Keresés

Részletes keresés

hizi Creative Commons License 2018.01.21 0 0 174006

Igen nyelvtanilag és tartalmilag is helyesebben van fogalmazva igy, hiszen újra születünk és nem ujjá....

 

Egy nehezebb vagy könnyebb új FIZIKAI biológiai életünk lesz...új megoldandó akadályokkal aszerint hogy milyen hajlamokat alakítottunk ki, (vagy takarítottunk ki,) az ezt előző megtestesülésünkben, vagy akár a megelőző  sok ezerben. 

 

ui: ezt lehetőleg ne olvassák el és azok akik képtelenek emlékezni előző életeikre...és csak itt ott olvasott adatok alapján alakítottak ki hiteket az újra megtestülésröl, de nem emlékeznek ,tehát saját tapasztalat nélküliek. Ezek kíméljenek meg a elsősorban a rosszindulatuktól és felháborodásuktól no meg a gyűlölködő megjegyzéseiktől. 

 

  

Reinkarnáció.

 

A létezők egymásban léteznek valahogyan olyan módon, amelyben minden lényt egy végtelen sík formájában képzelhetünk el, melyet hasonlóképpen számtalan végtelen sík metsz, illetve olyan képességgel bír, hogy minden elképzelhető síkokat metszeni képes.

A síkok egymáshoz való viszonya metszési vonalaikban rajzolódik ki, vagyis adja ki a formát. Úgy amint minden sík a többit áthatja, minden lény potenciálisan benne foglaltatik a többiben. Ha ez nem így volna a kölcsönös egymásra hatás, telepátiabefolyásolás lehetetlen, volna.

Minden lény ilyen jelenléte a többiben érthetővé teszi az azonnali tér és idő megszüntetését mozgás nélkül.

Az egyéniség születése.

Az egy-én-iség létrejöttéhez egy kezdő elhatározás szükséges, ez ennek az egyénnek a célja, és ez adja azt a milyenséget minőséget ami képessé teszi a bevonzásra és eltaszításra a fizikai világban. Vagyis a tudatsíkok szelekciójára amelyekhez az egyéniség vonzódik.

Ezt a legkönnyebben úgy lehet megérteni, ahogy egy tárgy felületén található vízcsepp azon oldal felé mozog, amerre a felület hajlik és annak legmélyebb pontján áll meg, akként határozza meg a lényegi sík dőlése HAJLAMA az újraszületés új középpontját, amennyiben a régi megszűnik. Ezek a HAJLAMOK határozzák meg a születések helyét és alakját.

A végtelen síkok bármely pontja az uj központtá válhat amennyiben a szükséges előfeltételek adottak, vagyis megvan a hajlam, amelyben az individuális tudat a körülményeknek megfelelően kristályosodik ki, materializálódik vagyis reinkarnálodik….. alakba, formába öltözik.

 

 

Előzmény: rokatunder (174005)
rokatunder Creative Commons License 2018.01.21 0 0 174005

Gondolom, a fordítás helytelen, de a buddhizmusban nincs olyan, hogy újjászületés, helyette: újraszületés. 

Előzmény: hizi (173997)
evolúciómérnök Creative Commons License 2018.01.21 0 0 174004

közép út ... itt és most

 

abba a gondolat kísérletbe már belementem, az ipari szakmunkások szellemisége fejlettebb mint az őket uralóké /beleértve a mérnököket-tudósokat-politikusokat-papokat/. a káosz fenntartása költségesebb mint , az értelem.

Amida Creative Commons License 2018.01.21 0 0 174003

javítás:  kanumelmélet,> kvantum-elmélet

Előzmény: Amida (173999)
Amida Creative Commons License 2018.01.21 0 0 174002

 

 

Ha szent módon élsz és megveted a közönségeset, akkor még mindig a tévedés óceánján hánykódsz.— Lin-csi

 

 

Legyetek a magatok lámpásai.

Amida Creative Commons License 2018.01.21 0 0 174001

 

 

pontosan  ez volt az indulás a gondolkodáshoz, a másik magyarázat szerint minden körforgásban létezik ... nincs linearitás.

Mivel pedig a körnek sem kezdete sem vége nincs ... nincs eleje meg vége sem.

Előzmény: Foray Nándor (173987)
Amida Creative Commons License 2018.01.21 0 0 174000

 

te vagy az ...

Előzmény: Foray Nándor (173998)
Amida Creative Commons License 2018.01.21 0 0 173999

ez, jó.

itt-és-mostból itt-és-mostba inkarnációk  sokasága alkot láncot.

Az előző pillanatok megtestesüsülései elmúltak, a jövőben meg nincsenek. Minden megtestesülés egy másik itt-és-most. A halál sem más, csak egy itt-és-most, és az áramlat halad tovább ... meg sem rezzen.

... aről szól az abhidharma, a tudat 17 pillanatával kapcsolatban.

Ez a tökéletes állandótlanság,  ez a tudámyban a kanumelmélet, a kvantált folyamat mert semmiképpen, semmi formában lineaeitás a Tan szerint nincs.

Aztán, hogy a papok mit mondtak, az nem az én szférám. Az a vallásos világnak szól. Emez meg a tudománynak.

 

Nem a test inkarnálódik ebben maradhatunk, ha azonban szüntelenül inkarnálódik a tudat, akkor miért akadályozná ez meg egy olylan pillanat, aminek adtunk egy nevet. Az is egy pllanat. Az az egy miért szakítaná meg az áramlatot.(a Tau-nak nevezett bili nem buddhizmus, hanem olyasmi mint a new-age, csak piacképesség szepontjából van összeállítva ... összehordva)

Ez megmagyarázza a láma szemléletét is, valóban nem az aki akkor volt ... előző létezéseiben. Az állandótlanság megértése ezért egy fontos alaptétel. Mondjuk fontosabb mint a négy nemes igazság.

 

A téma ilyen hivatkozással való felvetése tehát nem buddhista.

Látod, milyen jó, hogy rajta tartod a szemedet a dolgainkon. köszönöm, feri ... a posztod hibátlan.

 

 

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából


 Buddhizmus portál

 

Az újraszületésújjászületés vagy reinkarnáció a buddhizmusban egy tudomány, amely leírja, hogy a tudat (Pali: vidzsnyána)[1][2] vagy tudatfolyam (Pali: viññana-sotam,[3] szanszkritvijñāna-srotām, vijñāna-santāna, vagy citta-santāna) halálkor (vagy az "aggregátumok egymásba olvadásakor") hogyan válik az újbóli egyesülés egyik kiváltó okává. Az új személyben létrejövő tudat se nem azonos, se nem teljesen különböző, mint az elhunyté, azonban a kettő okozati kontinuumot vagy tudatfolyamot alkot.

A hagyományos buddhista kozmológiában az újjászületés történhet emberi, állati és egyéb formákban. Az újjászületés függ a korábbi életek karmáitól (a test, beszéd és tudat általi cselekedetek). A jó karmák üdvösebb, míg a rossz karmák kevésbé üdvös újjászületést eredményeznek. Ennek az alapvető oka az, hogy a tudat megragad a nemtudásban és nemtörődésben (páli: avijja, szanszkrit: avidjá): a nemtudás kigyomlálása után az újjászületés megszűnik. A soha le nem szálló fénysugárhoz szokás hasonlítani azt, hogy ilyenkor mi szokott történni.[4]

 

  1.  "Post-Classical Developments in the Concepts of Karma and Rebirth in Theravada Buddhism." by Bruce Matthews. in Karma and Rebirth: Post-Classical Developments State Univ of New York Press: 1986 ISBN 0873959906 pg 125
  2. Ugrás ehhez:a b Collins, Steven. Selfless persons: imagery and thought in Theravāda Buddhism Cambridge University Press, 1990. ISBN 052139726X pg 215[1]
  3. Ugrás fel "Post-Classical Developments in the Concepts of Karma and Rebirth in Theravada Buddhism. by Bruce Matthews. in Karma and Rebirth: Post-Classical Developments State Univ of New York Press: 1986 ISBN 0873959906 pg 125
  4. Ugrás fel Thanissaro Bhikkhu, [2].
Előzmény: ferenc5940 (173993)
Foray Nándor Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173998

De e tudatáramlás a sajátom vagy valami tőlem függetlenebb, esetleg kollektív?

 

Mert ha kizárólag sajátom, akkor csak keresztneveken megy a disputa: nekem mindegy, hogy az újraszülető énemet "lelkem"-nek, "tudatom"-nak, "szellemem"-nek vagy valami egyébnek nevezik, a lényeg, hogy örök érvényű vagyok-e, ami azért talán nem mindegy.

Előzmény: ferenc5940 (173993)
hizi Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173997

Yu Fu-nian - Schwanberger József:
A Taijiquan művészete
/részlet/
Buddha tanítása az örök változásról, keletkezésről és elmúlásról
szól. Az egyéniség nem azonos a testtel, sem az
élettevékenységekkel, sem a gondolkodással, sem az érzékeléssel,
csupán ezeknek pillanatnyi, állandóan változó, megszűnő és újra
létrejövő összhatása. Az újjászületés oka az ezekhez való görcsös
ragaszkodás. Ha ettől megszabadulunk, meg tudjuk szakítani az
újjászületés végtelen folyamatát és elérjük a kialvást (nirvána). Ez
úgy lehet elérni, ha lemondunk a cselekvés eredményének kívánásáról,
mert az kihathat a mostani vagy a következő életre. Ha egyfajta
belső egyensúllyal végezzük a cselekvést - lemondva a cselekvés
eredményéhez való ragaszkodásról -, akkor cselekvésünk nem jár
következményekkel. Az arhat (vagy arahat) olyan, akinek már nem kell
újjászületni és jelen életében elérte a megszabadulást (nirvána),
azaz olyan, aki "elvégzett mindent, amit csak el kellett végeznie",
"többé nem tartozik a törvény (Dharma) alá". Mind a szenvedélyek,
mind az önsanyargatás egyformán helytelenek, s a két véglettől való
tartózkodást nevezi Buddha "nemes középútnak". Ezért van az, hogy a
buddhista életeszmény az egykedvűséget, derűt és nyugalmat sugárzó
egyéniség. Buddha is ezzel vonzotta maga köré híveit, és számos
történet született szelídségéről. Ez a derű és a
kiegyensúlyozottságra való törekvés összhangban volt a kínai kultúra
gyökereivel.
A kínai szemlélet szerint a taoisták a nem-cselekvést (Wu-wei)
javasolják, a buddhisták a kiüresedés tanát tisztelik. Aki a
nem-cselekvésnek szenteli magát, az a hosszú, egészséges életet
próbálja megvalósítani. De a Tao és Buddha követője is a szellemét
próbálja művelni, amely egyedüli igazi önmaga. A Taijiquan egyes
mesterei előszeretettel hangsúlyozzák a "veszteségbe való
befektetés" fontosságát, melyet párhuzamba állítanak Kong-zi-nak az
Én legyőzéséről vallott tanításával ( a Chan is erre törekszik). A
konfuciánus tan alapvető parancsa, legyőzni a Én-t és kifejleszteni
a szeretet, az alkotás és a harmónia erényeit, s ezután
kiteljesíteni az ember Én-jét másokig, azaz kitágítani az ember
jóságának hatókörét, ezáltal segítve más embereket ahhoz, hogy jót
cselekedjenek.
Röviden úgy összegezhetők a fentiek, hogy az ember törekedjen a
megértésre, de az utat mindenki maga válassza meg. (Ez a keleti
gondolkodásban úgy jelenik meg, hogy sem merev szabályokat, sem
eretnekséget nem ismer.) Azok a törvények, amelyek a jelenségeket
mozgatják, lényegüket tekintve megegyeznek az erkölcsi törvényekkel,
de ezek finomabbak és más szintet képviselnek. Minden kultúrkört
megalapozó vallás és filozófia tulajdonképpen ezt hangsúlyozza.
Bármilyen utat is választunk, az legyen a törekvésünk, hogy az
elme lecsendesedjen, a tudat tükörszerűvé váljon.

Tau Benső úT-ikalauz A Fény és Szeretet úTján

 

Tiszta tudat Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173996

 

Helyes. Ennyi elég.

 

Gótama azt mondta a többi spekulációra: a tévutak bozótosa.

 

Előzmény: rokatunder (173990)
pájázó Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173995

helyes cselekedet

 

. ha van jó a szakmád hasznos része leszel a társadalomnak.. nem csak haszon élvezője. / evolúciómérnök/
politika-társadalom tudomány .. 
társadalom tudomány .. nem lét tudomány. Társadalom tudomány ma az osztozkodásról-foglalkoztatáspolitikáról szól.
A lét viszont az a hely ahol a társadalom tudomány is helyett kaphat, .. ám míg az egyedfejlődésrovására épült társadalom, tudomány életképtelen egyedei .. kiválóan bizonyítják az idomíthatóságot .. az állati hierarchia átörökítése a fejletteszközhasználat melett, sem válnak .. gondolkodó-értelmes lényekké akik az életet szeretnék megoldani.. nem csak a társadalom tudomány kisérleteiben feláldozódni...

hizi Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173994

 te is mehetsz a levesbe végleg a többi hez

Előzmény: pájázó (173992)
ferenc5940 Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173993

"... Buddha egy olyan újramegtestesülést tanít, amelyben egy szüntelenül változó és mozgásban levő tudatáramlás hozza létre, a véget ért létezésben felgyülemlett erők hatása révén, az új individuumot. Ennek megfelelően a lélekvándorlás kifejezés csak akkor alkalmazható a buddhizmusra, ha „lelken” valami teljesen mást értünk, mint a brahminok ..."

 

Amiket leírtál nem a lélekvándorlás koncepcióból indulnak ki. Újraszületések sorozata, a helyénvaló kifejezés.

 

 

Előzmény: Foray Nándor (173987)
pájázó Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173992

ne halandzsáz már meg áll az agyad..élni tanulj meg, nepedig a halált keresd.

politika-társadalom tudomány .. társadalom tudomány .. nem lét tudomány. Társadalom tudomány ma az osztozkodásról-foglalkoztatáspolitikáról szól. A lét viszont az a hely ahol a társadalom tudomány is helyett kaphat, .. ám míg az egyedfejlődésrovására épült társadalom, tudomány életképtelen egyedei .. kiválóan bizonyítják az idomíthatóságot .. az állati hierarchia átörökítése a fejletteszközhasználat melett, sem válnak .. gondolkodó-értelmes lényekké akik az életet szeretnék megoldani.. nem csak a társadalom tudomány kisérleteiben feláldozódni...

Előzmény: hizi (173991)
hizi Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173991

A halállal a lételemek széthullanak, ilyen a test és a test által  öröklött DNS..testi tulajdonság lánc, csomag.

Az újjá testesülésnél vagy születésnél..uj DNS lánc aktivizálódik, vagyis  uj testi fizikai előnyök, hátrányok. Aki újra született, az A SZÜLÖK által kap egy uj jobb vagy rosszabb testi fizikai karmikus láncot, azonkívül  magával hozza a fel nem dolgozott megmaradt múltbeli saját szellemi karmáját, amely az idősödéssel fokozatosan aktivizálódik mennél idősebb lesz az újra megtestesült.    

Előzmény: Foray Nándor (173987)
rokatunder Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173990

A halállal a szkandhák (lételemek) széthullanak, és majd újra összeállnak, máshogy. Aki újra született, az sem nem ugyan az, sem nem más. 

Előzmény: Tiszta tudat (173989)
Tiszta tudat Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173989

 

Buddha azt is mondta, ne  hidd el nekem amit mondok, evvel arra célzott hogy neked kell meggyőződnöd mindarról amit tanított, nem hit által.

 

Reinkarnáció nincs, ujratestetöltés van,...hpgy hogyan azt mások el tudják itt mondani, akik sokkal jobban értenek hozzá mint én.

Bizonyosság az intellektuális megértés, és gyakorlás által  jön el evvel kapcsolatban.

 

Bíztató a bemutatkozásod,...de látok ellentmondásokat is.

 

Üdv.

 

 

 

 

Előzmény: Foray Nándor (173987)
hizi Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173988

::)))

Előzmény: Foray Nándor (173987)
Foray Nándor Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173987

Sziasztok!

Kérdésem az volna, hogy miért szokás buddhista részről tagadni a reinkarnációt (a Buddhapest szerint például: "Buddha nem tanította a reinkarnációt/lélekvándorlást"), amikor Buddha ilyeneket mondott:

"Visszaemlékeztem sok különböző korábbi létezésemre",

"láttam távozni és újraszületni az élőlényeket",
"többé nem kell e világra kerülnöm",
"többször nem fogok újjászületni",

"Aki ismeri múlt életeinek folyamát..., azt nevezem bráhminnak."

 

?

E kijelentései nem egyértelműen a lélekvándorlás koncepciójából indulnak ki?

hizi Creative Commons License 2018.01.20 0 0 173986

"Szüntelen elengedéssel módunk van arra, hogy a szabadság állapotában maradjunk. Az érzések jöhetnek-mehetnek, míg végül ráébredünk, hogy nem az érzéseink vagyunk, a valódi „én” pusztán tanúja ezeknek. Abbahagyjuk a velük való azonosulást. Az „én”, ami megfigyel és tudatában van annak, ami történik, mindig ugyanaz marad. Egyre inkább ráébredünk a változatlan tanú tudatára, és elkezdünk azonosulni ezzel a tudatszinttel. Fokozatosan és mind inkább tanúvá leszünk, a helyett, hogy a jelenség megtapasztalóinak tekintenénk magunkat. "

D.E. Hawkins

Amida Creative Commons License 2018.01.19 0 0 173985

pontosan ezt gondolom: Éberség, egyhegyüség, együttérzés. Visszatérés a forráshoz, az Önvalóhoz.

Előzmény: Tiszta tudat (173983)
Tiszta tudat Creative Commons License 2018.01.18 0 0 173984

 

Ha az egó eltűnik, a hazugságnak is tünnie kell. 

Előzmény: hizi (173981)
Tiszta tudat Creative Commons License 2018.01.18 0 0 173983

 

Ezt gondolom:

Éberség, egyhegyüség, együttérzés. Visszatérés a forráshoz, az Önvalóhoz.

Te is ezt godolod.

 

Üdv.

 

Előzmény: Amida (173979)
Tiszta tudat Creative Commons License 2018.01.18 0 0 173982

 

Nikk ne hagyd hogy vágyak keletkezzenek,...legyél éber az érzetekre. A bölcs elforduk ezektöl.

 

Minden szó amit kimondtak hamis. Ez a varázslat része. Magadban keress. Önmagad szemléld.

 

Az igazság nem rajtad kívül van,...te vagy AZ.

Előzmény: A Nikk (173977)
hizi Creative Commons License 2018.01.18 0 1 173981

Az őszinteség.

 

Annak a mércéje, mennyire vagyunk hajlandóak mások tudomására hozni tetteinket, gondolatainkat, érzéseinket és szándékainkat. Bármi, ami ezt a hajlandóságot csökkenti, eltávolít, elkülönít minket a saját belső tökéletes forrásunktól. Amikor őszintétlenek vagyunk, a körülöttünk lévőkre vetítjük azokat a tetteket, gondolatokat, érzelmeket és szándékokat, amelyeket vonakodunk kifejezni. így ők válnak csalóvá, szélhámossá, rablóvá, hazudozóvá vagy gyávává - mindazoknak a tulajdonságoknak a hordozóivá, amelyeket nem ismerünk el saját magunkban. Amikor a rossz" dolgokat megtagadjuk magunkban, ezeket kivetítjük a külvilágba, ujjal mutogatunk rájuk, és ami a felelősséget illeti - mossuk kezeink. Titkos tisztességtelenségünket kivetítjük a világra, amely aztán idegenek cselekedeteiben tér vissza hozzánk. 

Előzmény: A Nikk (173977)
hizi Creative Commons License 2018.01.18 0 0 173980

hát elég sok időbe telt, de végre téged látlak....

Előzmény: A Nikk (173977)
Amida Creative Commons License 2018.01.18 0 0 173979

 

 

tudod mi, megvárom amig elemzed a pargamatikus módszert

 

nekünk nem jár a spontaneitás ha fel vagyunk készülve butaság is lenne.

 

Ébernek kell lenni, koncentráltnak(egyhegyűnek) és együttérzőnek. Egyik sem tűri a spontaneitást, a felősségtudat pecig lehetetlenné is teszi.

Előzmény: Tiszta tudat (173972)
Amida Creative Commons License 2018.01.18 0 0 173978

 

kedves pájázó

 

nem egészen így gondolkodom, mert a Buddha nem hirdetett dogmákat

a nyolcrétű nemes ösvény leírásában valóban szerepel a "helyes" szó. Ennek az az oka, hogy a Buddha megvilágosodott, vagy felébredt ... ahogy jobban tetszik és elmondta mit cslekedett és mi módon és ahogy azokat celekedte úgy jutott el céljáig ezért az ö részéről helyes dolgokat tett.

Én sokszor leírtam, már ennek alapján mi a megfelelő cselekedeteket igyekszünk alkalmazni, de ez csak egy remény.

Semmi előírást ... mint mondjuk a 10 parancsolat ... nem követelt meg.

Három cselekedetet különböztetünk meg: gondolkodás. beszéd és írás és a tett. Ezek formálják a karmát.

 

Természetesen nem mondhatjuk hogy szabadok vagyunk, mer a feltételektő függünk éd ok éd okság törvényének vagyunk alávetve, de a válsztás szabad mert abban te egyedül dönthetsz, ezért megalapozott a személyes felelősséged abban, hogyan alakul a karmád.

Gondolom az természetes. hogy érvényes törvényekkel és adott feltételekkel  ellentétes választás nem jön szóba.

 

A Tan szerint nincs bűn és nincs bűnös, mivel minden állandótlan és mi is aszerint változunk.

Még valami fontosat érdemes megjegyezni. A helyzet az, hogy nem szükséges semmiféle spiritualitás ahhoz hogy valaki, erkölcsöt, moralitást és etikát betartson. Azzal születünk. Ezektől vagyunk EMBEREK.

Előzmény: pájázó (173976)
A Nikk Creative Commons License 2018.01.17 0 0 173977

Szerencsés ember vagy. A szeretet és a boldogság végtelen tengerét látod.

Előzmény: hizi (173975)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!