Keresés

Részletes keresés

Klaus Matefi Creative Commons License 2006.01.19 0 0 271
------Azt hiszem, hogy elég nagy felfedezés kellett az legyen 1114-ben, hogy Ábrahám óta a 8. olyan kozmikus keresztet felfedezték, amihez a "végidökre" a zsidó Messiás születését utalták!

-1810.02.23. 16:18 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,8°Vízöntö ; -Uránusz oppozíció:19,3°Oroszlán ; -Mars quadrat:24,3°Bika ; -Szaturnusz oppozíció:28,1°Skorpió
-A bibliai legenda szerint mikor "Ábrahám saját fiát Izsákot akarta égö áldozatként" "Istennek" "feláldozni", az éppen akkor kialakult kozmikus kereszt (azonos a Sínai Hegyen Mózes által észlelt kereszttel! ) "szellemének sugallatára" megváltoztatta a tervét!

-1335.10.15. 23:49 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:11,2°Mérleg ; -Uránusz oppozíció:17,7°Kos ; -Mars quadrat:10,8°Rák ; -Szaturnusz oppozíció:13,4°Bak
(részleges-partiell Napfogyatkozás!)
-Az Ó-Szövetség Istenétöl a Sínai Hegyen Mózes által átvett Tízparancsolat ( Israel számára ) idöpontja, egybeesik Tut Ankh Amun ("élö képe Amun-nak"-Amon, Aamon, Amaun, Ammon, Imen, Amen) fáraó születési idöpontjával!
Tut Ankh Amun (* -1335.10.15., + -1316 )

-927.09.06. 05:23 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:4,1°Szüz; -Uránusz oppozíció:3,9°Hal; -Mars quadrat:5,8°Iker; -Szaturnusz oppozíció:27,5°Skorpió
1Kir 11.11
"Ezért az Úr így szólt Salamonhoz: "Mivel így áll veled a dolog, hogy nem tartottad meg szövetségemet és a törvényeket, amelyeket szabtam, elveszem tőled a királyságot és szolgádnak adom"
Salomon királyhoz egy akkor kialakult kozmikus keresztböl "szólt" YHVH szelleme! Most, hogy Salomon elhagyta atyái "Istenét", újra megjelent, ugyan olyan formában mint régen, de most szövetségkötés helyett büntetést hozott a birodalomra!

-723.02.06. 07:13 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:10,7°Vízöntö; -Uránusz oppozíció:10°Oroszlán; -Mars quadrat:11,2°Bika; -Szaturnusz oppozíció:12,2°Skorpió
-IV. Szalmanasszar asszir király elfoglalta -723-ban Szamariát, majd -722-ben Sargon végleg elpusztította (asszír fogság).

-450.05.18. 04:56 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:20,3°Bika; -Uránusz oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:13,5°Oroszlán; -Szaturnusz oppozíció:18,7°Vízöntö; (-Neptunusz konjunkció:18,7°Vízöntö
A Purim ünnep kozmikus eredete!

364.01.20. 21:25 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:1,3°Vízöntö; -Uránuz oppozíció:29,6°Rák; -Mars quadrat:25,4°Kos; -Szaturnusz oppozíció:25,9°Mérleg
-Nem véletlenül javasolta Juliánus császár 361 körül a zsidó vallási vezetésnek, hogy térjenek
vissza Jeruzsálembe és építsék fel a Templomot újra!
-A laodiceai zsinat egyik határozata megszüntetni a szombat-ünneplés gyakorlatát és ehelyett a vasárnap-ünneplésre változtatja!

639.05.08. 21:01 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,6°Bika; -Uránusz oppozíció:20,3°Skorpió; -Mars quadrat:22,9°Oroszlán; -Szaturnusz oppozíció:22°Vízöntö
-A mohammedánok elfoglalják 638-ban Jeruzsálemet!
-638 óta találkoznak a zsidók imádkozni a Siratófalnál, panaszkodni a Templom elvesztése miatt!
-Az iszlám naptár 638-ban lett a második Kalifa Umar Ibn al-Chattab által bevezetve.!

910.08.07. 23:13 UT +2.00 Jeuzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,1° Oroszlán; -Uránusz oppozíció:12,7° Vízöntö; -Mars quadrat:10,3° Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:13,5° Bika
(Annular Napfogyatkozás!)
A Cluny kolostor alapításának és a reformmozgalom okának "égi" forrása!

1114.12.29. 02:38 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:13,9° Bak; -Uránusz oppozíció:15,5° Rák; -Mars quadrat:10,1°Mérleg; -Szaturnusz oppozíció:10,9°Kos
-A templomosok által felfedezett valódi keresztje Jézusnak!
-Az 1114-ben Esztergomban üllésezö szinódus megtiltja a zsidóknak a földmüvelést. Ettöl kezdve kizárólag kereskedésre, kölcsönügyletekre specializálódnak.

1453.01.10. 01:53 UT +1.00 Straßburg
Nap-Hold konjunkció:29,1° Bak; -Uránusz oppozíció:28,5° Rák; -Mars quadrat:3,1°Bika; -Szaturnusz oppozíció:0,5°Skorpió
-Rosslyn Kápolna építésének motivációja!
-Ausztria föhercegség lesz.
-Machu Picchu építése Viracocha (a Teremtö Isten) tiszteletére!
-A törökök elfoglalják Konstantinápolyt, ez a Kelet-Római Birodalom bukását jelentette!
-A Torinói Lepel a Savoyai herceg tulajdonába megy át!
-Vége a Százéves Háborúnak!
-Johann Valentin Andreae: Chymischen Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459
1459 = "Christiani Rosencreutzot egy király 1459-ben lakodalomra hív a kastélyába, és ott megismerkedik a mágikus tudományokkal! (=1453!!!)

1726.05.02. 01:49 UT
Nap-Hold konjunkció:11,3° Bika ; -Uránusz oppozíció:11,2°Skorpió ; -Mars quadrat:10,8°Oroszlán ; -Szaturnusz oppozíció:3,5°Vízöntö
Jacub Lejbowicz Frank az 1726-ban realizálódott kereszt "feltünésekor" született, erre alapozta késöbb a nyílvánosságra hozott "messiási" mivoltát!

1999.08.11. 12:09 UT +1.00 Straßburg
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntö; -Mars quadrat:16,9° Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9° Bika
(Teljes Napfogyatkozás!)
-Az 1999.08.11.-én teljes Napfogyatkozással kombinált ("erösített"! ) kozmikus keresztet, a kozmikus hatások királyának is nevezhetjük, de negatív elöjellel!
Azt biztos tudják, hogy erre a napra´"jósolta" Nostradamus (asztrológus, "próféta") a "Rettegés Királyát Földreszállni"! Egyetlen egy dátumot adott meg és az ez volt (Julian. Kal.!).
Az 1999.08.11.teljes Napfogyatkozással kombinált kozmikus kereszt (a Földhöz képest!), ami a lehetö legerössebb
(negativ értelmü!) kozmikus hatás volt, azonos az egyes vallások által elnevezett "Új Ádám , "Új Teremtés", "Új Ég és Föld", "Új Égi és Földi Jerusálem", "valódi keresztrefeszítése a "Jézus-Szellemnek"", "Idök Vége", "Utolsó Ítélet", stb.-vel és ez egybe esik Immanuel (Izraeliták által évezredek óta várt Messiás, Immánuel - "Velünk az Isten")
"Földreszállásával" - születésével (amit a Jelenések Könyve részletez - a "Fekete Madonna" szüli meg!)
------


Több fórumon problémát okozott eddig az egyiptomi Sopdet - Sothis - Sírius "csillag" mibenléte.

Az egyiptomi misztérium által elmlegetett Siriusnak (Sopdet) annyi köze van a Sírius A / B csillaghoz, mint a római "Jupiter Istennek" a Jupiter bolygóhoz!

Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni egy mai napig kiderítetlen tömeggyilkosságot, ami az OTS (Ordre du Temple Solaire - Order of the Solar Temple - Sonnentempler-Orden - Naptemplom Rend) több tucat tagját érintette.

Hivatalosan (egyházi hírforrások is) elöszeretettel állították be rituális tömegöngyilkosságnak, a "Síriusra való átmenet" (transit of Sirius) céljából, ami által átesnek a "tüzkeresztségen", feltámadnak a halottaikból", "újjászületnek", stb.!


Mt 3,11
Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.


http://ffm.junetz.de/work/referate/sozialwissenschaften/003.htm
Es waren Sektenmitglieder des sogenannten Sonnentempler-Ordens, die glaubten, sie würden eine Reise durch das Feuer zum Planeten Sirius antreten.
Luc Jouret besaß wie alle anderen Sektenmitglieder ein Schwert und er erzählte seinen Mitgliedern, es sei ihm vor tausend Jahren von den Templern gegeben worden.
--Ezek az úgynevezett Naptemplom Rend tagjai voltak, akik hitték, hogy ök egy utazással a tüzön keresztül eljutnak a Sirius planétához.
Luc Jouret és minden szektatag tulajdonában volt egy kard, és Ö elmesélte a tagoknak, ezt a Templomosok adták neki ezer évvel ezelött (#).
--


Nem elfelejteni, hogy a kard, mint szimbólum a kozmikus keresztet jelképezi!

(#) 1114.12.29. 02:38 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:13,9° Bak; -Uránusz oppozíció:15,5° Rák; -Mars quadrat:10,1°Mérleg; -Szaturnusz oppozíció:10,9°Kos
-A templomosok által felfedezett valódi keresztje Jézusnak!http://relinfo.ch/ots/huguenintxt.html
Evangelische Informationsstelle
Lehre
Der Sonnentempler-Orden gehörte zu den Sekten, die sich auf Wissen aus alter Zeit berufen, behaupten, einen eigenen Zugang zum Göttlichen zu haben; es gab eine Reihe geheimer Rituale, die Elemente aus dem Katholizismus mit östlicher Mystik und Mythen über UFOs, mittelalterliche Mönche und die Suche nach dem heiligen Gral kombinierten. Ein zentraler Punkt in der Sektenlehre war der Transit zum Sirius. In der UFO-Mythologie ist Sirius der Aufenthaltsort von Herren des Universums und war somit für Di Mambro logisches Reiseziel.
--Tanítás
A Naptemplom Rend azokhoz a szektákhoz tartozott, kik a régi idök tudására hivatkoznak, hangoztatják, egy saját hozzájutást az isteni birtoklásához, egy sor titkos szertartásuk volt, kombinált részek a katolicizmusból keleti misztikával és mitosszal az UFO-ról, a középkori szerzetesekröl és Szent Grál kereséséröl.
Egy központi pont volt a szekta tanításában a Síriusra való átmenet. Az UFO-mitológiában a Sírius az Univerzum Urának (YHVH) a tartózkodási helye és ezáltal Di Mambro (a Rend alapítója) logikus "úticélja".--


A Rend valódi "úticélja" a hat éve realizálódott kozmikus kereszt volt:

1999.08.11. 11:09 UT
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntö; -Mars quadrat:16,9° Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9° Bika
(Teljes Napfogyatkozás!)


mellyel kapcsolatban azt hitték, ha átjutnak ezen az idöponton, az új kozmikus idöszak részesei lehetnek. Ez az idöpont volt az, amivel a vallások évezredek óta pszichikai nyomás alatt tartották a hívö tömegeket.A Naptemplom Rend Luc Jouret vezetése alatt intenzíven asztrológiával, ezotériával, zsidó apokalypsissel, kabbalával, stb. foglalkozott! Szertartásaik központjában egy kard és egy vörösrózsa foglalt helyet, mely a Rózsakeresztesek rózsa és kereszt szimbólumát helyettesítette (a keresztény misztérium szerinti Jézus kereszthalálát és Krisztus feltámadását - azonos kozmikus esemény!). Intenzíven készültek a Biblia által beharangozott, és a világ népeivel elhitetett "Krisztus újraeljövetelére", mely a "holtak feltámadását" volt hivatott hozni a legenda szerint. A beharangozott apokalypsis túlélése érdekében Kanadában hatalmas területeket vettek, önálló mezögazdasági termelésre álltak rá, atombiztos bunkert építettek, óriási élelmiszertartalékokat halmoztak fel.
Szóval megtettek mindent, hogy az általuk elhitt, a Biblia által beharangozott "apokalypsis" (Jelenések Könyve!) idöszakát túl tudják élni. Felkészültek az 1999.08.11.-i kozmikus kereszt által realizálandó "Krisztus újraeljövetelére", ami az egyiptomi misztériumban Síriusként van emlegetve!
Ennek a Síriusnak a periódusa azonos a "Betlehem-i Csillag" periódusával, amit 1461 egyiptomi vallási évben adtak meg akkoriban. Nem csak, hogy azonos, de bizonyos szempontból vizsgálva a Sírius is egy nyolcágú csillag által lelhetö meg! Ennek a nyolcágú csillagnak ugyanolyan alakja van, mint a "Betlehem-i Csillagnak"!
Előzmény: Klaus Matefi (235)
Klaus Matefi Creative Commons License 2006.01.10 0 0 270
Rengeteg könyv jelent meg már a Templomosok körüli rejtélyek "megoldásával" próbálkozva. Igen keresettek ezek a könyvpiacon, hatalmas összegeket áldoznak a titkok után szomjas olvasók erre a célra, de mindeddig üres marokkal kellett távozniuk!
Ha valamelyik középkori szervezettel érdemes behatóbban foglalkozni, akkor az a Templomosok!

Hatalmas vagyonukat az Ó-Szöv. kamattörvényére bazírozva, pápai támogatás mellett szerezték. Kizárólag csak a pápának tartoztak engedelmességgel!

Aránylag rövid idö alatt egész Európát teljesen eladósították. A nemesség és az uralkodók anyagilag szisztematikusan függövé váltak, kincstáraik is a Templomosok kezelése alá kerültek. "Krisztus bankárainak" nevezték öket.


Hogy lehetett, hogy a pápa a történelemben elöször, egy katolikus rendnek kamatüzleteket engedélyezett, ami minden katolikus számára tilos volt?


A templomosok hivatalosan szedtek tetemes kamatokat az óriási mennyiségben kölcsönzött pénzekért, visszafizetés késedelme esetén akár 60%-ra rugott a kamat évenként!


Milyen oknál fogva tehetett kivételt a pápa, egy újonnan megalakult renddel szemben, egy olyan tevékenység folytatásának engedélyezésénél, ami teljesen ellentmond az Új-Szövetség tanításainak?

Esetlegesen egy olyan dologra jöttek rá a Templomosok, amivel sakkban tudták tartani az egész egyházi vezetést, a pápával az élen?

Ha igen, mi lehetett az?

Földi kincs? Valószínütlen, hisz a katolikus egyház a "mennyeire" bazírozik!

Találhattak Jeruzsálemben valamit, ami kapcsolatba hozható volt Jézus történetével, és ami esetleg megremegtette volna a katolikus egyház alapjainak a tanait, ha nyilvánosságra kerül?


A Templomos Rend hivatalosan közzétett megalakulásának az éve 1118.

Ennek ellenére a szorgalmas kutató rábukkan egy kis szerencsével olyan áruló adatokra, melyek a köztudatba vitt hivatalos adatokat kézböl megcáfolják!

http://www.tempelritterorden.de/veranstaltung/veran2004.html
Von Freitagabend bis Sonntagmittag hielt der Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani seine erstes Symposium für Ritter, Ehrendamen und einige andere Ordensbrüder in Fröndenberg ab.
Hier zeigte nun General - Großprior Werner Rind in einem packenden Vortrag über den Weg der Templer von 1114 bis 2004 die Geschichte unseres Ordens vom Beginn bis zur Gegenwart auf.
--Péntek estétöl vasárnap délig tartotta az Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani az elsö szükebb körü tudományos tanácskozását lovagok és úrhölgyek és egyes más rendtestvérek részére Frönbergben.
Werner Rind General - Großprior egy érdekes elöadást tartott a Templomosok útjáról 1114 - 2004-ig, a rend történetének kezdetétöl (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) napjainkig!--

http://www.romanik.de/de/news/2004/11/suepplingenburg
...General-Großpriors des Tempelritterordens Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani, Herrn Werner Rind,...
--"...Werner Rind úr, a Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani Templomosrend general - vezetö házfönöke..."--


A Templomosok a legenda szerinti "ásatásaik" folyamán 1114-ben Jeruzsálemben ráakadtak Jézus valódi keresztjére, ennek jegyében alakultak meg, és folytatták tevékenységüket,

1114.12.29. 02:38 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:13,9° Bak; -Uránusz oppozíció:15,5° Rák; -Mars quadrat:10,1°Mérleg; -Szaturnusz oppozíció:10,9°Kos


Ez Ábrahám óta a 8. olyan kozmikus kereszt, amihez a "végidökre" a zsidó Messiás születését utalták! Elözöleg pedig Mózes ennek jegyében "kötött örök szövetséget YHVH-val!


Ez a kereszt 1089 évvel korábban 26.01.07.-én még a Szaturnusz kisebb mértékü, ill. a Mars nagyobb mértékü "lemaradása" miatt nem tudott realizálódni!!!
Ebböl a keresztböl Asmodeus (héber: Ashmodai; perzsa: Achma Daeva) "démon" szelleme áradt, aki "segédkezett" Salomonnak a Templomot Jeruzsálemben felépíteni! Asmodeus csak akkor "látható", ha "sárkányon lovagol". Ugyan úgy ábrázolják, mint a Templomosok által tisztelt Baphometet (háromfejü: kos, bika, ember)!

A Katolikus Egyház által propagált keresztet és Krisztust a késöbbiekben hamisnak tartották! Európában a maga nemében egyedülálló Templom (Rennes-le-Chateau) bejárata mellett a "szenteltvíztartót" maga Asmodeus tartja!!!

Asmodeus (a halál és az "Itélet" démona) az Ó-Szövetségben kétszer van megemlítve:

Tóbiás Könyve
3.8
Sárát ugyanis már hét férfihez is feleségül adták, de Azmodeus, a gonosz szellem mindegyiket megölte, mielőtt még mint jó házastársak, összekerültek volna. Azt mondta neki a cselédlány: "Te ölöd meg a férjeidet: már hét urad is volt, de egyikkel sem volt szerencséd.
3.16-17
Mindkettőjük imáját meghallgatta a fölséges Isten. Elküldte Ráfaelt, hogy gyógyítsa meg mindkettőjüket: Tobit szeméről távolítsa el a fehér foltokat, hadd lássa szemével az Isten világát, Sárát meg, Ráguel lányát adja hozzá Tobit fiához, Tóbiáshoz, és szabadítsa meg a rossz szellemtől, Azmodeustól. Mert minden más kérővel szemben Tóbiást illette a jog, hogy elnyerje. Tobit visszatért, és belépett házába, ugyanabban a pillanatban Ráguel lánya, Sára is elindult a fenti szobából.


M.Baigent-R.Leigh-H.Lincoln: Az abbé titka - Szent Grál, Szent Vér (The Holy Blood and the Holy Grail)(1994)(74.old.)
Ha korábban nem is, de 1114-ben a templomosok már léteztek, és a gróf (Champagne) kulcsfontosságú szerepet játszott a rend életében, valószínüleg mint annak vezérlö szelleme és anyagi támogatója.
Bármi lehetett is a titok (*a templomosok kincsével kapcsolatosan), egészen más jellegü dolgokhoz kapcsolódott (*nem vagyon), például a rendnek Jézushoz való viszonyához. ( ! )
(100.old.) 1114-ben a templomos rend már aktív, bár lehet hogy ez idö tájt még csak az Ordre de Sion fegyveres szervezetként müködik.


1139 március 29.-én a pápa (V. Kelemen; a pápák nem Jézus hanem Krisztus földi helytartójának tartják magukat!) kiadott "Omne datum optium" nevü bullája alapján a történelem folyamán elöször (eddig megmagyarázatlan okból !?) egy újonnan alakult rendnek (Templomos Rend) példa nélküli kiváltságokat biztosított:

1, A keresztények számára tilos kamatszedést velük szemben feloldotta (engedelyezi az Ó-Szövetség kamatszedésre utaló törvényeinek praktizálását egy katolikus rendnek! - 5Móz.23,20 ; 5Móz.15,6 ; 5Móz. 28,12)

2, Minden földi hatalmak alattvalóságától mentesítette öket!

3, Kizárólag csak a pápának tartoztak "engedelmességgel"(- a pápa maga is teljesen adósuk lett!)

Néhány érdekes gondolat Selján Gábor: A templomos lovagok rejtélye dolgozatából:

http://www.palya.hu/dolgozat/dolgozat.cfm?id=1772
A frigyláda

Nyilvánvaló, hogy Clairvaux-i Bernát nem azért küldte őket a Szentföldre, hogy az utat őrizzék. Ha tényleg ebből állt volna a küldetés elég lett volna, ha támogatják Istenes Szent János ispotályosait. A zarándokút védelmét ígéretükhöz híven biztosították. Az út védelmétől eltekintve szerzetesi és nem lovagi életet élnek.

Később, amikor hivatalosan is elismerik a templomos rendet egyértelműen, kijelölik a Palesztinában állomásozó hadsereg feladatát: a szent helyeket kell őrizniük. 1118 és 1128 között mégsem erről van szó. Ez alatt az idő alatt semmilyen csatában nem vesznek részt semmiféle harcban. Elfoglalják a területet, ahol régen Salamon temploma állt. A titoknak csak egyetlen kulcsa lehet: a kilenc lovag nem csak azért érkezett, hogy a zarándokutat védelmezze, hanem azért is, hogy megtalálja, megőrizze és elvigye a frigyládát és a törvénytáblákat.(*! ! !) Tudjuk, hogy voltak, akik tovább adták a törvényeket, hiszen máskülönben az emberiség sohasem haladhatott volna előre. De a törvény őrzői tudták azt is, mennyire veszélyes olyanok kezébe hatalmat adni, akik erre még nem eléggé érettek, így e kulcsok mindig titkosak maradtak, vagyis elérhetetlenek azok számára, akiket megfejtésükre nem készítettek fel.

A Grál pedig mindig a "tudás kelyhét" jelentette. Akkor pedig Szent Bernát küldöttei, akik azért indultak útnak, hogy a törvénytáblákat megtalálják, valójában a Grál keresésére indultak.(*! ! ! )

A templomos rend

Miközben a templomosok regulája lehetövé tette, hogy a rend földekkel és házakkal rendelkezzen, valamint emberekkel, akik a földet megmüvelik, Szent Bernát saját rendjének megtiltotta, hogy ezen túl földeket, házakat, embereket fogadjon el. A bencés apátságok fokozatosan át is engedik földterületeiket a templomosoknak s e folyamat csak a templomos rend lerombolásával ér véget.

A világi hatalommal szemben már eddig is az egyházi privilégiumok védték őket, a pápa azonban külön privilégiumokat biztosít számukra a világi papsággal szemben, s ez által gyakorlatilag minden gyámkodástól megszabadítja őket.

Arról, hogy milyen lehetett ez a kereszt, a mai napig folynak viták, ezért máig nincs egységes álláspont e téren. A templomosok keresztje, mely a nagymesterek fegyverein és a pecséteken látható a kelta keresztre vezethető vissza. Görbe vonalakból épül fel és a portugál nyílt tengeri flotta vitorláin láthatóhoz hasonló. Itt egy újabb bizonyíték a rend kelta jellegét illetően.

A templomosoknak valószínűleg láng alakú keresztjeik is voltak, az ilyen kereszten a szárak végei szétfoszlanak, s olyanok akár a kettéhasadt láng. A tüzet és a rubint összekapcsoló allegória egyértelműen alkímiai jellegű - a templomosok pedig egészen biztosan foglalkoztak alkímiával. Elképzelhető, hogy a kereszteknek a renden belül megkülönböztető szerepük volt.

A rend vezetője a nagymester. Korlátlan hatalommal rendelkezik, botot és vesszőt tartva a kezében ábrázolják. A botot a karddal, a vesszőt az ostorral szokták azonosítani. A botot abakusznak nevezik, négyszögletes peremben végződik, és egy gömb koronázza. E botnak szimbolikus jelentése van: mértéket jelent és Áron élő botját jelképezi. Azt jelenti, hogy a nagymester az építészek mestere. A vessző talán az ostornak felel meg. A beavatott fáraó is abakuszt és ostort tartott a kezében.
A nagymesternek valóban szinte fáraói hatalma van a rend és a templomosok felett, s nem kizárt, hogy e hatalom spirituális természetű. A templomosok néha "Isten képviselőjének" vagy a "pápa első helyettesének" nevezték, s a rendben pápai kiváltságokkal rendelkezett.A nagymester a rend általános apátja, aki zsinati választás során kerül hivatalába. Ő szervezi meg a hadsereget, részt vesz a király haditanácsán, és a harcban vezeti csapatát. Katonai vezetőként tejhatalma van.
Először is az egyházhoz tartoztak s így mentesültek a földesúri vagy királyi törvényhozás alól, az adókat is beleértve, és mint szerzetesek saját területeiken menedékjoggal rendelkeztek.

Mentesültek továbbá az egyházi törvényhozás kötelessége alól is mivel kizárólag a pápa hatalmának voltak alárendelve. Következésképpen semmilyen adót vagy tizedet nem fizettek. Egy pápai bulla a templomosok káplánjait a püspökök kegyelmi jogával ruházza fel.

A templomosok bankja olyan megbízhatóan működött, hogy egy idő múlva, akinek volt valamilyen vagyona az a templomosok felügyeletére bízta azt. Több püspökség is náluk helyezte el a vagyonát. Franciaország királya a rend párizsi szerzetes házában tartotta kincstárát, s könyvelője a templomosok könyvelője volt.

Mivel a rend könyvelői kiválóan értettek az adók kezeléséhez, a király nemegyszer a rendet bízta meg a királyi adók behajtásával.

Kölcsönzéssel is foglalkoztak, mivel bőségesen volt pénzük. Hatalmas összegeket adtak kölcsön Szép Fülöpnek, aki másként nem tudta volna lánya hozományát előteremteni. Gyakran adtak kölcsönt a püspököknek is, akik valószínűleg ebből a pénzből fedezték az építkezéseket. Szívesen adtak kölcsön magánszemélyeknek is, de még zálogkölcsönnel is foglalkoztak.

Világi hatalmat csak két módon: erővel vagy pénzzel lehet fenntartani. A nemesség ereje pedig a templomosokhoz áramlott, akik a világ akkori legütőképesebb hadseregével rendelkeztek. A nemesség hozzájuk csatlakozott, a vagyon is az ő kincstáraikban halmozódott fel.


http://land.salzburg.at/schule/fachbereichsarbeiten/h_templer/templer_fba.htm
Aber der wohl profitabelste Faktor war die finanzielle Macht, die der Orden ausübte.Die Templer hatten auf dem Höhepunkt ihrer Macht wahrscheinlich den bedeutendsten Anteil des gesamteuropäischen Kapitals in ihren Händen.
--"Azonban a valószínü legjövedelmezöbb faktor a pénzügyi hatalom volt, amit a Rend gyakorolt. A Templomosoknak a hatalmuk csúcsán valószínü az egész európai töke legjelentösebb része kezükbe került."--


De hogyan volt ez lehetséges olyan rövid idön belül?


http://land.salzburg.at/schule/fachbereichsarbeiten/h_templer/templer_fba.htm
Aber der Orden verlieh gewaltige Summen und verlangte auch entsprechende Zinsen dafür. Manchmal betrug der vereinbarte Zinseinsatz bei verspäteter Rückzahlung sogar bis zu sechzig Prozent, das war um siebzehn Prozent mehr, als jüdische Geldverleiher forderten.
Sie werden die Bankiers des gesamten vorderen Orients und der europäischen Königshäuser.
--"Azonban a Rend hatalmas összegeket kölcsönzött és ezért jelentös kamatot követelt. Néha a megállapodott kamat késlekedö visszafizetésnél akár 60%-ra "rugott", ez 17%-kal több volt, mint amit az izraelita pénzkölcsönzök követelek.
Ök lettek az egész Orientnek és az európai királyi házaknak a bankárjai."--


Mi lett ennek a következménye?

http://www.tempelritterorden.de/start.html (templomos-web!)
Die Unabhängigkeit und der Reichtum des Ordens fordern den Neid und die Habsucht des stark verschuldeten Königs von Frankreich heraus:
--"A Rend függetlensége és gazdagsága irígységet és kapzsiságot váltott ki az erössen eladósodott Franciaország királyából."--


http://land.salzburg.at/schule/fachbereichsarbeiten/h_templer/templer_fba.htm
Die englische Monarchie war bei den Templern chronisch verschuldet, und es kam sogar soweit, dass Heinrich III. die Kronjuwelen bei den Templern verpfänden musste, die die Königin Eleanor persönlich zum Ordenshaus in Paris brachte.
Der Schatzmeister der Templer war auch der des Königs. Alle finanziellen Mittel der französischen Monarchie unterstanden somit den Templern und waren von ihm abhängig.
--"Az angol Monarchia "kegyetlenül" el volt adósodva a Templomosoknál, és ez addig ment, hogy III.Henrik a koronázási ékszereket is el kellett zálogosítsa a Templomosoknál, amit személyesen Eleonóra királyné vitt a párizsi rendházba.
A Templomosok kincstárnoka volt a királyé is. A francia Monarchia minden pénzügyi eszköze a Templomosok alá volt rendelve és tölük volt függö."--


Végül kit sújt minden esetben egy állam eladósodása?

Mindig a népet! Emelkednek az adók, extra adókat vezetnek be! Ezáltal folyamatosan csökken a nép életszínvonala!

Miért is engedélyezte a pápa, a Katolikus Egyház feje ezeknek a törvényeknek a gyakorlását (5Móz 15,6; 5Móz23,20; 5Móz 28,12 ), amikor Jézus direkt ezek ellen lépett fel?

5Móz 15,6
Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.
5Móz23,20
Az idegentöl vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
5Móz 28,12
Megnyitja néked az Úr az ö drága kincsesházát, az eget, hogy esöt adjon a te földednek alkalmas idöben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.


Lk 6,35
Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.

A Templomos Rend ellen Szép Fülöp által kiadott elfogatási parancs, megelözött egy "égi jel" megjelenését, ami szerintem befolyással volt Szép Fülöp döntésére!

1307.10.27. 11:19 UT+2.00 Jeruzsálem
"MC"-Nap-Hold-Szaturnusz-Uránusz-Neptunusz konjunkció:11,3°/11,3°/15,7°/12,6°/12.8° Skorpió; --Mars quadrát:5,9° Vízöntö

Ez a konstelláció két féle kozmikus kereszttel van direkt kapcsolatban ( ! ):

- Kapcsolatban van Jézus valódi keresztjével, aminek "csúcshatása" az 1999.08.11.-i Napfogyatkozással kombinált kozmikus keresztben realizálódott!

- És szoros kapcsolatban van Heléna császárnö (Nagy Konstantin császár édesanyja) által felfedezni vélt Jézus "valódi" keresztjével!

Ennek a kozmikus keresztnek az "alkotórészei" a fent említett konstellációban konjunkcióban (együttállásban) voltak!

A Heléna császárnö által felfedezett kozmikus kereszt adatai:

320. 07.22. 06:58 UT+2.00 Jeruzsálem:
Nap-Hold konjunkció:28,9° Rák; - Uránusz oppozíció:27,9° Bak; -Szaturnusz quadrát:25,2° Kos; - Neptunusz oppozíció :29,5° Mérleg


Az igazi kereszt a Jézus születésekor "ható" konstelláció (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz bolygók konjunkciója) résztvevöi által alkotott kereszt, ami azonos felépítésü, mint amikor Ábrahámot a kereszt szelleme - Krisztus - megakadályozta fia (Izsák) feláldozásában, azonos a Mózes-i "szövetségkötéskor" realizálódott kereszttel (amiböl "Krisztus-YHVH szelleme szólt Mózeshez"), és azonos azzal a kereszttel, amihez Krisztus "második eljövetele" kötödött (1999.08.11.)!

Az a keresztfajta két esetben alakul ki ~33 évvel a Jézus-i konstelláció (az öt bolygó együttállása) után (de nem lehet tényleges együttállásról beszélni!), az összes többi estben ~102 évre rá!

Jézus születése:
-7.02.10 12:11 UT +2.00 Jeruzsálem-i idö (3753. Adar 1.)
Nap-Hold konjunkció:20,1°Vízöntö,-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:29,3°/27,8°/27,4°Vízöntö

Erre a dátumra se ~33 évre, se pedig ~102 évre nem alakult ki a szabályos fent említett kereszttípus (Nap-Hold konjunkció; -Uránusz oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció)! Viszont rá ~1089 évvel igen! Ennek a felfedezése tulajdonítható a Templomos Rendnek, mely a fellendülésüket, de a késöbbi bukásukat is okozta!

Az elöbb említett két eset, amikor ~33 évre egy nem szabályos Jézus-i konjunkcióból a kereszt kialakult:

-1368.12.18. 20:36 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció: 16,4°/16,4°/13,4°/10,8° Nyilas; Uránusz: 6,4° Nyilas
(részleges-partiell Napfogyatkozás!)

-1335.10.15. 23:49 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:11,2°Mérleg; -Uránusz oppozíció:17,7°Kos; -Mars quadrat:10,8°Rák; -Szaturnusz oppozíció:13,4°Bak
(részleges-partiell Napfogyatkozás!)
-Az Ó-Szövetség Istenétöl a Sínai Hegyen Mózes által átvett Tízparancsolat ( Israel számára ) idöpontja, egybeesik Tut Ankh Amun ("élö képe Amun-nak"-Amon, Aamon, Amaun, Ammon, Imen, Amen) fáraó születési idöpontjával!
Tut Ankh Amun (* -1335.10.15., + -1316 )

és

1080.01.24. 22:49 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció: 10,7°/10,7°/9,8°/9,7° Vízöntö; Uránusz: 20,3° Vízöntö

1114.12.29. 02:38 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:13,9° Bak; -Uránusz oppozíció:15,5° Rák; -Mars quadrat:10,1°Mérleg; -Szaturnusz oppozíció:10,9°Kos
-A templomosok által felfedezett valódi keresztje Jézusnak!
-Az 1114-ben Esztergomban üllésezö szinódus megtiltja a zsidóknak a földmüvelést. Ettöl kezdve kizárólag kereskedésre, kölcsönügyletekre specializálódnak.


Minden más esetben a Jézus-i együttállást ~102 évre követte a kereszt, ha kialakult szabályosan!


Ilyen volt a "Krisztus újraeljövetelét" (a zsidó Messiás, Immánuel születése; "a holtak feltámadása") megelözö ~102 évvel realizálódott öt bolygó együttállása, majd a rákövetkezöleg kialakult Teljes Napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt:

1897.11.24. 09:19 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 2,4°/2,4°/1,6°/3,2° Nyilas/29,5°Skorpió
-Herzl Tivadar elhatározza Izrael létrehozását (augusztus 29-31. I. Cionista Világkongresszus - Basel)
-A "legújabb kor Jézusának" Jiddu Krishnamurtinak a valódi születésnapja!

1999.08.11. 12:09 UT +1.00 Straßburg
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntö; -Mars quadrat:16,9° Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9° Bika
(Teljes Napfogyatkozás!)
-Az 1999.08.11.-én teljes Napfogyatkozással kombinált ("erösített"! ) kozmikus keresztet, a kozmikus hatások királyának is nevezhetjük, de negatív elöjellel!
Azt biztos tudják, hogy erre a napra´"jósolta" Nostradamus (asztrológus, "próféta") a "Rettegés Királyát Földreszállni"! Egyetlen egy dátumot adott meg és az ez volt (Julian. Kal.!).
Az 1999.08.11.teljes Napfogyatkozással kombinált kozmikus kereszt (a Földhöz képest!), ami a lehetö legerössebb
(negativ értelmü!) kozmikus hatás volt, azonos az egyes vallások által elnevezett "Új Ádám , "Új Teremtés", "Új Ég és Föld", "Új Égi és Földi Jerusálem", "valódi keresztrefeszítése a "Jézus-Szellemnek"", "Idök Vége", "Utolsó Ítélet", stb.-vel és ez egybe esik Immanuel (Izraeliták által évezredek óta várt Messiás, Immánuel - "Velünk az Isten")
"Földreszállásával" - születésével (amit a Jelenések Könyve részletez - a "Fekete Madonna" szüli meg!)


A Templomos Rend direkt a pápa ("Krisztus földi helytartója") fennhatósága alá volt rendelve. A rend felszámolásának az ötlete nem a pápától eredt, hanem Szép Fülöptöl. A rend által pápai engedéllyel folytatott kölcsönök utáni kamatszedés (a katolikus egyház minden tagjára nézve ez tiltott volt!) olyan eladósodást eredményezett az európai országok számára, ami nem volt tovább türhetö! Hogy hova vándorolt ez az akkori katolikus törvények értelmében felhalmozott hatalmas jogtalan vagyon, erre több elképzelés is lehetséges.

A Templomosok által épített katedrálisok a "Fekete Madonna" tiszteletére lettek építve! II.János Pál pápa is többször hangoztatta a "Fekete Madonna" tiszteletét! A "Fekete Madonna" nem Jézus, hanem Krisztus "szülöanyja", tehát nem a Jézus-i születési konstellációval (öt planéta együttállása!) van kapcsolatban, hanem az öt planéta által alkotott kozmikus kereszttel!!!


Akit érdekel, annak javasolnék néhány érdekes forrást a templomosok mellett tevékenykedő "Compagnonnage" szervezettel kapcsolatban, de sajnos csak németül:

http://www.freimaurer-rapperswil.ch/1740424.htm
Das Geheimnis der Kathedrale von Chartres
http://www.artfond.de/schwarzesonne.htm
Die Schwarze Sonne
http://www.artfond.de/pentagramm.htm
Das Pentagramm
http://www.artfond.de/templerundgeld.htm
Der Tempelorden und das Geldhttp://www.csend.hu/magazin/0301/index1.html
Grál kehelymisztikus királyság

- Eldönthetô-e, hogy a Grál szimbólum, vagy valóság?
- Valószínuleg mindkettô. A hagyomány szerint Jézus az utolsó vacsorán ezt az edényt használja, amikor a bort vérré változtatja és így szól: "Ez az én vérem" Egy létezô tradíció szerint Arimatheai József ebben a tálban fogja fel Krisztus kiömlô vérét. Egyesek szerint Arimateai József, Jézus rokona volt. A kehely - története folyamán hiányzó láncszem, hogy miként került Angliába.

- Egyesek szerint maga Arimateai József vitte át, miután kiszabadult a rómaiak börtönébôl. Eszerint a ley vonalakon (spirituális és fizikai erôvonalakon) vitte biztonságos helyre, talán éppen a suffolki Bury St. Edmunds apátság helyére, a Mihály-vonal végpontjára.
- A középkorban több ponton is felbukkannak kelyhek. Az Anjou királyoknak is volt ilyen. Feljegyzések tanúsága szerint errôl az a hír járta: Aki iszik belôle, az meglátja Jézust és Mária-Magdolnát. De létezik merôben misztikus értelmezés is. Eszerint aki a Grált birtokolja, az legyôzi Lucifert ...

Szent Grál vagy "Sang Raal"
A harmadik értelmezés talán a legkényesebb, ugyanis Jézus családfájára vonatkozik. Ez a nézôpont abból indul ki, hogy Jézusnak volt felesége, mégpedig Mária-Magdolna személyében. A Grál eszerint az elképzelés szerint nem más, mint a jézusi vérvonal továbbvitele, tehát azoknak a története, akik ebbôl a kapcsolatból születtek, és tovább házasodtak. Merésznek tunô elképzelés, hogy Mária-Magdolna méhe lenne az a szent kehely? Akik ezt feltételezik a párizsi Notre-Dame-ra mutatnak, mely anyaméhhez hasonlatos felépítésu. A középkor folyamán valóban két kultusz keveredik: Mária és Mária-Magdolna tisztelete. Ezt az ötvözôdést ábrázolták a fekete madonna képek, amelyek szerte a keresztény világban fellelhetôk, így a Notre-Dame-ban is ...

- Jóllehet a párizsi Notre-Dame-hoz a templomosoknak vajmi köze nem volt, a legrégibb gótikus katedrálisok építésénél közvetlen volt a kapcsolat. A hagyomány utal rá, hogy a Grálhoz szoros kapcsolat fuzte ôket.
- Ez a hagyomány azt tartja, hogy a templomosok Jézus vérrokonai voltak. Nem véletlenül küldték ôket azzal a feladattal a szent földre, hogy Salamon templomának istállója alól emeljék ki a kincseket, és hozzák azokat Európába. A kincsek közé tartozó legértékesebb a Jézus salamoni-dávidi családfájára vonatkozó iratok voltak. A Grál ebben az értelemben Jézus származásvonala. A Grál-család oltalmazója tehát a Templomos Lovagrend volt, azzal a céllal, hogy a Meroving királyi család vérségi vonalán keresztül váltsa valóra küldetését. Ez lenne az értelme a szent Grál vérségi vonalként, azaz "Sang Raal"-ként való értelmezésnek.

- Ez a korabeli kéziratokban meglévô forma, amely a Sangraal-tól e Sang Réal-ig, modern helyesírással a Sang Royal-ig, de ha tetszik Sang Raal-ig vezet, valóban királyi vérre utal. De van idevágó konkrétum?
- A századok folyamán, a Merovingok bukása után létrejövô új dinasztiák ezt a királyi vért tovább viszik. Ilyen a Habsburg-Lotharingiai ház. Elképzelhetjük: ma is tudnak errôl a királyi családok tagjai. Érdekes gondolatsort indít meg, ha meggondoljuk, hogy Habsburg Otto, a Páneurópai Unio elnöke egyben Jeruzsálem királya és Lotharingia hercege ...

- Ha feltételezzük, hogy a pápaság fejet hajtott a Jézus-vérség elôtt, felvetôdik a kérdés: ma mi Róma álláspontja a Grállal kapcsolatban?
- Ma egyfelôl agyonhallgatják a kérdést, másrészt szeretnék ezt az ügyet tisztázni. Annakidején, amikor II. János Pál pápa bocsánatot kért az egyház nevében elkövetett bunökért, megemlítette, hogy a Grálban Jézus Krisztust (#Krisztust!) kell tisztelnünk, ezért ez szent misztérium.http://www.volantourist.hu/nagy_ut/nagy_temlom.htm
a templomos lovagok kincse és hagyatéka
A Mária Magdolna kultusz egyik legszebb épülete Chateaudun fehér apátsági temploma.

Saint Maximinban, ahol Mária Magdolna maradványai is találhatók, aki egy közelben lévő barlangban töltötte utolsó éveit. Délután visszatérünk a városba, ahol a Szent Viktor bazilika barlangkápolnáját Mária Magdolnának szentelték, akinek bátyja, Lázár volt a város első püspöke. Az egyik legellentmondásosabb "Fekete Madonna" szobor még a legnyitottabb elméket is meghökkenti.http://www.rockszerda.com/index.php?pid=ony&id=000242
Ami A Da Vinci-kód című könyvből kimaradt...
Grál királyok országa?
Tulajdonképpen Mária-Magdolna méhe a szent kehely. (A középkorban egyébként két kultusz - Mária és a Mária-Magdolna - keveredett. Az úgynevezett Fekete Madonna képek szerte a világban fellelhetők, sokak szerint Mária-Magdolna egyiptomi papnő volt, innen a sötét szín). Szerintük amikor Jézus rokonai (mások szerint, Arimathiai József és/vagy Mária Magdolna) a keresztre feszítés után Jeruzsálemből elmenekültek, a mai Dél-Franciaországban telepedtek le.


(Mások azon a véleményen vannak, hogy Arimathiai József vitte a kelyhet Angliába, áthajózott a mai Glastonburybe (az irodalomban Avalon), ahol megalapította a Grál-kereszténységet, a tulajdonképpeni Nap-kereszténységet, így ő volt az első Grál király.) A szerzők szerint Jézus leszármazottai beházasodtak a frank királyok családjába (Meroving). A századok folyamán a Merovingok bukása után létrejövő új dinasztiák ezt a királyi vérvonalat viszik tovább. A szerzők elképzelhetőnek tartják, hogy ma is tudnak erről a királyi családok, például a Habsburgok is. (E szerint a templomos lovagok Jézus vérrokonai voltak. Nem véletlenül küldték őket a Szentföldre Franciaországból a XII. században, hogy őseik nyomát kutassák). A Grál család oltalmazója a templomos lovagrend volt, akik a Meroving királyi család vérségi vonalán keresztül váltották valóra küldetésüket. Így válik érthetővé francia "sang raa" "szent vér" az értelmezése.

Az "égből kapott" Szent Koronánk, a kupa és serleg szavaink értelmezése, a vérszerződés szkíta szokása... és még sokáig sorolhatnánk azokat, amelyek azt bizonyítják, hogy az isteni tudás letéteményesei beavatott, szakrális királyaink voltak, akik Nimródig vezették vissza családfájukat. Mindezek fényében talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az Isten országa, Mária országa kifejezéseket talán a Grál királyok országa kifejezéssel is bővíthetnénk!http://www.csend.hu/magazin/0203/index1.html
Ha az elmélet helyes, akkor a Szent Grál egyszerre két dolgot jelentett. Egyrészt Jézus vérségi vonalát és leszármazottait, vagyis a "Sang Raalt", az igazi vagy "Királyi Vért" amelynek őrzőjéül a Templomos Lovagrendet jelölték ki. Ugyanakkor a Szent Grál a valóságban az az edény volt, amelyben Jézus vérét fogták fel és őrizték, vagyis Mária Magdolna maga. Hiszen nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy Mária Magdolna Jézus felesége volt. Valószínű, hogy a korai Magdolna kultuszból fejlődött ki a középkor folyamán a Szűz kultusza, és a két kultusz később keveredett egymással. Kimutatható például, hogy a híres "Fekete Szűz", vagy "Fekete Madonna" ábrázolások a kereszténység korai időszakában a Mária Magdolna iránti tisztelet megnyilvánulásai, amelyek általában együttesen ábrázolják anyát és gyermeket. Érvek hangzottak el amellett is, hogy a gótikus székesegyházak, amelyek az anyaméh nagyszerű és fenséges kőbe vésett másának is felfoghatók, és amelyeket "Notre Dame" azaz a "Miasszonyunk" oltalmába ajánlottak valószínűleg Mária Magdolna tiszteletére épített szentélyek voltak. Lehetett még a Szent Grál a Jeruzsálemi Templom kincse, amely a Templomos Lovagok kezébe került.

Miután a Merovingok a jeruzsálemi királyság trónjára kerültek, már jóváhagyólag bátorították az olyan jellegű célzásokat, amelyek valódi eredetükre vonatkoztak. Ez magyarázza a Grál románcok ebben az időben való megjelenését és félreérthetetlen kapcsolódását a Templomos Lovagokhoz. Később tervük összeomlik Jeruzsálem elestével, és ezzel a Templomos Lovagrend sorsa is megpecsételődik. A történelem folyamán több kísérlet történik a vérségi vonal helyreállítására, de sikertelenül. A XX. század elejére a Habsburg házon keresztül a Pán-Európai mozgalmán keresztül újra felbukkan a lehetőség e vonal győzelemre vitelére, hiszen e mozgalom elnöke nem kevesebb személyiség, mint dr. Otto von Habsburg, aki Lotharingia hercege és Jeruzsálem királya címeket viseli. (#De a magyar királyi trónról se mondott le!!!)

A vérségi vonal él, itt van közöttünk, de a mai napig nem sikerült létrehozni azt az egységes "földi királyságot", ahol a béke és a szeretet uralkodik.http://eloviz.epk.hu/node/307
Ki volt Mária Magdaléna?
Prostituált volt?

Erre nincs bizonyíték sem a Bibliában, sem a korai egyházatyáknál. Az első, aki Máriáról, mint prostituáltról beszélt, Nagy Gergely pápa volt az ötödik században. Róla szóló igehirdetéseiben Mária Magdaléna, mint "vezeklő" egyfajta ellenpólusává lett Máriának, Jézus anyjának, az "örök szűznek".

Ez azért történhetett meg, mert a nyugati hagyomány összefüggésbe hozta a Simon házában lévő bűnös nőről szóló elbeszélést, Magdalai Máriát és Márta testvérét Máriát. A három Mária tehát egy Mária lett. Az ortodox egyházban ezzel szemben megtartották Máriáról azt a képet, amivel a Bibliában valójában találkozunk: ő volt, aki mirhát hoz Jézus sírjához, és aki az első tanúja a feltámadásnak.

Miért épp most vált aktuálissá Magdalai Mária?

Talán azért, mert sok feminista teológus jelentősebb példaképet akart, mert Jézus anyját, Máriát túl passzívnak tartották. Oka lehet ezen kívül az a kritika is, mely szerint az egyház az asszonyt a kísértővel és a bűnnel azonosítja.
Mi az, ami lényeges a Máriáról szóló elbeszélésben?

Az, hogy egy mindennapi asszony helyreállíttatik, és azt a feladatot kapja, hogy hirdesse Jézus halálát és feltámadását. Nem alkalmilag mutatta meg Jézus saját magát egy asszonynak, hanem Mária Magdaléna lett az első jele annak, hogy Jézus új közösséget akar felépíteni.Európa eladósodásának az egyértelmü oka a kamatszedés volt! Aki esetleg ismeri a kamatos kamat találmányának a lényegét, az tudja, hogy ez egy "ördögi kör".

Mit is ír róla egy hivatalos web-oldal?


http://www.penzportal.hu/index.nfo?tPath=/szotar/&article_hid=4646&prk=302205881034
kamatos kamat
Amikor pénzünket kamatos kamatra helyezzük el...
Amikor pénzünket kamatos kamatra helyezzük el, minden kifizetett kamat újrabefektetésre kerül, s ez a következõ idõszakban többletkamatot eredményez.
Nézzünk egy példát: elhelyezünk 100 egységet 10 százalékos kamatra, évi egyszeri kamatfizetéssel.
Egyszerû kamatozás esetén a 100 egységbõl az év végén lesz 110, de a kamatot továbbra is a 100-ra számolják, tehát a kamat a 2. év végén is 10.
Kamatos kamatozás esetén az elsõ év végén a 100 egység szintén 10 egység kamatot hoz, de a kamat "tõkésül", s a következõ évben már a 110 egység-re számítják a 10 százalék kamatot, vagyis a második év végén a befektetõ pénze 121 egység lesz, míg egyszerû kamatozás esetén csak 120.


Mit nem írt róla?
Ha 100 egységet hosszúlejáratra veszünk fel a banktól kamatos kamat figyelembevétele mellett, úgy 25 év múlva 1083 egységet kell visszafizetni!
Mi a helyzet, 25%-os kamatos kamat esetén?
25 év elteltével a visszafizetendö összeg 16941 egység
Mi a helyzet, 50%-os kamatos kamat esetén?
25 év elteltével a visszafizetendö összeg 2525116 egység

Ne feledjük, hogy a középkorban nem volt infláció, a pénznek aranyfedezete volt! Ugye tudjuk, hogy a bankok elöszeretettel adtak országoknak, uralkodóknak hosszúlejáratú kölcsönöket...
SJ_johnwayne Creative Commons License 2005.12.06 0 0 269
Érdemes megnézni a magyar államadóság alakulását is, mondjuk a rendszerváltástól, xls fájlban:

http://www.akk.hu/object.c693e119-153c-49bc-bc3d-71f805d83db1.ivy

http://www.akk.hu/object.6066a3b1-4c6d-4b97-84c5-cd883126b2ec.ivy
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.11.17 0 0 268
Európa eladósodásának az egyértelmü oka a kamatszedés volt! Aki esetleg ismeri a kamatos kamat találmányának a lényegét, az tudja, hogy ez egy "ördögi kör".

Mit is ír róla egy hivatalos web-oldal?

http://www.penzportal.hu/index.nfo?tPath=/szotar/&article_hid=4646&prk=302205881034
kamatos kamat
Amikor pénzünket kamatos kamatra helyezzük el...
Amikor pénzünket kamatos kamatra helyezzük el, minden kifizetett kamat újrabefektetésre kerül, s ez a következõ idõszakban többletkamatot eredményez.
Nézzünk egy példát: elhelyezünk 100 egységet 10 százalékos kamatra, évi egyszeri kamatfizetéssel.
Egyszerû kamatozás esetén a 100 egységbõl az év végén lesz 110, de a kamatot továbbra is a 100-ra számolják, tehát a kamat a 2. év végén is 10.
Kamatos kamatozás esetén az elsõ év végén a 100 egység szintén 10 egység kamatot hoz, de a kamat "tõkésül", s a következõ évben már a 110 egység-re számítják a 10 százalék kamatot, vagyis a második év végén a befektetõ pénze 121 egység lesz, míg egyszerû kamatozás esetén csak 120.


Mit nem írt róla?
Ha 100 egységet hosszúlejáratra veszünk fel a banktól kamatos kamat figyelembevétele mellett, úgy 25 év múlva 1083 egységet kell visszafizetni!
Mi a helyzet, 25%-os kamatos kamat esetén?
25 év elteltével a visszafizetendö összeg 16941 egység
Mi a helyzet, 50%-os kamatos kamat esetén?
25 év elteltével a visszafizetendö összeg 2525116 egység

Ne feledjük, hogy a középkorban nem volt infláció, a pénznek aranyfedezete volt! Ugye tudjuk, hogy a bankok elöszeretettel adnak országoknak, uralkodóknak hosszúlejáratú kölcsönöket...
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.11.17 0 0 267
http://www.mkdsz.hu/n04/kamat.html
1. Mózes törvényei

A kamat tilalma azon isteni törvények közé tartozik, amelyeket Mózes hirdetett ki Izrael népének a Sinai hegyen, az Egyiptomból való kivonulás után:

“Ha te, egyik a népemből, pénzt adsz kölcsön egy szegénynek a közeledben, ne úgy segíts neki, mint valami uzsorás, nem szabad rá kamatot kiróni.” (4)

Ettől kezdve minden kamat uzsorának számít, függetlenül a nagyságától. Jóllehet a kamatfizető szegény testvérre való utalás azt jelzi, hogy a kölcsön - főleg a fogyasztási kölcsön - közönséges dolog.

Mózes a saját népére korlátozza a kamatszedés tilalmát, és megengedi az idegenekkel szemben (kifejezetten így; Mózes 5. könyve, 23, 20). Ezt a megkülönböztetést a zsidók a mai napig betartják, ami részben oka tragikus történetüknek.

2. Próféták

Izrael népe Mózes és Józsué halála után hamarosan hátat fordított ennek a tiltásnak, - az Ótestamentum érzékletesen ecseteli számunkra, hogy ennek milyen gonosz következményeit kellett elszenvedniük. Ennek ellenére a próféták - legalább is ezen a ponton - nem alkalmazkodtak a valósághoz, hanem megszigorították a kamattilalmat. Ezékiel próféta így intett a babiloni fogság alatt, Kr.e. 597 körül:

“Aki kamatra ad kölcsönt és ráadást vesz, maradjon-e életben? – Nem marad életben! … Meg kell halnia! Vére jöjjön belőle!” (18, 13) (5)

A korlátozás tehát az izraelitáknak adott kölcsönre vonatkozik.

3. Keresztény tilalom

Jézus Krisztus a követelésével még tovább megy. Hegyi beszédében ezt mondja:

“Inkább szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek jót, és kölcsönözzetek, anélkül, hogy visszavárnátok. Akkor nagy jutalmatok lesz, és a Magasságos fiai lesztek…”
(Lukács, 6,35)

Ezzel a kamatszedés tilalmát magától értetődőnek nyilvánítja, és követelménnyé teszi, hogy adott esetben a kölcsön visszaadásáról is lemondjanak. A Máté evangéliumában (5,38) leírt hegyi beszédből ez még érthető, hiszen a hitelezés-téma szövegkörnyezetében ott a tetszetős felszólítás, hogy ha megütötték a jobb orcádat, fordítsd oda a balt is, továbbá, az, hogy akitől az alsó ruháját akarják, adja oda a felsőt is. Hozzáfűzi:

“Adj annak, aki kér tőled, és ne fordulj el attól, aki tőled kölcsönözni akar!” (5,42)

Az, hogy az anyagi haszonra törekvés és Krisztus követése összeegyeztethetetlen, sok helyen kiviláglik, például abban a kijelentésben, amely szerint egy teve könnyebben átjut a tű fokán, (amivel ő gyalogos-kapura gondol,) mint hogy egy gazdag ember bejuthatna Isten országába (Máté, 19,24), és ebben a markáns mondatban:

“Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.”
(Máté, 6,24)

Prof. Dr. Roland Geitmann

A mózesi törvények kizárólag saját hitsorsosaival szemben tiltja a kamatszedést:

5Móz 15,6
Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.

5Móz23,20
Az idegentöl vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.

5Móz 28,12
Megnyitja néked az Úr az ö drága kincsesházát, az eget, hogy esöt adjon a te földednek alkalmas idöben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.


A pápaság teljes egésszében tiltotta a kamatszedést az Új-Szövetség szellemében, minden embertárssal szemben:

Lk 6,35
Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jóltévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.


Ennek ellenére valamilyen okból mégis engedélyezte ezt a Templomos Rendnek. A rend kizárólagosan csak a pápának tartozott engedelmességgel. Mi lett a vége ennek a kamatszedési tilalom feloldásának?

Egész Európa eladósodott!
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.11.11 0 0 266
http://templomosok.freeweb.hu/magyar.html
Militia Templi - Christi pauperum Militium Ordo
Templomos Lovagrend- Krisztus szegény Lovagjainak Rendje


Tisztelt Látogatónk!

Szeretettel köszöntjük Önöket a Templomos Lovagrend Magyarok Praeceptoriájának hivatalos internetes oldalain! Az elkövetkező lapokon reméljük minél teljesebb képet fog kapni a Rend és annak magyar praeceptoriájának működéséről, hitvallásáról.

A Templomos Lovagrendet (Ordo Militiae Christi) 1118/19-ben francia nemes lovagok alapították Jeruzsálemben a zarándokok és a Szentföld védelmére.

Templomos Lovagrend Magyarok Praeceptoriája


http://templomosok.freeweb.hu/magyar.html
A templomos lovagrend vázlatos története
A templomos lovagrend - akárcsak a johannita vagy a német, teuton lovagrend - az első keresztes hadjárat után, a Szentföldön született meg. 1120 körül kilenc keresztes lovag elhatározta, hogy életét a muszlimok által folyamatosan zaklatott zarándokok védelmének szenteli. A Hugues de Payns által vezetett kis csapat tagjai Krisztus szegény lovagjainak (pauperes commilitorum Christi) nevezték magukat, ezzel is utalva kezdeti szegénységükre és elhivatottságukra. A lovagokat II. Balduin jeruzsálemi király vette pártfogásába, aki Jeruzsálemben, az egykori Salamon-templom helyén telepítette le őket. Lakhelyük miatt kezdték a Templom lovagjainak, vagy egyszerűbben templomos lovagoknak (fratres militiae Templi) hívni őket.

A templomos rend a 13. század második felében érte el hatalma tetőpontját. Európa szinte minden országában jelen voltak, gazdagságuk a királyokéval vetekedett. Csodás vagyonuk nemcsak a hatalmas adományokból, hanem banki-pénzügyi tranzakcióikból is származott. Kiváltságaik révén kikerültek mind a világi, mind az egyházi hatóságok felügyelete alól, egyedül a mindenkori pápa parancsolhatott nekik. Akárhol voltak is házaik, birtokaik szerte Európában és a Közel-Keleten, mindenhol mintegy “állam az államban” működtek.Szeretnék a két cikkhez egy kis helyesbítést eszközölni. A Templomos Lovagrend alakulásának éve 1114, és nem 1118/19, vagy 1120.


http://www.tempelritterorden.de/veranstaltung/veran2004.html
Von Freitagabend bis Sonntagmittag hielt der Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani seine erstes Symposium für Ritter, Ehrendamen und einige andere Ordensbrüder in Fröndenberg ab.
Hier zeigte nun General – Großprior Werner Rind in einem packenden Vortrag über den Weg der Templer von 1114 bis 2004 die Geschichte unseres Ordens vom Beginn bis zur Gegenwart auf.
"Péntek estétöl vasárnap délig tartotta az Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani az elsö szükebb körü tudományos tanácskozását lovagok és úrhölgyek és egyes más rendtestvérek részére Frönbergben.
Werner Rind General - Großprior egy érdekes elöadást tartott a Templomosok útjáról 1114 - 2004-ig, a rend történetének kezdetétöl (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) napjainkig!


http://www.romanik.de/de/news/2004/11/suepplingenburg
...General-Großpriors des Tempelritterordens Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani, Herrn Werner Rind,...
"...Werner Rind úr, a Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani Templomosrend general - vezetö házfönöke..."------Európa szinte minden országában jelen voltak, gazdagságuk a királyokéval vetekedett. Csodás vagyonuk nemcsak a hatalmas adományokból, hanem banki-pénzügyi tranzakcióikból is származott------

Az elsö mondat perfekt, a második így jobban hangzik:

Csodás vagyonuk nemcsak a adományokból, hanem hatalmas banki-pénzügyi tranzakcióikból is származott
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.10.30 0 0 265
Kedves Loreto!

Természetesen részben igazat kell adjak Neked! Részemröl azonban tettem említést a Templomosok "kozmikus kincse" és a történelemben realizálódott kozmikus keresztek kapcsolatáról. A Templomosok által, pápai segédlettel történt korabeli európai országok eladósítása, és az esetleges jelenlegi párhuzam nem egy topic témája.
Én szándékosan csak a történelemmel vagyok hajlandó foglalkozni...

Üdv
Előzmény: Loreto (264)
Loreto Creative Commons License 2005.10.27 0 0 264
Ez a válasz számomra kissé ellentmondásosnak tűnik, mert a topic nyitó hozzászólásában ki van emelve, hogy napjainkig, itt példa az 1999-es Napfogyatkozás, ható folyamatról van szó. Érthetetlen, épp emiatt a bevezető szöveg miatt, a napjaink időszakától, körülményeitől elhatárolt vizsgálat.
Most akkor vagy a teplomosokról, vagy a "kozmikus kincs"-ükről beszélünk?
Ha mindkettőről, feltételezem hogy nem elválaszthatóak, akkor miért lett megemlítve a Napfogyatkozás ezzel összefüggésben? A múlt, a jelen, a jövő itt nem elválasztható egymástól, tehát nincs értelme, nem célszerű kizárólag középkori templomos rendi történelemről beszélni, mikor a velük összefüggésben álló, hatalmukat állítólag megalapozó, "kozmikus kincs" a jelenünkben is formáló, működő tényező.
Előzmény: Klaus Matefi (261)
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.10.26 0 0 263
Ök a Templomos Rend tagjai voltak, kizárólagos pápai fennhatóság alatt.
Előzmény: Jacques de Molay (262)
Jacques de Molay Creative Commons License 2005.10.25 0 0 262
Mondd ki, hogy zsidók voltak! Mondd ki!
Előzmény: Klaus Matefi (256)
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.10.24 0 0 261
Kedves Loreto!

----Klaus csak óvatosan azzal az egyoldalú múlt idővel!
Lényegében ma is működnek ezek az erők, azonos - vagy nagyon hasonló - módszereket alkalmazva az államok függőségben tartására.----

Ebben a topicban kizárólagosan Templomosok történetét van szándékom megvitatni.

Üdv
Előzmény: Loreto (257)
Loreto Creative Commons License 2005.10.20 0 0 260
Valószínűleg áldozat (főleg ha máshol nem talált élelmet), mivel egyszer adódik lehetősége életében megismernie a valódi hatását, amiután már nincs különösebb módja következtetéseket levonni és a saját kárán tanulnia. Tehát a kulcs, akár az egeres példánál maradva: a kiszolgáltatottság és a naívság, jóhiszeműség.
Előzmény: shashasha (259)
shashasha Creative Commons License 2005.10.19 0 0 259
Az egér, "aki" ismeri az egérfogót ,áldozat, vagy szimplán csak hülye?
Előzmény: Loreto (257)
shashasha Creative Commons License 2005.10.19 0 0 258

"Ennek volt köszönhetö a néhány évtized alatti eladósodása az európai uralkodóknak és a nemesség nagy részének."

 

Nem inkább annak volt köszönhető, hogy "európa uralkodói" és a "nemesség egy része" nem volt hajlandó csak addig nyújtózkodni, ameddig a takarója ér?!

 

Adtak egy lehetőséget, amit okosan felismertek, aztán említettek, nem akarván lemondani az "életszínvonalukról", kihasználták ezt, hogy ellenük, a hitelnyújtók ellen, forduljanak.

 

Európa "nemzeteinek" (=nemesség, mert nemzetről kevéssé beszéhetünk!) volt választási lehetőségük... és az uralkodók ezt választották.


 

Előzmény: Klaus Matefi (256)
Loreto Creative Commons License 2005.10.16 0 0 257
Klaus csak óvatosan azzal az egyoldalú múlt idővel!
Lényegében ma is működnek ezek az erők, azonos - vagy nagyon hasonló - módszereket alkalmazva az államok függőségben tartására.
Előzmény: Klaus Matefi (256)
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.10.15 0 0 256
A Templomosok köztudott, hogy Európaszerte egy készpénz nélküli rendszert dolgoztak ki, hitelfeltételeik uzsora szinten müködtek. Ennek volt köszönhetö a néhány évtized alatti eladósodása az európai uralkodóknak és a nemesség nagy részének.
Mozgató rugói voltak az akkori "technikai fejlödésnek", építészetnek, stb.. De ez eredményezte végül is az egyes országok kellö fedezet nélküli hatalmas adósságfelvételeit, melyek rövid idön belül Európa nemzeteinek "nyakán" folytogató hurokként funkcionált.
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.10.11 0 0 255
Carl E. Olson és Sandra Miesel: A Da Vinci-blöff (2004)(175. old.) Különös spekulációkba bocsátkozik (Brown) a vagyonuk (templomosok) eredetét illetöen: valami értékes, Krisztussal kapcsolatos titokra bukkanhattak a jeruzsálemi Templom területén végzett ásatásaik során. A lovagok talán megzsarolták a Vatikánt, esetleg az egyház vásárolta meg a hallgatásukat.
Előzmény: Klaus Matefi (235)
shashasha Creative Commons License 2005.09.23 0 0 254
ráadásul, de ez mit magyaráz?
Előzmény: Törölt nick (253)
Törölt nick Creative Commons License 2005.09.19 0 0 253
Ráadásul kemény harvócban állottak az ispotályosokkal, akik mindent megtettek ellenük.
Előzmény: Omega_13 (246)
shashasha Creative Commons License 2005.09.13 0 0 252

Ki Templomost keres Embert talál, egyszerűt.

Ki az Embert keresi, tán megleli aTemplomost.

Keresd!

Elméd soha ne hagyd pihenni és melletted lesz, kit keresel, de ne kérdezd ki Ő!

Előzmény: shashasha (251)
shashasha Creative Commons License 2005.09.13 0 0 251

Bocsesz' én alultéjékozott, bunkó: nevezzük meg , hogy konkrétan mit is fedeztek fel, találtak meg a templomosok 1114-ben, amitől azok lettek, amik?!

 

Voltak, működtek, jól csinálták, hiányt pótoltak, érdekeket segítettek, majd érdekeket sértettek és elbuktak.

Ott voltak, ahol a misztikum magától terem... ezért rájuk a ragadt belőle szépecskén:) Keressük a titkot a titokzatosság ködében és őket is arrafelé leljük meg... de ettől nem biztos, hogy többek a valóságosnál.

shashasha Creative Commons License 2005.09.13 0 0 250

„Keine Religion ist höher als die Wahrheit!"

shashasha Creative Commons License 2005.09.13 0 0 249

- "Niemand kennt die Antwort"

Omega_13 Creative Commons License 2005.09.13 0 0 248
Én csak azt az egy mondatot cáfoltam és a templomosokka kapcsolatban senki sem érti a léyneget :D max ha télleg de Molay lennél
Előzmény: Jacques de Molay (247)
Jacques de Molay Creative Commons License 2005.09.13 0 0 247
Ááá, ez amolyan materialista magyarázat. Te nem érted a LÉNYEGET.
Előzmény: Omega_13 (246)
Omega_13 Creative Commons License 2005.09.13 0 0 246
Aránylag rövid idö alatt egész Európát teljesen eladósították. A nemesség és az uralkodók anyagilag szisztematikusan függövé váltak, kincstáraik is a Templomosok kezelése alá kerültek.

 

Te izé…ez egy roppant érdekes állítás, amit nem tudom, hogy milyen alapokra fektetsz.

A 14. században Nyugat- Európát általános és mély válság jellemezte, aminek minden volt az alapja csak a templomosok nem. Volt szegénység, éhinség, anarchi, háborúk, demográfiai és ideológiai válság, és pestis.

A fő bankárok ebben az időben azért a lombardok voltak és a zsidók, nem pedig a templomosok. Fiókjaik megtalálhatók voltak szinte minden nagyobb városban és az uralkodók is tőlük kölcsönöztek. A kölcsönadás pedig sokkkal nygobb kockázattal járt a bankárok számára, mint a királyok vagy főnemesek számára, hisz ha nem akartak fizetni, egyszerűen csak kiűzték őket az országból, szóval függőségről szós sem volt.

Konkrét példaként vegyük elő előbb az angolokat. Jellemző anfol-francia ellentét, az angoloknak a földmegtartással-földszerzéssel volt gonduk, plusz az invesztitúra küzdelem, sokkal inkább függtek az angol uralkodók a parlamentjüktől mint a templomosoktól.

Nyugat Európában kifjelődött a hivatalszervezet, mely a király által fizetett szakértő hivatalnokokból állt pl a franciáknál Nogaret, akik nem nagyon voltak Templomosok.

Nahát most Temlomosok vs Fülöp Franciaországban.  Fülöpnek nem a templomos eset vlt ez első összetűzése a pápával ( függetelníteni akarta a hatalmát a pápától és a befolyása alá akarta vonni az egyházat) + kifogyott a pénzből ( előzőleg már többször kiűzte majd visszahívta a zsidókat és a lombardokat), mindezek együtt vezettek nála szerintem elég egyértelműen politikai lépésből a templomosok felszámolásáig. Pláne Fülöp makacsságát ismerve.

És még utoljára anyit, ha egészeEurópa pénzügyi helyzete annyira a templomoskon nyugodott volna,a kkor szépen össze is dőlt volna, ha kinyírják őket. De ez nem történt meg…

lehellke Creative Commons License 2005.09.13 0 0 245

Kedveseim!

 csatlakozok hozzátok, mármint aki a 21 zázad egyik legmerészebb gondolkodója, igen igen a ki Metefifikánk, mert én nem mertem volna leirni, valahogy körbe körbe hülyéskedtem volna, mint kandurmacska a karmolós szukát, milliószor nyávogtam volna: szuku szuku... tehát itt van titok, s ezt kimondani, sőt leirni, csak egyszerüen, most van Isten? abszi ulti, végük, örökre végük, mert le lettek ...leplezve?

 na hol vaggtok wilági nagy zentek, meg zsenik?

 tessék, előccör is, most is félek, hogy az zsidó Isten nyilla belémvág, mert bizon valóban belémvág, ha most elhiszem, hogy belémvág, s mikor átbillenek, mint lehell is tette, most csak Angrillával a vad Godzillával, tehát csak lassan szépen, ahogy a csillag megy az égen, meg az ágyba ...fekvés, hisz rögtön, maga a biblia, csak vegyük az angyalt, ami most szószerinti, tehát a pásztorok beszéltek a UFÓsainkkal, a mienkkel, akik neve : JÉZUS - JESSZUS, ANYJA JESSZE MÁRIA?

 otthon vagyunk?

 apropogtató, valami rothadt büdös erőszakos szellemük van, ami eddig olyan magabiztos volt, amivel nem lehetett kackiázni, s teljesen, együttérzek azokkal, mert nekem, Édesapámékkal, meg szeretteimmel, csak nem fogok ujjat huzni, na nem, hanem inkább csak egy szó: Jézus??? Igaz?

Előzmény: SJ_johnwayne (244)
SJ_johnwayne Creative Commons License 2005.09.13 0 0 244
Hi Klaus,

Végigrágtam magam a topicodon, és kimondottan érdekesnek találtam, amit a kamat témáról olvastam, elég tudatlan lehetek, de gőzöm se volt, hogy a kereszténység is tiltotta valamikor a kamatszedést. Az iszlám az tiltja ma is. A zsidó nyilván nem:).

És nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy az ember felfogja a kamat óriási jelentőségét a gazdaságra és a társadalomra, mondhatjuk úgy is, erre csavarodik fel minden.
Akit bővebben érdekel a téma, olvassa el Silvio Gessel: A természetes gazdasági rend című művét, sokat fog belőle tanulni. http://www.ketezeregy.hu/kiado/keek.html

Visszakanyarodva a topic témájához, valóban nyomós érvekkel kellett rendelkezniük a templomosoknak, ha felmentést kaptak egy ilyen súlyú tiltás alól.

Mellesleg olvastam egy könyvet, ami azt állította magáról, hogy a modern templomosok beavatási technikáiról szól, már nem emlékszem a címére, de meg tudom erősíteni, hogy álcázott sátánizmusról van szó, amit egyfajta Jézus követésnek - kereszténységnek maszkíroztak.

És mi pontosan ez a nagy titok, ami a templomosok birtokában volt?:)

Hogy Jézus nem azonos Krisztussal, és hogy Krisztus egy gonosz entitás? A mondat első felét még elfogadom, de a másodikat képtelen vagyok, még ha így visszatekintve nem is éltem krisztusi elvek szerint, azért az nem állítanám, hogy nem az a helyes ösvény.

Üdv

J.W.
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.09.10 0 0 243
Szerinted...
Előzmény: shashasha (241)
Törölt nick Creative Commons License 2005.09.09 0 0 242
igen, régen élet-nek hívták a búzát
Előzmény: Jacques de Molay (237)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!