Keresés

Részletes keresés

dr.f.p. Creative Commons License 2009.07.25 0 0 8085
ez a tanulmány furcsállja a csillagneveket:

Some star names in [3] can be explained (maybe Antares is Vereni because it is red, i.e. veresi?), and some cannot yet. But I am disturbed by 4 names: "Aldebaran"="Aldebaran", "Altair"="Athair", "Bethelgeuse"="Betelgeuse" and "Fomalhaut"="Fomalhaut". Kulturwörte? Whence and in what way?

The name Aldebaran comes from the Arabic (الدبران al-dabarān) meaning "the follower" and refers to the way the star follows the Pleiades star cluster in its nightly journey across the sky. In Persia it was known as Sadvis and Kugard.[7] The Romans called it Palilicium, and it is known as 畢宿五 (Bìxiùwŭ, the Fifth Star of the Net) in Chinese. Aldebaran is identified as the lunar mansion Rohini in Hindu astronomy and as one of the twenty-seven daughters of Daksha and the wife of the god Chandra.

The name Altair has been used since medieval times. It is an abbreviation of the Arabic phrase النسر الطائر, an-nasr aţ-ţā’ir (English: The flying eagle). This name was applied by the Arabs to the asterism of α, β, and γ Aquilae and probably goes back to the ancient Babylonians and Sumerians, who called α Aquilae the eagle star.[16] The spelling Atair has also been used.

The name is a corruption of the Arabic يد الجوزاء yad al-jawzā ("hand of the central one"). The Arabs had earlier called Gemini Jauza ("the central one") but later switched this name to Orion instead. European mistransliteration into Latin during the Middle Ages led to the first character y (ﻴ, with two dots underneath) being misread as a b (ﺒ, with only one dot underneath). Thus throughout the Renaissance the star's name was written as Bait al-Jauza ("house of the central one") and thought to mean "armpit of the central one" in Arabic. This led to the modern rendering as Betelgeuse (although a true translation of "armpit" would be ابط, transliterated as Ibţ,[8] hence in 1899 Richard Hinckley Allen mistakenly gave the origin as Ibţ al Jauzah).[9] In German, the star's name was corrupted even further: it is called Beteigeuze, because the letter l in the romanised name was mistaken for the letter i.

Fomalhaut has had various names ascribed to it through time. One such name in common use is the Lonely Star of Autumn, because it is the only first-magnitude star in the autumn sky of mid-northern latitudes. It has been recognized by many cultures of the northern hemisphere, including the Arabs, Persians and Chinese. Archaeological evidence links it to rituals dating back to about 2500 BC. It is one of the Persians' four "royal stars".
* The name Fom al-Haut comes from scientific Arabic فم الحوت fam al-ħūt (al-janūbī) "the mouth of the (southern) fish/whale"
Előzmény: dr.f.p. (8081)
abani Creative Commons License 2009.07.25 0 0 8084
Sajnos ez igaz, de van valami támpont.
Előzmény: dr.f.p. (8083)
dr.f.p. Creative Commons License 2009.07.25 0 0 8083
Kösz a pdf-et

Sajnos túl rövidek a felitok ahhoz, hogybármi kiolvasható legyen belőlük.
Előzmény: abani (8082)
abani Creative Commons License 2009.07.25 0 0 8082
Én úgy gondolom. Árpád korabeli.

Link: http://magyarnyelv.c3.hu/07-3/BA-KL.pdf
Előzmény: dr.f.p. (8080)
dr.f.p. Creative Commons License 2009.07.25 0 0 8081
Úgy néz ki csak a kitaláltkozepkoros oldalon van meg.
Efgy elemzés, ami azért érdekes:

http://www.rmki.kfki.hu/~lukacs/DETREHUN.htm
Előzmény: abani (8078)
dr.f.p. Creative Commons License 2009.07.25 0 0 8080
Mit lehet erről tudni- mikor készülhetett?

Nekem inkább a "hun-avar" rovásokra emlékeztet, mintsem 15 századi székely lenne.
Előzmény: abani (8079)
abani Creative Commons License 2009.07.25 0 0 8079
A szertő tetői rovásírás a mai napig nincs megfejtve.


abani Creative Commons License 2009.07.24 0 0 8078
Üdv!
Ezt sajnos nem tudom megmondani. Én is kerestem.
Előzmény: dr.f.p. (8077)
dr.f.p. Creative Commons License 2009.07.24 0 0 8077
Üdv!

De kiadták már valahol?
Előzmény: abani (8076)
abani Creative Commons License 2009.07.24 0 0 8076
Annyit tudok:

idéz: Hoplaho

Az iszfaháni kódex 1860-ban került elő, 3 példányban van meg: Iszfahánban V-VI. századból az eredeti, Jerevánban a szerzetesek lemásolták a VI. században, és van egy IX. századi török fordítása.
Előzmény: dr.f.p. (8075)
dr.f.p. Creative Commons License 2009.07.23 0 0 8075
"A rovásírás cáfolja a finnugor származás és nyelvrokonság elméletét "

Maga a nyelvek kialakulásának családfamodellje hibás.
Már csak ezért sem lehetünk FU eredetűek.
Attól még a magyar és a FU nyelvek között alacsony fokú hasonlóság, ha úgy tetszik nyelvrokonság van.

A rovásírás sok mindent bizonyít (korai írásbeliségünk, szb.), de erre nem ad felvilágosítást.

Juteszembe vannak szkíta emlékek? Kicsit lemaradtam az eseményekkel...mi van az iszfahani kódeXszel?


Előzmény: abani (8072)
abani Creative Commons License 2009.07.12 0 0 8074
OSSERVATORIO LETTERARIO
*** Ferrara e l'Altrove ***
Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese
http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/ - http://www.testvermuzsak.gportal.hu
Előzmény: abani (8073)
abani Creative Commons License 2009.07.12 0 0 8073
Forrai Sándor, Gyenes József, Baráth Tibor, Varga Géza stb. ábécéje. Friedrich
Klára hun-magyar rovásírás szakértő a kárpátmedencei magyar letelepedéssel kapcsolatban Alinei professzor hipotézisét alátámasztón az alábbiakat mondta:
«Ha a magyar rovásírás széles körökben ismert lenne, nem állnának helyt az alábbi történelmi hazugságok: a magyarok finnugor eredete és rokonsága, a magyar ősök sámánhite, a 896-ban megjelölt honfoglalás, az a megállapítás, hogy a magyarok a XI. sz. előtt semmiféle saját írással nem rendelkeztek, s hogy a nyugati hittérítőktől
tanultak meg írni». Varga Géza szerkesztette «Bronzkori magyar írásbeliség» (Írástörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1993.) c. könyvben olvasható, hogy
legutóbb Sándor Klára vette számba a székelymagyar rovásírás eredetét magarázó eddig megjelent írásokat, amelyek közül eleve kirekesztette azokat, amelyek nehezen lennének összeegyeztethetők a ma általában hangoztatott őstörténeti hipotézissel főként a két világháború között napvilágot látott és manapság újra egyre nagyobb számban feltűnő általa dilettánsnak bélyegzett elméleteket (sumer, japán, etruszk stb. kapcsolatokat). Varga Géza ezt azzal magyarázza, «hogy nyilván azért nem, mert a déli kapcsolatokról árulkodó adatokat nem lehet összeegyeztetni az elfogadott (pontosabban: tanított) őstörténeti elképzelésekkel, amelyek szerint a magyarság északról vándorolt dél felé és szinte minden tudását viszonylag későn, másoktól vette át. Ez az alapjaiban elhibázott őstörténeti kép csak a hasonló – kimazsolázott alapokra épülő – dolgozatok segítségével tartható fenn. [...] A székely rovásírás és általában a magyar jel- és jelképhasználat legfontosabb összefüggéseinek tanúvallomását nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tudomásul kell venni, hogy a székely rovásírás kapcsolatai nem az Urál-vidékre, hanem az ókori magaskultúrák világába vezetnek. [...] A déli kapcsolatokat kétkedők alapvetően két ok miatt nem hajlandók vizsgálni sem. Az egyik ok az, hogy egy – a déli magaskultúrákra is kiterjedő – komplex elemzés során az eddig hangoztatott tisztázatlansága, ami persze jórészt az előző tilalmakból fakad. [...]»
«A székely rovásírás eredete» (Írástörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1998.) c. könyvének bevezetőjében – amely 25 éves kutatásainak eredménye – olvashatók az alábbi nagyon is elgondolkoztató megállapításai: «A székely rovásírás keletkezési körülményeinek tisztázása nemzetközi jelentőségű kultúrtörténeti kérdés, amelynek megválasztása elsősorban a magyar tudomány feladata lenne [...]. Adósságunk nem csupán a viszonylagos adathiánynak* [*Nota V.G.:
Az adatok nagy halmazával rendelkezünk, amelyet az eredetkutatók eddig nem vizsgáltak, netán hibás vagy hiányzó elméleti alapvetésük miatt nem tekintettek adatnak.] köszönhető: összefüggésben van azzal is, hogy nincs rovásírás-kutatással foglalkozó állami intézményünk; hogy írástörténészeket nem képezünk s hogy az íráskutatás a gazdagabb országokban sem áll a helyzet magaslatán. I. J. Gelb írástörténész szerint írástudomány nincs, mert az írásemlékek egyszerű
leltározása – a nagy kérdések megkerülése mellett – még nem tudomány. Rovásemlékeink teljes körű rovásírás alkalmazását, amelynek segítségével
talán megoldható az etruszkok eredetének és nyelvének rejtélye.
leírása is várat magára; a székely írás eredetét taglaló elméletek pedig többnyire csak szerzőik óvatosságát, tájékozatlanságát, módszertelenségét és előfeltevését illusztrálják. A nyilvánosság számára is érzékelhető szemléletváltásra** akkor
számíthatunk, amikor a kutatás „meghatározó vonulata” átlép az északi őshazát feltételező őstörténeti prekoncepción. [** Nota V.G.: Az íráshasználat és értékelése mindig is politikai jelentőséggel bírt: Amikor az arab Jutejba Kr. u. 712-ben elfoglalta Horezmet, barbár módon elpusztította a horezmiek – őstörténelmünkről is
tanúskodó – könyvtárait. Mint Al-Bíruni írta: „minden eszközzel üldözte és irtotta mindazokat, akik ismerték a horezmiek irodalmát, akik hagyományaikat őrizték, mindazokat a tudósokat, akik közöttük éltek, úgyhogy minderre homály
borult és nincs biztos tudomásunk arról, ami történelmükből az iszlámnak hozzájuk való megérkezésekor ismeretes volt”. Hasonló szerepet játszott a magyar tudományos életben az 1848-49-es szabadságharcunk leverését követően Hunfalvi
(Hunsdorfer) Pál is, aki szerint „bárdolatlanság és nemzeti érzéstől elvakítottság uralkodott a szittyahun-székely betűk koholmányaival dicsekvő hozzá
nem értők soraiban”. Hunfalvy közé életnagyságú olajképe ma is központi helyen függ, nézetei pedig meghatározóak a Magyar Tudományos Akadémián.]
Fontosnak tartom az Osservatorio Letterario Olvasóit informálni arról a tényről, hogy az etruszk szövegek magyar kulcsban való olvasása – amit a legtöbb nyelvész és etruszkológus támad –nemcsak Alinei professzortól ered, hanem a múlt
és a jelen kor magyar nyelvészeitől és etruszk kutatóitól, egyenesen javasolván az ősi magyar rovásírás alkalmazását, amelynek segítségével talán megoldható az etruszkok eredetének és nyelvének rejtélye.
abani Creative Commons License 2009.07.12 0 0 8072
" A rovásírás a magyarok legrégibb és legértékesebb kincse. Emlékei bizonyítják, hogy legalább 8-9 ezer éve a Kárpát-medence őslakói vagyunk, ősi soron, ősi jogon mienk ez a föld. Különösen fontos ennek hangoztatása most, az erőteljes globalizációs törekvések idején, amikor betereltek min­ket az Európai Unió közös aklába.

· A rovásírás cáfolja a finnugor származás és nyelvrokonság elméletét és bizonyítja szkíta-hun-pártus-avar-magyar folytonosságunkat, mert ezek­nek az őseinknek tárgyi, régészeti emlékein megtalálható.

· Aki a rovásírás történetével foglalkozik, az megismerkedik ősvallá­sunk fennmaradt töredékeivel is. Ezek a töredékek cáfolják azt a hivatalos álláspontot, hogy ősvallásunk szibériai sámán vallás volt. Bizonyítják viszont azt, hogy őseink papjai nem alkoholtól és bolondgombától kábult sámánok, hanem tudós táltosok, akik népünknek szellemi, lelki vezetői, természet­gyógyászai, múltat őrző történészei, diplomatái és művészei voltak.

A rovásírás a magyar nyelvvel együtt fejlődött, ezért minden han­gunkra van benne jel. A 10-11 .században a sokkal fejletlenebb latin betűs írásra kényszerítettek minket, amellyel 13 hangunkat (Ty, Gy, Ny, Ly, J, K, Sz, Zs, Cs, Á, É, Ö, Ü) nem tudtuk lejegyezni, ez írásbeliségünket rendkívü­li módon visszavetette. Holott a köznépi sírokban talált rovásemlékek tanú­sága szerint már szkíta-hun-avar népünk egésze írástudó volt, a juhászgye­rekektől a fejedelmekig; olyan korokban, amikor más népeknek még az uralkodói is írástudatlanok voltak."
Aventinus Creative Commons License 2009.07.07 0 0 8070

"d.) A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívűli szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások."
patriote Creative Commons License 2009.07.06 0 0 8066
A magyar régészek 1939-ig nyolcvanöt nagyobb szkíta temetkezési helyet ismertek fel az országban (155m 108), ami bőséges szkíta népesség létéről tanúskodik. Az egész szkíta világ legkimagaslóbb kincsei
Magyarország területén kerültek elő s ezek között a tápiószentmártoni és zöldhalompusztai két pompás aranyszarvas foglalja el a főhelyet; mindkettő fejedelmi sírból került elő. E leletek arra mutatnak,
a szkíták királyi törzse is Magyarországon szállt meg, vagyis a Kr. e. 6.- 5. század fordulóján ide tevődött át az egész szkíta társadalom kormányzati központja. Nagy tömegük elmúlhatatlan bizonyítéka, hogy magyar nép egy meglehetősen zárt csoportja, a székelyek, megőrizte szkíta származási tudatát, Székely nevét és geometrikus jelekből álló írását. Tehát nem "egynéhány" szkíta érkezett a történelmi Magyarország területére, mint egyes külföldi munkákban olvashatjuk, hanem "sok": a kelet-európai szkíták többsége, az uralkodó törzzsel egyetemben, úgyhogy Kr. e. 500 és Kr. e. 300 között már a szkíták alkották az ország harmadik leghatalmasabb népcsoportját, a Dunántúlon szervezkedő Estiek és az Erdélyi-medencében csoportosuló Keletiek mellett.

René Grousset, az eurázsiai steppevilág történetének francia kutatója terjedelmes munkájában ama nézetének ad kifejezést, hogy az európai szkíták tulajdonképpen csak egy vékony társadalmi réteg lehettek, akik a többséget alkotó, árja fajú cimmerek (Szemurak) felett uralkodtak, akiket még Cimmeriában igáztak le(26)-Grousset észrevételének talán nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani, mint egy odavetett megjegyzésnek, mert ezáltal válik érthetővé az a lényeges mozzanat, hogy a szkíta néven Magyarországra jött népességben a kus emberfajta, vagyis a turániak sötét arcú összetevő eleme csak kis szerepet játszott. Szóval, hogy a szkíta hullám valójában inkább árja jellegű volt, semmint kus. Ezen a módon érthető meg az is, hogy azok a magyarországi folyónevek, amelyek szkíta települési területre esnek, szerkezetükben és szókincsükben cimmeri típusúak, vagyis a Dana-Bor, Tana-Is, Danu-Bis mintájára készültek. Ilyen a Tisza Ti-Bis (Hon Vize) neve, a Tala-Bor, a Bor-Sava és tőlük eredhet az Alföld neve is: Puszta, azaz Fűs-Ta (Pus-Ta). A szkíta lakóövezetben a turániak Kus neve is szerepel, de éppen a mondott ok miatt sokkal kevesebb alkalommal. Ilyen eredetű fontos helynevünk tulajdonképpen csak egy van: Kassa.

Azzal, hogy a cimmer-szkíták betelepedtek Erdélybe és a Nagyalföldre, majd utóbb a Felvidékre és a Dráva-Száva mentére, ők lettek az első turáni nép, amely a korábbi időkben érkezett úri (árja) népelemekkel minden oldalról bensőséges érintkezésbe került. Központi elhelyezkedésük, tömegük, gyors közlekedési eszközeik (ló, szekér) és fegyverük (íj, nyíl) révén a kissé nehézkesen mozgó földműves lakosság fölé kerekedtek és politikai befolyásukat az egész medencében érvényesíteni tudták. Az ország régibb magyar lakosságával létrejött szoros kapcsolataik révén megindult a sokféle magyar nyelvű törzs egy nemzetté való összeolvadása. Ezt a tényt megfigyelték a régészek is, akik szerint: "A szkíták egyáltalán nem irtották ki az őslakosságot, hanem a pusztai népek gazdasági és társadalmi rendjének megfelelően, azokat uralmuk alá vetették és velük előbb-utóbb összeolvadtak, ami természetesen kultúrájuk részbeni megváltozását vonta maga után" ( 170m 137 sk) . A szkíták uralma alatt tehát nemcsak nem fogyott a Duna-medence lakossága, hanem éppen gyarapodott és először bontakozott ki e tájon főbb körvonalaiban a magyarul beszélő törzsek nemzeti egysége és a mindnyájukat összefogó árja-turáni magyar állam képe. (27)

Forrás:http://www.angelfire.com/realm3/hmult/barat/mosbar6.htm
patriote Creative Commons License 2009.07.06 0 0 8065
Kedves Pergynt3,

köszönöm értékelésed.
Előzmény: Törölt nick (8064)
kisharsány Creative Commons License 2009.07.05 0 0 8063

 

 ...végülis csak megkérdezem: az első két bejegyzésed is ilyen mélyenszántó volt?

Előzmény: fekete.özvegy (8062)
fekete.özvegy Creative Commons License 2009.07.05 0 0 8062
Valami vicc ez a topik?
patriote Creative Commons License 2009.07.05 0 0 8061
Az eltűnt (?) HUN nyelv élő emlékei

http://209.85.129.132/search?q=cache:kDjVrnQf4cgJ:gyopar.blog.hu/2009/05/30/az_eltunt_hun_nyelv_elo_emlekei+%C3%B6rm%C3%A9ny+kodex+dr.Detr%C3%A9+kodex+2009&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
patriote Creative Commons License 2009.07.05 0 0 8060
A legmegszállottabb dogmatikusok sem tudtak azonban mit kezdeni Bihari Gábor fényes bizonyításával, miszerint a Nagy piramisokat nem egyszerre, hanem különböző korokban építették, az egyes fáraókat esetleg „restaurátoroknak” lehet tekinteni, ám messze nem építőknek. Bihari Gábor igazolta, hogy a Királynő-kamra volt egykor a piramis csúcsán, maga a piramis lépcsőzetesnek épült (eredetileg tehát „peremes”-nek), és az alapjait nagyjából 100.000 (!) éve fektették le.
Az egyiptomi civilizáció rendkívüli ősiségére egyébként az egyiptomi királylisták is utalnak, ugyanúgy több százezer évnyi beláthatatlan régmúltba visznek bennünket vissza ahogy a sumérok megfelelő listái. A két lista ráadásul sok tekintetben egyezést mutat.
A gízai piramisok „ura”, Zahi Hawass mindenfajta más véleményt és vélemény-nyilvánítót legyaláz, mely az övétől eltér, és azon régészek számára még az országba lépést is megtagadtatja, akik eltérnek a hivatalos „dogmától”, mint pl. a „szellőzőjáratok” végén a rejtett kamrákat felfedező német professzortól, Gantenbrinktől. Neki (sem) engedte meg, hogy a „szellőzőaknából” kihozza az ott talált fadarabot, és kormeghatározást végezzen rajta. Az egyiptomi piramisokat minden áron az egyiptomiak alkotásának kell betudni…., Ami önmagában még nem lenne gond, de akkor meg kellene említeni az egyiptomiak őseit is, akik bizonyítottan kaukázusi népek voltak, és az ősi egyiptomiak nyelvét, ami magyar.


5. ábra. az egyiptomi "szárnyas napkorong"

Mind a nép nevére, mind a nyelvére utal a "szárnyas napkorong". A szárny, mint "befejezetlen madár", MAD hangértékkel bír, míg a napkorong Rá, vagy Ré azaz az Úr. Összeolvasva: MAD-ÚR, azaz MAD-AR! A "szárnyas napkorongról" pedig egyértelműen tudjuk, a sumérok is előszeretettel alkalmazták. Mivel pedig a sumér nyelv is lényegében azonos a magyarral, annak tulajdonképpen nyelvjárásának tekinthető, a nyelv, a kultúra és természetesen a nép útja ily módon - is - lekövethető.6. ábra. Osir sírjának mélybenyúló aknájának és magának a sírnak röntgenrajza. Figyeljük meg az egyes szinteken szerteágazó járatrendszerek kiindulópontját, valamint azt, hogy a sír körül víz található. (Emlékezzünk Atilla „Föld alá víz alá” temetésére, ahol hasonló szisztémát követhettek, és a hármas koporsóra is!) Ez az ábra az 1914-es feltárások alapján készült. 1995-ben aztán a sírhelyet a középső szintig elárasztották vízzel.

A piramisok építésének célja a következő, a megválaszolandó kérdések sorában. Itt is a legváltozatosabb elképzelések születtek. Kezdve a magtárolóktól, a napórán át a fáraósírokig. A hivatalos tudományt egyáltalán nem zavarja az a cseppet sem mellékes körülmény, miszerint a piramisban fáraót soha nem találtak, mert hogy a Királyok völgyébe temették őket.
Graham Hancock és Robert Bauval megsejtett valamit, amikor az „Orion övét” vélte felfedezni a három nagy piramis elhelyezkedésében. A hasonlóság azonban még nem magyarázza a célt magát. Akkor hát miért éppen az Orion?
Nos, a kérdések megválaszolásához minden esetre a kutatónak először is magyarul kell tudni. Nekünk ez szerencsére megadatott, így minden lehetőségünk megvan a helyes válaszadásra is.
Dr. Baráth Tibor professzor az 1950-es években igazolta, az egyiptomi hieroglifák magyarul olvashatók. Borbola János ezen a nyomon elindulva már több egyiptomi kódexet fejtett meg, olvasott el (mai) magyarul. Varga Csaba pedig az egyiptomi démotikus és az ősi szkíta-székely-magyar ábécé azonosságát bizonyította. Ha pedig két ábécé teljes mértékben azonos, akkor azonos a nyelv is, mely használja!

Olvassuk, együtt, magyarul!
Ismerkedjünk meg a témánk szempontjából fontos nevek helyes hangzósításával!
Vegyük az ősöket:
ORION = ÚRI HON
OSIR (Egyiptom Főistene) = ŐS ÚR - (szimbóluma a Nap –, a Napatya, Rá vagy Ré)
ISIS (eredetileg ISA/?/ - Osir felesége) = ŐS ŐS (Mindenek Őse) – (Azonos a Földanyával -, csillaga a Vénusz, illetőleg a Szíriusz)
HORUS (Osir és Isis fia) = HOR (magas, kiemelkedő) ŐS – (Azonos a Holddal/?/)
Most nézzük a gízai piramisok neveit:
KHUFU = ÉG(I) FŐ
KHEFREN = ÉG(I) FŐ ÚR NŐ
MENKAURE = MÉN (férfi, aki az) ÉG URA
Nézzük Egyiptom nevét!
EGIPTA = ÉG(I) APA FÖLD(je) - igazából levezethető a KHUFU névből is, hiszen K = G, F = P (Az egyiptomiak a legősibb szövegeikben még csak a zöngétlen mássalhangzókat jelölték.), Vagyis GHU - PU = ÉG(i) APA (APU). a TA = TA(laj) azaz föld. Egyiptom nevére vonatkozóan a "Piramisok földje" tökéletes és kifejező! De mindez csak magyarul érthető meg. Merthogy, magyarul van.
Az elnevezés teljesen konzekvens a közeli országok nevével SIRIA = ŐS - ÚR - IA (ŐS ÚR FÖLDJE), JORDANIA = JÓ - ÚR - HONA, IRAK = ÚR - ÉG(I), azaz ÉG(I) ÚR, IRÁN = ÚR - HON, SUMERIA (= SZEMURIA - SZEM = MAG) = MAGARIA = MAG(asságos) ÚR FÖLDJE, stb.

Mit rejt a föld mélye?
Leírások, mondák és „mítoszok” szólnak a piramisokban lévő „titkos” kamrákról, a beléjük rejtett „titkos” iratokról, melyek az emberiség igaz történetét tartalmazzák. Khufu nagy piramisában számos kamrát találtak, és még számos létét titkolják…, Khefren piramisában egyetlen kamrát sem, Menkauréban úgyszintén. A nagy piramisok alatt is leltek rejtélyes üregeket, de ezek feltárásával sem jutottak semmivel előbbre.1914-ben (miként arról az Illustrated London News 1914. május 30-i száma beszámolt), nagyjából félúton a Nagy Piramis és a Szfinx között sikerült felfedezni egy mélybe nyúló, szerteágazó kürtőt. Legmélyén egy barlangszerű kialakításban magára Osir sírjára is rábukkantak. A felfedezésről mélyen hallgattak egész 1995-ig amikor Zahi Hawass egyik tévés interjújában elszólta magát, miközben Graham Hancock könyve kapcsán kérdezgették. Akkoriban a Fox tévé be is mutathatott néhány felvételt. Hawass állítása szerint semmi különöset nem találtak ott…. Hogy, hogy nem, ezóta a teljes kamrarendszert elöntötte a talajvíz…
Teljesen logikus, hogy a legnagyobb piramis alatt Egyiptom Ősura, azaz Osir nyugszik. Azt is tudjuk, a Gizai Platót keresztül-kasul behálózzák a mesterséges és természetes földalatti járatok. Mindezt azokból a beszámolókból ismerjük, amikor még mindezekről írni is lehetett. Ha pedig a Nagy Piramis alatt a legnagyobb ős nyugszik, akkor rögvest magyarázatot találhatunk a teljes gizai piramis-együttes építésének céljára és eredetére. Khefren és Menkaure piramisa ugyanis pontosan ugyanilyen rejtélyes módon, több rétegben épült, alattuk egymással (is) összeköttetésben lévő, titkos kamra- és járatrendszer. A járatok és kamrák hihetetlenül bonyolult, sok-sok emelet mélységbe lenyúló rendszere több száz hektáron terül el. A törökországi földalatti városokkal ellentétben (a legismertebb közülük Derinkuyu), ezekben bizonyára sohasem laktak. Egyfajta Szent város lehetett, az „Istenek” földi nyughelye. A föléjük emelt piramisok egyrészt jelölésként, másként védelemként is szolgáltak.
Ha a dolog így áll, akkor a Khefren piramis alatt Isisnek kell nyugodnia, a Menkauré piramis alatt pedig Hórusznak. Azaz a piramisépítők az ősöknek, a „Szentháromságnak” emeltek emléket, miközben sírjukat egy-egy piramissal jelölték, „nagyságuknak” megfelelően. Akkor miért is éppen az Orion övét jelképezi a piramisok elhelyezkedése? Erre már a kérdésben is ott a válasz. Orion = URI HON, vagyis éppenséggel azt a csillagképet „építették fel” piramisokból a Földön, ahonnan az alattuk nyugvó ősök érkeztek!
Ez a fajta szentháromság-felfogás tökéletesen azonos a sumér szentháromság-felfogással, vagyis a még annál is sokkal ősibb magyar ősvallással. Ezért kell tehát hallgatni az alkotás céljáról, az alkotás mibenlétéről és az alkotók kilétéről….
Pontosan ugyanezt a hármas piramisrendszert találjuk meg a kínai földpiramisok esetében, a boszniai, legalább 17.000 éves hármas piramisnál, és a Teotihuacanban is. Az ottani piramisok kb. 10.000 évesek. Az elrendezés azonban é eltér. Emellett valamennyi helyszínen hatalmas alagútrendszer is fellelhető.
Magyarországon, a Pilisben is megvoltak (megvannak?) a magunk piramisai is. Vajon valaha feltárhatók lesznek?
Tanulságként összefoglalhatjuk: amíg egy, a világűrből érkezett „isten” csak a helyi népek „legendáiban” él, addig nincs nagy baj, még akkor sem, ha netán ennek a legendának megtalálják a sírját (ugyanis maga Hérodotosz is megemlíti létezését), hiszen rá lehet fogni, „szimbolikus” sír. A gondok akkor kezdődnek, amikor kiderül, ennek a „Földre szállt istennek” a sírja esetleg százezer éves, azt pedig, hogy a sírjára magyarul van felírva a megjelölés, az már több mint kínos. Árasszuk hát el gyorsan vízzel, míg még nem késő, és netán kiderül a történelmi igazság…
patriote Creative Commons License 2009.07.05 0 0 8059
A három fő piramis egyenlő oldalú háromszöget alkot
A három fő piramis a Boszniai Piramisok Völgyében egyenlő oldalú háromszöget alkot. A Visoko megyei Kadastra Hivatal végezte ez ügyben a perdöntő méréseket, nagypontosságú GPS technikát alkalmazva megállapították, hogy a piramisok csúcsai tökéletesen 60 fokos szöget zárnak be egymáshoz képest, a távolság pedig a piramis-csúcsok között pontosan azonos, majdnem kereken 2200 méter.

Domborzati térkép (1:24.000) a három legfontosabb helyszínnel (a Boszniai Nap Piramis, a Boszniai Hold Piramis és a Boszniai Sárkány Piramis) ezek a völgy felett pontosan egyenlő oldalú háromszöget alkotnak.

Ősi feliratokat találtak az alagutakban a homokkő tömbökön.

kedves finnugorászok:
Hogyan is történik ez a kiválás az ural mentén?

kisharsány Creative Commons License 2009.07.04 0 0 8057

 

 - : )))) azaz tetszik, frappáns

Előzmény: Törölt nick (8054)
Tiszteletes úr Creative Commons License 2009.07.04 0 0 8055
A fantázia alapján a Gellérthegyből is piramist lehet csinálni. Ráadásul abban is vannak vájatok s nem kell olyan drága utazást sem fizetni.

Mi lenne, ha a tényekből indulnánk ki és a tudományos igényű bizonyításra alapoznánk?

Ez nagyon meglepő?
Előzmény: Törölt nick (8054)
Törölt nick Creative Commons License 2009.07.04 0 0 8054

Nekem az a gyanúm, hogy a régiek ott Visokoban nagyon leleményes emberek voltak piramis ügyben.

A valamikori hegy körül lakók ugyanúgy láttak benne piramist az érdekes kúp alakú hegyben, mint ahogy azt mostani bosnyákunk is látja!

Elhatározták, hogy még nyílvánvalóbbá teszik a piramis formát.

A csúszos hegyi oldalakat kikövezték, ahol nem egészen passzolt a természetes hegy hegykúp oldala arról elhordtak földet, közben persze kólapokkal tették járhatóvá a hegyoldalakat.

Hosszú évek alakítgató munkája sorám ténylegesen egy szabályosnak mondhaó kúpot alakítottak ki.

Közben itt-ott alagutat, barlangokat vájtak a hegyoldalba.

Így azután megszületett a véleményem szerint kétharmad természetes és egyharmad mesterséges hegypiramis, amelyet viszont az évezredek alatt benőtt a növényzet az időközben rárakodó humuszos talajon.

Nos a fantázia, a képzelet és az időutazás segítségével talán közelebb kerülhetünk a titok megfejtéséhez, mint a beszűkült tudományos ,"a fától nem látjuk az erdőt "

vizsgálódással!:-)

Előzmény: Tiszteletes úr (8052)
Tiszteletes úr Creative Commons License 2009.07.04 0 0 8053
Tiszteletes úr Creative Commons License 2009.07.04 0 0 8052
Kedves Kisharsány!

Nem világos a számomra, hogy neked mi bajod a piramisról írt cikkeimmel?

Elég érthetően leírtam az érveimet (amelyekhez hozzá sem szóltál), azok magukért beszélnek, nem kell őket ismételgetnem.

A lényeg az, hogy ez egy természetes hegy. Ha valaki ezt piramisnak mondja, akkor téved.

A hegyben van egy barlang, vagy bánya. Ez lehet természetes és mesterséges járat is, amiben lehetnek ember által faragott kövek, rakott falak és írásemlékek is. Ezek vizsgálandók és nagyon helyes, ha vizsgálják.

A tudományban azonban szokás a kritika. Ha valaki téved, fantáziál, vagy hazudik, azt mások ki szokták javítani. Ezt teszem én is.

Hogy ki mennyit költ a piramis feltárására és ezen mennyit keres, vagy bukik, az engem nem érdekel. Joga van mindegyikhez, a döntés is, meg az eredmény is az övé. A nagy befektetés azonban nem bizonyítja a hegy piramisságát.

A székely rovásírást és általában az írást, az őstörténetet érintő kérdésekben elmondhatom a véleményemet én is. Erre - úgy tűnik - szükség is van, mert a sajtóban olyan szakértők nyilatkoznak, akik nem tudnak megkülönböztetni egymástól természetes hegyet és piramist, betűt és jelet, s nem képesek leírni rovásbetűkkel a saját nevüket.

Neked is jogod van zavaros válaszokat írni a kritikámra. Ez egy szabad világ, azt írsz erre a fórumra, amit csak akarsz.

De nem lenne jobb, ha értelme is lenne a soraidnak?
Előzmény: kisharsány (8050)
kisharsány Creative Commons License 2009.07.03 0 0 8050

 

  Minden eddigi tiszteletem fenntartása mellett:

 

  Kedves Tiszteletes úr ! Ha tetszik-ha nem az itten olvasott, valamint a témában olvasott szövegek alapján egyértelműen, és követhetően az alábbit látom:

 

   A cikkek recenzálása egyértelműen és követhetően visszaidézi a mai "tudományosság" jelrendszerét: nyafog, nyafog és nyafog... Ne hidd, hogy nem értem a "szakértői" véleményedet. Igen, értem. De nem értem azt, hogy az "ottan" látott, értett, és közvetített dolgokat miért lehet és kell "itten" kifogásolni elméleti valós, vagy látszatérvekkel.

 Miért gondoljátok/gondolod, hogy a valósan közvetíített jelenségeket "lehet így...meg lehet úgy" gondolatmenettel korrektül eliminálni lehetséges/korrekt? Komolyan gondolod/gondoljátok, hogy egy ember a megszerzett pénzéből 100/1000/10000/100000 dollárokat beleöl egy fantazmagóriába, hogy majdan mások turizmusüzletet csináljanak?

 

 A filmen látottakra nem reagáltál. Valami oka volt ? Pedig én arra kértem véleményt, nem egy elméleti attitüdre,nem egy ellenhipotézisre.

 

 Erős a gyanúm, hogy Neked a Szakács/Friedrich problémád, és nem piramisproblémád van. De ekkor miért nem arra hegyezed ki a dolgot? Szemémesség? "Tudományosságos" álszentség?  A mellébeszélés nem "alternatív" erény.

 

 egy csak magyarságérdeket néző ember: kisharsány

Előzmény: Tiszteletes úr (8046)
Tiszteletes úr Creative Commons License 2009.07.03 0 0 8049
Ez az, ami nem elég, de amihez az akadémikus is ért, meg a Sanyi bácsi is értett.

Azonban Sanyi bácsi - az akadémikusokkal többségével ellentétben (tisztelet a kivételnek) - derék, nyitott elme volt, vele meg lehetett beszélni minden új elméleti kérdést.

Sajnos, a látása elvesztése miatt a példákat nem lehetett neki bemutatni és ez megakadályozta a munkában.
Előzmény: abani (8041)
Tiszteletes úr Creative Commons License 2009.07.03 0 0 8048
Nem.
Előzmény: Törölt nick (8040)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!