Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2017.07.03 0 1 20569

A leendő munka helyeden nem kérték

a komplex f.v-ról a szakvéleményt?

Mert ahogy írtad még a régi rendszerben

véglegesítettek.

Bárkit felülvizsgálhatnak,bármikor.

 

Előzmény: yulika (20568)
yulika Creative Commons License 2017.07.03 0 0 20568

Volt már olyan aki le volt véglegesítve és vissza hívták?Engem 2009 ben véglegesítettek le 80%-al!

Törölt nick Creative Commons License 2017.07.03 0 0 20567

Elvileg nem,de hogy mit alakítanak még

a jelenlegi rendszeren nem tudjuk.

Azért írtam mert orvosszakmai szempontból

állapotjavulásnak véleményezik.

Megpróbálhatod.

Előzmény: yulika (20565)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.03 0 1 20566

"A fiamnak 2015-ben 1 körben 72%-os össz-szervezeti egészségkárosodást állapítottak meg. A határozatban ez szerepelt: "jelen állapota alapján felülvizsgálata nem szükséges" (Az ezt megelőző különböző szakértői vélemények alapján állapota végleges)

Fellebbeztünk, a 2. körben 81%-os egészségkárosodást állapítottak meg, és 2017. áprilisi felülvizsgálatot írtak elő..

Kérdésem: ezt a felülvizsgálatot nekem kell(ett volna) kezdeményeznem, vagy valamikor értesíteni fognak a felülvizsgálat időpontjáról?"

Rokkantsági nyugdíj kontra rehabilitációs járadék-on jelent meg

........................................................................................

 

"Elvették a rokkant nyugdíjam, milyen igényem lehet nyugdíjra?

 

1954.januárban születtem, 2004.decembertől váltam rokkantnyugdíjassá, amit 2012.áprilistól elvettek. Addig 128.000 Ft-ot kaptam amit 2012.04.01- től 40.000 Ft-ra csökkentettek. 2017. júliustól elérem a nyugdíjkorhatárt és most milyen igényem lehet a Nyugdíjfolyósítónál?​

Egy hónappal a nyugdíjkorhatára betöltése elôtt adja be az öregségi nyugdíj iránti igényét." 

hrportal.hu.-n 1 hónapja

yulika Creative Commons License 2017.07.03 0 0 20565

70 ezer az ellátásom.Mert így visszahívhatnak?Már 2009 óta végleges vagyok!

Előzmény: Törölt nick (20564)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.03 0 1 20564

Ha a jelenlegi ellátásod kevés,meg lehet próbálni ,

de így saját magad rehabilitálod.

Előzmény: yulika (20563)
yulika Creative Commons License 2017.07.03 0 2 20563

80% rokkant ellátott végleges vagyok 54 éves.Most lenne egy 4 órás munka lehetőségem.Lehet ebből problémám?Vissza hívhatnak?

 

Törölt nick Creative Commons License 2017.07.03 0 0 20562

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/egyedi_tamogatas/egyedi_tamogatas.html#Hova kell beny%C3%BAjtani a k%C3%A9relmet?

 

Egyedi támogatás

(2017.05.23.)

A beteg ember életminőségének javítása érdekében az egyén sajátos helyzetének figyelembe vételével, a közös társadalmi kockázatviselés és a méltányosság elve alapján – az Egészségbiztosítási Alap nyújtotta keretek közt – a NEAK egyedi támogatást nyújthat a társadalombiztosítási (tb) támogatással nem rendelhető gyógyszer, tápszer és gyógyászati segédeszköz árához, méltányosságból már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához (egyedi méretvétellel gyártott eszköz alkatrész cseréjéhez), illetve a gyógyászati segédeszközök árához eltérő gyakorisággal vagy eltérő feltételekkel is nyújtható támogatás

Egyik támogatással SEM JUTTATNAK KÖZVETLENÜL A BETEGNEK KÉSZPÉNZT. Amint azt az elnevezés is mutatja, a támogatás a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz ellátások árához jár, oly módon, hogy a MEGÁLLAPÍTOTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉVEL KEVESEBB TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL A BETEGNEK FIZETNI, és utólag a támogatás összegét a forgalmazó/gyógyszertár és a NEAK elszámolja.

 

Tartalom:
JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSBAN ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK ÁRÁNAK EGYEDI TÁMOGATÁSA 
Milyen esetben nyújtható egyedi támogatás gyógyszerekhez, tápszerekhez? 
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek? 

Hova kell benyújtani a kérelmet? 
Mit vizsgál a NEAK a kérelem elbírálása során? 
Milyen gyógyszerekre nem lehet méltányosságból ártámogatást megállapítani? 
Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet? 
Mennyi időre érvényes az egyedi ártámogatás? 
Mit tehetek, ha nem értek egyet a döntéssel? 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK EGYEDI TÁMOGATÁSA 
Mire lehet egyedi támogatást kérni ? 
Mit kell tartalmaznia a gyógyászati segédeszközre vonatkozó méltányossági kérelemnek?
 

............................

Törölt nick Creative Commons License 2017.07.03 0 1 20561

https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

A fenti linken megtalálhatók a kormányablakok elérhetőségei, nyitvatartások

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300515.KOR

  1. 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

A jogszabály mai napon (2017.07.03.) hatályos állapota.

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeleta kormányablakokról

 

 

1. A kormányablak illetékessége és szakmai irányítása

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban (a továbbiakban: járási hivatal) integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet.

(2) A kormányablak a 3-8. § szerinti eljárások során - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - országos illetékességgel jár el.

(3)1

(4)2 Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak az illetékes, amelyet működtető járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak is működik, az eljárásra a járási hivatal által a járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak az illetékes.

 

2. Ügykörszintek és a kormányablak eljárásának szabályai

3. § (1) A kormányablak az 1. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 1. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt a kérelem benyújtásakor biztosítja.

4. § A kormányablak a 2. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül.

5. § (1) A kormányablakban előterjeszthetőek a 3. mellékletben meghatározott beadványok, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít.

(2) Amennyiben a beadvány hiányos, a kormányablak tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról, és amennyiben a hiányok jellege lehetővé teszi, biztosítja az azonnali javítás vagy pótlás lehetőségét. Az ügyfél kérésére a kormányablak a beadványt a hiányoktól függetlenül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását - ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is - a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

 

1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez38A kormányablakban azonnal intézhető ügyek(a felsorolás nem teljes!)

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

.....

 

2. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethezA kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek(a felsorolás nem teljes!)

1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem

3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem

......

 

3. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethezA kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok (a felsorolás nem teljes!) 

......

48. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem

49. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

52. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

53.83 Fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése

55. Aktív korúak ellátása iránti kérelem

57. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem

 

138. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem

139. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem

140. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

188.152 Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem

215.175 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

216.176 Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem

217.177 Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem

218.178

219.179 Árvaellátás megállapítása iránti kérelem

220.180 Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem

221.181 Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

........

Monika Schuller Kurunci Creative Commons License 2017.07.03 0 0 20560

akkor már nem lennék :) 

Előzmény: bandolesa (20556)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.02 0 2 20559

Kedves Tahisi!

 

"Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, ezért ebből is levonásra kerül a nyugdíjjárulék, vagyis a nyugdíj megállapításához szükséges időbe beleszámít. (mellékesen megjegyezzük, hogy hiába minősül szolgálati időnek, sok nő rosszul járt tavaly a 40 éves szolgálati idejű nyugdíjazással, mivel az ápolási díj utáni szolgálati idő nem számított bele az elismert ledolgozott évekbe, hiába ápolta otthon évekig valaki beteg szüleit vagy nagyszüleit.)

Az ápolási díj viszont továbbra is jár annak, aki időközben nyugdíjra válik jogosulttá, vagy akinek már több mint 10 éve folyósítják. Ugyanez a helyzet annál, aki rokkantsági ellátásra lesz jogosult. "

 

 

http://www.mixin.hu/magyarorszag/apolasi-dij

 

..................................................................

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV

1993. évi III. törvénya szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1

  1. 1993. évi III. törvény

A jogszabály mai napon (2017.07.02.) hatályos állapota.

Ápolási díj

1993. évi III. törvény 40.§ -44.§-ai

44. §  (3)291 Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.

Előzmény: tahisi (20557)
tahisi Creative Commons License 2017.07.02 0 0 20558

mi lesz velünk

Igen, az ápolási díjról van szó.

Előzmény: mi lesz velünk (20551)
tahisi Creative Commons License 2017.07.02 0 2 20557

A szomszéd asszony 5 évig volt ápolásin az anyjával anno 2012 ben kérte a nők 40 éves korkedvezményes nyugdíját de akkor el lett utasítva hogy az ápolási nemszámít bele.

Most szeptemberben viszont már a rendes örehgségi nyugdíj jár neki.

Ezt akartuk intézni a mult héten a kormányablakba és ott monddta az ügyintéző hogy iden jananuvár 1.től beszámít a 40 évesbe az ápolási is és igényeljük azt előbb!

Kéthóppal visszamenőleg lehetett igényelni és nyíván majd szeptemberben ha eléri a az öregségit akkor azt fogja kapni.

Előzmény: Törölt nick (20552)
bandolesa Creative Commons License 2017.07.02 0 0 20556

Az 1926-sem rossz, de akkor ki tudja már hány éves lennél?

Előzmény: Monika Schuller Kurunci (20544)
Törölt nick Creative Commons License 2017.07.02 0 1 20555

Kedves Ezsuzsa1!

 

Ez nagyszerű, gratulálok! 

Előzmény: ezsuzsa1 (20554)
ezsuzsa1 Creative Commons License 2017.07.02 0 5 20554

Kedves Mindenki!

Azért írom le az esetem, hátha segít valakinek. Két évig tartott a harcom az orvosszakértőkkel, akik egymás szakvéleményét másolták. A bírósági tárgyaláson háromszor kiabálta le a fejemet a bíró, miközben a szakértő ott helyben közölte, hogy "túl sok az a százalék, ami magának járna", majd megfenyegetett, hogy leveszi a százalékom 39 %-ra. Nem hagytam magam! 

Nagyon felkészültem, a NEMFI rendelet egy részét fejből felmondtam, orvosi dolgoknak utána néztem és támadtam! (Ezért volt dühös rám a szakértő és a bíró is). Sikerült bebizonyítanom, hogy a szakértő saját magának is ellentmond, és meggyőztem a bírót, hogy rendeljen el új szakértői vizsgálatot. 

Az új szakértő kihagyott két betegséget, számítási hibákat vétett (15+9+10=30 és 14+5=9), és nem a rendelet megfelelő pontja szerint számolt, de így is 53 %-ot kaptam. 

Lényeg, hogy nagyon oda kell minden részletre figyelni, mert simán hülyének néznek bennünket. Én többször elolvastam a szakvéleményeket, utána néztem orvosi dolgoknak, összeegyeztettem a rendelettel, és megfogadtam, hogy nem fogok megijedni sem a bírótól, sem a szakértőtől (2014-ben ezért vesztettem). Az ügyvédem csak hápogott, és csillapítani próbált. Végül is azt mondom megérte, két évre visszamenőlegesen jár a B2-C2 közötti különbözet.

Kitartást és sok sikert minden sorstársamnak!

Törölt nick Creative Commons License 2017.07.02 0 2 20553

Ma beszéltem két ismerősömmel,

nemrég voltak soros f.v-on,egymástól

függetlenül mondták,hogy még szerencse

hogy havonta járnak szakorvosi kontrollra,

meg az eltelt időszakban többször voltak

kórházban is,így maradt az ellátásuk.

Törölt nick Creative Commons License 2017.07.02 0 0 20552

"A hölgyek kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 évi jogosultsági időbe beleszámít

 

 

- elsősorban a kereső tevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony révén szerzett szolgálati idő (erről később részletesen írok),

- a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben (ideértve a méltányossági gyermekgondozási segélyt is), gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő.

A gyermekgondozási segélyben eltöltött idővel egy tekintet alá esik a háromévesnél fiatalabb gyermek gondozásával fizetési nélküli szabadság 30 napot meghaladó tartama alatt szerzett szolgálati idő.

A súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel egy tekintet alá esik a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozásával  fizetési nélküli szabadság 30 napot meghaladó tartama alatt  szerzett szolgálati idő.

 

A szabályozás a fentiekben ismertetett szolgálati időn kategóriákon felül más szolgálati időt a kedvezményre való jogosultság szempontjából nem vesz figyelembe."

https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/oregsegi-nyugdij/nok-kedvezmenyes-nyugdija/a-nok-kedvezmenyes-nyugdija-2017-ben

 

..................................................................................

 

"Az ápolási díj folyósításának ideje beleszámít a nők 40-be?

Olyan kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy már több, mint 20 éve itthon vagyok a bátyámmal ápolásin. Aki 100 százalékos rokkant. Ott kellett annak idején hagynom a munkahelyemet, hogy tudjam ápolni, mert nem akartam otthonba adni. Munkaviszonyom 20 évig tartott. Szeretném tudni, hogy ez a 20 évnyi ápolási, és a 20 évnyi munkaviszony beleszámít-e a 40 évbe, mert én nem a gyermekem ápolom,hanem a testvéremet."

 

"Sajnos nem számítható be a testvér ápolására tekintettel kapott ápolási díj folyósításának tartama a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe.

A korbetöltött öregségi nyugdíj szempontjából viszont szolgálati időnek számít."

 

hrportal.hu.-n  6 hónapja jelent meg

mi lesz velünk Creative Commons License 2017.07.02 0 0 20551

Elnézést a belekontárkodásért!

Ez az ápolási díj lenne?

Nem csak a gyermekét ápoló szülőnek számít bele a 40 évbe ?

Én úgy tudom,aki például a férjét ápolja ,annak nem számít bele.

Előzmény: tahisi (20550)
tahisi Creative Commons License 2017.07.02 0 0 20550

2017 januávár 1.től a 40 éves korkedvezményes nyugdíjba beszámít az ápolási segély is!!!

Előzmény: Törölt nick (20527)
Zsazsu65 Creative Commons License 2017.07.02 0 1 20549

Köszönöm! Majd jelentkezem! Minden jót kívánok!

Előzmény: Törölt nick (20504)
Zsazsu65 Creative Commons License 2017.07.02 0 1 20548

Igen én Rehabos vagyok és július végén telik le a 3 év. Nekem magamtól kell kérvényezni hogy ismét hívjanak . Köszi a jó kívánságot, viszont kívánok hasonlókat!

Majd ha tudok valamit jelzek :)

Előzmény: mi lesz velünk (20502)
Monika Schuller Kurunci Creative Commons License 2017.07.01 0 0 20547

köszönöm szerencsére nem nagy és be varrosodik csak ugye járkálok ez ujra elő hozza a volt munkahelyemnél is ez volt az akadály eügy  és most itt is az előzőnél

 

 

Előzmény: csikcsak (20546)
csikcsak Creative Commons License 2017.07.01 0 0 20546

Szia, sajnálom, hogy ilyen fiatalon ezt kell átélned! drukkolok, hogy minden jól alakuljon!!!!
A fekélyre viszont tudok egy megoldást. Nagymamám lábujját is amputálták, fekélye is volt a talpán...hosszu... de ha érdekel mi segitett neki akkor irj rám, mert itt nem szabad reklámozni. :)

Előzmény: Monika Schuller Kurunci (20539)
Törölt nick Creative Commons License 2017.06.30 0 0 20545

"A munkaképes korú magyar lakosság közel 10 százaléka, 358 ezer ember egészségkárosodással él. Az elmúlt években gyökeresen átalakult a megváltozott munkaképességűek ellátási rendszere Magyarországon, 2014-ben 23 ezer ember esetében állapítottak meg rokkantsági és 7500 főnek rehabilitációs ellátást.

 

2011-től teljesen átalakult a megváltozott munkaképességűeket segítő állami támogatás rendszere Magyarországon. A lépés elég sok embert érintett. A rendelkezésre álló legfrissebb, 2014-es statisztikák 358 ezer egészségkárosodással élő emberről tudnak Magyarországon. Ez a munkaképes korú lakosság nagyjából 10 százaléka. 2012 és 2014 között közel százezer főt vettek újonnan megváltozott munkaképességűként nyilvántartásba.

 

Az új szabályok alapján két csoportba sorolják az állami segítségre jogosult megváltozott munkaképességű embereket: a rehabilitációs ellátásban részesülőkre és a rokkantsági ellátásban részesülőkre.

2014-re 23 ezer főre esett vissza az állami rokkantsági támogatásban részesülő új bekerülők száma. 2012 és 2014 között 70 ezer főnek állapítottak meg új rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást.

 

Attól azonban, hogy valaki jogosult állami ellátásra, anyagi gondjai nem oldódnak meg. A segítség ugyanis jóval kevesebb is lehet, mint az addigi jövedelem Az ellátás összegét az ellátásban részesülő átlagjövedelme alapján határozzák meg, de minden kategóriához van egy alsó és egy felső korlát is. Ezeket a korlátokat az úgynevezett alapösszegből számolják ki, amely 2017-ben 96010 forint.

 

Példaként vegyünk két végletes élethelyzetet. A „legenyhébb” esetben az egészségkárosodás nem tartós, a károsult hosszabb-rövidebb rehabilitáció után visszatérhet a munkaerőpiacra. Ezen idő alatt havi 28-38 ezer forint rehabilitációs ellátást kaphat. Ellenben, ha valaki jelentős egészségkárosodást szenved és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes, akkor a rokkantsági ellátás összege havi 52-144 ezer forint közé esik

„Az állami segítség sok esetben nem elegendő sem a felépülés költségeinek fedezésére, sem tartós egészségkárosodás esetében a megélhetésre. Holott éppen egy ilyen élethelyzetben lenne a leginkább szükség pénzre” 

 

Megjelent a piacesprofit.-hun 2017.ápr. 13-án 

Monika Schuller Kurunci Creative Commons License 2017.06.30 0 0 20544

igen bocsánat 1986 akart lenni azaz gyermekkori diabetes 1 tipusu.Sajnos a házi orvos itt se a legkedvesebb elég alpári bocsánat .de mikor azt mondja mit hivjak mentőt vagy hullaszállitót.A bizotságnál a doki csak a papirokat nézte mást nem

 

Előzmény: Monika Schuller Kurunci (20541)
Törölt nick Creative Commons License 2017.06.30 0 0 20543

A körzetinél  azt láttam, hogy neki ez egy teljesítendő feladat volt,  többlet adminisztrációt jelent -valószínűleg.

A szakorvosom az aktuális állapotom alapján sokkal magasabb százalékra számított, mit ami megállapításra került. Arra vigyáztak, hogy állapotromlás ellenére se legyen lényeges különbség az ellátásom összegében. 

 

Neked meg kitartást, reális értékelést! 

Előzmény: Monika Schuller Kurunci (20540)
Törölt nick Creative Commons License 2017.06.30 0 0 20542

Kedves Monika!

Az 1926-os évet,szerintem elírtad.

Előzmény: Monika Schuller Kurunci (20539)
Monika Schuller Kurunci Creative Commons License 2017.06.30 0 0 20541
Előzmény: Monika Schuller Kurunci (20540)
Monika Schuller Kurunci Creative Commons License 2017.06.30 0 0 20540

a beutalót a héten állitja ki a háziorvos ujra nagyon kiváncsi leszek mire számithatok 

 

Előzmény: Monika Schuller Kurunci (20539)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!