönjük Néked, hogy a Te Igéd örök, és annak tanításából, mindig láthatjuk azt, hogy annyi minden van, amit nem tudunk, nem értünk, amivel mi nem rendelkezünk. Urunk, Te látod, hogy mindegyikőnknek milyen lelki ajándékra van szüksége ahhoz, hogy szolgálatát, a Te dicsőséged szolgálatát, híven és hűségesen betöltse. Urunk, add, hogy ne különböztessük meg mi ezeket a lelki ajándékokat, és ne gondoljuk azt, hogy egyik, vagy másik ajándék egyértelmű jele annak, hogy a Te Lelked munkálkodik. Köszönjük, hogy azokban a közösségekben is, ahol nem szólnak nyelveken, a Te Lelked munkája tetten érhető, és köszönjük, hogy azokban a közösségekben is, ahol nyelveken szólnak, ott is érezhető a Te jelenléted. Urunk, könyörgünk azokért, akik szektás kizárólagossággal gondolkodnak magukról. Könyörülj rajtuk és azokon is, akikre kiterjesztették hatalmukat, és akiknek nem engedik, hogy szabaduljanak. Urunk könyörgünk az élményt kereső világért, amelyben élünk. Könyörülj azokon az embereken, akik olyan csapdákba kerülnek, amelyekből végül nem tudnak megszabadulni. Mennyei Édesatyánk, így hozzuk Eléd a mi református egyházunkat. Te látod, hogy hányféle vonulata van kegyességben, gondolkodásban a mi református egyházunknak. Urunk bocsásd meg, amikor egymást kitagadjuk, és egymás hitét kérdőjelezzük meg. Add, hogy tudjuk elfogadni, befogadni egymást! Ámen

Lalo Creative Commons License 2015.12.19 -1 0 6267

A címük: https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/

 

De mivel zárt csoport, pontosabb linket már nem tudok adni.

 

 

Előzmény: Törölt nick (6265)
ahtuhe Creative Commons License 2015.12.19 0 0 6266

Ferenc pápa jóváhagyta az illetékes vatikáni kongregáció döntését Teréz anya szentté avatásáról. A szegényeket segítő szerzetesnőt jövőre kanonizálják.

 

A szentté avatási ügyekben döntő vatikáni kongregáció elismerte a Teréz anya közbenjárására történt csodát, ez a kanonizáció feltétele. Egy brazil mérnök gyógyulását minősítették csodálatosnak: a halálos betegségben szenvedő férfi felesége kérte Teréz anya közbenjárását, a férfi pedig meggyógyult, ma is egészséges. A szentté avatási kongregáció orvosok véleményét is meghallgatta, ők tudományos szempontból megmagyarázhatatlannak ítélték a gyógyulást.

Törölt nick Creative Commons License 2015.12.19 0 0 6265

2) Kitiltást helyezett kilátásba az egyik adminisztrátor, ha a magas fokokról beszélnék?

 

Légy kedves egy linket, köszönöm! - érdekes lenne a jelenlegi testület összetétele és vezetése miatt.

Előzmény: Lalo (6256)
Lalo Creative Commons License 2015.12.19 0 0 6264

A hasonlat - óvodások - találó, de azért pontosítanám:

 

Az egyik óvodás püföli a másikat és el akarja venni a játékát, de a másik nem adja...

Előzmény: Rby (6263)
Rby Creative Commons License 2015.12.18 0 0 6263

Iszonyat ez a stílus, amit ti itt ketten előadtok, mint két dedós, aki be akarja bionyítani, hogy deakkoris az zőapukása a zerősebb.

 

 

Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6262

"Külföldön elötudod adni a nagy "szakértöt" mindenkinek hiszen ök úgysem beszélnek magyarul és nem ismerik/ismerhetik az igazi éned."

 

De nekem angolul kellett beadnom az előadáskivonatomat és angolul adtam elő! S éppen ismeretlenségem okán becses a meghívásom, mert két független bíráló egybehangzó véleménye kellett, hogy elfogadják az előadásjavaslataimat és meghívjanak. Akik persze nem az igazi, vagy hamis énem ismeretében/nem ismeretében döntöttek, hanem az előadásvázlataim minősége alapján.

 

 

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6259)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6261

"mindent tudok a szabadkömüvességröl én vagyok a legnagyobb szakértö és mindenki aki bármit is ír róla az valótlan és helytelen"

 

Ez súlyos tévedés. Én is mások munkájára támaszkodom. És minden állításomat forrásokkal igazolom. Szívesen veszem, ha valaki kijavítja, vagy akár megcáfolja, de csak kinyilatkoztatásokra nem adok, még ha szabadkőműves is az illető. Tessék szíves lenni bizonyítani a dolgokat.

 

Számos esetben tévedtem, s a tévedéseimet mindig beismertem. Pl. annak idején úgy véltem, hogy Eötvös Károly nem volt szabadkőműves, mert nem szerepelt a Palatinus listában. Legújabban megjelent Berényi Zsuzsanna cikke Eötvös szabadkőművességéről, benne az avatási okmánya fénymásolatával, tehát készségesen kijelentem, hogy tévedtem.

 

Viszont ragaszkodom ahhoz, hogy ne általánosságban bírálgassanak, hanem konkrétan. Azzel nem lehet semmit se kezdeni, se pro, se kontra, hogy zsákutcákba sétálok, nem értem az összefüggéseket és dezinformálom az embereket. Mindeddig egyetlen ezekre vonatkozó konkrétumot nem hoztál fel. Nyilván el sem olvastad a cikkeimet.

 

Tessék, itt vannak: https://independent.academia.edu/L%C3%A1szl%C3%B3V%C3%A1ri

 

Várom konkrét kifogásaidat, és esküszöm el fogom fogadni őket - már ha bebizonyítod az igazadat. Akár a következő cikkembe bele is írom.

Előzmény: Nosce Orbis (6259)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6260

"1) Igazam volt-e akkor, amikor a "két nagypáholy egy páholyházban" dezinformációt kijavítottam?"

 

Ez miért lenne dezinformáció, az hogy te még nem tudsz bizonyos dolgokat az még nem biztos, hogy helytelen. És különben is ha szerinted ez a kijelentés dezinformáló volt, akkor nem tudnád normálisan megkérdézni, hogy az a személy aki ezt kijelentette honnan vette az információját és nem tudálékos, okoskodó módon úgy, hogy mindenkinek feláll a ször a hátán?

 

Ez egy alapvető tény a hazai szabadkőművesség történetével kapcsolatosan. Kb. olyan, mint az, hogy 1+1=2. Ha valaki az ellenkezőjét állítja, akkor nem kérdezem meg, hogy honnan tudja, hanem kijavítom.

 

Úgy érzem, hogy ezt a fenti állítást te még mindig kétségesnek veszed.

 

Felhívom a figyelmedet néhány szabadkőműves által írt könyvre, amely ezt tárgyalja:

 

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1993. ISBN 963-05-6540-4 Reprint

Arató Frigyes: A szabadkőművesség. Budapest. 1902. (http://mtdaportal.extra.hu/books/arato_frigyes_a_szabadkomuvesseg.pdf)

Balassa József: A szabadkőművesség története. Budapest. 1924. (http://bajaikonyvtar.hu/pdf/szabadkomuvesseg.pdf)

 

 

"2) Kitiltást helyezett kilátásba az egyik adminisztrátor, ha a magas fokokról beszélnék?"

 

Ezt nem tudom, de valószinü ennek is meg volt az oka. Mert a magasfokokról maguk a szabadkömüvesek sem beszélnek, föleg nem profánok elött, számomra így érthetö az adminnak a reakciója.

 

Tehát diktatúrát gyakorolt, korlátozta a szólásszabadságot. Ez szerinted érthető.

 

Egyébként beszélnek a magasfokokról sok helyütt. Éppen azon a párizsi konferencián - amely profánok számára is nyilvános volt, különben ott sem lehettem volna - egy nagy kerekasztal beszélgetés foglalkozott a skót rítus egyik korai dokumentumával:

 

33 4:30 PM Closing Plenary Session- Grand Auditorium   Brent Morris, Emperors, Princes, and the Francken Mysteries: What Paris Has Revealed- Report on the Conference Special Committee on the Francken Documents

Az Academian is vannak tudományos közlemények erről a témáról:

https://www.academia.edu/237466/An_Introduction_to_the_High_Degrees_of_Freemasonry

 

Van egy amerikai skót ritust kutató társaság saját kiadványokkal:

 

http://scottishriteresearch.com/

 

S ebben a kutatásban bárki rész vehet, nem csak szabadkőművesek:

 

"One need not be a member of the Scottish Rite, or even be a Mason, to join the SRRS."

 

A kiadványaikat szabadon meg lehet vásárolni, néhány belőlük a weblapjukon elérhető:

 

http://scottishriteresearch.com/wp-content/uploads/2012/11/pike-and-voltaire.pdf

 

És van egy európai skót ritust kutató társaság is:

 

Revue of the European Scottish Rite Research Society

 

Iitt is bárki tag lehet:

 

"a coopération entre les chercheurs, universitaires ethistoriens en Europe, qu’ils appartiennent ou non à une juridiction du courant maçonnique dit ‘‘écossais’’"

 

Kiadványa megvásárolható: Kilwinning. Revue of the European Scottish Rite Research Society

 

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6259)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6259

Mint már korábbi beírásomban is irtam nem vagyok szabadkömüves.

 

"1) Igazam volt-e akkor, amikor a "két nagypáholy egy páholyházban" dezinformációt kijavítottam?"

 

Ez miért lenne dezinformáció, az hogy te még nem tudsz bizonyos dolgokat az még nem biztos, hogy helytelen. És különben is ha szerinted ez a kijelentés dezinformáló volt, akkor nem tudnád normálisan megkérdézni, hogy az a személy aki ezt kijelentette honnan vette az információját és nem tudálékos, okoskodó módon úgy, hogy mindenkinek feláll a ször a hátán?

 

"2) Kitiltást helyezett kilátásba az egyik adminisztrátor, ha a magas fokokról beszélnék?"

 

Ezt nem tudom, de valószinü ennek is meg volt az oka. Mert a magasfokokról maguk a szabadkömüvesek sem beszélnek, föleg nem profánok elött, számomra így érthetö az adminnak a reakciója.

 

"Sőt, a konteókat a szabadkőművesek körében sem fogadom el"

 

Ez a kijelentés szintén azt mutatja, hogy mennyire nem érted a dolgokat. Ez a úgy hangzik, hogy én LALA mindent tudok a szabadkömüvességröl én vagyok a legnagyobb szakértö és mindenki aki bármit is ír róla az valótlan és helytelen. Tudom, hogy most megint visszafogsz kérdezni, hogy mit nem értesz. Teljesen felesleges kifejtenem mert meg sem hallgatod a másik ember véleményét hanem csak a saját igazad mantrázod. De lehet, hogy buddhista vagy Krisha hivö akkor viszont érthetö az állandó mantrázás.

 

Tudod Lala az a legnagyobb problémád, hogy mindig csak a saját magad igaza a mérvadó és másra akarod ezt ráeröltetni. Ez pedig egy nagyon unszimpatikus viselkedés egy olyan személytöl aki a szabadkömüvességet kutatja. Ismerem azokat a személyeket akikhez nagyon akarsz hasonlitani és leirtad a nevüket az elözö posztjaidban,van olyat akit személyesen is, de te a közelükbe sem érsz. Azt az alázatot és tiszteletet ahogy ök a szabadkömüvességröl beszélnek nagyon hiányolom nálad. Szerintem jobb lenne ha csiszolnád a saját kövedet egy darabig mielött újra megszólalsz ebben a témában, mert így igen hiteltelennek tünsz itt Magyarországon. Külföldön elötudod adni a nagy "szakértöt" mindenkinek hiszen ök úgysem beszélnek magyarul és nem ismerik/ismerhetik az igazi éned. Sajnállak és kár érted mert több alázattal/tisztelettel biztos egy értékes személy lennél a magyar szabadkömüvesség kutatásában de így viszont egy arrogáns, nevetséges figura aki nem örvend nagy népszerüségnek a magyar szabadkömüvesek körében.

 

És most már tényleg téli vakációra mentem :-)

Előzmény: Lalo (6256)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6258

Drábikot pedig Pike-kal kapcsolatban említettem meg, nem éppen dicsérőleg:

 

http://aprofan.blogspot.hu/2010/06/lucifer-mobilon-utasitgatta-albert-pike.html

 

 

Előzmény: Lalo (6257)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6256

Mondom, hogy nem vagy angol ezzel a távozás nélküli búcsúzkodással. Latin páholy tagja vagy?

 

De a tényeket továbbra is messze elkerülöd.

 

Válaszolj csak két kérdésre:

 

1) Igazam volt-e akkor, amikor a "két nagypáholy egy páholyházban" dezinformációt kijavítottam?

 

2) Kitiltást helyezett kilátásba az egyik adminisztrátor, ha a magas fokokról beszélnék?

 

Nos?

Előzmény: Nosce Orbis (6255)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6255

Ezt nem lehet kihagyni igen szórakoztató veled a kommunikáció.

 

"hanem zárt csoport, amelyben az adminisztrátorok diktatúrája érvényesül"

 

Ez érdekes megállapitás, ahogy olvasom a hozzászólásokat a fórumban, nekem nem ez jön le. Mindenki hozzászólhat bármihez és normális beszélgetések folynak. Az, hogy neked nem sikerült beilleszkedned a fórumba az nem adminisztrátorok hibája, szerintem.

 

"Ott ugyanis valóban kijavítottam néhány ordas tévedést, ami miatt megorroltak rám"

 

Hmm....már megint ez az okoskodó stilus. Tényleg, hogy bírod az egóddal a versenyt?

 

"Hát engem nem lehet sehonnan kitiltani, ezek után otthagytam őket főni a saját levükben"

 

Azok a csúnya szabadkőműves bácsik megbántották Lala gyermeki lelkét és duzzogva kivonult a szobából.

 

Ahogy ezeket a sorokat olvastam felmerült bennem, hogy hány éves is lehetsz, mert a stílusod alapján 25 körül saccollak.

 

Tényleg miért nem állsz össze Raffayval és Drábikkal, egy egész jó hármast alkotnátok. Lala az okoskodó, Ernő a politizáló és Jani a konteózó. Siker garantált! :-)

 

 

Előzmény: Lalo (6250)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6254

Hol és kit hurrogtam le?

Előzmény: Rby (6253)
Rby Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6253

Szövegértés...

Írtam én olyat, hogy ne lenne neked szabad? Csupán azt írtam, hogy borzasztó más összefoglalni különféle szabadkő,űvesek tevékenységét, vagy akár egyes páholyok tevékenységét és magát a szabadkőművességet megérteni. 

Nem beszélve arról, hogy a mozgalmon belül is jópár irányzat van, melyek néha igen erősen eltérnek egymástól, főleg külső szemlélőnek. 

 

És akkor még nem beszéltünk a legfontosabbról: a különféle történések értelmezéséről:

Példaként hoztad a szabad választói jogért való harcot. Miként jellemzi ez a szabadkőművességet? Az egyelőség magasztos értékeiért való kűzdelem ez, vagy valami rebellis, társadalomszaggató zsidó ármány? 

 

Hogy kicsit magyarázzam is. A szabadkőművesség lényegéből adódóan természetes, hogy sokmindent támogatnak, sokakanak segályeznek, adományoznak. De ez sokkal inkább csak egy fizikális leképzése a szabadkőművességnek, mintsem maga a szabadkőművesség. Ez nem célja és nem eszköze a szabadkőművességnek, hanem eszméjéből fakad. Azaz, nem azért vagyok szabadkőműves, hogy adakozhassak, hanem azért adakozom, mert olyan ember vagyok, aki számára ez alapvető dolog. És persze leginkább azokból lesz szabadkőműves, akik eleve így gondolkoznak és szabadkőműves munkájuk alatt egyre inkább ilyenné válnak - legalábbis a többség. De ez nem fizikai feltétel, vagy elvárás. De nem is kell annak lennie. 

 

Legyél kicsit kevésbé offenzív azokkal, akik másként látják a dolgokat, mint te; nem kell rögtön lehurrogni...

Előzmény: Lalo (6252)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6252

"ne keverd össze a szabadkőművességet a szbadkőművesekkel"

 

Ezzel ugyan csak részben értek egyet, de most ettől tekintsünk el.

 

Ha ezt elfogadnánk, akkor ennek milyen jelentősége lenne a történelmi publikációimra?

 

Lásd: https://independent.academia.edu/L%C3%A1szl%C3%B3V%C3%A1ri

 

Egyébként pedig nem akarom megérteni a mozgalom egészét, csak leírni a velük kapcsolatos történéseket. Ugyanúgy, ahogy H. Balázs Éva, vagy L. Nagy Zsuzsa. Nekik szabad?

 

Visszatérve arra, hogy a szabadkőművesek egyénileg vagy csoportosan hatnak-e társadalomra, légy szíves tekints rá a 6246-os hozzászólásomra: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=137785351&t=9027376

 

Itt ugyan nem mutatok egyéni hatást, de nyilvánvalóan van.

 

Számos egész páholyt érintő esetet bemutattam - különböző egyesületek alapítása, ezek egy része több páholyt is igényelt, néha egy egész nagypáholyt.

 

És van olyan hatás, amit a szabadkőművesség egésze, puszta léte vált ki - az ellenük való egyházi, politikai fellépés.

 

 

A kezdeteket már sokszor elmondtam:

 

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=137755530&t=9027376

Előzmény: Rby (6251)
Rby Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6251

 

Szóval engem abszolute nem izgatnak a szabadkőművesek véleményei a szabadkőművességről, csak az, hogy mit tesznek, hogyan befolyásolják a társadalmat, a történelmet.

 

Itt a hiba: ugyani te, ebben az esetben, nem a szabadkőművességet kutatod, illetve nem a szabadkőművességről alkotsz egy saját képet, hanem néhány szabadkőművesről. És e két dolog nagyon messze áll egymástól, azaz ne keverd össze a szabadkőművességet a szbadkőművesekkel.

Természetesen az előbbit az utóbbiak alkotják, de ettől még két különböző dologról beszélünk.

A szabadkőművesek egy része befolyásolta a társadalmat, egy másik része meg nem. Épp úgy, minjt a nem szabadkőművesek, akiknek ugyancsak egy része befolyásolta a társadalmat a másik része meg nem. Az egyéneken keresztűl nehéz lesz megértened a - mondjuk "mozgalom" - egészét annak természete miatt. Nehezen tudom elképzelni, hogy valódi és aktív tagság nélkül ez lehetséges lenne.

 

Ezt nem muszáj elhinned, vagy elfogadnod, de ettől még így van. 

 

Egyébként miért érdekel ennyire a téma?

Előzmény: Lalo (6243)
Lalo Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6250

Lelkiekben gazdag barátocskám, nem jól emlékszik. Egyébként ugye nem angol? Az angolok ugyanis köszönés nélkül távoznak, maga meg távozás nélkül csak köszönget...

 

 

Tényleg javaslom mindenkinek, hogy kérjen engedélyt benntartózkodni az említett Magyar Szabadkömüves Fórumban. (Ugyanis az nem nyílt fórum - mint ez itt - hanem zárt csoport, amelyben az adminisztrátorok diktatúrája érvényesül.) Ha tényleg meghagyták hozzászólásaimat, akkor mindenki eldöntheti, mit is gondoljon az előző beszámolóról.

 

Ott ugyanis valóban kijavítottam néhány ordas tévedést, ami miatt megorroltak rám. Az egyik az volt, amikor valaki azt állította, hogy a Podmaniczky utca páholyházban két nagypáholy élt és dolgozott együtt. Pedig köztudomású - még a profán lexikonokban is benne van -, hogy a korábbi Jánosrendi Nagypáholy és a Nagyoriens uniójával létrejött Symbolikus Nagypáholy használta egymagában a nagypáholyházat. A másik problematikus dolog az volt, hogy egyszerűen nem hitték el, hogy tudok a magasfokok létezéséről és olvastam az irataikat. Pedig hát itt is bemutattam néhányat a digitalizált anyagokból és igazán nem nagy dolog ezeket az Országos Levéltár szabadkőműves gyűjteményéből kifényképezni.

 

Az állítólagos menekülésem pedig abból állt, hogy amikor az egyik diktátorhajlamú adminisztrátor, aki különösen háklis volt a magas fokokora vonatkozó ismereteim miatt, kijelentette, hogy ha még egyszer akár csak megemlítem a magas fokokat, akkor kitilt.

 

Hát engem nem lehet sehonnan kitiltani, ezek után otthagytam őket főni a saját levükben.

 

De tényleg ajánlom mindenkinek a belépést, jól meg lehet tapasztalni a nyílt fórum és a zárt csoport közötti különbséget.

 

A címük: https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/

 

Megjegyzem, hogy örök visszatérő lelkiekben gazdag barátunk most sem tudott bármit is reagálni az érveimre...

 

Előzmény: Nosce Orbis (6249)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!