Keresés

Részletes keresés

ELLobo Creative Commons License 2010.01.13 0 0 304
Nagyon érdekes történet, lehet, hogy megtalálták Boldog Özséb sírjának darabját?
Előzmény: Mirdad (302)
ELLobo Creative Commons License 2010.01.13 0 0 303
A hitvilág, hogy nagyon régen a földet behálózta egy mindent összekötő alagútrendszer, aminek van sok valóságalapja.

Az Agartha a földalatt lakók társadalmának legmegszokottabb
elnevezése, melynek fővárosa Shambhala. Ennek az információnak a
forrása a Norvég vitorlázó, Olaf Jansen, A Füstös Isten című
biográfiája.

Agartha - A Földalatti Városok Titkai Willis Emersontól
elmagyarázza, hogyan vitorlázott át Jansen az Északi Póluson, a Föld
belsejének bejáratán. Jansen két éven át az Agartha Hálózat lakóival
élt együtt, akik Emerson írása alapján, 12 láb magasak és világukat
egy "Füstös" központi nap világítja. Kisebb Shamballa a kolóniák
egyike, ahol a hálózat kormányzata ülésezik. Míg Kisebb Shamballa
egy belső kontinens, a szatelit kolóniák kisebb körülkerített
ökoszisztémákat helyeztek el a földkéreg alatt és a hegyek
belsejében.

A sok kataklizma és a háborúk, amelyek a felszínen történtek, az
embereket a föld alá kényszerítették. Az Atlantiszi-Lemúriai háborúk
és a termonukleáris fegyverzet végül elsüllyesztette és lerombolta
ezeket a magasan fejlett civilizációkat. A Szahara, a Góbi sivatag,
az Ausztráliai Isten háta mögötti vadon és az Egyesült Államok
sivatagai csak egy pár példa a pusztítás eredményét illetően. A
földalatti városokat menedékként alkották az emberek számára,
valamint biztonságos helynek szánták őket a szent feljegyzéseik, a
tanításaik és a technológiájuk megőrzése számára, melyeket ezek az
ókori kultúrák ápoltak.
************************************
Az Agartha hálózat állítólagos bejáratai:

Néhány planetáris rácspont - ahol az energiák ki és be áramolnak

Kentucky Mammut Barlang, dél-közép Kentucky, Egyesült Államok

Manaus, Brazilia

Mato Grosso, Brazilia - POSID földalatti városhoz kapcsolódik

Igua Vízesések, Brazil és Argentín határ

Epomero-hegy, Olaszország

Himalája Hegység, Tibet - SHONSHE földalatti város bejárata,
melyet állítólag hindu szerzetesek őriznek

Mongólia és Kína határa - SHINGWA földalatti városához kapcsolódik

Rama, India - ez alatt a felszíni város alatt van egy hosszú
elveszett földalatti város, melyről azt mondják, hogy a neve
szintén RAMA

Gízai Nagy Piramis, Egyiptom

Salamon Király Bányái, Afrika

Északi és Déli Pólusok

Shasta-hegy, Kalifornia, Egyesült Államok - TELOS városa, mely
állítólag a hegy alatt létezik

Dero Barlangok - az Atlantiszi kapcsolat
**************************************************************
Földi Mennyország A Vimanák

A Brazil Teozófusok vezetője, De Souza professzor évekig
tanulmányozta az Agartha legendát és többször meglátogatta a
földalatti birodalmat és a hálózat alagútjait. Milyen elképzelhető,
hogy bárki használhatná azokat, de szállítási eszközök hiányában
sokan arra következtetnek, hogy a repülő csészealjak lehetnek a
megoldás. Mivel a föld alatt lakók kétség kívül fejlettebb
embereknek látszottak, képesek voltak élni és szaporodni is a Föld
felszíne alatt, miért ne fejleszthettek volna ki egy olyan
szállítási formát, mely jóval kifinomultabb, mint bármely
technológia a Földön.
A forma, az irányíthatóság és sebesség segítségével, melyekkel
mesterkednek, megvalósították a hálózat földalatti birodalmaiba
vezető alagutjain történő utazás ideális szállítási eszközét.

1957-ben De Souza és Paul Strauss ötleteit gondosan megvizsgálták O.
C. Huguenin író, A Földalatti Világból az Égre: Repülő Csészealjak
című írása által. Miután kijelentették, hogy az extraszárazföldi
repülő csészealjak eredetének hipotézise nem látszik elfogadhatónak,
Huguenin azt írta, hogy: Figyelembe kell vennünk a legújabb
teóriákat a repülő csészealjak eredetéről, egy nagy Földalatti Világ
létezését számtalan várossal és milliós lakossággal. Ez a másfajta
emberiség, egy nagyon magasszintű civilizációval rendelkezik
gazdasági, társadalmi, kultúrális és szellemi fejlődés tekintetében
egy különös tudományos előrehaladással együtt, és összehasonlítva
velük a Föld felszínén élők, talán barbár fajnak mondhatók.

A Paulo Strauss parancsnok által szolgáltatott információ szerint, a
Földalatti Világ nem korlátozódik barlangokra és elég terjedelmes,
ahol egy homorú belső Föld nagy mezőkkel és városokkal létezik, ahol
emberek és állatok élnek, melyek fizikai szerkezete hasonlít a
felszínen élőkhöz.
Huguenin leírta, hogy ezek az emberek messze előrehaladottak az
emberiség háramaradt részéhez képest és tudományos fejlődésük
alapján olyan gépeket szerkesztettek, melyeket Vimanáknak hívnak,
hogy képesek legyenek velük repülni az égen és közlekedni az
alagutakban, mint egy olyan repülővel, mely a működéséhez szükséges
energiát közvetlenül az atmoszférából nyeri. Ők azt mondták, hogy
ezek a szerkezetek megegyeznek azzal, amit mi Repülő Csészealjaknak
nevezünk."
Előzmény: ELLobo (301)
Mirdad Creative Commons License 2010.01.13 0 0 302

 

  A pilisszántói "Kereszteskő":

a Nemzeti Múzeum régésze szerint is egyedülálló lelet, teljesen ismeretlen motívu-

mok, elképzelése sincs, mely korszakból származik:

 

  http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=video&v=1032

 

 

ELLobo Creative Commons License 2010.01.10 0 0 301
A hagyomány szerint Nagy Sándor egyiptomi hódításai idején egy régi sírkamrát
fedeztek fel. A sírkamrában Nagy Sándor Hermesz Triszmegisztosznak az Isten és az emberek közti követnek a bebalzsamozott múmiájára lelt. A múmia smaragdtáblát tartott a kezében, amelyre a világmindenség törvényeit vésték.A smaragdtáblán a következő írás volt olvasható: „Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van: és ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van. Így vihető végbe az Egyetlen csodálatos műve.“
A mondat világosan kifejezte mikrokozmosz és a makrokozmosz egybetartozásának
tanát, amelyet szimbolikusan ugyanúgy kifejezett a magyar ősvallás három szintre épülő világfája. Az ősi magyar hit világfája tehát az emberi lét misztériumainak legalapvetőbb tételét fejezte ki, amely összekapcsolta és közös rendszerbe foglalta az Istent és az embert, a mikrokozmoszt és a makrokozmoszt képező világmindenség egészével. A Világfa jelképrendszere a nappali és az éjszakai ég megújulásához kapcsolta az élet állandó változásainak dualisztikus törvényét, amelyhez hozzátette még az égi, a földi és a föld alatti világ hierarchikus kapcsolatát, végeredményben sokkal frappánsabb és vallásfilozófiailag mélyre hatóbban elemezhető harmóniamodellt állított fel, mint a kínai jin-jang szimbolikája.
AZ ŐSMAGYAR VALLÁS VILÁGFÁJA TEHÁT, EGY TÖKÉLETES HARMÓNIÁBAN MŰKÖDŐ
VILÁGMINDENSÉGET KÉPZETT, amelyben ugyanúgy benne volt Isten, az Ég Ura, a Boldogasszony, mint a szellemek, az emberek, az állatok, a madarak, a növények, az égitestek, az elemek, a föld, a víz, a tűz, a levegő, a fa és a fém.
Mirdad Creative Commons License 2010.01.06 0 0 300

 

  "Ha gondoljátok hozok rá szó- és szólás példákat. Ősi népi bölcseleteket.
Pl. Szerintetek hogyan kapcsolódik a Keresztény vallásokhoz, "a három a magyar igazság" szólás?"

 

  Na, ezekben van a spiritusz, az ilyen észrevételekben :) Részemről nagyon

kíváncsi vagyok rájuk, Kedves mociga, vannak ilyenek.

 

  Pap Gábor asztrál-mitológikus nyelvnek nevezi a magyart.

Előzmény: mociga (299)
mociga Creative Commons License 2010.01.05 0 0 299
Így vagy úgy megkaptuk az írást (Mózes) és szerintem a civillizációs hatást is, az idegen, eltérő és különböző egymással a területért, élethelyért örök harcban álló fajon belüli falkák határait áttörni képes közérthető nagyközösségeket (civillizációkat) építő és éltető nyelvmagot is. A nyelvet, a nyelveket. A harc ugyan megmaradt, csak egy magasabb társas társadalmi szinten. Mégpedig nem csak a harc (vívva la vívva), hanem alternatívaként a szövetségkötési lehetőségekkel. Ehhez persze szót is kell érteni, azaz kommunikálni egymással. A nyelvben él a vallás is. S mivel ez a nyelv is természettudás gyökerű, és nem csak az ismeretlentől val(l)ó félelmekre, természetnemismerésre alapozó, mint az ősvallások, ezért ez egy nagy adomány vagy előrelépést jelentő saját találmány volt. Pl. Indiát a hindu vallás tartotta egyben, majd jött a nyelv a gyarmatosítók által az angol, mely azután nyelvében él a nemzet alapon is egy viszonylag egységes nemzetközösséget, országot kovácsolt össze, egymás- és csoportokközti hidat vervén, a 300-400 egymás számára érthetetlen idegen nyelv, vagy jobbik esetben nyelvjárás lánc között. Mellesleg a magyar nyelv kódja tartalmazza a tudás- és természetalapú egyistenhitet is, azt a bizonyos magyar ősvallást. Benne van a Hinduizmus, a Budhizmus a Kereszténység gyökere, maga magja is. Ha gondoljátok hozok rá szó- és szólás példákat. Ősi népi bölcseleteket.
Pl. Szerintetek hogyan kapcsolódik a Keresztény vallásokhoz, "a három a magyar igazság" szólás?
Előzmény: enuma elis (297)
In Surena We Trust Creative Commons License 2010.01.04 0 0 298
A történelembe csak a legritkább esetekben érdemes érzelmeket belevinni. Nagyobb szükség van rájuk a jelenben, épp elég ilyen természeti nép szenved pl Amazóniában...
Előzmény: enuma elis (297)
enuma elis Creative Commons License 2010.01.04 0 0 297

#Unalmas lenne még mindig a barlangrajzokat bökködni a dárdákkal....#

 

Unalmas is lenne a világ, ha nem irtottak volna ki ősi kultúrákat, őslakosokat

a "nem-barlangrajzoló fene civilizált" népek...

 

Ahogyan tették ezt a vallási, törzsi hagyományok szintjén is.

Előzmény: In Surena We Trust (296)
In Surena We Trust Creative Commons License 2010.01.04 0 0 296
És ez folytatódjék is így amíg világ a világ. Unalmas lenne még mindig a barlangrajzokat bökködni a dárdákkal....
Előzmény: enuma elis (295)
enuma elis Creative Commons License 2010.01.04 0 0 295

#a "korai vallások" a saját idejükben akkori vallások, ergo senkinek sem volt/nincs joga azokat minősíteni. #

 

Teljesen egyetértek! Ami történt a kultuszokkal, kezdeti vallásokal az nagyban ugyanaz, mint ami később történt az "elhajlókkal", "pogány" "eretnekekkel".

 

El lettek tüntetve: beolvasztás (Divide et Impera), megfélemlítés, vagy egyéb trükkökkel lettek elhalgattatva.

Előzmény: kisharsány (292)
Theologosz Creative Commons License 2010.01.03 0 0 294
<a href="http://magyartheologia.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1072713" target="_blank">Fogd meg a kezét, Uram!</a>
Theologosz Creative Commons License 2010.01.03 0 0 293
Szeretettel küldöm tovább, ezt a számomra is mélyen elgondolkodtató diasort:kisharsány Creative Commons License 2010.01.03 0 0 292

 

  korai valllásokban

 

    a "korai vallások" a saját idejükben akkori vallások, ergo senkinek sem volt/nincs joga azokat minősíteni. főleg, ha a saját korában a saját kora valllását vallja (:amit látsz, azt Te látod, amit más lát, azt más látja, tehát a más látását a Te látásod nem változtatja/írja felül, továbbá Neki ugyanakkora joga van, mint Neked:)(remélem érthető)

Előzmény: enuma elis (290)
kisharsány Creative Commons License 2010.01.03 0 0 291

 

  "pogányozva".

 

     pogány= nem római katolikus keresztény-ennyi a fogalomról

Előzmény: enuma elis (290)
enuma elis Creative Commons License 2010.01.03 0 0 290

"Karàcsony=Napfordulò
Szàmomra a Napisten ujjàszületésének az ünnepe (hagyomànyôrzésbôl) és a szereteté, csalàdé àltalànossàgban. (Jézus màr régòta nincs benne)"

 

 

Tulajdonképpen igen. Hozzátéve, hogy ez a nyílvánvaló csillagászati esemény, tudás, már ősidők óta megjelent a korai valllásokban, amik le lettek később "pogányozva".

Előzmény: Rufella (280)
Mirdad Creative Commons License 2009.12.26 0 0 289

 

  Manicheizmus-topik:

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9058476

 

  Az LNL-Kiadó sosem látott teljességre törekszik a Máni Fény Vallásával kapcsolatos

források közlésében:

  http://www.lnl-kiado.hu/kiadvanyok.html

Mirdad Creative Commons License 2009.12.26 0 0 288

 

  Máni gnosztikus Világosság-vallása mindig is örökké élt, és fenn maradt, hisz ez az ősbölcsesség időtlen -  minden korszakban megnyílvánul, csak más-más csoportokhoz kötődik:

 

  a közékorban a dél-franciaországi katárok (cathares: "tiszták"),

  bulgáriai és boszniai bogumilok (patarénusok), vagy a magyarországi pálosok mind belső-keresztény csoportok voltak.

 

 

 

  Máni portréja.  

 Egy kép abból az időből, amikor még a vallásokat nem szabdalta szét

a felszínesség, és nem kreált "izmusok" léteztek, hanem az őseredeti Tanok.

Tudásról-tudatlanságról, Világosságról-sötétségről,  Felébredettekről-

alvajárókról.

 

  Jól megfért egymással a perzsa ősvallásból kinőtt gnosztikus manicheizmus,

a buddhista tanításokkal: nemcsoda: egy helyre gyüjtötték őket, egy kínai barlang-rendszerbe, így maradtak az utókorra. Ez Dun-Huang (szellemi) kincse.

Előzmény: Mirdad (287)
Mirdad Creative Commons License 2009.12.26 0 0 287

 

  Most röviden csak ennyit a manicheizmusról:

 

  Mánit kínában a Fehér Buddhának, a Fény Buddhájának (!) nevezték, a legtöbb manicheus hímnusz (szogd nyelven íródva) a legnagyobb buddhista lelet-együttessel együtt került elő a kínai Dunhuangból! Az ottani ábrázolásokon Mánit jellegzetes kínai (keleti) arccal, pocakkal ábrázolják - akár Buddha is lehetne a képek alapján!

 

  A magyar vonatkozások is érdekesek: Máni Világosság Vallásának legnagyobb sikere 762-ben volt, amikor az ujgúr kán is manicheus lett: eleink is Ujgúriában ismerkedhettek meg vele.

 

  Mint tiszta gnosztikus vallást, utólérte a követőket a sorsuk: mint később a középkori katárokat ("tiszták", akiket a francia nép "bon hommes"-oknak, "jóembereknek" hívott), úgy Máni követőit is üldözni kezdték:

 

  a Szászánida perzsia államvallásának zoroasztriánus főpapja (főmágusa) Mobéd Kardér egyszerre gyűlölte és félt Mánitól és a tiszta manicheusoktól. Összehoztak egy hitvitát (látszólag) Máninak az udvarban, ahonnan már nem volt menekvése:

vasra verték, és utólérte a belső-vallásosok kegyetlen sorsa: példás kegyetlenséggel végezték ki:

 

  elevenen megnyúzták, sóban meghentergették, majd felnégyelték...

 

  E kegyetlenségre azért volt szükség, nehogy a holttestét kimentsék a követői és mártírként tisztelhessék. Nem csináltak belőle "mártírt" (szentet ;):

  midőn megtudták a tanítványai, hogy Mesterük meghalt így kiáltottak fel:

 

  "Mani khai!" -  "Máni él!"  - igazuk volt.

 

Előzmény: Mirdad (286)
Mirdad Creative Commons License 2009.12.26 0 0 286

 

   Szia, jó nyomon jársz :)

 

  A pálosokról a 254. hsz-ben írtam (és előtte), akik a dél-franciaországi katárok (tiszták) belső-keresztény közösség kiirtása után jelentek meg a Pilisben és a pálosok is, miként a katárok, barlangokban éltek eleinte.

 

  Igen, jól írod, a  perzsa eredetű gnosztikus Máni Világosság vallása is megérne itt egy misét: a Manicheizmus c. topikban írtunk róla sokat. ...

 

 

Előzmény: Törölt nick (284)
kisharsány Creative Commons License 2009.12.25 0 0 285

 

  Nos, Barátom, kapisgálsz, méghozzá jó helyen.

 

  Ez azt is jelenti, hogy sok-sok adat adja gondolataid helyességét. Javasolom Neked is a Bunyevácz könyvet (azt hiszem a Kritikában... írtam ki). Tökéletesen összefoglalja, és levezeti a lényeget, mégha más attitüd mentén is.

 

  A lényeg a lényeg: a kereszténység eredeti elve és tanítása - pontosabban a jézusi elvek és tanítások- a magyarság gondolatrendszere része évezredek óta. Neveződött ez sokképpen - Mani is része volt (írásos emléke van)-de Bunyevácz genealógiája ennél sokkal tágabb környezetet is megvilágít.

 

 Tehát a honfoglaláskori magyarság ambloc pogánysággali dehonesztációja kapitális bűne a római (judeo)katolikus rendszernek. Élénken ellentmond már a korban is a Magyar Korona, I.István apostoliságának kényszerű elismerése, a püspökségek alapíthatásának, a püspökök kinevezési jogának kényszerű elismerése, csakis azért, hogy a népet, a magyarságot az uralkodó a "keresztény(értsd.római ) igába kényszerítse". Mert a cél ez volt. Praktikusak, ügyesek voltak. Ha kellett prédikációval, ha kellett, fizikai kényszerítéssel-méghozzá szószerint: tűzzel-vassal,inkvizícióval.

Előzmény: Törölt nick (284)
Mirdad Creative Commons License 2009.12.25 0 0 283

 

  "Áldott Kerecsenyt!" :) - mondja egy barátom.

 

  KARA-CSONG - KERECSENY Napfiú-ünnep.

Rufella Creative Commons License 2009.12.19 0 0 282
folyt.

"...A Végtelenségben vannak a csillagok, vagyis az égitestek: a Napok és bolygòk...Ezen égitestek léte màr nem végtelen mint az erôé és anyagé, mivel minden égitestnek van kezdete és vége, azaz kialakulàsa, fejlôdése, majd széthullàsa, ugyanugy tehàt, miként létrejön, fejlôdik, majd meghal és föloszlik minden élôlény is..."

Itt megemliteném, hogy az indiai kozmològia is igy képzelte el a "vilàgok" kialakulàsàt, az idôt "kalpàkban" mérték, s volt kialakulàsi kalpa, fejlôdési kalpa, hanyatlàsi kalpa és széthullàs-kalpa.

"...ôseink igen helyes felfogàsa szerint ugy a Nap mint a Föld: az Öserô és az Ösanyag alkotàsai, gyermekei. Ezért ôseink, bàr tisztàban voltak azzal, hogy a Nap és Föld égitestek, de ezeket költôileg megszemélyesitették, mégpedig a Napot tehàt férfialakkal, a Földet nôalakkal, vagyis Napistenükben és Földistennôjükben....
Mind ami a természeti valosàgnak annyiban meg is felel, hogy Földünkön minden élet tényleg a Nap àltal megtermékenyitett föld anyagàbòl jön létre..."

(A fr. nyelvben is a Nap himnemû ( le Soleil) a Föld pedig nônemû (la Terre)).

"...Ösvallàsunknak azonban ezen kivül erkölcsi alapjai, tanitàsai is voltak...legfôbb erkölcsi alapja a lelkiismeret kultusza volt [làssad a Lelkiismeret aranytükre ), és ezen kivül még azon fölfogàs is, hogy a Természet örök Törvénye, vagyis megszemélyesitve az örök Nagy isten, mindent absolute igazsàgosan jutalmaz és büntet is..."

Megjegyzem, hogy ez ràillik a "karma" fogalmàra, amikor minden tettnek olyan visszahatàsai vannak (jutalmazàs vagy büntetés), amilyen a tett maga.
Ki mint vet, ugy arat.
Előzmény: Rufella (281)
Rufella Creative Commons License 2009.12.19 0 0 281
Megigértem egy rövid összefoglalòt Magyar Adorjàn ösvallàs-felfogàsàbòl.

"Öseink vallàsa az is volt, amit ma természetvallàsnak szoktak nevezni, vagyis a Természet megfigyelésén, ismeretén alapult,...
Öseink, mivel ôk a Napot az emberiség atyjàul tisztelték, tehàt miként a gyermek is szeretettel tiszteli s ha kell ..valamire szépen kérheti is, ugy tehàt ôk is néha kérhették Napisten pàrtfogàsàt, bàr sosem feledték teljesen, hogy ily kérelmük is csak jélképes...Àm kezdetleges, vagy eldurvult szellemû emberek azt képtelenek megérteni, hogy mi a jelkép, vagy jelképezés...
Öseink szerint minden létezô kezdete, eleje az Èg, vagyis az emberi ésszel föl nem foghatò, meg nem érthetô Mindenség,...E végtelenség pedig ugy terjedelemben mint idôben is végtelen. E végtelen és hatàrtalan Mindenségben van örök idôtôl fogva és végtelen mennyiségben az Erô (energia) és az Anyag (materia). Az erônek nincsen teste, ez anyagtalan, de azért létezik, hatni képes és azonos a mozgàssal. Viszont az anyagnak van teste, kézzelfoghatoan létezik, de mozdulatlan, és ha erô meg nem inditja, sem meg nem mozdul, sem hatni nem képes. Az erônek az anyagra valo hatàsa hozza létre a mozgàst, vagyis az Èletet. Az élet tehàt kettejük terméke: gyermeke. Ugy az erô, mint az anyag örökkévalo, örök idôtôl fogva megvolt és ennélfogva örök idôkig meglesz, vagyis végtelen. Az élôlények azonban végesek, mert van kezdetük, tehàt végük is kell legyen. Viszont maga az Èlet is végtelen, mivel az erô az anyagra mindig hat és ezért az élet véges égitestbôl véges égitestbe és véges élôlénybôl véges élôlénybe ugyan, de szakadatlan folytatodik....Az erô és anyag fogalma, vagyis a Himség és Nôiség képezte ôseink természetvallàsàban az elsô kettôsséget (dualizmus) ami késôbb létrehozta a nôelvûséget és a himelvûséget,...
A végletbemenés eredménye lett azutàn az Egység elve is, amely tehàt tagadja a kettôsséget...E felfogàs folyomànyaként ezen Egységnek eleintén csak költôi megszemélyesitésitésébôl, majd a szellemi hanyatlàsban tényleges létezônek képzelt személyes istenségben valo hitbôl alakult aztàn ki némely népnél, mint példàul a zsidoknàl is az egyistenhit...
Csakhogy mind e dolgok fölött a mi ôseink szabadon és vakhitet, gyûlölködést nem ismerôen vitatkozhattak...
A himség és nôiség kettôssége volt tehàt ôsvallàsunkban a régibb, de ezutàn következett, fejlôdött ki a Jò és Rossz kettôssége...A bibliai hitregében is...szintén elôször jelenik meg a Férfi és a Nô (Adàm és Eva) s csak azutàn a Jò és a Rossz (Abel és Kain).."
Előzmény: Rufella (261)
Rufella Creative Commons License 2009.12.19 0 0 280
Karàcsony=Napfordulò
Szàmomra a Napisten ujjàszületésének az ünnepe (hagyomànyôrzésbôl) és a szereteté, csalàdé àltalànossàgban. (Jézus màr régòta nincs benne)
Előzmény: abani (279)
abani Creative Commons License 2009.12.19 0 0 279
Mivel jön a Karácsony, úgy gondolom nem ártana megismerni e szó jelentését.

Az ókori Közép-Ázsia ország-nevei „–ana” végződésének jelentése tehát megegyezett az „-istan” országnév-végződés jelentésével. Ez pedig azt jelenti, hogy Kurszán nevének ókori, közép-ázsiai alakja Koros-ana lehetett, jelentése pedig: Koros-Isten, illetve Koros-Anya. Nyomozásunk figyelemre méltó melléktermékeként a december végi természet-felélesztő szertartások is bejöttek a képbe. Úgy tűnik, kikerülhetetlen a következtetés: Ana, Anu Természet Anya, Boldogasszony ősi neve, és Természet Anya Európában és Közép-Ázsiában egyetemesen elterjedt legnagyobb ünnepe éppen karácsony időszakára, december végére esik.Ez pedig azt jelenti, hogy Kurszán-Koraszán régebbi Korosan nevében az „an” végződés Természet Anyára utal. Ebben az összefüggésben „An” tehát annyi mint „Anya”. Karácsony szavunk régebbi alakjának, Korosana-nak első szava, a „Koros” pedig „Nap” jelentésű, ahogy fentebb kimutattuk. A magyar nyelvben a „Koros” szó szorosan összefügg a Nap kör-alakjával, korong-alakjával; a Nap valóban körös, mert kör-alakú égitest. Karácsony szavunk mindkét szavának megfejtettük eredeti jelentését. Így jutunk el Karácsony szavunk eredeti értelmének megerősítéséhez: Korosana eredeti jelentése Nap-Anya, Kör-Anya, Körös-Anya. Ebben a szóösszetételben az „Anya” szó nem magára a Napra, hanem az egész Világegyetemre, Ana-ra, Természet Anyára vonatkozik. Karácsony szavunk Nap-Anya ősjelentése tehát kettősséget rejt magában: a Mindenséget, amelyik számunkra elsősorban a Napban nyilvánul meg. És ha ebben a kettősségben az Anya a Nap anyja is, akkor a Nap ebben Természet Anya kisgyermeke kell legyen. Valóban: Boldogasszony ábrázolásainkban Boldogasszony baljában, a szíve fölött tartja kisgyermekét, a Napot (ábra: Boldogasszony karján Napistennel). Boldogasszony karján kisgyermekével tehát Anyát a Nappal együtt ábrázolja, vagyis éppen azt az egységet kettősséget, ami „karácsony” szavunk ősjelentésében is együtt jelenik meg: a Világegyetem és a Nap, a Kozmosz és az Élet egységét.

Forrás és a teljes cikk: http://tanulas.network.hu/blog/tanulas_klub_hirei/karacsony-nevenek-eredete-nagyon-regi-szo-jelentese-termeszetanya-szaraz-hosszu-de-erdemes-elolvasni
Nicsinyo Creative Commons License 2009.12.17 0 0 278
Erdekesnek làtszik, de sajnos nem vagyok könyvesbolt-közelben...(külföldrôl rendelni meg mennyibe kerülne ez nekem?)
Előzmény: Mirdad (275)
kisharsány Creative Commons License 2009.12.16 0 0 277

 

   A Szent Grál üzenete

 

   ...az alcím érdekesebb: Az eltitkolt magyar vonatkozások

 

   ...ésha  a Grál ügyben nem megkerülhetetlen is, az alcím témájában, megkerülhetetlen !!!!!!!!!!!!!

 

     

Előzmény: Mirdad (275)
kisharsány Creative Commons License 2009.12.16 0 0 276

 

 

 Előkeresem,hol olvastam.

Előzmény: bagatur1 (272)
Mirdad Creative Commons License 2009.12.16 0 0 275

 

  Bunyevácz Zsuzsa Grál-könyvéhez a könyvesboltokban lehet hozzáférni :)

 

  A Szent Grál üzenete

 

  http://www.magyarmenedek.com/products/1325/A_Szent_Gral_uzenete_-_Bunyevacz_Zsuzsa.htm

 

  (Nem megkerülhetetlen a Grál-témában a könyv, de érdekes.)

Előzmény: Nicsinyo (274)
Nicsinyo Creative Commons License 2009.12.15 0 0 274
S ehhez hol lehet hozzàférni, kedves Kisharsàny? (Bonyevàcz...)
Előzmény: kisharsány (271)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!