Keresés

Részletes keresés
Így működik

Bővebben az új keresőről

combnyak dec. 26. © 27125

2003. évi CXXV. törvény

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról1

Hátrányos megkülönböztetés

 

8. §16 Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt

a) neme,

b) faji hovatartozása,

c) bőrszíne,

d) nemzetisége,

e)17 nemzetiséghez való tartozása,

f) anyanyelve,

g) fogyatékossága,

h) egészségi állapota,

i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,

j) politikai vagy más véleménye,

k) családi állapota,

l) anyasága (terhessége) vagy apasága,

m) szexuális irányultsága,

n) nemi identitása,

o) életkora,

p) társadalmi származása,

q) vagyoni helyzete,

r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,

s) érdekképviselethez való tartozása,

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)

miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

9. §18 Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.

 

 

 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV

 

 

A fentieket a netről szedtem. Nagyon elgondolkodtató. A diszkrimináció fogalmának meghatározásánál a jogalkotó a felsorolást nyitva hagyta, nem lehet konkrét eseteket egy törvénybe pontosan leírni.

Az UB nevezése megkülönbözteti a nevezőket, méghozzá anyagilag hátrányosan az internett sebessége alapján. Arról nem is beszélve, hogy valaki a nevezésnél a munkája okán kerül anyagilag hátrányosabb helyzetbe. Pl mentősök, tűzoltók, akik nem netezhetnek akkor, amikor szeretnének.

Páran felhoztatok koncert és egyéb példákat. Azokat a létszám miatt kellett így megoldani, de talán ott nem volt  nevezési, vagy jegyár különbség.

 

 

Azt írtátok, hogy ez külföldön bevett szokás. Akkor már törvényes és jó is?

Biztos hogy ott is más a nevezés összege, vagy csak limitálnak, és ezt nem tudják máshogy megoldani?

 

A Spartathlon az már elégé külföldi és ismeritek is. Limitált a nevezés de mindenkinek akinek a nevezését elfogadják ugyanannyiért nevezhet!

 

Bocs, de ezt ide kellet írnom.

 

 

Előzmény: Elm (27107)
Németh Zoli 2013. dec. 20. © 27124

BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iFJeaAq5Mv4

 

 

 

 

Blue from the Island 2013. dec. 19. © 27123

Köszi miki,de ez egy kis lépés lesz nekünk Ultrafutóknak,nagy lépés viszont az Ultrafutó közösségnek! :)

 

Meg nemcsak én vagyok hanem az elnökségi tagok,a többi segítő bizottsági tag,önkéntesek,meg mi mind akik ennek a közösségnek a tagjai vagyunk.

Előzmény: miki (27122)
miki 2013. dec. 19. © 27122

Nem vitatom, hogy jók a szándékaid. Kiss Zolinak és Lelkes Gusztinak is jók voltak. Nekem már mindegy :) Sok szerencsét, és ezt tényleg őszintén mondom :)

Előzmény: Blue from the Island (27121)
Blue from the Island 2013. dec. 19. © 27121

miki,

ennek így kellenne már működnie,minden Országos Bajnoksági rendszer így is működik,és a mi Ultrafutó versenyeinkből eleddig hiányzott ez a rendszer mert mi lehet fontosabb mint az hogy egészségesen álljunk oda a nagy távokhoz és ne legyen semmi probléma egyik futótársunknál sem a versenyek közben?

 

Az UMSZ egyik feladata az Ultrafutók képviselete,ez a rendszer is egy rész belőle mert a sportorvosi alkalmassági- és időszakos szűrővizsgálatok célja a sportoló egészségének védelme.

 

Az UMSZ másik feladata az Ultrafutó tagegyesületek képviselete,az hogy az ő versenyeiken rendszeres orvosi vizsgálaton átesett futók állnak rajthoz és kiküszöbölhető egy a verseny közbeni egészségügyi probléma,tragédia bekövetkezte.

 

Ha ez a rendszer feláll,márpedig 2014.01.01-től ez a rendszer él,akkor nem csak az Ultrafutó Országos Bajnokságok kerülnek ilyen formában megrendezésre,ha a tagegyesületeink csatlakoznak akkor az összes ultrafutó versenyük is,mert ez nekik is elemi érdekük. 

Eddig pozitívak a visszajelzések.   

 

 

Előzmény: miki (27118)
Blue from the Island 2013. dec. 19. © 27120

Idézet a 2004.évi sport törvényből:

 

3. § (1)4 A versenyzőnek - a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként - a sportszövetség által kiállított, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie. A versenyengedély sportágtól függetlenül tartalmilag és formailag egységes. A versenyengedélyek egységes tartalmát és formáját a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) - az amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel - határozza meg. Ha a sportszövetség szabályzata másként nem rendelkezik, egy sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet. Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a sportszövetség szabályzatában foglalt feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a sportszövetség megtagadja vagy a versenyengedélyt visszavonja.

 

(4)7 A sportszövetség - a 8. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - szabályzatban határozza meg, hogy mennyiben, illetve milyen versenyrendszer vagy verseny esetén írja elő a versenyengedély (rajtengedély) megszerzésének előfeltételéül a versenyző sporttevékenységével összefüggő biztosítását azzal, hogy a 18. életévét be nem töltött versenyző javára a sporttevékenységével összefüggő biztosítás megkötése - az e törvény felhatalmazására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint - kötelező. A versenyengedély - ha a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló kormányrendelet kivételt nem tesz - csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes.

Előzmény: miki (27118)
Blue from the Island 2013. dec. 19. © 27119

Idézet az ultramarathon.hu honlapról 2006.01.12.-i dátummal történt bejegyzésból:

 

Versenyengedély cs, 01/12/2006 - 08:00 — admin

Kedves Futótársunk!

Örömmel értesítünk arról, hogy a tavalyi évben a bíróságon bejegyzésre került az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége.
A Szövetség működését az egyesülési törvény és a sporttörvény szabályozza. Ez utóbbi kötelez minden szövetséget, hogy a sportág versenyrendszerében részt vevő sportolók versenyengedéllyel rendelkezzenek. A versenyengedélyeket a sportolónak kell kitölteni, és utána annak az egyesületnek kell leadni, amelynek a sportoló a tagja. A sportegyesület továbbítja a szövetségnek, majd pedig a szövetségtől bekerül a Nemzeti Sportszövetség adattárába.

A versenyengedély megszerzése rendkívüli fontossággal bír, ugyanis:
- az UMSZ többek között az alapján kapja az állami támogatást, hogy hány versenyengedéllyel rendelkező versenyzője van;
- az UMSZ által kiírt bajnokságokon csak annak a sportolónak az eredménye válik hivatalossá, aki versenyengedéllyel rendelkezik.

Ebből látható, hogy a szövetségnek és a versenyzőknek egyaránt érdekük, hogy a sportolók versenyengedéllyel rendelkezzenek.
Éppen ezért kérünk arra, hogy a mellékelt versenyengedélyt – kitöltve, aláírva (és egy fényképet hozzátűzve) – legkésőbb január 17-ig juttasd el egyesületed címére!
Együttműködésedet előre is köszönjük!

Az UMSZ elnöksége nevében:

Lelkes Gusztáv
elnök

Előzmény: miki (27118)
miki 2013. dec. 19. © 27118

Bedobom a követ az állóvízbe, inkább vita legyen, mint érdektelenség:

 

Újabb halálra ítélt erőfeszítést tesztek a beilleszkedésre egy romlott, idejétmúlt rendszerbe.

 

Akkor sem működött a versenyengedély, mikor még, 5-6 éve?, volt, akit érdekelt. Ma már teljes az érdektelenség, mint amit a fórumokon az aktivitás is jelez.

 

Egy amúgy is marginális sportágon belül hozunk egy kirekesztő szabályt, ami továbbtaszít a jelentékteleség felé, az, 1-2 résztvevős OB-k irányába.

Előzmény: Blue from the Island (27117)
Blue from the Island 2013. dec. 18. © 27117

"Érdekképviseletünk fontos eleme, hogy számszerűen is meg tudjuk mutatni sportolói bázisunkat. Ezért kérjük azokat az ultrafutókat, akik még nem léptek be MASZ tagsággal bíró sportegyesületekbe fontolják meg leigazolásukat.

Tagegyesületeinktől azt kérjük, hogy aktívan lobbizzanak a leigazolatlan ultrafutók befogadására. Ennek elősegítése céljából megküldhetik számunkra egyesületük ismertető anyagát és programját, azt az UMSZ honlapján és facebook oldalán közzétesszük."

 

Mi vagyunk a láthatatlan légió? :) De tényleg mennyien vagyunk mi hosszútávfutók legyen akár az sík vagy terepen futás?Tízen,százan,ezren,kétezren?

Az ultrafutók közül most néhány tucatnyian rendelkezünk sportegyesületi tagsággal és érvényes sportorvosi engedéllyel,így a MASZ részéről vagy bármely cég részéről akitől támogatást,pénzt,fegyvert,paripát kérnénk szintén ez az első kérdés mert néhány futó hogy körbe,körbe és terepen vagy tavak partján rohangál az egy nem létező sportág ennyi szereplővel a színpadon.Mert ennyit látnak belőlünk ezt a néhány tucatot aki a rendszerben van.

Ha nincs pénz,támogatás akkor fejlődés sincs és nem is lesz mert "nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk őket."

 

Újítani,változtatni kell. 

 

A MASZ-nál ahová az ultrafutás is tartozik minden atlétikai Országos Bajnokság így működik,sportegyesületi tagság és sportorvosi engedély kell az induláshoz,aki indult már félmaratoni,maratoni OB-n az tudja és nálunk is így kellenne már működnie sok éve.Ezért vagy így kerülnek megrendezésre a jővő évtől az Ultrafutó Országos Bajnokságok és ezen érhetnek el a futók olyan eredményeket amikkel kijuthatnak világversenyekre,vagy nem így és akkor nincsenek OB-k és világversenyek sem.Na de,egy most sem létező sportág nem megrendezett Országos Bajnokságai zavarnának valakit rajtunk kívül?Szerintem nem.

 

Olyan sportegyesületbe érdemes belépni akinek van vagy maga is ultrafutó része,ezek az UMSZ(MASZ UB) tagegyesületeink és az EMU,akik szintén véreink és futóbarátaink(vagy olyan klubba aki belép az ultrafutó egyesületek közzé).Ha máshová lépsz be az elveszett tagság megint,nem számítasz majd ultrafutónak a rendszerben.

Remélhetőleg sokan elküldik közülük a kedvcsináló klubot bemutató összeállításokat.

 

Van időnk kicsit gondolkozni és választani...

Sánta Kutya (SK) 2013. dec. 17. Creative Commons License 27116

Tájékoztató a Magyar Ultrafutó Szövetséget ért szervezeti változásokról és az Ultrafutó Országos Bajnokságokon indulók nevezési feltételeiről

A MASZ 2013-as szervezeti átalakulásával megszűnnek a szakági és területi szövetségek. 2013.decemberétől az érdekképviseleti munkánkat egy újonnan létrehozott, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) keretén belül működő Ultrafutó Bizottságban tudjuk folytatni. A MASZ Ultrafutó Bizottság (UB) 2013.december 10-én megalakult,  az UMSZ bírósági határozattal történő megszűntetése folyamatban van,.

Ez elég gyökeres változásnak tűnik.

kerékpár 2013. dec. 16. Creative Commons License 27115

Nagyon helyes! Emlékszem, milyen jót beszélgettünk a Balaton-felvidéken az eső után. Remélem 2014-ben sem lesz másképp - bár a bőrig ázást kihagynám :)

Előzmény: combnyak (27114)
combnyak 2013. dec. 16. © 27114

Igazad van.

Az a sok kedves ember, a jó hangulat a nagyon kedves pontőrök és mindenki hiányozna. Az hiszem nem bírnám ki az UB nélkül.

Este megyek futni....

Előzmény: Elm (27110)
amat 2013. dec. 16. © 27113

Ahogy korábban már írtam itt is minden a pénzről szól. Ha nem ez lenne, akkor minimum egy hetet adtak volna a legkedvezőbb nevezésre. A befizetést meg engedték volna januárig. Magyarországon is kapitalizmus van, csak a magyar "vállalkozóknak" még nem fejlődött ki 

a szociális erzékenységük. Ez szinte mindenhol így van, nem nőttünk fel még a dologhoz, nem vagyunk elég inteligensek, sajnos. Tisztelet a kivételeknek!

Elm 2013. dec. 16. © 27112

Hát, messzire vezetne ez a kérdés, ha rágni kezdenénk, az biztos... :o)

 

Nyilván mindenki magához méri a teljesítményeket, ami sokkal több a saját képességénel, az már lehet "profi" neki, függetlenül a professzionális konvecnionális jelentésétől.

 

Mindenesetre a rutinos szó minden bizonnyal nem volt túlzás ugye. :o)

Pláne ha ahhoz viszonyítjuk, hogy vannak hasonló lelkes amatőrök, akik 10-20km nagyságrendben mozognak ÉS még ott is állandóan mindenféle ruházatot, felszerelést, kütyüket próbálgatnak, kísérleteznek... és hát legalábbis beállítják. :o)

Persze egy felszerelés működése egyáltalán nem függ a távtól, de azért mégis fura arra gondolni, hogy egy fél órás esti kocogáshoz ezek szerint néha többet igazgatom a cuccaimat, mint Te a másfél naposhoz, ami az év fő versenye... :o)

Előzmény: _pecsenye_ (27111)
_pecsenye_ 2013. dec. 16. © 27111

mivel lelkes amatőr vagyok:)

Előzmény: Elm (27071)
Elm 2013. dec. 15. © 27110

Nem bántottál meg. Na jó, egy picit.

 

_HA_ így marad, ahogy a honlapon most van, akkor jogosan háborog az igazságérzeted - ez a nevezés így szar.

 

Ettől függetnelül én is azt mondanám, aludj rá még kettőt. Ne tolj ki még Te is saját magaddal azzal, hogy csak ezért nem indulsz.

Előzmény: combnyak (27108)
Sánta Kutya (SK) 2013. dec. 15. Creative Commons License 27109

Ne döntsél első indulatból. :-)

Előzmény: combnyak (27108)
combnyak 2013. dec. 15. © 27108

Nem akartalak megbántani.

 

Nem írtam tele több topikot és már ezt is bánom, de akkor dühös vagyok.

Gondolkodom hogy elmegyek, mert nagyon szeretem ezt a versenyt és hiányoznának nagyon a barátaim.

Nem akartalak megbántani és mást sem. A rendezők biztos sokat fognak dolgozni a sikerért, nem vagyok hülye, hogy tudjam mekkora feladat, és mekkora felelőség,  de a nevezés akkor is szar!

 

Abbahagyom.

Biztos én vagyok rosszul összerakva, a hülyeségemet és a büszkeségemet magam is nehezen viselem. Az igazságérzetem tombol, de ez van.

Mindenkinek jó felkészülést!

Üdv.

 

 

 

 

Előzmény: Elm (27107)
Elm 2013. dec. 15. © 27107

Ha jól látom, két perc alatt jött 50 nevezés, majd még két perc alatt a 75-ös lista is betelt.
Egyfelől én is azt gondolom, hogy a rohamra számíthattak, másrészt nyilván ez nem ment a nevezőknek flottul feltételezem. Tehát az a minimum, hogy az 1 órán belül nevezők azonos díjat fizessenek.

 

Egyébként, ha jól írta József odaát, tavaly 75 körüli nevezőre jutott 50 körüli célbaérés. Ez alapján az, hogy az első 50 nevező jelentkezhet kedvezményesen, szerintem se aránytévesztés.

 

A kommunikációra nem reagálnék, nem olvasom a facebookon, így nem tudok véleményt mondani, de most, perpillanat, a honlapon csak az van, hogy mindenki a nevezési lista alapján fizessen, tehát szó sincs arról, hogy több kedvezményes hely lenne. Ez nem korrekt.

Előzmény: Bozótkutya (27105)
Elm 2013. dec. 15. © 27106

Nem, de köszönöm kérdésed, megtisztelő.

Nem megértő vagyok - csak gondolkozom, várom a rendezők reakcióját, és nem vagdalkozom. Igaz, nem is érint a dolog.

Úgyhogy részemről le is zárnám. Azt csinálsz amit akarsz (nyilván), tőlem egy tucat topikot is teleírogathatsz ezzel a szörnyűségesen méltatlan helyzettel (és akkor most erősen moderáltam ezen útóbbi mondatomat).

 

Előzmény: combnyak (27102)
Bozótkutya 2013. dec. 15. © 27105

Nem terveztem többet hozzászólni a témához, de mégis.

 

A rendezők kommunikációja az én véleményem szerint is csapnivaló. Nem csak most, már onnan, hogy a verseny átvétele után be sem mutatkoztak, nulla tájékoztatás, figyelemfelhívás, stb. Sokan még most is Szaszát és Pétert zaklatják, mert nem is volt egyértelmű számukra, hogy új szervező van és ki az...(a külföldiek tájékoztatásáról már nem is beszélek)

 

Igen, egyetértek, hülyeség volt a részükről ezt a nevezési rendszert alkalmazni, pláne ha az informatikai háttér se volt alkalmas egy ilyen  kezelésére. 

 

A sajnálatos kavarodás utáni kommunikáció is gyenge, bár valahol megértem, hogy milyen lehet, amikor rengeteg csalódott és felháborodott futó, ezerféle fórumon és csatornán támadja le őket... 

 

 

Remélem, ebből világos, hogy nem védelmezni szándékozom Zelcsényit és csapatát. De amit a futók részéről hallok, olvasok attól szintén kezdek elképedni. A kritikát meg lehet és meg is kell fogalmazni, de ennek is meg van a módja. 

 

 

 

 

Előzmény: combnyak (27104)
combnyak 2013. dec. 14. © 27104

Szerinted hogy oldják meg?

 

Mindenkitől bocsánatot kérnek? Vagy? Van erre megoldás egyáltalán?

Ha mindenki kedvezményesen nevez akkor borult az üzlet,

ha mindenki az emelt összeget fizeti, akkor akik eddig csöndben voltak mert "szerencsések" azok fognak felháborodni.

 

Szerintem a nevezés kiírása a rendezés része. Ezt előre lehetett tudni mégis így szervezték.

 

Abba hagyom az írogatást, mert nincs semmi értelme, csak haragosaim lesznek, pedig jót akarok.

 

Nagyon dühös vagyok mert nagyon szeretem ezt a versenyt. 

 

Sziasztok

 

Előzmény: Sánta Kutya (SK) (27103)
Sánta Kutya (SK) 2013. dec. 14. Creative Commons License 27103

De miért kell rögtön leszólniazt, aki megpróbál a tiedtől eltérő szempontot felhozni? Mintha azt követelnéd, hogy veled együtt kórusban szidja mindenki a rendezőket.

Különben pedig egyelőre nem a rendezésről beszélünk, hanem csak a nevezésről, ami egy fontos része a versenynek, de mégis csak egy része. Most szerintem adjunk egy kis időt, hogy lássuk, hogy intézik el ezt a problémát.

Előzmény: combnyak (27102)
combnyak 2013. dec. 14. © 27102

Olvasgatom a hozzászólásokat

ELM! nem akarsz elmenni rendezőnek? Beillenél közéjük, olyan kioktatóan megértő vagy.

Előzmény: Elm (27077)
combnyak 2013. dec. 14. © 27101

Kedves Bozót!

Mikor futunk együtt?

Egyébként Péterék is elkövették ezt a hibát, de tanultak belőle. Az új rendezés miért nem tanul a mások hibáiból? (Már megint az a közmondás. Az okos ember a más hibájából tanul a hülye a sajátjából sem.)

Ja bocs ez csak egy közmondás

Előzmény: Bozótkutya (27094)
combnyak 2013. dec. 14. © 27100

Nem reagálom túl, látom kezded megérteni!!!!

Előzmény: Elm (27086)
combnyak 2013. dec. 14. © 27099

http://ultrabalaton.hu/?page_id=974

 

Nézzétek meg figyelmesen.

Nekem kedvezményes lenne, de NEM megyek amig nem lesz mindenkié ennyi.

Nem érzem magamat a kedvezményre semmivel sem érdemesebnek min aki 134.nek nevezett.

Nézzétek mennyi a különbség, de egyébbként is már döbbször leírtam. Miért volt erre szükség?

 

Ha valaki veszi a fáradságot akkor pár perc alatt kiszámolhatja mekkora a különbség pénzben, mennyivel többet nyer így a szervező. (nem kevés) Tehát pénzhajhász módszer.

Miért nem lehet korekt összeget megadni és mindenki annyiért megy, Pl.: BSI ahogy rendez. Idő limitek vannak és nem tized másodpercek. (hetek hónapok)

Ez a rendezés úgy sz.... ahogy látjátok.

Ezt nem lehet ész érvekkel megindokolni

 

Elm 2013. dec. 14. © 27098

Tehát akkor mégsem az van, hogy "bocs ez van." ?

 

Mert ha az alacsonyabb díjat kérik el, akkor meg tök korrekt szerintem. Hülyék, mert ezek szerint előre szóltak nekik, hogy ez így gáz lesz, aztán az is lett, de korrigálják a hibát.

Előzmény: Bozótkutya (27094)
Sánta Kutya (SK) 2013. dec. 14. Creative Commons License 27097

Egyébként meg épp elég kínos külön szapulás nélkül is egy rendezőnek, ha a verseny helyett a nevezésről beszél az egész célközönsége.

Előzmény: Sánta Kutya (SK) (27095)
Blue from the Island 2013. dec. 14. © 27096

"Azt azonban látni kell, hogy a régi rendszerben a futók fizetési hajlandósága nagyon alacsony volt, és a sokadik felszólítás után gyakran visszamondták a jelentkezést. Ezért kényszerültünk egy “keményebb” rendszerre.”

 

Ha ezt az új szervezők írták vissza akkor a kérdésem:ez valami büntetőtábor lesz ezzel a kemény rendszerrel? :)

Mert én kihagytam ezt a nevezést most,csak kívülről néztem végig eddig a történéseket,de jó lenne tudni az infókat hogy mi lesz majd a verseny közben,mert ez eddig nem valami biztató kezdés. :(